Preventieve gevangenisstraf. Daders maken, in plaats van vinden, met een Internationaal Verdrag in de hand

Verdeel en heers van juristen en activisten met Internationaal Recht is een thema waar je niet gauw op komt.

Volgens berichten aan deze site worden er in Spanje al personen vastgezet op het geven van complimenten aan hun partner.

Het is in Nederland ondertussen vast politiebeleid dat bij een aangifte van huiselijk geweld of aangegeven geweld in het bijzijn van kinderen de betreffende man per definitie wordt vastgezet in de politiecel. Los van het feit of de aangifte bewezen kan worden of niet.

De regering heeft al getekend voor het internationale verdrag die het bovenstaande beleid van de politie zou formaliseren met een wet (dat is een internationaal verdrag tenslotte! ).

Nu wordt het voorgelegd aan de Tweede Kamer om tot ratificatie te komen van dit verdrag.

… op basis van dit verdrag is het zijn van … man … een aanhoudingsgrond … en grond voor preventieve hechtenis.

Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Preventieve hechtenis bestaat ueberhaupt nog niet in het strafrecht. Kan het dan wel bestaan in een grijs gebied tussen civiel- en straf-recht?

Ziet u het voor u: Er rijdt iemand in een gestolen auto en die wordt vastgezet, omdat niet uitgesloten kan worden dat hij inbrekersspullen gaat halen en vervolgens gaat inbreken?

Wie gaan hier actie op ondernemen?

De redactie ontving deze bijdrage van dhr. Tromp. Het betreft de Convention on preventing and combatting violence against women and domestic violence:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp

Kijkt u eens in het verdrag en geeft u ons uw reactie ?

justitieslachtoffers.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply