Kijkadvies over Kinderrechten door deskundige uit Belgie

Spraakmakende Zaken (IKON), 26 juli 2012:  “Kinderen en echtscheiding”
link naar het programma (33 min):
http://www.ikonrtv.nl/uitzendingDyn.aspx?lIntType=12&lIntEntityId=1086
Vooral  de kinderen hebben een substantiële en authentieke inbreng in de  film.
Echt aanbevolen om nog eens grondig te  bekijken.
Ghislain Duchâteau, Vlaanderen – België

Waardevolle Literatuurverwijzingen dhr. Duchateau over OuderKindVervreemding

Verwijzing naar wat internationale literatuur rond  ouderverstoting 

Het verschijnschel “Ouder-kind-vervreemding” (Parental Alienation) werd tot de dag van vandaag door vele onderzoekers en  praktijkmensen wereldwijd geobserveerd en beschreven.
De internationale  vakliteratuur omvat intussen meer dan 600 wetenschappelijk relevante publicaties  uit meer dan 30 landen rond het thema Parental Alienation en Parental Alienation Syndrome en verwante  thema’s.
Het “Parental Alienation Syndrome (PAS)” (Gardner 1985,  1992/1998) is intussen het meest verspreide concept. Het krijgt in de VS sinds  1985 en in Europa sinds het midden van de jaren 90 in wetenschap en praktijk toenemende  aandacht en erkenning, gedeeltelijk ook kritiek. Een wetenschappelijk omvattend  overzicht over de inhouden van de tegenstellingen vindt u in R.A. Warshak (2003  b): “Bringing Sense to Parental Alenation: A Look at the Disputes and the  Evidence, geactualiseerde versie in dezefde publicatie van 2005, “Eltern-Kind-Entfremdung und Sozialwissenschaften – Sachlichkeit statt Polemik.  De controversen rond PAS werden ook toegelicht in een artikel van de  Vlaams-Canadese onderzoeker H. Van Gijseghem (2005): “L’aliénation parentale:  Les principales controverses” en in nieuwere, heel gedetailleerde werken van de Canadese psychologe B. Fidler en Collega’s (2008): “Challenging Issues in Child Custody Assessments: A Guide for Legal and Mental  Health Professionals” en B. Fidler & N. Bala (2010a, b) “Guest editors’ introduction to special issue on alienated children in divorce and separation:  Emerging approaches for families and courts” en “Children Resisting  Postseparation Contact with a Parent: Concepts, Constroversies, and  Conundrums”

Het standaardwerk over PAS is het boek van Richard A. Gardner  in de eerste uitgave van 1992 (2e editie in 1998a) “The Parental  Alienation Syndrome, a guide for mental health and legal professionals. Gardner was indertijd professor in de kinderpsychiatrie en  psychoanalyticus aan de Columbia universiteit in New York. Een internationaal  handboek over PAS “The International Handbook of Parental Alienation  Syndrome”(uitgegeven door Gardner, Sauber & Lorandos- Ed. Thomas) met  bijdragen van 32 auteurs uit acht landen is in juli 2006  verschenen.
Vermeldenswaard is een Italiaanse monografie van G. Gulotta et al. (2008) aan de universiteit van  Turijn: “La  Sindrome di Alienazione Parentale (PAS): Lavaggio del cervello  e programmazione dei figli in danno dell’altro genitore”. [The Parental  Alienation Syndrome (PAS): Brainwashing and Programming of Children tot the  Detriment of the Other Parent].
Belangrijke onderzoeksgegevens over de  gevolgen op lange termijn van PAS in de volwassen leeftijd zijn te vinden bij  A.J.L. Baker (2005a) “The Long-Term Effects of Parental Alienation on Adult  Children: A Qualitative Research Study en (2007) “Adult Children of Parental  Alienation Syndrome – Breaking the Ties that Bind.”
Ook in Spanje werd  uitvoerig over PAS gepubliceerd, b.v. door Aguilar (2004, 2005, 2007), Tejedor  (2006a, b, 2007), Bolanos Cartujo (2000, 2002, 2008, 2009), Gomez (2008),  Ramirez (2004), Luengo Ballester & Coca Vila (2007, 2009), Adolfo Jarne Esparcia &  Mila Arch Marin (2009).

 

In Duitsland  werd op zijn minst geregistreerd dat de Spaanse Coordinaria de Psicologia  Juridica del Consejo General de Colegios Officiales de Psicologos de Espana op  18 juni 2008 een opmerkelijke verklaring heeft gepubliceerd, waarbij de  doelmatigheid van de analyse van PAS bij de psychologische beoordeling in  familierechterlijke conflicten en de daarmee samenhangende gebieden ruime  ondersteuning krijgt. Daarna beschouwen onderzoekers en psychologen PAS als een  cognitieve, emotionele en gedragsstoornis van een kind, die wetenschappelijke en  professionele behandeling nodig heeft. Bij de diagnose zou elke vorm van  misbruik en veronachtzaming in de hulpverlening aan het kind volkomen  uitgesloten moeten zijn. De Spaanse tekst “Consideraciones en torno a  la  Pertinencia del Sindrome de Alienacion parental en la  evaluacion psicologica” staat op het internet: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1942&cat.9); meer Spaanse literatuur en informatie over PAS in Spanje of de  websites : www.jmaguilar.com; http://amnistioa-infantil.org/sap.htm; www.separaciones-divorcios.com; www.asunte.blogspot.com .
In de commentaar bij het Duitse burgerlijk wetboek “Palandt” wordt het begrip Parental  Alienation Syndrom vermeld. Ook in “Kommentar zum BGB von Staudingers” en in  het “Handbuch des Fachanwalts  Familienrecht” wordt de discussie rond het Parental Alienation Syndrom  voorgesteld.
Het “Handbuch  Kindesmisshandlung und Vernachlässigung” van G. Deegener & W. Körner  vermeldt het Parental Alienation Syndrome als een speciale vorm van psychisch  geweld naar kinderen toe in de context van zorg- en omgangsconflicten.
In  vele landen zijn ouder-kind-vervreemding (Parental Alienation) en Parental  Alienation Syndrome (PAS) intussen een justitiabele feitelijkheid. Zij komen in  de familiegerechtelijke praktijk tot dusver voor in meer dan 90  familierechtvonnissen in vele landen, naast de VS, Canada, Australië,  Argentinië, e.a. – ook in Duitsland, Italië, Zwitserland, Frankrijk, Zweden en  Spanje (om er maar enkele te noemen) en ook bij het Europese Hof van de Rechten  van de Mens in Straatsburg.
Op 26 augustus 2010 werd in Brasilië een wet  over het thema “Parental Alienation” goedgekeurd (LAW 12318), waardoor het  ouderlijk vervreemdingsgedrag bij (echt)scheiding gesanctioneerd  wordt.
Een film, “Victims of Another War – The Aftermath of Parental  Alienation” (DVD, 30 minuten), die de problematiek van ontvoering en  geïnduceerde vervreemding op een indrukwekkende manier aan de hand van drie  gevalsvoorbeelden documenteert, is op het internet te bekijken
www.victiomsofanotherwar.com.
Op de Canadese televisie werd een documentaire over  Parental Alienation en Parental Alienation Syndrome uitgezonden, die in een  online-versie beschikbaar is; “W5 investigates: Children on the frontlines of  divorce” W5: Poisoned Minds, part one en W5: Poisoned Minds, part two.
In  deze film beschrijft o.m. Pamela Richardson haar extreme tragische beleving,  waarin het door de vader vervreemde kind zich op 16-jarige leeftijd van een brug  in de dood stort. (Zij heeft daarover ook een boek geschreven: Pamela Richardson  (2006), “A kidnapped mind: A Mother’s heartbreaking memoir of parental  alienation”. Toronto: Dundurm.)
(Door G. Duchâteau in het Nederlands  vertaald uit het boek van dr. med. Wilfrid von Boch-Galhau “Parental Alieantion und Parental Alienation  Syndrome/Disorder – Eine ernst zu nehmende Form von psychischer  Kindesmisshandlung – mit Fallbeispielen” VWB – Verlag für Wissenschaft und  Bildung 2012 – pp. 12-15.)


Hasselt, 3 augustus 2012.