Tuchtrechtuitspraken tegen Jeugdrechtadvocaat

anonieme auteur,
bekend bij de redactie.

In december is door de Orde van Advocaten een nogal lugubere beslissing genomen tegen advocaat Jan van Ruth. Niet alleen Bram Moszkowicz wordt hard aangepakt door een deken, zo blijkt. Op 21 mei 2012 had Jan van Ruth ook al een veroordeling van de Orde gekregen. Zie daartoe de link: voorw_schorsing_4wkn_$YA2921$

In de laatste maand van 2012 is echter zelfs een volledige schorsing als advocaat opgelegd. Van collega’s heeft Jan van Ruth dus absoluut geen hulp gekregen om door een wellicht moeilijke tijd heen te komen. Kan de orde niet onderzoeken of er gezondheids- of familie-omstandigheden kunnen zijn die collegiale hulp vereisen? Kan een advocaat zich daar voor verzekeren?

Het definitieve verbod om nog als advocaat op te treden blijkt uit: def_schorsing_$YA3578$

Het Eindhovens Dagblad bracht ook het bericht. Jan van Ruth had het al zien aankomen dat de Orde hem aan de kant wilde zetten. Hij had zichzelf al laten schrappen van het tableau.

Voor verzorgers die hij bijgestaan heeft in zaken rond Bureau Jeugdzorg is het heel pijnlijk.
Velen weten hoe medewerkers van BJZ de meest vreselijke dingen tegen kinderen en tegen verzorgers zeggen. Dat er zelfs op grote schaal misdrijven tegen kinderen worden toegedekt, worden uitgelokt of zelfs door BJZ-medewerkers zelf worden gepleegd.

In zijn praktijk heeft Jan van Ruth alleen al 2 clienten bijgestaan die voor de rechter werden geconfronteerd met een “gekverklaring” van een deskundige, waarbij de deskundige bezwoer nooit die “gekverklaring” te hebben afgegeven. Ik wil het nog niet eens hebben over de kinderen die de BJZ werden ingezogen en die plotseling ineens ADHD en autisme zouden hebben. In Italie noemt men dat gewoon corruptie.

Hoe de gang van zaken in het tuchtrecht voor advocaten moet worden genoemd? Ik laat het aan de lezer.

Als je voor BJZ nog niet gek was, dan zul je het er bijna van moeten worden. Als je nog niet gek was dan maken ze je dat wel.

Sterkte Jan, we hopen dat je je snel herpakt en ons in onze strijd tegen BJZ niet in de steek laat! OK, U heeft gelijk … de strijd moet zich richten op de corrupte rechters. Willens en wetens zonder tegenonderzoeken deskundigen tegen betaling voor je laten jokken, mag dat corruptie heten? Als advocaat moet je natuurlijk nog voorzichtiger zijn in de bewoordingen die je gebruikt bij het disfunctioneren van rechters.

Moeilijk … zo niet onmogelijk vak, het vak van advocaat.

Corrupte Ketenpartners in Gezondheidsrechtspleging … botsingen Strafrecht en Civielrecht …

een anonieme auteur,
ervaringsdeskundige van medische misser,

Op deze site ontmoet ik steeds meer lotgenoten van medische missers. Het valt me op dat op deze site naar verhouding erg veel aandacht aan jeugd- en familierecht zie.

Voor de lezers van de landelijke dagbladen en de nieuwssites zal heel duidelijk zijn geworden dat er ook corruptie is in de medische wereld.

Nu lijkt het zo of dat iets van deze tijd is. Dat is niet zo, het valt nu pas op, omdat de mondiger burgers betere controle en toezicht afdwingen. De inspectiegezondheidszorg bleek zelf in de afgelopen jaren veel te veel belangen in de medische stand te hebben. Van onafhankelijkheid kon geen sprake zijn.

Alleen al het feit dat de voormalige hoofdinspecteur van de inspectie, Herre Kingma, nu ondertussen ziekenhuisdirecteur is, onderstreept de belangenvermenging. De controleur van vlees is nu directeur van de vleesfabriek. De vergelijking komt hier nogal onsmakelijk over.

We moeten af van het spel om te bezweren onafhankelijk te zijn. Zeg eerlijk dat je niet onafhankelijk kan zijn. Met goede controle en toezicht krijg je afhankelijkheid in beter evenwicht. Openheid moet worden bereikt.

Tuchtrecht heeft nog nooit ergens goed gewerkt. Ook in de medischestand blijkt het in de oude vorm niet te werken. Tuchtrecht in de advocatuur bleek niet te werken. Tuchtrecht in de accountancy bleek niet te werken. Tuchtrecht bij notarissen bleek niet te werken.

De reguliere gerechten hebben lange tijd met succes geprobeerd het aantal zaken te beperken door uitbesteding aan tuchtrecht-systemen. Er is zelfs expliciet verplicht om eerst een rechtsgang langs het tuchtrecht te maken, alvorens de burger-rechter zich verantwoordelijk wilde stellen.

Om het even scherp te stellen. Corruptie is ook:
(1) collega’s en collega-organisaties uit de wind houden
(2) informatie over anderen achter houden, als legitiem om informatie gevraagd wordt
(3) om reden van privacy informatie niet verschaffen is in veel gevallen juist het schenden van privacy van een derde. Er moet dus een betere afweging van vrijheden, rechten en plichten komen!
(4) het frustreren van een civielrechtelijk onderzoek
(5) het frustreren van een strafrechtelijk onderzoek
(6) overtreders van regels niet aanspreken of straffen … terwijl dat de opgedragen taak is

Dat corruptie altijd om een direct geldelijk gewin zou gaan, is een hardnekkige misvatting.
Dat de bovengenoemde punten tot financieel gewin ( … en verlies!) kunnen leiden is absoluut duidelijk. Voor economen is het vrijwel onmogelijk om de hoogte van de bedragen te bepalen. Hoeveel kapitaal hebben we in handen als we een goed functionerende rechtspleging hebben?

Weten waar je aan toe bent … leidt tot hogere bereidheid tot investeren en ondernemen.
De wet is vaak volstrekt duidelijk. Of de rechter de wet ook werkelijk afdwingt, is vaak een loterij. Dat zou moeten veranderen. Daar moet de samenleving ook de middelen voor willen vrij maken.

In een groot aantal gevallen is het een statische zekerheid dat de rechter de wet helemaal niet toepast. Dat de rechter zich niet ontvankelijk verklaart, de rechtzoekende op vorm vangt, jurisprudentie aanhaalt, de rechtzoekende niet gehoord heeft, niet gelezen heeft, zich achter een alwetende goed betaalde deskundige verschuilt, etc. Zelfs dat de rechter fouten van collega’s misbruikt als jurisprudentie en van hogere kracht verklaart als de wet. Dan gaat de rechter gewoon op de stoel van de wetgever zitten als hem dat even beter uitkomt. Dan spreken we onverbloemd van een gecorrumpeerd rechtssysteem. Macht corrumpeert altijd. Ook bij ons. Ook in ons rechtssysteem. Dat is van alle tijden. Als burgers hebben we echter wel die plicht om corruptie excessen aan te wijzen en op te lossen.

Rechten hebben ook alles te maken met maatschappelijke keuzes. Ook artsen hebben bij behandelingen gezegd dat zij “onafhankelijk” zijn en geen medische keuzes maken op basis van kosten. Ook daar werd de mantra van onafhankelijkheid steeds misbruikt om voor keuzes weg te kunnen lopen … en de keuzes voor kosten bij anderen neer te laten leggen. Gevolg onbeheersbare kosten voor gezondheidszorg. Artsen zijn niet onafhankelijk. Rechters zijn niet onafhankelijk. Om te beginnen zijn zij afhankelijk van de wet en vervolgens zijn zij afhankelijk van het geld van de burger.

Wat ook heel erg opvalt is dat oude controleurs pas “aangepakt” worden kort voor hun pensioen. Zagen we dat ook niet gebeuren met dhr. Kalbfleisch? De lijst is eindeloos.

Wat op deze site ook steeds naar voren wordt gebracht:
goede controle begint bij …
… goede controle op de controleurs

Een goede democratie is zich daar van bewust … controleren besteed je niet alleen maar uit. Iedere burger moet betrokken willen blijven bij kwaliteit. Mondigheid is niet een recht … het is een plicht. Niet iets waar je altijd vrienden mee maakt.
Als auteur liet ik me tot dit artikel triggeren door een artikel op Nu.nl.

Voor de wetenschappelijke duidelijkheid dien ik het artikel ook integraal met bronvermelding zichtbaar te maken.

http://www.nu.nl/binnenland/3012710/slachtoffers-jansen-steur-klagen-inspectie-aan.html

— begin integrale weergave (weergave uit cache ingeval van dode-URL) —

‘Slachtoffers Jansen Steur klagen inspectie aan’

AMSTERDAM – Vijf ex-patiënten van de omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur hebben een tuchtklacht ingediend tegen bestuursvoorzitter Herre Kingma van het Medisch Spectrum Twente.

Foto:  ANP

 Bekijk video

Ook een bestuurder en twee oud-bestuurders van het ziekenhuis werden aangeklaagd, evenals tegen voormalige inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De ziekenhuistop was volgens letselschadespecialist Yme Drost, die tweehonderd ex-patiënten van Jansen Steur bijstaat, verantwoordelijk voor de veiligheid en de patiëntenzorg.

‘”Zij grepen niet in, maar wisten ervan. Dat is meerdere malen gebleken uit twee rapporten van de commissie-Lemstra”, legt Drost uit. “De goede naam van het ziekenhuis was belangrijker dan de veiligheid en de zorg van patiënten.”

Wanpraktijken

Bestuursvoorzitter Kingma zou volgens de ex-patiënten verzuimd hebben op zoek te gaan naar slachtoffers van de arts. In zijn vorige functie, als inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zou Kingma eveneens hebben nagelaten de neuroloog aan te pakken.

De bestuursvoorzitter, die in mei met pensioen gaat, heeft altijd volgehouden dat hij van de regionale inspectie geen signalen had gekregen over Jansen Steur. De klacht is donderdagavond in ontvangst genomen door het regionaal tuchtcollege in Zwolle.

Lijkschennis

Tegen Jansen Steur loopt al een zaak. Hij wordt er onder andere van verdacht bij tientallen patiënten ten onrechte een dodelijke ziekte te hebben vastgesteld, illegale hersenoperaties te hebben uitgevoerd en lijkschennis te hebben gepleegd.

Door: NU.nl/Novum/ANP

— einde integrale weergave —

Wat heel goed onder de wetenschappelijke (en rechtsgeleerde) aandacht dient te komen  is: het niet willen functioneren van een inspectie gericht op individuele gevallen. Dat blijkt ook weer onder andere uit het bovenstaande artikel.

Dhr. Hoekstra (onderzoeker toezicht op de advocatuur) bracht het ook duidelijk naar voren.
De burger snapt er niets van dat in een tuchtrecht-zaak alleen maar marginaal getoetst wordt. Met andere woorden, collega’s willen het werk van collega’s niet helemaal overdoen en gaan kritiseren. Dat is nu juist wat bij goed kwaliteitsmanagement in maatschappij en wetenschap wel moet gebeuren. Marginaal toetsen betekent inderdaad … maar zozo toetsen … even “vluchtig”. De burgers willen toetsen op detail, want daar zien zij hun probleem ontstaan. Voor hun hoofdzaak … voor de vakbroeders “bijzaak”. Mag de burger misschien zelf bepalen wat hij de hoofdzaak vindt?

Echt toetsen is zoveel mogelijk iets overdoen, zoveel mogelijk specificaties tegen iets aanhouden. Met specificaties moet je eerlijk vooraf komen, voordat iets wordt gefabriceerd. Spelregels moeten voor iedereen vooraf open en eerlijk duidelijk zijn.

Bij marginaal toetsen is die openheid, eerlijkheid en duidelijkheid er vooraf steeds … niet.

 

Hoekstra controleert toezicht op de advocatuur

integrale wetenschappelijke opname van URL: http://www.toezichtadvocatuur.nl/560/nieuws/berichten/hoekstra-controleert-toezicht-op-de-advocatuur

Hoekstra controleert toezicht op de advocatuur

DEN HAAG – Oud-informateur en voormalig lid van de Raad van State Rein Jan Hoekstra zal het toezicht op de advocatuur gaan controleren. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft hem gevraagd de kwaliteit, objectiviteit en integriteit van het toezicht op advocaten door de lokale dekens te onderzoeken en hierover publiekelijk te rapporteren.

De Nederlandse Orde van Advocaten en de lokale dekens die het toezicht uitvoeren hechten aan goed en transparant toezicht op advocaten. Daarom wil de Orde dat Hoekstra als onafhankelijke derde komend jaar het toezicht op de advocatuur onder de loep neemt en aanbevelingen doet om dit toezicht te verbeteren. Hoekstra begint op 1 februari 2012. Hij denkt voor zijn taak twee dagen per week nodig te hebben. Hoekstra zal na een half jaar voor het eerst rapporteren over zijn bevindingen en eind 2012, aan het eind van zijn werkzaamheden, voor de tweede maal verslag uitbrengen.

Docters van Leeuwen stelde in 2010 dat het toezicht op de advocatuur door dekens moet worden uitgevoerd, maar dat er wel een onafhankelijke derde over hun schouders zou moeten meekijken. Die kan nagaan hoe de dekens met klachten tegen advocaten omgaan en hoe proactief ze hun toezichtstaken uitvoeren. En die zou ook publiekelijk verslag moeten uitbrengen over zijn bevindingen zodat er meer zicht op het toezicht op advocaten ontstaat.

Hoekstra is deskundig, gezaghebbend en heeft veel bestuurlijke ervaring. Hij is bovendien oud-advocaat. In het verleden was Hoekstra secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en in 1994 werd hij lid van de Raad van State waar hij tot zijn 70e bleef. Verder was hij in 2003 en 2006 informateur bij de zoektocht naar een nieuw kabinet. In 2006 werd hij voorzitter van de Nationale Conventie die zich boog over de bestuurlijke vernieuwing.

Algemeen deken Jan Loorbach van de Nederlandse Orde van Advocaten is zeer verheugd dat Hoekstra deze taak gedurende elf maanden op zich wil nemen. De Orde werkt in samenwerking met het dekenberaad -waarin alle lokale dekens zijn vertegenwoordigd- al hard aan de versterking en harmonisering van het toezicht op de advocatuur. De aanstelling van Hoekstra zal dit proces in een stroomversnelling brengen, meent Loorbach.

Emancipatiebeweging voor mannen … Mannen willen niet steeds strenger gestraft worden.

van een auteur

Meer en meer valt op dat er inderdaad nog veel ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Maar meer en meer valt ook op dat vrouwen regelmatig juist beter af zijn.

Graag zien we op deze site bijdragen over:

(1) Vrouwen worden korter veroordeeld … vanwege zorg voor kinderen
(2) Vrouwen worden tot lagere vermogensstraffen veroordeelt … vanwege zorg voor kinderen … lager (verondersteld) inkomen … kleiner (verondersteld) vermogen … beperkter (verondersteld) verdienvermogen
(3) Vrouwen komen eerder vrij … voor zorg aan kinderen
(4) Vrouwen krijgen eerder asiel … vanwege kinderen
(5) Vrouwen zijn minder agressief en minder crimineel

De waarheid rond criminaliteit en problematiek onder vrouwen blijkt zeer vaak niet bij de feiten aan te sluiten. Kindermishandeling blijkt namelijk in zeer veel gevallen meer door vrouwen gepleegd te worden.

Mannen hoeven beslist niet te zien dat vrouwen net zo crimineel blijken te zijn. Wat mannen in het algemeen willen zien is dat er een einde komt aan de ongenuanceerde criminalisering van mannen in het algemeen (vergelijk professor Crombach).

In de maatschappij blijken een aantal personen en organisaties perverse belangen te hebben om mannen als misdadigers neer te zetten om daarmee hun eigen schuld en onvermogens te verbloemen.

Waarom maken politie en justitie op zo grote schaal gebruik van het instrument van Laster en Smaad? Is dat misschien een reden waarom burgers het OM zelden zover krijgen om daarop te gaan vervolgen? Kan je mensen afwijzen … op een werkwijze die je zelf steeds hanteert?

Criminaliseren van burgers … vaak veel te gemakkelijk!
Het is eigenlijk gewoon collectief pesten.
Maar zoals bekend … pestkoppen ontspringen vaak de dans.

Stop het pesten. Stop het criminaliseren van onschuldigen.

Toezicht advocatuur, geldstromen … en rechter

van een van onze redacteuren

Uit de recente rapportage van Hoekstra komen een aantal zeer interessante zaken naar voren. Er wordt sterk bevestigd dat de werkzaamheden op deze site en het doel van deze site relevant zijn.

http://www.toezichtadvocatuur.nl/560/nieuws/berichten/hoekstra-controleert-toezicht-op-de-advocatuur

Er valt op dat er een zeer merkwaardige verstrengeling van belangen tussen advocaten en controleurs op advocaten bestaat. Populair gezegd: de slager keurt steeds zijn eigen vlees.

Hoekstra brengt nadrukkelijk naar voren dat het merkwaardig is dat Dekens (de keurmeesters) het keuren slechts als een beperkte deeltijd-baan zien. In het veld wordt het gezien als een soort ere-baan, voor advocaten die het economisch goed hebben gedaan en die niet te veel vijanden onder vakgenoten hebben gemaakt.

Hoekstra wil af van de “deeltijd-keurmeester”. Het moet een serieuze functie worden waar de volle tijd aan wordt besteed.

Als advocaten kwaliteitsmanagement (quality assurance) niet serieus nemen, wie vervult dan de hoogste functie van kwaliteitsmanager. De rechter?

Wie van ons heeft niet aangenomen dat de rechter in laatste instantie zich uit kan spreken over kwaliteit? Dat blijkt echter een pijnlijke misvatting. De rechter heeft zeer duidelijk gemaakt niet volgens de regels van de Kwaliteitswetenschap te willen functioneren.

Is het wetenschapsbedrijf dan misschien zelf in staat om de rol van hoogste kwaliteitskeurmeester te spelen? Het wetenschapsbedrijf bleek de afgelopen jaren ook duidelijk niet in staat om het eigen vlees te keuren.

Het volgen van de geldstromen geeft snel inzicht in de economische belangen. Meer en meer worden nu via het internet zaken open gelegd. Maar helaas sluiten veel deuren te gelijkertijd. De rechter blijkt nog steeds gemakkelijk de deuren gesloten te laten. Dat is een elementaire zonde tegen de democratie en tegen de basishouding voor wetenschap.

Waarom schept de overheid steeds zelf allerlei monopolies? Bijvoorbeeld het monopolie van curatorschap voor advocaten. Waarom gaan curatoren voor op andere crediteuren? Waarom worden kosten voor curatoren niet voldaan uit algemene middelen of uit een bedrijfstak-waarborgfonds? Wie controleert het functioneren van curatoren? De rechter? Wie controleert de rechter?

Waarom beschermen rechters advocaten en waarom nemen advocaten het steeds voor rechters op? Hebben zij economische belangen bij het beschermen van elkaars positie? Voor de enkeling die die stelling nog niet durft te onderschrijven: turf de zaken in de jurisprudentie eens. Kijk eens hoeveel zaken er al bestaan dat de rechter feitelijk bevestigt dat een advocaat meer dan 24 uur in een etmaal kan declareren. Velen van ons dachten dat dat een oud grapje was over advocaten. De redactie beschikt echter over schriftelijke bewijs dat de rechter advocaten de hand boven het hoofd houdt. Voor geinteresseerden is een contact te leggen met burgers in Nederland die op deze wijze slachtoffer van Justitie zijn geworden.

Zijn rechters in veel gevallen nog steeds (soort-van-)advocaat naast hun beroep van rechter? Zijn advocaten misschien ook gelijktijdig rechter?
… even schrikken …
Ja! Vele advocaten zijn tevens rechter-plaatsvervanger! Clientalisme dus. Als je je volgens onze code gedraagt … dan gunnen we jou een plek, maar je moet eerst bewijzen dat je een van ons bent.

Nederland een democratie? Zijn de burgers de baas? Of toch de rechter?

Als we moeten constateren dat de rechter steeds de hoogste baas is,
is burgerlijke controle en toezicht op het functioneren van deze almachtige baas niet gewenst?

Weer is de conclusie dezelfde. Wil de burger kwaliteit … dan zal hij het keuren meer zelf moeten doen.

Auteurs gezocht voor artikel over Aaron Swartz. Hij pleegde zelfmoord (USA, vrijdag 11 januari 2013).

Aaron Swartz (26) heeft zelfmoord gepleegd afgelopen vrijdag. Deze internet-activist voor  het vrije internet kon de druk niet meer aan, volgens zijn naaste familie. Hij was verwikkeld in een slopende juridische procedure waarin hij tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld kon worden voor het publiceren van “openbare” documenten of documenten die “openbaar dienden te zijn op grond van de wet” volgens zijn standpunt.

Welke auteur wil ons hier meer over gaan melden?

Vragen die spelen zijn:
– hoe zat het met Julian Assange?
– is de overheid openheid of geslotenheid en leugen aan het bevorderen?
– wat is privacy en wat is het belang van kennis?
– behoren we een recht op vergeten worden te hebben?
– wat is maatschappelijk nut en belang?
– mag de overheid encryptie zien als voorbereidingshandeling op moord en terrorisme … wat is de grens?
– wat is de konsekwentie van het de-cryptie bevel aan een burger … die nog niet eens verdachte is?

justitieslachtoffers.nl

Waarheidsvinding in familierecht.

Ik zal me even voorstellen. Ik was lange tijd geleden politieman in Rotterdam. In die regio  woon ik nog steeds.

In de zaken rond familierecht waarin ik als vader betrokken werd, heb ik moeten ervaren dat geen enkele waarheidsvinding werd gedaan. Net als vele andere vaders moet ik ook helaas melden dat ik vervreemd werd van twee kinderen. Dit is notabene gebeurd door leugens van personen werkzaam onder andere bij overheidsinstanties. Het gaat om de Raad voor de Kinderbescherming, AMK, GGZ, enzovoort. Maar ook door de advocatuur. En tot slot door personen bij de afdelingen voor familierecht bij gerechten (rechtbanken, hoven, enzovoort).

Oh ja … en daarnaast vervreemdende leugens door … de gestoorde ex-partner zelf. Of betreffende partner bekend was met ernstige geestes-stoornissen wordt nauwelijks onderzocht in de rechtszaken. Het aandringen om te jokken door advocaten is ook gewoon algemeen … geaccepteerd. Opvallend is ook dat partners van gestoorde partners zelf heel actief proberen te blijven ontkennen dat hun partner gestoord is. Dat is overigens iets dat ook te zien is tussen ouders en kinderen. Men probeert te blijven ontkennen dat het eigen kind of de eigen ouder iets vreselijks kan hebben gedaan. Waarheidsontkenning en frustreren van waarheidsvinding is voor mensen vaak veel makkelijker dan waarheidsvinding of de stap ervoor … waarheidszoeken. Je vindt meestal niet per ongeluk … je zult eerst actief moeten willen zoeken. In het actief zoeken ziet een rechter gek genoeg vaak helemaal geen heil. Dat zoeken zou steeds maar nieuwe twijfel op kunnen leveren … dan wordt het werk van de rechter zo goed als onmogelijk. De rechter is geneigd om mensen in te huren die bereid zijn om een waarheid te verklaren waarmee een zaak is “op te lossen”. Dat die waarheid volledig verzonnen en gelogen kan zijn, vindt de rechter blijkbaar in het familierecht niet zo belangrijk. Zou de rechter het wel belangrijk vinden, dan zou hij bereid zijn geweest om voor de hand liggend onderzoek toe te staan. Afgaande op de enorme aantallen van bewezen “gelogen, frauduleuze” jeugd-hulp-rapportages waar de rechter zonder gene beschikkingen op blijft baseren, is de rechter onverbeterlijk … met opzet … aan het falen. De roep van de samenleving om de wetgever de rechter beter te laten controleren is oorverdovend en zeer overtuigend. Het is niet te accepteren dat rechters zich op grote schaal niet aan de wet blijken te houden.

Totaal heb ik drie kinderen. Twee kinderen zijn uit een eerder huwelijk. De oudste dochter zie ik nu pas na jaren weer. Inmiddels ben ik opa geworden.Mijn tweede kind, een zoon, zie ik niet sinds 1995. Hij was toen 9. De derde, een meisje, is geboren in 2000. Het was uit een relatie zonder geregistreerd partnerschap. De betreffende partner was bij de GGZ bekend met Borderline-persoonlijkheidsstoornis. De dag na de geboorte heb ik mijn kind vast mogen houden. Twee weken later verbrak de moeder alle kontakten zonder melding van reden. Daarna volgde een hel van familierecht-zaken.

Ook daarover zal ik in andere bijdragen meer vertellen op deze site. Ik zal vertellen wat ik beleefde met de verschillende instanties … Broodnodige verklaringen worden door GGZ “achtergehouden, verzwegen, verdonkeremaand etc etc” om moeders die bekend zijn met een stoornis de hand boven het hoofd te houden. Zonder enige aarzeling wordt gezag bij dergelijke moeders gelaten, terwijl biologische vaders ook na veel inspanning en juridische strijd geen gezag krijgen. Vaak niet eens een omgangsrecht met hun biologische kind.

Geen onderzoek. Geen waarheidsvinding. Deskundigen melden van de ene kant kant dat er sprake is van gevaren door een stoornis, maar van de andere kant wordt maar zelden actie ondernomen, om gezag bij een ouder met een geestesziekte te beperken.

Bart

Welkom voor Nieuwe Auteur

Hallo Bart,

De redactie heet je van harte welkom. Ook voor ons is het nog regelmatig zoeken in de techniek.

Verzoek aan jou: ga eerst naar “HOME”. Met Google kom je daar meestal direct terecht. Bijvoorbeeld op het zoekwoord “justitieslachtoffers”. “LOG IN” is te vinden in de “tweede kolom” in de opmaak van de site. Het staat dan helemaal onderaan deze kolom.

Als je “LOG IN”  kiest dan kan je je vervolgens registreren. Ofwel een account aanmaken.
Dan kies je een gebruikersnaam, bij voorkeur voorlopig eerst je voornaam (en na wat meer opgebouwde ervaringen en vertrouwen graag ook je achternaam) en een mailadres waarmee je voor de redactie bereikbaar wilt zijn. Wil je over mail door de lezers rechtstreeks bereikt kunnen worden dan moet je daar een aantal extra stappen voor doen. De wens van beschermde privacy is dus de aanname ofwel default. Je wachtwoord wordt dan vervolgens naar het door jou opgegeven mail-adres gestuurd.

Bijdragen kunnen aangemaakt worden met “de rechten van auteur.”

Als de redactie van de site fiat geeft dan is jouw bijdrage gewoon via de site zichtbaar. Het is de afspraak dat auteurs elkaar waar mogelijk ondersteunen met bijvoorbeeld proeflezen en corrector-lezen van elkaars bijdragen.

Het gaat erom dat bijdragen niet het vluchtige karakter krijgen zoals bijvoorbeeld reacties op forum-sites en op sites van grote landelijke en regionale kranten.

Het kan een heel goed idee zijn om op forums gewoon te linken naar de eigen bijdrage op deze site. Op een forum kunnen opmerkingen op artikelen of reacties op andere bijdragen ook weer heel gemakkelijk worden voorzien van een link naar een document op deze site. Of met een link naar een heel andere collega-site.

Deze bijdrage is aangemaakt onder de auteur naam/ alias “ck_bart_test”.

Nadat je een account hebt aangemaakt kan je op deze site vrij veel. Onder de Dashboard-optie Posts kan je met Add New een nieuw artikel aanmaken. Dan start een tekstverwerkingsprogramma in je browser. Vergeet niet zo snel mogelijk alles even op te slaan met de knop “Save Draft”. Ben je klaar dan kan je “Submit for Review” opgeven. Dan kan iemand van de redactie je artikel even checken en met je doornemen. Het is de bedoeling dat die check zo beperkt mogelijk kan blijven.

Misschien is het een idee om voorlopig eerst even alleen je voornaam te gebruiken en pas later te besluiten om ook je achternaam toe te voegen.

Het heeft onze voorkeur om discussies en bijdrages volledig in alle openheid en dus met naam en toenaam te laten plaatsvinden. Mailadressen van auteurs zijn dus altijd op z’n minst bij de redactie bekend. Mailadressen van auteurs verschijnen echter pas op de site als de auteurs accoord zijn.

Deze bijdrage heeft de URL http://www.slachtoffersjustitie.nl/wordpress/?p=789 gekregen.
Die URL kan je dus op een forum-bijdrage gewoon invoegen met “copy en paste”.

Als auteur kan je een dergelijke link ook zelf maken door de http-woord-groep te selecteren in de editor en vervolgens op het “icoontje met de ketting” bovenin de editor klikken. In het tekstvak kan je dan de volledige URL invoeren, dus in het bovenstaande voorbeeld “http://” tot en met “p=789”.

We hebben een speciale categorie voor jou als auteur aangemaakt “Bijdrage Bart”. Ook dat is voor de redactie en de andere auteurs nog even zoeken, wat handig is. WordPress heeft heel veel mogelijkheden, maar een aantal dingen zien we toch weer liever anders.

Als auteur kan je later ook nog wijzigingen in het artikel aanbrengen, nadat een collega-auteur of een redacteur zaken in het artikel heeft aangepast. Deze 2 regels zijn bijvoorbeeld door een lid van de redactie aangebracht.

Heel veel succes!

redactie justitieslachtoffers.nl

Nieuwe website familie Hokke voor slachtoffers keten-criminaliteit rond kindvervreemding

De redactie kan van harte aanbevelen om eens een kijkje te gaan nemen op de volgende website.

Beleefdheid van onze kant blijkt vaak misplaatst. Dat zullen vele ervaringsdeskundigen in de Jeugdzorg en Echtscheidingsindustrie maar al te goed weten.

Momenteel hebben wij ons sterk laten triggeren door het probleem van PTSS bij bedrogen kinderen en hun vervreemde “achterblijver-verzorgers”. Bij kinderen blijkt vervreemdingscriminaliteit een serieus probleem … maar zeker ook bij de vervreemde achterblijvers.

Kinderen zelf … en achterblijvers … spelen vaak op z’n minst met gedachten aan zelfdoding en homocide. Waarom doet onze samenleving hier niets aan? Het kost kapitalen in geld … maar belangrijker … in mensenlevens. Verwoeste levens … en gestopte levens.

Zelf introduceert de site zich met:
Prouder. De site voor trotse ouders, die vals beschuldigd zijn
en voor opa’s en oma’s, broers, zussen en vrienden die er ook last van hebben dat dit in Nederland kan.

http://www.prouder.nl/category/view/missie-en-visie

Deze website wil zich ontwikkelen tot een platform voor verzorgers van kinderen die zijn gecriminaliseerd door onprofessionele hulpverleners in de Jeugdzorg en onprofessioneel handelen van politie en anderen. Velen blijken zich te laten misleiden door toneelstukken over de hoofden van kinderen.

Het probeert met positieve actie … in de geest van deze website … verzorgers van kinderen (niet alleen biologische ouders!) zich niet in de eerste plaats slachtoffer te laten voelen. Maar juist samen anderen wakker te willen schudden.

ACTIE dus !!!
justitieslachtoffers.nl