You are browsing the archive for 2012 January.

GEEN slachtoffer willen zijn.

2012/01/31 in Ingezonden Berichten, Redactioneel

(Het introductie-artikel voor de site justitieslachtoffers.nl.)

Op deze site worden negatieve (en positieve!) ervaringen gedeeld over het functioneren van rechters, advocaten en ingeschakelde deskundigen. Het geeft invulling aan de steeds breder gevoelde behoefte aan professionalisering van de rechtspleging. Diverse keren is een behoefte kenbaar gemaakt om te komen tot meer onafhankelijke controle op de rechtspleging. Ook binnen de Tweede Kamer wordt hier nu bij herhaling over gesproken.

Al in de jaren ’90 is een dergelijke site in Duitsland actief geworden. Kijkt u eens naar www.justizgeschaedigte.de !

Reacties over deze site graag naar: justitieslachtoffers@gmail.com De zuster-site is: www.slachtoffersjustitie.nl .

Deze site is een initiatief van lotgenoten die Kafka-belevenissen hebben moeten ondergaan in Justitiële Keten Processen.

De eerste doelstelling voor deze site is om de vele versnipperde initiatieven bijeen te brengen en toe te gaan werken naar een betere samenwerking. Dat kan bijvoorbeeld door goed door-linken naar andere sites en andere waardevolle informatiebronnen.

Commitment aan de zuivere doelstellingen van de organisaties binnen het ministerie van Justitie en van de organisaties die met Justitie samen werken (als bijvoorbeeld deskundige)  staat voorop. Vanzelfsprekend moet daarbij ook gedacht worden aan alle functionarissen met een “kwaliteitshouding” die hun uiterste best doen om zo goed mogelijk een goed en rechtvaardig eindproduct uit zorg en rechtspleging te laten voortkomen.

Deze site is dus voor iedereen die ziet dat het beter moet en … erop wil vertrouwen dat het beter kan. Graag uw steun. Na 200 jaar organisatie van de rechtspleging in de huidige vorm, is het tijd voor een aantal ingrijpende wijzigingen. Iedereen werkzaam in het justitie-veld moet zichzelf een aantal verbeteringen willen gunnen.

Deze site verzamelt cases van lotgenoten … en wil een basis bieden voor professionele en wetenschappelijke analyse. Het gaat vooral om duidelijk “bewijzen” dat er trends in de problemen te vinden zijn en … dat er eenvoudige verbeteringen mogelijk zijn.

Ondertussen is er een diversiteit van lotgenoten uit alle maatschappelijke geledingen.

Het zoeken en bevorderen van samenwerking met bestaande initiatieven heeft steeds onze voorkeur. Anders dan eerdere initiatieven richten wij ons ook nadrukkelijk op Civiel Recht en niet alleen op Straf Recht (strafrecht).

Het gaat beslist ook om het functioneren van de advocatuur en de hardnekkige misstanden die daarin aanwezig blijken. Nogmaals … zonder te willen betogen dat het allemaal fout zou zitten in de advocatuur. Het aandragen van ideeen voor verbetering is wellicht belangrijker dan het overtuigen van het bestaan van mistanden.

In ieder geval is het nu 5 over 12 en blijkt de Nederlandse samenleving op een dramatische wijze het vertrouwen in het systeem voor rechtspleging te hebben verloren. De tijd van vrijblijvendheid en “het zelf op gaan lossen” is voorbij. Het probleem is nu alleen nog op te lossen als er gebruik wordt gemaakt van de bereidheid om naar de “klanten” van Justitie, advocatuur en ketenpartners te gaan luisteren.

Het toezicht op de rechtspleging blijkt zo vele jaren na het uitdenken van de Trias Politica nog in de kinderschoenen te staan. Bij het hanteren van de universele criteria voor professionaliteit … moet … helaas … worden geconcludeerd dat er nog niet eens een overtuigende eerste stap is gemaakt. Dat blijkt uit diverse onderzoeken, bijvoorbeeld van de Ombudsman en van de Raad voor de Veiligheid.

Alle leken en professionals die mogelijk iets kunnen bijdragen worden van harte uitgenodigd om deel te gaan nemen. Praktische zaken, advisering … uitspreken van steun … alles is gewenst.

Genoeg te doen dus. 

Door u aan te melden voor een account op deze site kunt u annoniem reageren op artikelen op deze site. We willen u bedanken voor uw aandacht en reacties.

 

Onderlinge Jeugdzorgvereniging Nederland   &   

Autoriteit Toezicht Jeugdzorg

Autoriteit Toezicht Rechtspleging

To do lijst voor OJN, Onderlinge Jeugdzorgvereniging Nederland

2012/01/29 in Autoriteit Toezicht Jeugdzorg, Deskundigen, Kind-Ouder-dossiers, OJN, Onderlinge Jeugdzorgvereniging Nederland, Politiek, Tuchtrecht Jeugdzorg, Waarheidsvinding

To do lijst voor OJN, Onderlinge Jeugdzorgvereniging Nederland

Nog niet zo lang geleden hebben een aantal ouders het initiatief genomen om samen concrete dingen te doen waardoor de jeugdzorg in Nederland ondersteund kan worden om te professionaliseren en beter werkelijk de belangen van kinderen te kunnen gaan dienen.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat kinderen eerder verder beschadigd worden dan worden geholpen. Te denken is aan onderzoeken van de Ombudsman en de Raad voor de Veiligheid.

De eerste stap is het creeren van een ontmoetingsplaats tussen kinderen, ouders, grootouders, pleegouders, enz. enz.

Secretaris OJN (Secretary Cooperative Youthcare Netherlands)

 

Skip to toolbar