Overeenkomst tussen Pesten en falende Ketenprocessen met Justitie

Hulde aan de ouders en andere naasten van Tim Ribberink. Anders dan de algemene gewoonte om zelfdoding dood te zwijgen, gaven ze Tim nog steeds een stem en een gezicht.

Bij pesten moet je een goed contact met anderen gaan missen. Je moet buiten de groep geplaatst worden als afschrikwekkende straf. Een straf voor iets dat je niet gedaan hebt of waaraan je helemaal niets hebt kunnen doen. Het is bedoeld om onvermogen en “angst om gepest te worden” van de “pestkop” te verbloemen. 

Pesten komt er meestal op neer dat er iets onwaars over iemand wordt gezegd. De opzet is vervolgens dat de onwaarheid van mond tot mond gaat.

Justitie bedient zich welbewust van deskundigen die zeer goed weten dat hun rapportages niet gebaseerd zijn op bewijs en degelijk onderzoek. Deze deskundigen hebben eenzelfde angst als “pestkoppen”, ze zijn bang om de hoon van de groep over zich te krijgen en een rechter die niet meer bij hen zal aankloppen voor een volgend “duidelijk” rapport. De rechter wil duidelijkheid: zwart of wit.

Wie is er dus verantwoordelijk voor slechte deskundigenrapporten?

Juist … in de eerste en in de laatste plaats … de rechter. 

Hoe betrouwbaar gekochte verklaringen van kroongetuigen in strafzaken zijn, is ondertussen pijnlijk duidelijk geworden. Zou het veel beter zijn als je zonder kwaliteitscontroles deskundigen-rapporten in civiele zaken laat maken?

Alweer de onvermijdelijke conclusie: er moet meer kwaliteitscontrole op de individuele producten van rechters komen. De tijd dat zij als onfeilbaar werden benoemd door de door god gezonden koning … ligt hopelijk achter ons.

Rechters blijken fouten te kunnen maken. Als je niet eens wil zien of rechters fouten maken dan weet je zeker dat rechters fouten maken.

Dat rechters fouten maken is geen schande.

DAT WIJ FOUTEN VAN RECHTERS NIET WILLEN ZIEN, … DAT IS EEN SCHANDE.

Dan verdienen we misschien ook geen betere ketenprocessen.

Mijn zoon vroeg mijn bescherming om wat te doen aan het gepest worden op school. Uiteindelijk bleek de rechter na advies van BJZ zijn allergrootste pestkop. Angstvallig wordt mijn zoon opgesloten zodat niemand hem zijn mening kan vragen. We zijn benieuwd hoe hij over een aantal jaren zijn klant-tevredenheid aan zijn leverancier zal rapporteren.

Is het dan niet raar dat de rechters voor mijn zoon … niet van hem willen horen wat het resultaat van hun “rechtvaardige product” in de ogen van hem is gebleken? 

Of laat het de rechter koud … of het kind vind dat in het belang van het kind is gehandeld? Het antwoord is schokkend simpel … vraag het het kind!

Als een leverancier zeker weet dat hij een slecht product verkoopt … zal hij naar wegen zoeken om het zich vooral niet zelf af te hoeven gaan vragen.  

Anderen horen en lezen graag uw verhaal. We weten dat het vaak anders lijkt. Vaak lijkt het juist dat mensen in de omgeving uw verhaal niet willen horen. Vraag u misschien eens af of het voor hen misschien niet te dichtbij komt. Liever zelf pesten dan gepest worden. Liever zelf …

Graag uw steunbetuiging en bijdrage voor … Autoriteit Toezicht Rechtspleging.
Reageer graag op dit forum.

Radeloze vader
(Speechless Father)

Leave a Reply