Corrupte Ketenpartners in Gezondheidsrechtspleging … botsingen Strafrecht en Civielrecht …

een anonieme auteur,
ervaringsdeskundige van medische misser,

Op deze site ontmoet ik steeds meer lotgenoten van medische missers. Het valt me op dat op deze site naar verhouding erg veel aandacht aan jeugd- en familierecht zie.

Voor de lezers van de landelijke dagbladen en de nieuwssites zal heel duidelijk zijn geworden dat er ook corruptie is in de medische wereld.

Nu lijkt het zo of dat iets van deze tijd is. Dat is niet zo, het valt nu pas op, omdat de mondiger burgers betere controle en toezicht afdwingen. De inspectiegezondheidszorg bleek zelf in de afgelopen jaren veel te veel belangen in de medische stand te hebben. Van onafhankelijkheid kon geen sprake zijn.

Alleen al het feit dat de voormalige hoofdinspecteur van de inspectie, Herre Kingma, nu ondertussen ziekenhuisdirecteur is, onderstreept de belangenvermenging. De controleur van vlees is nu directeur van de vleesfabriek. De vergelijking komt hier nogal onsmakelijk over.

We moeten af van het spel om te bezweren onafhankelijk te zijn. Zeg eerlijk dat je niet onafhankelijk kan zijn. Met goede controle en toezicht krijg je afhankelijkheid in beter evenwicht. Openheid moet worden bereikt.

Tuchtrecht heeft nog nooit ergens goed gewerkt. Ook in de medischestand blijkt het in de oude vorm niet te werken. Tuchtrecht in de advocatuur bleek niet te werken. Tuchtrecht in de accountancy bleek niet te werken. Tuchtrecht bij notarissen bleek niet te werken.

De reguliere gerechten hebben lange tijd met succes geprobeerd het aantal zaken te beperken door uitbesteding aan tuchtrecht-systemen. Er is zelfs expliciet verplicht om eerst een rechtsgang langs het tuchtrecht te maken, alvorens de burger-rechter zich verantwoordelijk wilde stellen.

Om het even scherp te stellen. Corruptie is ook:
(1) collega’s en collega-organisaties uit de wind houden
(2) informatie over anderen achter houden, als legitiem om informatie gevraagd wordt
(3) om reden van privacy informatie niet verschaffen is in veel gevallen juist het schenden van privacy van een derde. Er moet dus een betere afweging van vrijheden, rechten en plichten komen!
(4) het frustreren van een civielrechtelijk onderzoek
(5) het frustreren van een strafrechtelijk onderzoek
(6) overtreders van regels niet aanspreken of straffen … terwijl dat de opgedragen taak is

Dat corruptie altijd om een direct geldelijk gewin zou gaan, is een hardnekkige misvatting.
Dat de bovengenoemde punten tot financieel gewin ( … en verlies!) kunnen leiden is absoluut duidelijk. Voor economen is het vrijwel onmogelijk om de hoogte van de bedragen te bepalen. Hoeveel kapitaal hebben we in handen als we een goed functionerende rechtspleging hebben?

Weten waar je aan toe bent … leidt tot hogere bereidheid tot investeren en ondernemen.
De wet is vaak volstrekt duidelijk. Of de rechter de wet ook werkelijk afdwingt, is vaak een loterij. Dat zou moeten veranderen. Daar moet de samenleving ook de middelen voor willen vrij maken.

In een groot aantal gevallen is het een statische zekerheid dat de rechter de wet helemaal niet toepast. Dat de rechter zich niet ontvankelijk verklaart, de rechtzoekende op vorm vangt, jurisprudentie aanhaalt, de rechtzoekende niet gehoord heeft, niet gelezen heeft, zich achter een alwetende goed betaalde deskundige verschuilt, etc. Zelfs dat de rechter fouten van collega’s misbruikt als jurisprudentie en van hogere kracht verklaart als de wet. Dan gaat de rechter gewoon op de stoel van de wetgever zitten als hem dat even beter uitkomt. Dan spreken we onverbloemd van een gecorrumpeerd rechtssysteem. Macht corrumpeert altijd. Ook bij ons. Ook in ons rechtssysteem. Dat is van alle tijden. Als burgers hebben we echter wel die plicht om corruptie excessen aan te wijzen en op te lossen.

Rechten hebben ook alles te maken met maatschappelijke keuzes. Ook artsen hebben bij behandelingen gezegd dat zij “onafhankelijk” zijn en geen medische keuzes maken op basis van kosten. Ook daar werd de mantra van onafhankelijkheid steeds misbruikt om voor keuzes weg te kunnen lopen … en de keuzes voor kosten bij anderen neer te laten leggen. Gevolg onbeheersbare kosten voor gezondheidszorg. Artsen zijn niet onafhankelijk. Rechters zijn niet onafhankelijk. Om te beginnen zijn zij afhankelijk van de wet en vervolgens zijn zij afhankelijk van het geld van de burger.

Wat ook heel erg opvalt is dat oude controleurs pas “aangepakt” worden kort voor hun pensioen. Zagen we dat ook niet gebeuren met dhr. Kalbfleisch? De lijst is eindeloos.

Wat op deze site ook steeds naar voren wordt gebracht:
goede controle begint bij …
… goede controle op de controleurs

Een goede democratie is zich daar van bewust … controleren besteed je niet alleen maar uit. Iedere burger moet betrokken willen blijven bij kwaliteit. Mondigheid is niet een recht … het is een plicht. Niet iets waar je altijd vrienden mee maakt.
Als auteur liet ik me tot dit artikel triggeren door een artikel op Nu.nl.

Voor de wetenschappelijke duidelijkheid dien ik het artikel ook integraal met bronvermelding zichtbaar te maken.

http://www.nu.nl/binnenland/3012710/slachtoffers-jansen-steur-klagen-inspectie-aan.html

— begin integrale weergave (weergave uit cache ingeval van dode-URL) —

‘Slachtoffers Jansen Steur klagen inspectie aan’

AMSTERDAM – Vijf ex-patiënten van de omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur hebben een tuchtklacht ingediend tegen bestuursvoorzitter Herre Kingma van het Medisch Spectrum Twente.

Foto:  ANP

 Bekijk video

Ook een bestuurder en twee oud-bestuurders van het ziekenhuis werden aangeklaagd, evenals tegen voormalige inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De ziekenhuistop was volgens letselschadespecialist Yme Drost, die tweehonderd ex-patiënten van Jansen Steur bijstaat, verantwoordelijk voor de veiligheid en de patiëntenzorg.

‘”Zij grepen niet in, maar wisten ervan. Dat is meerdere malen gebleken uit twee rapporten van de commissie-Lemstra”, legt Drost uit. “De goede naam van het ziekenhuis was belangrijker dan de veiligheid en de zorg van patiënten.”

Wanpraktijken

Bestuursvoorzitter Kingma zou volgens de ex-patiënten verzuimd hebben op zoek te gaan naar slachtoffers van de arts. In zijn vorige functie, als inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zou Kingma eveneens hebben nagelaten de neuroloog aan te pakken.

De bestuursvoorzitter, die in mei met pensioen gaat, heeft altijd volgehouden dat hij van de regionale inspectie geen signalen had gekregen over Jansen Steur. De klacht is donderdagavond in ontvangst genomen door het regionaal tuchtcollege in Zwolle.

Lijkschennis

Tegen Jansen Steur loopt al een zaak. Hij wordt er onder andere van verdacht bij tientallen patiënten ten onrechte een dodelijke ziekte te hebben vastgesteld, illegale hersenoperaties te hebben uitgevoerd en lijkschennis te hebben gepleegd.

Door: NU.nl/Novum/ANP

— einde integrale weergave —

Wat heel goed onder de wetenschappelijke (en rechtsgeleerde) aandacht dient te komen  is: het niet willen functioneren van een inspectie gericht op individuele gevallen. Dat blijkt ook weer onder andere uit het bovenstaande artikel.

Dhr. Hoekstra (onderzoeker toezicht op de advocatuur) bracht het ook duidelijk naar voren.
De burger snapt er niets van dat in een tuchtrecht-zaak alleen maar marginaal getoetst wordt. Met andere woorden, collega’s willen het werk van collega’s niet helemaal overdoen en gaan kritiseren. Dat is nu juist wat bij goed kwaliteitsmanagement in maatschappij en wetenschap wel moet gebeuren. Marginaal toetsen betekent inderdaad … maar zozo toetsen … even “vluchtig”. De burgers willen toetsen op detail, want daar zien zij hun probleem ontstaan. Voor hun hoofdzaak … voor de vakbroeders “bijzaak”. Mag de burger misschien zelf bepalen wat hij de hoofdzaak vindt?

Echt toetsen is zoveel mogelijk iets overdoen, zoveel mogelijk specificaties tegen iets aanhouden. Met specificaties moet je eerlijk vooraf komen, voordat iets wordt gefabriceerd. Spelregels moeten voor iedereen vooraf open en eerlijk duidelijk zijn.

Bij marginaal toetsen is die openheid, eerlijkheid en duidelijkheid er vooraf steeds … niet.

 

Leave a Reply