Ombudsman is Vernietigend over Justitie

De ombudsman heeft grote moeite met de onbereikbare en arrogante houding van het ministerie van Justitie. Daaronder begrepen de gehele zittende magistratuur en het OM.

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/19/ombudsman-justitie-staat-niet-open-voor-kritiek/

Wij roepen ook in herinnering wat mr Pieter van Vollenhoven te melden had. Het feit dat hij onder ministeriele verantwoordelijkheid zo voorzichtig moest formuleren, betekent veel. Met dat in gedachten kan men de rapporten van Van Vollenhoven als het uitschreeuwen van onveiligheidsbesef lezen.

Ook voorgaande jaren was de ombudsman negatief over Justitie. Blijkbaar wil men zich daar door zijn legitieme bevindingen niet tot enige substantiele professionalisering laten aanmoedigen.

justitieslachtoffers.nl

Leave a Reply