Hoekstra controleert toezicht op de advocatuur

integrale wetenschappelijke opname van URL: http://www.toezichtadvocatuur.nl/560/nieuws/berichten/hoekstra-controleert-toezicht-op-de-advocatuur

Hoekstra controleert toezicht op de advocatuur

DEN HAAG – Oud-informateur en voormalig lid van de Raad van State Rein Jan Hoekstra zal het toezicht op de advocatuur gaan controleren. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft hem gevraagd de kwaliteit, objectiviteit en integriteit van het toezicht op advocaten door de lokale dekens te onderzoeken en hierover publiekelijk te rapporteren.

De Nederlandse Orde van Advocaten en de lokale dekens die het toezicht uitvoeren hechten aan goed en transparant toezicht op advocaten. Daarom wil de Orde dat Hoekstra als onafhankelijke derde komend jaar het toezicht op de advocatuur onder de loep neemt en aanbevelingen doet om dit toezicht te verbeteren. Hoekstra begint op 1 februari 2012. Hij denkt voor zijn taak twee dagen per week nodig te hebben. Hoekstra zal na een half jaar voor het eerst rapporteren over zijn bevindingen en eind 2012, aan het eind van zijn werkzaamheden, voor de tweede maal verslag uitbrengen.

Docters van Leeuwen stelde in 2010 dat het toezicht op de advocatuur door dekens moet worden uitgevoerd, maar dat er wel een onafhankelijke derde over hun schouders zou moeten meekijken. Die kan nagaan hoe de dekens met klachten tegen advocaten omgaan en hoe proactief ze hun toezichtstaken uitvoeren. En die zou ook publiekelijk verslag moeten uitbrengen over zijn bevindingen zodat er meer zicht op het toezicht op advocaten ontstaat.

Hoekstra is deskundig, gezaghebbend en heeft veel bestuurlijke ervaring. Hij is bovendien oud-advocaat. In het verleden was Hoekstra secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en in 1994 werd hij lid van de Raad van State waar hij tot zijn 70e bleef. Verder was hij in 2003 en 2006 informateur bij de zoektocht naar een nieuw kabinet. In 2006 werd hij voorzitter van de Nationale Conventie die zich boog over de bestuurlijke vernieuwing.

Algemeen deken Jan Loorbach van de Nederlandse Orde van Advocaten is zeer verheugd dat Hoekstra deze taak gedurende elf maanden op zich wil nemen. De Orde werkt in samenwerking met het dekenberaad -waarin alle lokale dekens zijn vertegenwoordigd- al hard aan de versterking en harmonisering van het toezicht op de advocatuur. De aanstelling van Hoekstra zal dit proces in een stroomversnelling brengen, meent Loorbach.

Leave a Reply