Voorvechter van openbaarheid mr. Ribberink overleden. Open vizier op Twitter verplichten?

Ons bereikte het bericht, dat mr. A.E.M. Ribberink (Ton) op 31 januari 2013 op 85 jarige leeftijd is overleden. Hij was algemeen rijksarchivaris van 1968 tot in 1988. Hij zette zich in voor de Rijksarchiefdienst. De huidige Algemeen Rijksarchivaris, Martin Berendse, verbindt  namens directie en medewerkers van het Nationaal Archief het volgende motto aan dhr. Ribberink: “Openbaarheid voorkomt mythevorming.”

Dhr. Ribberink overleed te Voorburg. Hij werd op 13 december 1927 in Amersfoort geboren. Correspondentie-adres: Forellendaal 750 2553 KL Den Haag.

Merkwaardig dat juist met de komst van internet mensen meer misbruik gaan maken van zich verbergen. Wanneer Twitter en Facebook worden gevolgd, is inderdaad te zien dat bekende en onbekende Nederlanders de meest vreselijke dingen over zich heen krijgen. De afzender blijkt niet traceerbaar. Misschien dat er een plicht moet komen om bij het publiceren via Twitter en andere sociale media je identiteit prijs te geven als je je persoonlijk tot iemand richt in de openbare ruimte?

Uw mening is welkom.

Leave a Reply