Emancipatiebeweging voor mannen … Mannen willen niet steeds strenger gestraft worden.

van een auteur

Meer en meer valt op dat er inderdaad nog veel ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Maar meer en meer valt ook op dat vrouwen regelmatig juist beter af zijn.

Graag zien we op deze site bijdragen over:

(1) Vrouwen worden korter veroordeeld … vanwege zorg voor kinderen
(2) Vrouwen worden tot lagere vermogensstraffen veroordeelt … vanwege zorg voor kinderen … lager (verondersteld) inkomen … kleiner (verondersteld) vermogen … beperkter (verondersteld) verdienvermogen
(3) Vrouwen komen eerder vrij … voor zorg aan kinderen
(4) Vrouwen krijgen eerder asiel … vanwege kinderen
(5) Vrouwen zijn minder agressief en minder crimineel

De waarheid rond criminaliteit en problematiek onder vrouwen blijkt zeer vaak niet bij de feiten aan te sluiten. Kindermishandeling blijkt namelijk in zeer veel gevallen meer door vrouwen gepleegd te worden.

Mannen hoeven beslist niet te zien dat vrouwen net zo crimineel blijken te zijn. Wat mannen in het algemeen willen zien is dat er een einde komt aan de ongenuanceerde criminalisering van mannen in het algemeen (vergelijk professor Crombach).

In de maatschappij blijken een aantal personen en organisaties perverse belangen te hebben om mannen als misdadigers neer te zetten om daarmee hun eigen schuld en onvermogens te verbloemen.

Waarom maken politie en justitie op zo grote schaal gebruik van het instrument van Laster en Smaad? Is dat misschien een reden waarom burgers het OM zelden zover krijgen om daarop te gaan vervolgen? Kan je mensen afwijzen … op een werkwijze die je zelf steeds hanteert?

Criminaliseren van burgers … vaak veel te gemakkelijk!
Het is eigenlijk gewoon collectief pesten.
Maar zoals bekend … pestkoppen ontspringen vaak de dans.

Stop het pesten. Stop het criminaliseren van onschuldigen.

Leave a Reply