Noodzaak van openbare, leesbare en niet-geannonimiseerde beschikkingen

Net als bij kinderen een OTS kan worden bepaald en na een strafrecht-procedure een TBS kan worden opgelegd, zo kan de rechter een persoon onder curatele plaatsen.

Een beperkte desk research moet al tot de overtuiging leiden dat OTS of TBS zeer routineus door de rechter wordt opgelegd en wordt verlengd. Het ergste is te vrezen bij de onder curatele plaatsing. Belangrijk is dat voor OTS en curatele slechts het bewijsgewicht  van civiele rechtspleging hoeft te worden gehanteerd. Dat betekent in de eerste plaats dat de procedure volledig achter gesloten deuren wordt gehouden. Het belang daarvoor licht echt niet bij de prive persoon van de onder-OTS-geplaatste of zijn verzorgers. Het ligt niet bij de persoon die onder curatele wordt geplaatst of de betrokkenen of belanghebbenden. Het is beslist een maatschappelijk belang dat deze procedures niet langer achter gesloten deuren plaatsvinden.

Als bewijs voor de redelijkheid van mijn zorg, volsta ik even met 1 link naar jurisprudentie: LJN: BX0753, Gerechtshof ‘s-Gravenhage , 200.097.829/01
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX0753

Denkt u zich eens in wanneer de appelant volledig was ingestort na de beschikking in eerste aanleg en niets meer had willen ondernemen. Denkt u eens in dat de advocaat de termijn voor hoger beroep even per ongeluk zou hebben laten lopen? Advocaten dienen geen termijnen te laten lopen, natuurlijk. Dacht u dat het in de praktijk nooit eens mis ging? Hoeveel voorbeelden wilt u dat ik u bezorg? Inderdaad … er had weinig hoeven te gebeuren of deze persoon zou … levenslang … onder curatele hebben gestaan.

De privacy wetgeving werkt averechts. Het lijkt steeds moeilijker te worden voor omstanders om het functioneren van de rechters, curatoren, betrokkenen en belanghebbenden, te volgen.

De maatregel van onder curatele stelling is bij uitstek een publieke maatregel. Iedere partij in een overeenkomst heeft de verantwoordelijkheid om te toetsen of een contractant, overeenkomst-partij, wel handelingsbekwaam en handelingsbevoegd is. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt daarmee handelingsonbekwaam. Iemand die onder curatele staat mag bij de bakker geen brood kopen, geen krantenabonement afsluiten, etc. Iedere leveringsovereenkomst is op grond van de hoedanigheid van “onder curatele staan” door de curator of een andere belanghebbende te ontbinden. In de praktijk mag hier dan welliswaar de hand mee worden gelicht, maar strikt genomen mag een buschauffeur een onder curatele geplaatste zonder begeleider niet in zijn bus toelaten om te gaan vervoeren.

De bakker moet zich van een rechtmatige leveringsovereenkomst voor 100 slagroomtaarten aan een onder curatele gestelde zelf overtuigen door het curatele register op “rechtspraak.nl” te raadplegen. Dat iemand een stoornis heeft als hij 100 slagroomtaarten besteld, is waarschijnlijker dan wanneer hij slechts een half brood besteld.

Ongereguleerde macht van de rechter in het civiele recht bij onder curatele stelling, blijkt uit een aantal wonderlijke hoger beroepen in de jurisprudentie. Alleen binnen de gestelde termijn voor een rechtsmiddel (hoger beroep) kan een onder curatele gestelde, een toets van de beschikking vragen. Als de grond voor onder curatele plaatsing komt te ontvallen, omdat een stoornis wordt genezen of drank- of drugsmisbruik niet meer aan de orde is, dan is een betreffende persoon niet meer handelingsbekwaam om curatele aan te vechten. Een heel merkwaardige vorm van levenslang … in het civiele recht. Nadere studie van bijvoorbeeld de Advocatenwet ligt voor de hand. Kan een advocaat wel een opdracht aannemen van iemand die handelingsonbekwaam is? Dat is namelijk feitelijk ook een leveringsovereenkomst.

In de Volkskrant van 8 februari stond de volgende openbare mededeling op pagina 28:

Bij beschikking van de Kantonrechter te Den Haag d.d. 5 februari 2013 is onder curatele gesteld mevrouw Leticia Priscilla Savanne Golverdingen, geboren te Zoetermeer op 23 november 1994, wonende te Bromelia 1, 2631 VK Nootdorp, en zijn tot curatoren benoemd de heer Franciscus Johannes van Lith en de heer Leendert Reatsch, beiden wonende te Lutjeloosterweg 24, 9697 VB Blijham.

De zorginstelling waar de onder curatele gestelde verblijft is als volgt vast te stellen. http://www.keerkring.net/images/stories/nieuwsbrief_nov_2012.pdf

Wanneer ik op 8 februari 2013 het curateleregister op rechtspraak.nl raadpleeg vind ik deze persoon echter (nog) niet terug. Hoe waarschijnlijk is het dat een onder curatele gestelde een “wakkere” bakker zijn of haar geboortedatum gaat vermelden? En de naam en de geboortenaam moet de “wakkere” bakker achterhalen en bij het zoeken in het register kunnen opgeven.

Een vergelijkbaar probleem ontstaat bij registraties in het huwelijksgoederen register. In het zakelijk verkeer zou je dus bij het afsluiten van overeenkomsten steeds moeten kunnen nagaan wat vermogensrechtelijk iemands staat is. Gehuwd of ongehuwd? Op huwelijksevoorwaarden? Wie controleert dat als hij een overeenkomst afsluit? Volgens het burgerlijk wetboek kunnen nietige en vernietigbare overeenkomsten ontstaan.

Wat heb je aan een beschikking als je er niet uit kan halen wie de aangestelde curatoren zijn? Hoe kan je dan op een juiste wijze met een onder curatele gestelde omgaan? Schiet het annonimiseren af en toe niet vresselijk door? In de Staatscourant worden de volledige personalia ook vermeld. Zie bijvoorbeeld:
http://docs.liigl.nl/officielebekendmakingen.nl/sc/2011/20111027/stcrt-2011-19581.pdf

Wat heb je aan een gepubliceerde beschikking van een tuchtrechtprocedure tegen een arts of tegen een advocaat, als je helemaal niet te zien krijgt dat het … jouw arts is … of dat het … jouw advocaat betreft?

Graag uw reacties.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply