Gang van zaken rond voor BJZ (Zutphen) gevluchte kleinzoon Barak C.

Dit is een bericht als reactie op forum-reacties op artikelen van De Stentor, de site van Joep Zander en andere bronnen.

Beste mensen,

We moeten niet vergeten wie in deze dossiers de werkelijke eindverantwoordelijken zijn. De rechters. Te hoop lopen tegen de jeugdzorg is trappen in de opzet van “Verdeel en Heers” van de rechters.

BJZ en RvdK zijn niet anders dan ingehuurde “kroongetuigen” voor de kinder- en familierechters. Tegen betaling stellen zij valse verklaringen op. Op telefonisch en schriftelijk verzoek van rechters.

Ik ben gestart om met een aantal mensen strafrechtelijke procedures tegen “meejokkende” rechters te laten starten.
Bewijzen zijn er te over. In het strafrecht (zo zegt men) wordt wel waarheidsvinding gedaan.

Het willens en wetens als rechter zich blijven baseren op een (strafrechtelijk als valselijk gekwalificeerde rapportage) geldt als een zwaar ambtsmisdrijf waarvoor een rechter vervolgd kan worden. Er kan sprake zijn van een wrakingsgrond zolang nog geen uitspraak is gevolgd en er kan een herzieningsgrond blijken als de de uitspraak al gedaan is.

Er is 1 probleem: het strafrechtelijk onderzoek gestart te krijgen.

ALLEEN MET UW ALLER STEUN en op basis van een duidelijk en volledig boek dat als “start bewijs” voor strafrechtelijk onderzoek kan dienen, kunnen we de officier van justitie in Arnhem overtuigen dat onderzoek een vereiste is.

Mensen die dat wensen kunnen bij Joep Zander referenties over mij/ ons inwinnen. Er is regelmatig contact tussen ons.

Net als Joep verwijzen wij graag naar wijlen professor Hoefnagels en zijn ruime ervaringen met Jeugdzorg en rechtspleging.

Kinder-verzorgers verenigd u! Reageer alstublieft op de onderstaande web-site. Of naar justitieslachtoffers@gmail.com.

Groet,
justitieslachtoffers.nl

http://www.justitieslachtoffers.nl

PS Het gaat niet om ons gelijk, maar om onze kinderen.

Leave a Reply