Toezicht advocatuur, geldstromen … en rechter

van een van onze redacteuren

Uit de recente rapportage van Hoekstra komen een aantal zeer interessante zaken naar voren. Er wordt sterk bevestigd dat de werkzaamheden op deze site en het doel van deze site relevant zijn.

http://www.toezichtadvocatuur.nl/560/nieuws/berichten/hoekstra-controleert-toezicht-op-de-advocatuur

Er valt op dat er een zeer merkwaardige verstrengeling van belangen tussen advocaten en controleurs op advocaten bestaat. Populair gezegd: de slager keurt steeds zijn eigen vlees.

Hoekstra brengt nadrukkelijk naar voren dat het merkwaardig is dat Dekens (de keurmeesters) het keuren slechts als een beperkte deeltijd-baan zien. In het veld wordt het gezien als een soort ere-baan, voor advocaten die het economisch goed hebben gedaan en die niet te veel vijanden onder vakgenoten hebben gemaakt.

Hoekstra wil af van de “deeltijd-keurmeester”. Het moet een serieuze functie worden waar de volle tijd aan wordt besteed.

Als advocaten kwaliteitsmanagement (quality assurance) niet serieus nemen, wie vervult dan de hoogste functie van kwaliteitsmanager. De rechter?

Wie van ons heeft niet aangenomen dat de rechter in laatste instantie zich uit kan spreken over kwaliteit? Dat blijkt echter een pijnlijke misvatting. De rechter heeft zeer duidelijk gemaakt niet volgens de regels van de Kwaliteitswetenschap te willen functioneren.

Is het wetenschapsbedrijf dan misschien zelf in staat om de rol van hoogste kwaliteitskeurmeester te spelen? Het wetenschapsbedrijf bleek de afgelopen jaren ook duidelijk niet in staat om het eigen vlees te keuren.

Het volgen van de geldstromen geeft snel inzicht in de economische belangen. Meer en meer worden nu via het internet zaken open gelegd. Maar helaas sluiten veel deuren te gelijkertijd. De rechter blijkt nog steeds gemakkelijk de deuren gesloten te laten. Dat is een elementaire zonde tegen de democratie en tegen de basishouding voor wetenschap.

Waarom schept de overheid steeds zelf allerlei monopolies? Bijvoorbeeld het monopolie van curatorschap voor advocaten. Waarom gaan curatoren voor op andere crediteuren? Waarom worden kosten voor curatoren niet voldaan uit algemene middelen of uit een bedrijfstak-waarborgfonds? Wie controleert het functioneren van curatoren? De rechter? Wie controleert de rechter?

Waarom beschermen rechters advocaten en waarom nemen advocaten het steeds voor rechters op? Hebben zij economische belangen bij het beschermen van elkaars positie? Voor de enkeling die die stelling nog niet durft te onderschrijven: turf de zaken in de jurisprudentie eens. Kijk eens hoeveel zaken er al bestaan dat de rechter feitelijk bevestigt dat een advocaat meer dan 24 uur in een etmaal kan declareren. Velen van ons dachten dat dat een oud grapje was over advocaten. De redactie beschikt echter over schriftelijke bewijs dat de rechter advocaten de hand boven het hoofd houdt. Voor geinteresseerden is een contact te leggen met burgers in Nederland die op deze wijze slachtoffer van Justitie zijn geworden.

Zijn rechters in veel gevallen nog steeds (soort-van-)advocaat naast hun beroep van rechter? Zijn advocaten misschien ook gelijktijdig rechter?
… even schrikken …
Ja! Vele advocaten zijn tevens rechter-plaatsvervanger! Clientalisme dus. Als je je volgens onze code gedraagt … dan gunnen we jou een plek, maar je moet eerst bewijzen dat je een van ons bent.

Nederland een democratie? Zijn de burgers de baas? Of toch de rechter?

Als we moeten constateren dat de rechter steeds de hoogste baas is,
is burgerlijke controle en toezicht op het functioneren van deze almachtige baas niet gewenst?

Weer is de conclusie dezelfde. Wil de burger kwaliteit … dan zal hij het keuren meer zelf moeten doen.

Leave a Reply