Onderzoeksopzet Sociale Oplossingsvoorkeuren (pestgedrag)

wetenschapsredacteur

Naast de discutabele aanpak door dhr. Stapel, worden er toch ook aanzetten gedaan voor serieus onderzoek, gebaseerd op werkelijke waarnemingen. Proefondervindelijk, ook wel empirisch genoemd. Ik stel de lezers een aantal vragen.

Graag zou ik in contact komen met onderzoekers die al aan de slag zijn, of nog aan de slag willen met een onderzoek naar hoe wij het liefst verschijnselen verklaren. We zijn eigenlijk heel vaak in staat om uit tenminste 2 mogelijkheden te kiezen. Populair gezegd ben ik geinteresseert in onderzoek dat probeert inzicht te krijgen in groepsprocessen rond het benoemen van half volle glazen of half lege glazen.

Als redacteur kan nieuws ook zijn “nieuwe vragen” of vragen gesteld in een nieuw duidelijk verband. In die zin maakt iedere lezer zijn eigen nieuws uit een artikel. Iedereen stelt andere vragen. In die zin krijgt iedereen zijn eigen werkelijkheid. Natuurlijk is het 1 werkelijkheid. Bedoeld is natuurlijk dat ieder een afwijkend beeld van die werkelijkheid kan maken. In de wetenschap gaat het er dan om dat er consensus over onderdelen van dat beeld kan zijn. Heel verheven noemen we dat met elkaar “kennis”. Naarmate we met elkaar hetzelfde bij herhaling kunnen zien, klopt de kennis. Kunnen we niet hetzelfde zien dan is het geen kennis meer, en is dat bij nader inzien ook nooit geweest.

Voorbeeld Verschijnsel(1)
In spel A hebben we als groep maar 100 Euro gewonnen.

Alternatieve verklaring (1)
Als iedereen sneller had willen werken had het gemakkelijk 500 Euro kunnen zijn.

Alternatieve verklaring (2)
Jan zat in ons team, de teams waarin hij zit presteren altijd van alle klassen-teams het slechtste. Hij heeft een slechte invloed op de groep.

Alternatieve verklaring (3)
In het spel hebben we al snel op 2000 Euro verlies gestaan. We hebben als groep een top prestatie neergezet.
Met daarbij dan natuurlijk een voorkeur voor een alternatieve beschrijving van het verschijnsel: We hebben in spel A heldhaftig ons verlies kunnen wegwerken. Opvallend is dat de sfeer in ons team zat. Geke, onze klasgenote heeft het heel gezellig weten te maken. We stegen boven onszelf uit onder haar enthousiaste leiding.

Voorbeeld verschijnsel (2)
Het kleine kind is mishandeld.

Alternatieve verklaring (1)
De vrouw wordt regelmatig boos op het kind als zij dingen in het kind denkt te zien, die haar doen denken aan haar ex-partner. Ze zwijgt het kind dan een poosje “dood”. Er is geen fysiek geweld geweest.

Alternatieve verklaring (2)
De nieuwe partner van de moeder vind dat het kind voortdurend een loopje met zijn moeder neemt. De man is dat zat en corrigeert het kind met een draai om de oren. Het kind heeft nog voor de korte nog voor de lange termijn fysieke gevolgen van de straf over gehouden.

Alternatieve verklaring (3)
De moeder is net bevallen van een stief-broertje. Moeder vindt het allemaal even te veel. Ze is depressief en weet niet hoe ze de financiele problemen moet gaan oplossen. Haar nieuwe partner moedigt ze aan om als “vader” het oudste, wat jaloerse kind, wat harder aan te pakken. Moeder zag dat de draai om de oren veel te hard was. Haar nieuwe partner had niet kunnen leren hou fysiek geweld naar kinderen moet worden gedoseerd overeenkomstig leeftijd en karakter van het kind. Mag fysiek geweld ueberhaupt wel?

Alternatieve verklaring (4)
De nieuwe partner heeft een “houding van een vader-leeuw”. Het kind van de moeder is niet zijn kind, dus dat moet achtergesteld worden bij zijn eigen kinderen. Het kind wordt voortdurend negatief en met geweld door de man behandeld. Bepaalde dieren (mensen mogelijk ook?) gaan soms zo ver dat zij de eerste niet volwassen worp van het moeder-dier proberen te doden, om eigen nageslacht een betere overlevingskans te geven.

Alternatieve verklaring (5)
Voortdurend horen we van fysieke en seksuele mishandeling van kinderen door mannen. De nieuwe vriend van moeder zal er wel mee te maken hebben waarschijnlijk.

Alternatieve verklaring (6)
De veronderstelde mishandeling blijkt geen mishandeling te zijn. Het kind heeft een nog wat moeizame motoriek, maar geniet enorm van wilde spelletjes.

Alternatieve verklaring (7)
Moeder had haast en was gestresst. Op de fiets had ze twee tassen met boodschappen. Toen ze haar kind uit het zitje achterop de fiets wilde pakken, sloeg de fiets om en viel het kind achterover van de fiets. Het liep goed af, maar wel een flinke bult. Helemaal wat ongelukkig want vorige week was nog met de juf van de kleutergroep besproken dat het kind achterover tegen een schooltafeltje was gevallen na een flinke duw van een klasgenootje. Ook toen een flinke bult op het hoofd.

Alternatieve verklaring (8)
Moeder weet heel goed dat haar nieuwe vriend haar kind totaal niet mag en niet kan accepteren. Er hoeft niets te gebeuren of het kind wordt enorm doorelkaar geschud. Moeder weet dat en ziet dat steeds gebeuren. Ze voelt zich afhankelijk van haar nieuwe vriend en zegt niets en grijpt niet in.

Algemeen
Wanneer formuleren we het verschijnsel negatief? Hebben groepsleden daar een bijzondere invloed? Geeft de leider van een groep daar richting aan? Zijn er negatief formulerende leiders en positief formulerende leiders? Aan welke leiders geven groepen de voorkeur?

Wanneer verklaren groepen een resultaat uit de schuld van een enkeling, wanneer stellen groepen zich als geheel verantwoordelijk? Is er correlatie tussen een bepaalde soort problemen en een zondenbok van een specifieke sexe? Wanneer krijgen bij voorkeur vrouwelijke zondenbokken de schuld? Wanneer krijgen bij voorkeur manlijke zondenbokken de schuld? Wanneer doet de sexe van een zondenbok er niet toe? Heeft dit te maken met het geslacht van de groepsleider? Heeft dit te maken met de sexe-samenstelling van de groep?

Centraal staat de hypothese: we formuleren problemen liefst negatief en we verklaren liefst negatief. Negatieve verhalen “verkopen” beter dan positieve verhalen. Let op dat is dus de hypothese. Uit onderzoek zou het tegendeel kunnen blijken. (Dan is dat als negatief verhaal wellicht meteen al weer makkelijker in de publiciteit te brengen.)

De volgorde waarin cognities over de voorstelling van het probleem waargenomen worden zal vast zeer sturend zijn. De geaccepteerde verklaring zal waarschijnlijk ook bepaald worden door de volgorde waarin de cognities voor die verklaring worden aangeboden. Als aan het begin al voor een negatieve voorstelling met overdrijving is gekozen, dan zal die voorstelling waarschijnlijk moeilijk nog worden bijgesteld.

Belangrijk is dat individuen en organisaties hun bestaansrecht vaak extra nadrukkelijk willen ontlenen aan overdrijving van de problemen. Dan kan “de groep” nog moeilijker om hen heen en staan zij zelf snel buiten iedere discussie. Zij plaatsen zich centraal in het moeilijke probleem dat absoluut alleen met hun inzet kan worden opgelost. Laten we nu niet tijd en energie verspillen door hen ter discussie stellen: snel achter de boeven aan!

Een politie-apparaat met een zeer laag oplossingspercentage ten opzichte van historische resultaten, zal meer behoeft hebben om moordenaars extra negatief neer te zetten en graag aan te sturen op hoge straffen. Wanneer er steeds maar geen echte daders kunnen worden gevonden, dan wordt het erg aantrekkelijk om daders te maken. Criminaliseren dus.

Grijpen politie-teams met fysiek zwakkere leden eerder naar het dienstwapen? Hebben politie-teams met een bepaald aantal vrouwen langer de mogelijkheid om zonder geweld invloed op een grote mensenmassa uit te blijven oefenen? Waarom houden mensen zich in wanneer politie vanaf een groterer hoogte communiceert? Wat is de geheime kracht van politie te paard? Wanneer roept de aanwezigheid van vrouwen bij mannnen juist eerder en meer agressie op? Wanneer levert de inzet van mannen bij mannen juist minder agressie op?

Hoe gaan politiemensen om met collega’s waarvan ze meemaken dat ze “jokken” in processen verbaal? Rapporteren ze geensceneerde aanhoudingen? Welke valse gronden worden bij dergelijke onjuiste aanhoudingen gebruikt?

Waarom wilden we massaal een negatief functionerende Dijsselbloem en waarom ging dat na verloop van tijd draaien? Gaat dat zelfs zo ver dat de meerderheid hem straks bewondert? Wanneer en waarom steken bepaalde journalisten meteen zo negatief in? Hoe heeft Frits Wester zo onprofessioneel en ondeskundig meteen aan karaktermoord willen doen? Dijsselbloem spreekt opvallend zeer goed Engels. “Blauwdruk” is helemaal niet de vertaling van “template”. Om een antwoord te geven, hoefde Dijsselbloem helemaal de betekenis van “template” niet te kennen. Roepen dat op zo’n vraag een minister niet precies een eigen verhaal mag afsteken, is grote onzin. Als media-trainer was dat nu juist wat hij zijn klasjes voorhield. Als je een vraag niet kunt beantwoorden, of niet wilt beantwoorden, moet je altijd een antwoord geven. Zorg er voor dat jij je eigen verhaal doet. Iedere nieuwe vraag geeft je daar opnieuw de kans voor. Had Dijsselbloem misschien geen mediatraining van Frits Wester nodig? Had Dijsselbloem misschien een interview geweigerd? Allemaal speculaties. Maar wel met directe verbanden naar deze onderzoeksopzet met de daarin opgenomen onderzoeksvragen? Waarom frontaal aanval kiezen? Waarom zondenbok maken? Is dat het beproevingsritueel rond echte leiders? Moet je als leider misschien wel heel erg blij zijn met dit soort negatieve publiciteit? Geeft dat nu juist de mogelijkheid om profiel te krijgen?

Deze website is metname in het leven geroepen om een verschijnsel dat in de papieren-media is te vinden. Mensen die ooit vals verdacht geweest zijn, worden door deze media bijna nooit meer gevolgd. De straf die deze onjuist beschuldigden feitelijk moesten ondergaan is vaak levensverwoestend. Wie spreekt er nog over de onjuist beschuldigden in de zaak Vaatstra? Wie vertelt het verhaal van vaders die beschuldigd zijn van seksueel misbruik en uit voorzorg geen contact meer mochten hebben met hun kinderen? Waarom is het in ons systeem makkelijker om iemand beschuldigd te krijgen dan om een valse beschuldiging te weer leggen? Heeft politie en OM een belang bij valse beschuldigingen? Heeft de rechter een belang bij valse beschuldigingen? Heeft de rechter belang bij deskundigen die bewijs willen construeren? Is de tunnel van de tunnelvisie werkelijk zo lang?

Als redacteur kom ik graag met onderzoekers in contact die zich met bovenstaande vragen hebben bezig gehouden, of die dat zouden willen gaan doen. Graag uw reactie richten aan de redactie.

De (kinder-)rechter met Argusoog bekeken

de redactie

Aangezien er zo’n compleet beeld ontstaat van het “standaard gedrag” van de kinderrechter en van BJZ, wil de redactie de civiele dwalingen die blijken uit het onderstaande bericht niet aan de lezers onthouden. Vanzelfsprekend komen de bijdragen op forum-afdelingen voor rekening van de afzonderlijke auteurs. De redactie neemt daar geen standpunt over in.

De site van Sven Sneijer is al eerder onder uw aandacht gebracht. De redactie roept alle personen uit het onderstaande bericht op om contact op te nemen.

 

Erik Gerritsen brengt u terug naar ‘andere tijden’…… (achter het IJzeren Gordijn)
Door Redactie (van website Argusoog.org)
op 24 maart 2012 – 16:00
36 Reacties

Jeugdzorgpopaganda
Kort geleden bereikte ons een ‘droevig bericht’ van de website van Binnenlands Bestuur, dat de ‘Rattenvanger van Hamelen’ ermee ophoudt. Wie? Erik Gerritsen, u kent hem wel. De directeur van BJZ Amsterdam; onder andere bekend van zijn columns in de serie ‘De ongemakkelijke waarheid over Jeugdzorg’. De grote propagandist van een industrie die beweert op te komen voor het welzijn van kinderen. Hij heeft eindelijk zijn laatste column geschreven… Zou het plotselinge ophouden van het spuien van zijn ongefundeerde meningen iets te maken hebben met de ontdekking door Binnenlands Bestuur van de ongemakkelijke waarheid over Erik Gerritsen zelf?

Zijn schrijfsels stonden de laatste tijd steeds meer bloot aan kritiek. Inhoudelijke kritiek, ook van de zijde van professionals, die Gerritsen erop attent maakten dat veel van zijn ideeën geen wetenschappelijke grond hebben, of daar zelfs lijnrecht tegenin gaan. Er werd geroepen om het ‘aftreden’ van deze roeptoeter van Jeugdzorg, die het platform schaamteloos gebruikte om reclame te maken voor zijn eigen ‘toko’. Vooral zijn idee over de ondertoezichtstelling van ouders zullen we in dit artikel nader toelichten, om duidelijk te maken waar het met de rechten van burgers in deze maatschappij naar toe gaat.

Met zijn populaire taalgebruik en zogenaamd transparante overdenkingen (wil hij écht onze meningen weten?) wekt Gerritsen graag de indruk dat kinderen beschermen een eerlijke bezigheid is, dat soms ook een paar kleine minpuntjes kent. Maar hé, welk beroep kent dat niet? Het imago dat Gerritsen als hoofd BJAA graag uit wil dragen, is dat van de positivo-child-protecto-zorgmanager. Dit imago lijkt er bij de geldsverstrekkende en volkomen misstandblinde politici in Den Haag vooralsnog in te gaan als zoete koek. Bij de ervaringsdeskundigen op het gebied van jeugdproblematiek, geldt Gerritsen ondertussen meer als de CliniClown onder de Jeugdbeschermers. Iemand die graag ballonnetjes oplaat om te zien of er iemand is die er brood in ziet. Het zou beter zijn, als hij zijn tijd zou besteden aan gesprekken met deskundigen, maar zelf wil hij liever de publieke opinie bewerken en de machtsuitbreiding van BJZ zo sympathiek mogelijk presenteren aan Den Haag en aan lokale bestuurders.

Multi-probleemgezinnen?
Wie de columns van Gerritsen goed analyseert, zal het opvallen dat hij graag spreekt over multi-probleemgezinnen. De ergste gevallen, waarbij door verslavingsproble-matiek of crimineel gedrag van de ouders (of oudere broers) een heel gezin in de ellende terechtkomt. Het negatieve gedrag van de oudere personen in het gezin, gaat automatisch door gewoontevorming over op de jongere kinderen (negatieve rolmodels). Hoe begrijpelijk en hoe sympathiek dat Gerritsen de jongere kinderen uit dergelijke gezinnen hiervoor wil behoeden!

Het bedrog van zijn Jeugdzorg propaganda is echter niet gelegen in zijn uiteenzettingen over multi-probleemgezinnen, waar hij analytisch gezien een juiste kijk op heeft. Het zit verborgen in de beeldvorming dat het werk van BJZ hoofdzakelijk zou gaan over deze relatief kleine groep multi-probleemgezinnen. En dat is een ernstige misleiding. Ten onrechte verschuilt de Jeugdzorgtop zich achter de kleine groep extreme gevallen, om te verklaren waarom ze bij zoveel (relatief) normale gezinnen zo dictatoriaal en traumatiserend te werk gaan. Alle critici van BJZ zijn het er met elkaar over eens dat er in gevallen van reële dreiging voor de veiligheid van kinderen door kinderbeschermers moet worden ingegrepen. Zelfs met uithuisplaatsing (UHP) en bij uitblijven van verbetering in de thuissituatie ook permanente plaatsing bij een goed pleeggezin. Wat de critici keer op keer aan de orde stellen, is dat het merendeel van de BJZ clientèle, NIET gekenmerkt wordt door multiproblematiek, of extreme onveiligheid, maar dat zij wel een zodanige behandeling krijgen.

Ik kan me overigens wél goed voorstellen dat BJZ met haar mentaliteit en werkwijze bijdraagt aan het creëren van multi-probleemgezinnen. Nog een paar jaar terug stonden er berichten in de krant van gezinnen met bijvoorbeeld negen kinderen met daarop 23 hulpverleners (!) van allemaal verschillende stichtingen. Na heel lang op deze wijze ‘gewerkt’ te hebben, beseften ze dat het met alle negatieve publiciteit niet langer gewenst was om op deze voet door te gaan. De uiteindelijke noodoplossing was dat wanneer er teveel hulpverleners op één gezin dreigden te komen, er dan één centrale coördinator moest worden aangesteld om het allemaal te stroomlijnen. Hoe goed zal dat gewerkt hebben in de jaren die daar aan vooraf gingen? Een grote kluwe van hulpverleners op één gezin. Zouden die er allemaal zijn geweest voor het gezin, of voor de kaartenbak van hun eigen stichting? Ter info: Het was voor 2004 ook de bedoeling dat in de Wjz het BJZ als gezinsvoogdijinstelling een casemanager zou worden, geen zorgverlener.

Bedrieglijke cijfers
De cijfers die BJZ presenteert kloppen niet. Er is veel minder kindermishandeling in ons land dan de kinderbeschermers ons willen doen geloven, omdat zij zelf de criteria opstellen van wat er onder kindermishandeling wordt verstaan. En zij zijn óók degenen die zonder bewijsvoering bepalen of er in een gezin sprake is van het halen van die criteria. Ze hanteren héél dubieuze manieren om dat vast te stellen. Ik heb dit ‘Procrustesbed van Jeugdzorg’ beschreven in mijn artikel ‘Meer geld voor Jeugdzorg?’

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/12/meer-geld-voor-jeugdzorg.html

en http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/11/de-marketing-van-kindermishandeling.html

Veel zogeheten probleemgezinnen of multi-probleemgezinnen zouden volgens eerlijke normen (en een nog eerlijkere toepassing van die normen, waarop een tuchtrecht kan worden gewogen), niet zo genoemd mogen worden. En veel gevallen van ‘bewezen kindermishandeling’ zijn de persoonlijke mening van de onderzoekers. Als een gezinsvoogd weet te rapporteren:”Moeder gaat met mij in discussie en brengt daarmee de ontwikkeling van de kinderen in gevaar”, dan kunt u wel nagaan hoeveel kindermishandeling in Nederland alleen bestaat in de hoofden van de zichzelf overschattende, slecht geschoolde en bevooroordeelde medewerkers van het AMK en Jeugdzorg!

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/12/klachten-bureau-jeugdzorg-demet-tv.html

Adri van Montfoort
De invloed van Jeugdzorg in Den Haag is groot, want steeds opnieuw weten ze de politiek voor hun karretje te spannen bij wetswijzigingen. Beleidsadviseur voor AMK en Jeugdzorg en tevens directeur van een eigen adviesbureau, Adri van Montfoort, heeft verschillende bezwaren geuit tegen de huidige werkwijze van Jeugdzorg. Hij benadert het probleem van twee kanten, waarbij hij zowel onderkent dat BJZ in bepaalde gevallen te laat ingrijpt, (met soms dodelijke afloop) alsook dat er in veel gevallen sprake is van onnodig zware bemoeienis van BJZ in een gezin, met soms onterechte uithuisplaatsingen tot gevolg. (Hij erkent dat dit schade doet aan het kind en de ouders)

Interessant is wat hij vertelt over de wetswijzigingen die de werkwijze van Jeugdzorg de laatste jaren hebben bepaald. Van Montfoort:

“Ook het opnemen van de definitie van kindermishandeling in de Wet op Jeugdzorg in 1998 betekende een verruiming voor het criterium voor staatsinterventie. De definitie is zo breed, dat iedere voor een minderjarige mogelijk bedreigende opvoedingssituatie er onder kan vallen.

Deze brede definitie is minder geschikt als criterium van staatsingrijpen in de opvoeding, omdat het een brede, diffuse verschuiving van verantwoordelijkheid betekent van ouders en hun omgeving naar de staat en in de praktijk daarmee naar beroepskrachten en instanties. (Zonder rekening te houden met de psychologie van een kind, die zich het vertrouwdst voelt bij zijn bekende omgeving en ouders.)

Een grote stofzuiger dus, waarmee vele kinderen naar binnen gezogen worden door Bureau Jeugdzorg. Met zo’n ruime definitie van kindermishandeling, kan het bijna niet anders of u als ouder bent schuldig aan het creëren van een onveilig leefklimaat waarin de jeugdige niet tot maximale ontplooiing kan komen! Wat er eigenlijk gezegd wordt, is dat het schandalig is dat u als mens en opvoeder niet zo foutloos bent, als bijvoorbeeld de kinderbeschermers. Maar blijft het niet bij. Er is nog veel meer nieuw materiaal dat (hoewel nog nauwelijks uitgewerkt door de professionals) op uw gezin mag worden uitgetest.

In zijn AMK-lezing van 4 oktober 2011 zegt Van Montfoort daar het volgende over:

“Er komt een lichte vorm van ondertoezichtstelling die zo ruim is, dat een uitbreiding van de staatsinterventie van tienduizenden minderjarigen mogelijk wordt. Volgens de Memorie van toelichting gaat het om een lichte, preventieve maatregel, en opnieuw twijfel ik niet aan de intentie, maar wel aan de uitkomst

Dwang van de staat in de opvoeding is nooit licht en leidt per definitie tot juridisering met procedures, advocaten, rechtszaken en alle daarbij behorende strijd.”

Deze ‘lichte ondertoezichtstelling’ betekent dus een verdere verruiming van de definitie van kindermishandeling, terwijl de huidige definitie al teveel onterechte gevallen van zgn. ‘bewezen kindermishandeling’ heeft opgeleverd, met alle kwalijke gevolgen voor de betrokken gezinnen. Bovenal voor de kinderen die zich schuldig gaan voelen [minderwaardigheidscomplex] na een wegsleuren uit hun vertrouwde omgeving. Er worden dus veel meer gevallen van ‘kindermishandeling’ gesignaleerd dan voorheen, omdat de criteria enorm zijn opgerekt en daarmee komen ouders sneller binnen het gevaarlijke bereik van de Jeugdzorgbemoeienis. Niet alleen kost dat een heleboel geld dat veel efficiënter besteed had kunnen worden (met normale/ hoogwaardiger hulpverlening) maar zo ontstaat ook het verkeerde beeld dat er in ons land mishandelingepidemie aan de gang is.

Doodlopende wegen…
Erik Gerritsen schetst een verkeerd beeld dat het werk van Jeugdzorg voornamelijk gaat over zware gevallen en extreme situaties, waarbij heel moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Hij gaat zelden of nooit in op inhoudelijke kritiek met betrekking tot de normale gezinnen die wél schuldig bevonden worden aan kindermishandeling (valse zorgmeldingen met tunnelvisie-onderzoek) en lichte problematiek die door BJZ veel te zwaar wordt getaxeerd. De harde kritiek over machtsmisbruik, leugens en bedrog, schuift hij het liefst terzijde.

De discussies over hoe Jeugdzorg vorm te geven in de toekomst worden door de bestuurders vooral gevoerd op het niveau van organisatie en geldstromen. Wat er inhoudelijk aan BJZ verbeterd moet worden (mentaliteit / opleidingsniveau / klachtenafhandeling), daarin zijn ze erg naïef.

In de uitzending van de VARA-ombudsman (2 maart 2012) sprak Gerritsen nog over klachtenprocedures waarmee ouders hun ‘recht’ kunnen halen. Iedereen die BJZ langer kent, weet dat deze procedures doodlopende wegen zijn en schijnoplossingen waar ze zich graag achter verschuilen. Vaak leidt het zelfs tot straf aan het kind, dat zijn ouders minder mag zien.Wat moet je als ouders beginnen, wanneer de klachtencommissie je klacht ‘gegrond’ heeft verklaard, maar de top van Jeugdzorg vervolgens zegt:”Wij herkennen ons niet in deze kritiek”???

In deze uitzending werd hem gevraagd naar het vreemde fenomeen dat ouders wel hun gelijk halen, maar evengoed hun recht niet krijgen.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/de-macht-van-de-gezinsvoogd-vara.html

Ombudsman: “Ouders worden in het gelijk gesteld, maar krijgen vervolgens toch hun kinderen niet terug. Hoe kan dat?”

Gerritsen: “Nou, dat kan gebeuren. Je kunt dus op heel veel punten gelijk krijgen bijv. dat je niet goed bejegend bent, dat er foute informatie in het dossier zat, of eenzijdige informatie in het dossier zat. Maar zelfs als je dat allemaal herstelt kan er nog steeds voldoende reden zijn om het kind uithuis geplaatst te houden, omdat nog steeds in de kern er sprake is van onveilige omstandigheden voor het kind”.

Hoogleraar Jo Hermanns (eveneens in deze uitzending) geeft hier een verklaring voor:

“Dat heeft te maken met de tunnelvisie waarbij gezinsvoogden echt vinden dat ze nu eenmaal gelijk hebben en die ingenomen positie nu eenmaal niet meer kunnen loslaten. Het is ook hun (door BJZ opgedragen maar niet wettelijke) taak om gezag uit te oefenen en om duidelijk te zijn, om niet voortdurend heen en weer te gaan om voor dat kind duidelijk te zijn wat er moet gebeuren. Dus er is heel veel nodig om ze van dat standpunt af te brengen.”

Maar eerlijke flexibiliteit is wel wat er moet gebeuren. BJZ moet haar grote principiële gelijk loslaten en haar ogen gaan openen voor de feiten. Dat gezinsvoogden of AMK-onderzoekers denken te handelen in ‘het belang van het kind’ is geen excuus voor slordigheid, ondeskundigheid of oneerlijkheid.

Zou de ‘baas’ van Jeugdzorg niet glashelder de leugens, verdraaiingen, halve waarheden en opzettelijke misinterpretaties van wat ouders gezegd zouden hebben, door gezinsvoogden in rapporten opgetekend, krachtig moeten veroordelen?? Kan hij niet ronduit toegeven dat bepaald gedrag van gezinsvoogden volstrekt ontoelaatbaar is en dat het gezien het veelvuldige voorkomen van deze misstanden ook voor hem volkomen begrijpelijk is dat het klachten regent bij Jeugdzorg!?

Klaarblijkelijk voelt men zich als kinderbeschermer achter de niet functionerende klachtenregelingen erg veilig. Of toch niet helemaal?

Toen een MBO-docente een vernietigend commentaar gaf op één van de columns van Gerritsen bij BB (en dit commentaar snel werd overgenomen door verschillende sites) was er wel degelijk een grote onrust aan de top! Niet alleen bleek uit het commentaar dat veel onderwijzend personeel in A’dam zeer ontevreden is over de werkwijze van BJAA, maar daarbovenop werden onze grote kindervriend ook verwijten gemaakt van gewetenloosheid ‘en het gemak waarmee hij spreekt over uithuisplaatsingen’ (waar kinderen voor hun hele verdere leven schade door oplopen)

Gevolg? De dagen daarna begint Gerritsen als een bezetene te twitteren. “Gezinsvoogden vinden het HELEMAAL niet leuk om kinderen onder toezicht te stellen of uithuis te plaatsen!” In de overvloed van twitterberichten van de in het nauw gedreven columnist, ook zulke inhoudsloze (bijna aandoenlijke) sympathie-twitters als ‘Alle ouders en kinderen die klachten hebben over BJAA, mogen mij e-mailen’. Zoveel warmte en begrip opeens!

Gedragswetenschapper
Het zou natuurlijk beter zijn als de normale klachtenregelingen werden verbeterd, zodat ouders ook onder normale omstandigheden gehoord kunnen worden.

Ontluisterend was het internetfilmpje waar een belangenbehartiger van een moeder een telefoongesprek aangaat met een gedragswetenschapper van BJZ en haar verteld dat hij van plan is een klachtenprocedure op te starten * (bij meerdere instanties), maar dat hij hoopt dat de persoon in kwestie nog eens naar de casus wil kijken, om al die ellendige procedures te voorkomen. Het is in de betreffende casus immers zo overduidelijk dat er onprofessioneel is gehandeld door de gedragswetenschapper, dat de woordvoerder van deze moeder probeert op basis van menselijkheid en redelijkheid tot een betere oplossing te komen. Maar nee, mevrouw de gedragswetenschapper lijkt het een beter idee om alle procedures af te wachten!

*Deze gedragswetenschapper is uiteindelijk veroordeeld wegens onkunde en het oordelen over een kind zonder onderzoek…Toen heeft men vervolgens maar artikel 35 uit de Wjz wet op de Jeugdzorg verwijderd/als alternatief gesteld, zodat de gedragswetenschapper van BJZ deze verplichting niet meer heeft/niet meer aan de wet gebonden is! Tegen de eigen beroepscode in handelen is nu geaccepteerd; dat heet beroepsethiek in de Jeugdzorg.

Bij het rechte eind?
BJZ gaat er onder alle omstandigheden vanuit dat zij het bij het rechte eind heeft in haar handelswijze (zij zijn de ‘professionals’) Met de juiste handelswijze bedoeld zij niet een rechtvaardige handelswijze, een menselijke handelswijze, diagnostische waarheidsvinding of werken vanuit heldere logica. Nee, het gaat hier over het navolgen van de regels (protocol) zoals BJZ ze heeft opgesteld. Als er procedureel juist is gehandeld, vindt BJZ een zaak geslaagd! Wat de uitkomst daarvan in de praktijk ook betekent voor het gezin. En wanneer de BJZ medewerkers zich ook niet aan hun eigen protocol hebben gehouden, dan doen ze er eenvoudigweg het zwijgen toe. Niet thuis geven is een andere strategie, die door het AMK en Jeugdzorg veel wordt toegepast.

Doemscenario’s
Een probaat middel van de Jeugdzorgtop, om elke overbodige (en traumatiserende) OTS of UHP te rechtvaardigen, is het schermen met doemscenario’s van wat er in het allerergste geval zou kunnen gebeuren met een kind. Men zou daar heel flauw op kunnen reageren met de stelling dat er inderdaad wel eens kinderen door hun ouders worden vermoord, maar dat dit niet zelden gebeurt onder het toeziend oog van de kinderbeschermers. Maar dit weten zij zelf ook! Zij worstelen met de ‘inschatting’ van een gezinssituatie, en betreuren het wanneer het een keer ernstig mis gaat. Bij deze treurnis komt dan al gauw de automatische vraag om meer geld uit Den Haag, want Jeugdzorg meent te allen tijde dat een gebrek aan deskundigheid verholpen kan worden met meer geld. Het is maar goed dat zij de ‘professionals’ heten te zijn, anders zouden ze nog het risico lopen dat de geldschieters uit Den Haag gaan controleren waaraan al die miljoenen worden besteed!

Blunderen
Jeugdzorg blundert op twee manieren. Als de signalen in een probleemgezin echt zorgwekkend zijn, en de omgeving dit kenbaar maakt, vindt de gezinsvoogd het opeens wel ‘meevallen’. Of wanneer een moeder Jeugdzorg opbelt dat haar puberende zoon zo recalcitrant is geworden dat hij haar heeft aangevallen en haar besteelt, dan moet moeder het maar een half jaar ‘aanzien’ volgens BJZ. Omgekeerd zien we dat vele gezinnen die geholpen zouden zijn bij een beetje structuur en hulp in de opvoeding, zomaar worden betiteld als zéér onveilige opvoedsituaties, waar het kind zich onmogelijk kan ontwikkelen als er niet snel een UHP(Uithuisplaatsing) wordt uitgevaardigd. In de eerste plaats slaagt BJZ er met haar huidige beleid niet in de extremen te voorkomen en daarnaast zien we een onnodige zware en dwingende bemoeienis met de gezinnen waarvan de ouders best open staan voor hulp, als deze maar op maat gesneden was en in een respectvolle verhouding zou staan tot het gezag (en de levenservaring) van de ouders. En dáár ligt het feitelijke probleem van Jeugdzorg. Een gebrek aan deskundigheid en een totale onverschilligheid ten aanzien van de noodzaak om hier iets aan te gaan doen. BJZ is –naar wet– geen zorgverlener doch een doorverwijzer in eerste aanleg; maar we zien dat BJZ niet doorverwijst naar specialisten/zorgverleners. Gewone pleegzorg zou ‘de’ therapievorm zijn.

Het ‘belang van het kind’ en de schijnbare tegenstelling
Door jeugdrechtadvocaten wordt vaak gesproken van de ‘maffia-cultuur’ die heerst bij kinderbeschermingsorganisaties, gezien de vele onrechtvaardige en onwettelijke toestanden bij de uitoefening van deze ‘zorg’ voor de jeugd. Het effectiefste wapen dat BJZ hanteert in het verhullen van haar eigen belangen is haar taalgebruik, dat de suggestie wekt dat zij objectief en onzelfzuchtig zou handelen. Eenvoudig gesteld, kan het credo van Jeugdzorg: ‘Het belang van het kind’ vertaald worden als ‘de bedreiging die ouders vormen’ en wij (kinderbeschermers) zijn als schild om de ‘kwetsbare’ kleintjes tegen die permanente dreiging te beschermen. Let u eens op de implicatie van de bewering dat BJZ handelt ‘in het belang van het kind’.

Er wordt op kunstmatige wijze een tegenstelling gecreëerd tussen wat kinderbeschermers doen (alles in het belang van het kind) en wat ouders doen (eigenbelang ten koste van het kind).

De valsheid van deze reclameslogan wordt duidelijk als we een eerlijke definitie opstellen voor wat een redelijke persoon onder ‘het belang van het kind’ zal verstaan. In de eerste plaats is dat een kind behoefte heeft aan een goede band (of zo goed mogelijk) met beide ouders, ook op lange termijn. Daarnaast is er het belang van een goed en regelmatig contact met broertjes of zusjes en met de hele omringende familie, buurkinderen, schoolkameraadjes,etc. Het belang van een kind moet heel breed gezien worden en veel meer omvattend dan een ideale opvoedsituatie thuis. Maar een bredere definitie van het’ belang van het kind’, is niet zo voordelig voor Jeugdzorg! Het later niet-kennen van de ouders leidt tot frustrerend roots-zoeken en PAS [LJN BA7155]; het later niet-kennen van een ouder kan PAS veroorzaken na loyaliteitsproblematiek. Met schijnaanpassing in pleegsituaties kan het lijken alsof het BJZ-doel ‘behaald’ is.

Schade door Jeugdzorg
Dan, bij een beter gedefinieerd belang, zal BJZ gezinssituaties veel zorgvuldiger moeten (laten) beoordelen en onderzoek moeten laten verrichten door (externe) personen die diagnostisch bevoegd zijn. BJZ zal zich flink moeten gaan inspannen om ouders bij de opvoeding echt te gaan helpen, zonder voortdurend zichzelf in het midden te plaatsen. Wanneer BJZ een goede band met de ouders in het belang van het kind acht, kan ze niet zo makkelijk zichzelf als een wig drijven tussen ouders en kinderen.

Bovendien zullen BJZ-medewerkers in hun afweging van de vraag of een UHP gewenst is, bij ‘het belang van het kind’ moeten meewegen hoeveel schade ze zelf doen, wanneer ze onnodig een kind uit zijn vertrouwde omgeving losrukken en vervolgens de terugplaatsing bij de biologische ouder(s) jarenlang systematisch tegenwerken.

Als bijwerkingen van het UHP-medicijn van Jeugdzorg, kan men denken aan een trauma door de huisinval door een team politieagenten en jeugdbeschermers (waarbij soms gillende kinderen uit de armen van moeder worden losgerukt). Geestelijk wegkwijnen in een vreemde omgeving, zonder familie en vrienden (voogdij-instelling), slecht onderwijs voor uithuisgeplaatste kinderen, drank, nicotine en drugs in de voogdij-instelling (30% v/d jeugdigen), het zichzelf de schuld geven van de UHP door het kind, hechtingsstoornissen door het vele verplaatsen v/h kind langs verschillende pleeg/woonadressen, een negatief beeld ontwikkelen over de biologische ouders door influisteringen van de gezinsvoogd (zich in de steek gelaten voelen), het uitblijven van echte zorg op maat, omdat BJZ niet over de expertise beschikt om dieperliggende psychische problemen bij het kind te signaleren en daar therapeutisch naar te handelen (goed door te verwijzen), etc.

Wat doet het met ouders?
En los van het belang van het kind; zullen we toch voor de volledigheid van het beeld ook maar even heel egoïstisch een schets maken van wat de ouders wordt aangedaan? Slapeloze nachten uit woede en machteloosheid over de onrechtvaardige handelswijze van BJZ (liegen, chanteren, dossiers vervalsen, voor ‘psychiater’ spelen, eigen protocollen overtreden) en de diepe angst over de onzekere toekomst van hun bloedeigen kinder(en). Een heel gezin (en omringende familie) verscheurt en in wanhoop, ziekmeldingen op het werk, verlies van vertrouwen in de rechtsstaat, zich als persoon vernederd voelen en besmeurd, zorgen over eindeloze juridische procedures die veel geld kosten. Zeker voor minder draagkrachtige ouders zal dit niet meer op te brengen zijn als straks de griffiekosten flink gaan stijgen (rechtsongelijkheid bovenop het verlies van je kind).

Macht van kinderbeschermers
Als voorbeeld van hoe kinderbeschermers uit alle macht proberen greep te houden op kinderen, ook als de ouders zijn vrijgepleit van kindermishandeling kunnen we het valse gebruik van de term ‘hechtingstoornis’ noemen. Wanneer het uit huis geplaatste kind terug zou kunnen naar de eigen ouders heeft BJZ een manier om dit zo lang mogelijk te vertragen. Gaat het met het kind niet zo goed in het pleeggezin, dan stelt BJZ dat het kind nog niet terug kan ‘vanwege de hechtingsstoornis’. Gaat het daarentegen wel goed met het kind, dan kan het niet teruggeplaatst worden omdat dit traumatiserend zou werken en resulteren ín een hechtingsstoornis! Het eigenaardige hiervan, is dat BJZ nooit enige aanleiding heeft om te veronderstellen dat de uithuisplaatsing traumatiserend zou werken (zelfs al betreft het een baby die wordt losgerukt van de moederborst), maar het terugplaatsen brengt in haar beleving grote gevaren met zich mee!

http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/34665/ouderlijk_gevecht_tegen_jeugdzorg

Geldkwestie
En zo komen we dan onvermijdelijk op wat er werkelijk schuil gaat achter het zo edele (en niet te betwijfelen) ‘belang van het kind’; de financiën. Naast bezettingsgraden halenvoor een hoger budget het volgende jaar. Voor een grote organisatie als BJZ betekent ieder kind een bron van werkgelegenheid, waarbij BJZ bovenop het normale budget, voor elke OTS € 7.623,- ontvangt en € 6.444,- voor de daaropvolgende jaren (bedragen per 13-04-2010). Voor UHP krijgen ze nog veel meer. (2 of 3 keer het bedrag voor een OTS). Willen de hogere lagen van de kinderbeschermingsorganisaties wel echt dat er minder mishandeld gaat worden in Nederland? Daar lijkt het niet op als we in een rapport van 2006 lezen over productieafspraken. Ook in de pleegzorg zijn er bezettingsgraden die gehaald moeten worden. De hoogte van de provinciale subsidie wordt bepaald aan de hand van het geschatte aantal te plaatsen pleegkinderen. Als dat aantal niet gehaald wordt, gaat het daarop volgende jaar de subsidie naar beneden…

{Feiten: Geen enkel Europees land heeft zoveel uithuisplaatsingen als Nederland. 10.000 Onder Toezicht Stellingen per jaar. 40 tot 50% daarvan wordt uithuis geplaatst. Sinds 2005 een stijging van 40% uithuisplaatsingen. Na verscheidene familiedrama’s laten gezinsvoogden risicomijdend gedrag zien}

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/jeugdzorg-its-all-about-money.html

Gezinsvoogden
Politici weten niet dat BJZ ontzettend veel geld krijgt voor ondertoezichtstellingen, terwijl zij in veel gevallen niet eens in de buurt komt van het voldoen aan de hulpvraag in een gezin. Gezinsvoogden die officieel eens in de zes weken in het gezin dienen te verschijnen, om vast te stellen naar welke instantie ze moeten doorverwijzen, presteren het vaak om niet meer dan eens in de drie maanden te verschijnen. Daarbij gaan de gesprekken vaak niet eens over de hulpvraag en het opstarten daarvan, maar eerder over de schuldvraag. Wat mankeert er allemaal aan de ouders, (er wordt gewroet in hun verleden!) en wat voor dreigende elementen kan de gezinsvoogd nog meer ontdekken om haar rapportages mee te vullen? Zo wordt de OTS voor het daaropvolgende jaar alvast veilig gesteld. Niet zelden wordt een OTS verlengd, omdat de ‘hulp nog niet op gang is gekomen’, zonder dat er eerlijk bij verteld wordt dat de slordigheid en laksheid van de gezinsvoogd zelf daar debet aan zijn. Advocaat Jan van Ruth stelde aan Jeugdzorgcliënten voor om voor elke dag dat er geen hulp voor het gezin beschikbaar is, er door ouders per dag het geldbedrag geclaimd wordt dat BJZ eigenlijk had moeten besteden, zodat zij dan tenminste zelf zorg kunnen kopen. Daarom is het aansprakelijk stellen van een BJZ voor latere kosten soms handig.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/02/mr-jan-ruth-uit-kritiek-op-jeugdzorg.html

Ouders ‘onder toezicht stellen’
Een vaak gepropageerd idee van Gerritsen, is om bij multi-probleemgezinnen niet alleen de kinderen onder toezicht te stellen, maar ook de ouders! Ouders die maar doorgaan met kinderen produceren waar ze niet voor kunnen zorgen. Hij spreekt dan over mensen met ernstige psychiatrische problemen, die dit niet onderkennen ten nadele van het kroost dat ze op de wereld zetten. Het is misschien goed bedoeld, maar toch krijg ik bij zijn idee van ondertoezichtstelling van ouders instinctief associaties met landen die het de normaalste zaak van de wereld achtten om mensen onder toezicht van de staat te stellen. Mensen die zelf durfven na te denken (iets waar BJZ ook niet zo van gediend is). Mensen die ‘dissidenten’ worden genoemd. Hoewel fascisme en Stalinisme termen zijn die ik in mijn artikelen niet graag gebruik, omdat daarmee voor de meer ontwikkelde mensen de discussie afgelopen is, zal ik mijn associaties in dit verband toch even toelichten.

Een gevaarlijk idee
Het gevaar van het idee van Gerritsen moet vooral gezien worden vanuit de controle op de OTS voor psychiatrische ouders. Wie, met welke opleiding en deskundigheidgeeft de autorisatie en wie controleert dat? (Waar komen de gegevens vandaan? Van BJZ? Oei.) Het is een beangstigend gegeven dat ouders in de huidige opzet van het ‘kinderbeschermen’, van strafbare feiten kunnen worden beschuldigd, terwijl er geen proces-verbaal wordt opgemaakt. Met andere woorden; ouders worden wel als een crimineel behandeld, maar de aandacht wordt gericht op het misleidende ‘belang van het kind’. Op die manier hoeven de beschuldigingen aan het adres van de ouders ook niet waar te zijn. Bij het beschermen van het kind, wordt gewoon het zekere voor het onzekere genomen en het gevaar hoeft enkel te worden ‘vermoedt’, er hoeft alleen onveiligheid te worden gesuggereerd. Ook als dat betekent dat ouders hun kind nooit meer terug zien (en zij dus levenslang gestraft zijn) kan er in het civiele recht geen sprake zijn van een ‘gerechtelijke dwaling’, enkel van ‘over-interventie’ (in het belang van het kind) Vergelijk dat eens met het strafrecht;

In het strafrecht is een ieder onschuldig, tot de rechter de schuld onherroepbaar vaststelt. Bij BJZ worden mensen beschuldigd en zijn deze schuldig zónder feitelijke bewijslast. De kinderrechter laat zich in het civiele recht leiden door de ondeugdelijke onderzoeken van Jeugdzorg.

Mijn vermoeden is dat er straks ouders psychiatrisch pathogeen verklaard zullen gaan worden zonder enige vorm van onderzoek of bewijsvoering enkel en alleen omdat het indicatieve BJZ het zegt. De controle op deze organisatie is zó slecht, dat ze een uitbreiding van hun huidige schending van de mensenrechten moeiteloos voor elkaar zullen krijgen.

Wist u dat gedragswetenschappers van Bureau Jeugdzorg die worden aangeklaagd bij medische tuchtcolleges niet worden vervolgd, omdat ze ‘volgens de regels ’van BJZ werken? Dat zou toch te denken moeten geven! Maar willen politici eigenlijk over deze zaken nadenken? Of is het makkelijker om het verwende kind Jeugdzorg maar weer een zak met geld toe te schuiven en te hopen dat het niet wéér een tantrum krijgt.

Kinderrechters
In AMK-rapporten wordt zonder blikken of blozen door onderzoekers van het niveau ‘sociaal werk’, gezegd dat ouders een ‘persoonlijkheidsstoornis’ hebben zonder dat dit ooit door een psycholoog of psychiater is vastgesteld. Sterker nog, zij blijven dit beweren terwijl er rapporten zijn die het tegendeel aantonen. Er wordt in onderzoeken naar kindermishandeling niet gedaan aan ‘ diagnostische waarheidsvinding’, waardoor het suggereren van geestelijke problematiek bij de ouders vaak al voldoende is, om de kinderrechter op het verkeerde been te zetten. Er hoeven slechts voldoende verdacht makende elementen te worden aangedragen t.a.v. de ouders. Op die manier durft ‘n kinderrechter het risico niet te nemen om géén OTS of UHP uit te spreken. Zelfs al lijken de zorgen van BJZ over het gezin ogenschijnlijk overdreven, evengoed wil deze rechter het niet op zijn geweten hebben als er vervolgens toch iets ernstig mis zou gaan. (Wie wil er verantwoordelijk zijn voor een volgende Savanna?) Tegen alle ervaring in, beschouwen kinderrechters de werkers bij Jeugdzorg nog steeds als de ‘professional’. Of doen ze, om zelf de verantwoordelijkheid te ontlopen, gewoon alsof? De voorzichtigheid waarmee rechters soms kritiek leveren op BJZ, kan toch niet los gezien worden van hun eigen aandeel in onjuiste beslissingen.

Amsterdam West
Vanuit de wetenschap dat kinderen aan hun ouders onttrokken kunnen worden of onder toezicht kunnen worden gesteld, zonder overtuigende bewijzen voor hun ‘mishandelde staat’, kunnen we ons afvragen hoe de ‘ondertoezichtstelling van volwassenen’ er straks uit gaat zien. (Een DDR-light? Als monopolist is Jeugdzorg nu al een Staat in de Staat) En Gerritsen heeft er zin in, want hij berichtte in één van zijn columns dat de wettelijke mogelijkheden er al zijn, maar dat er alleen nog voldoende maatschappelijk draagvlak voor gevonden moet worden! (Hij bedoelde ‘politieke vriendjes om het samen mee te bekokstoven) Het is te hopen dat Martientje Kuitenbrouwer (stadsdeelvoorzitter van A’dam West – PvdA) die Gerritsen voor zijn ideeën hoopt te interesseren, zich niet zal laten leiden door de voormalige Oostblok-denkwijze van de directeur van BJAA. Met opzet noem ik de stadsdeelvoorzitter van West, want raadt u eens waar die multi-probleemgezinnen het meest voorkomen? Juist. Om een kleine groep van draaideurcriminelen waar de overheid, reclassering en BJZ al jaren lang over met de handen in het haar zitten beter te kunnen aanpakken (de geitenwollensokken methoden hebben hun rotte vruchten laten zien) komt men nu opeens met maatregelen waar een gemiddelde despoot bewonderend naar zou kijken. En als dit soort maatregelen eenmaal zijn doorgevoerd, zullen ze met het zelfde gemak ook worden toegepast op andere ouders met een normaal gezin, misschien omdat ze een beetje te kritisch zijn?

Gerritsen spreekt in één van zijn columns over psychiatrische ouders en psychisch instabiele jongeren (tikkende tijdbommen) Hij zegt daarbij:

“In beide situaties (vaak ook in combinatie), is het in het merendeel van de gevallen mogelijk de hieruit voortvloeiende ontwikkelingsbedreigingen voor het kind in drang of dwang kader in de thuissituatie beheersbaar te krijgen. Drang of dwang omdat ernstige psychopathologie veelal in eerste instantie gepaard gaat met ontkenning van de problemen.”

“Een ongemakkelijke waarheid in de jeugdzorg is echter dat er extreme situaties voorkomen die vergaand ingrijpen onontkoombaar maken ter voorkoming van onnodig ernstig leed.”

Het griezelige van het idee van ‘verdergaand ingrijpen’ bij ernstige psychiatrische problematiek, is het volkomen gebrek aan transparantie in de werkwijze van Jeugdzorg, haar weigering om zich voor fouten te verantwoorden en haar professionele ondeskundigheid, die gecamoufleerd wordt door regels en procedures, ter vervanging van diagnostische vaardigheden en gezond verstand. Hoe gemakkelijk worden zaken niet omgedraaid!

Als het ontkennen van problemen een teken is van een ‘psychiatrische gesteldheid’, maakt BJZ daar al gauw van dat mensen die van psychiatrische problemen worden beschuldigd en dit ontkennen (omdat ze deze ook niet hebben!) met hun ontkenning daarvan juist het ‘bewijs’ leveren.BJZ verklaart zichzelf als diagnost! Zonder diploma!

Wat te denken van mijn eigen ervaringen met het AMK? Mijn vrouw en ik waren het slachtoffer van een valse AMK-melding door een school die een zedenzaak in de doofpot wilde houden en die het voordelig leek om de schuld naar de ouders te schuiven. (met volledig medeweten van de gemeente Amsterdam) Op het AMK-kantoor ontkenden wij de valse aantijgingen die tegen ons waren gedaan, maar de twee onderzoeksters raakten juist dóór onze ontkenning steeds vaster overtuigd van onze schuld! Omdat onze schuld al van tevoren vast stond, moest er een verklaring gevonden worden voor ons ontkennende gedrag en daar wisten ze wel wat op: ‘De ouders externaliseren hun eigen problematiek’. En dus konden wij gechanteerd worden met ‘in te stemmen’ met een traject voor crisisgezinnen, om te vermijden dat er een spoeduithuisplaatsing zou worden aangevraagd.

Opsluiten en platspuiten
Zo ziet u maar. Als u geen problemen heeft, heeft u ze toch!

Want wanneer u door de professionals beschouwd wordt als een ‘gestoord persoon’ is alles wat uit uw mond komt gewoon een symptoom van uw ‘aandoening’.

En om aan te tonen dat het geen inbeelding is dat er straks volwassenen ‘onder toezicht gesteld’ gaan worden op de meest bespottelijke gronden, kan ik u een praktijkvoorbeeld geven van een moeder die te kampen had met een onverwerkt rouwproces na het overlijden van haar man. Men erkende niet dat haar psychische toestand te wijten was aan het wegvallen van haar levenspartner en werd feitelijk voor gek verklaard. Zij werd door de dienst doende psychiater opgesloten en kreeg kalmerende medicijnen toegediend. Jeugdzorg legde beslag op haar kinderen en het hele probleem was opgelost! Jaren na deze gebeurtenis, ziet ze nog steeds twee van haar kinderen niet. En haar rouwproces is door alle Jeugdzorgellende nog steeds niet aan bod geweest.

Gaan we dit in de toekomst veel vaker meemaken? Ook onder de Jeugdzorg bij de gemeentes [CJG] zullen deze BJZ-werkers hun werk gaan vinden. We weten uit ervaring dat Jeugdzorg niet houdt van critici en er alles aan doet om ze de mond te snoeren. Is het opbergen van ouders door ze krankzinnig te verklaren niet een mooi middel om het slechte imago van Jeugdzorg te verbeteren? Een bekende BJZ-criticus noemde het idee van Gerritsen al een ‘TBS zonder normale rechtsgang’.

Ik zou het niet duidelijker kunnen zeggen.

Door: Sven Snijer

Website: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/

Lezersreacties op: De (kinder-)rechter met Argusoog bekeken

36 Reacties »

 • Brabant zegt:

  “”Wat te denken van mijn eigen ervaringen met het AMK? Mijn vrouw en ik waren het slachtoffer van een valse AMK-melding door een school die een zedenzaak in de doofpot wilde houden en die het voordelig leek om de schuld naar de ouders te schuiven. (met volledig medeweten van de gemeente Amsterdam) Op het AMK-kantoor ontkenden wij de valse aantijgingen die tegen ons waren gedaan, maar de twee onderzoeksters raakten juist dóór onze ontkenning steeds vaster overtuigd van onze schuld!””

  Ken Ik. Wás óok Eens Onschuldige vóor een rechtbank en Kréég pas vlák vóór de uitspraak te Horen wáár óver ´t ging Toen wás ´t zó opgelost. Had ondertussen wél lichtregime gehad wát dóor de EU op de Verboden terrorismenlijst gezet is vanwege Ernstige Schaden áls suikerziekte en Psychische Gevolgen.

  Slaapgebrek kan suikerziekten veroorzaken. De Kindéren zijn Allemáál op de schoolreisjés zo veel mogelijk wakker gehoudén mét allerlei trucks en dreigingen en dé aantalen suikerzieken ZIJN ér ÒOK náár

  Kán Mé Vóorstellen dát de aantallen in dé zelfde Numbers lopen áls dé door die schoolreisjes Véróórzaakte verslavingen Zelfmoorden alcohol tabakverslavingen opnamen psychiatrie en ziekenhuizen Hartaanvallen Hart en Vaatziékten.

  Uniék bedrijfsplan …vérneúk drogéér én martel zo véél mogelijk Kindtjés en dé miljárden stróóómen binnen ondértússen Zij nóg eens levensláng jé slaaf én gulzige hoér

  Slaapgebrék nog máár 1 ván de Misdaden op Zulk schoolreisjes en suikérziékte nóg MÀÀR 1 Gevolg Ván dé zéé Gevolgen incluis een gemiddeld 20 jáár kórter én Ziéltógendér BEstáan dán dadergroeringen. Dús dé Slachtoffers financiéren dé pensioénen van de daders óón nog eens.

  Niets móóiér dán Een Kindtje Kapót schóppen?

 • Mona zegt:

  Kijk, de Gemeente Laarbeek gaat middels een contactpersoon actief op zoek naar ouders en kinderen. Jeugdzorg komt naar je toe deze zomer!

  Juist de mensen die NIET naar het loket komen worden bezocht op natuurlijke vindplaatsen voor ouders en kinderen.

  http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/03/laarbeek-kiest-voor-loketloos-cjg/

 • christian zegt:

  mensen die hieraan meewerken zijn als zombies
  letter-lijken zonder ziel en zonder verstand
  ze volgen de letter van het boek van de religie
  van de zielenknijpers

 • Mona zegt:

  http://groups.google.com/group/xs4all.general/browse_thread/thread/e20642b43e67ec15/436b452bfc785936

  Discussie over waarom de info weg gehaald moest worden en op wiens verzoek. Wat dat betreft kan beter aan de politiek gevraagd worden of er bij een maatschappelijk bijdrage aan jeugdhulpverlening van vele miljarden er potverdikkie geen transparantie is over de structuur, opbouw en betrokkenheid van derden partijen in de Jeugdhulpverlening en waarom niet bekend hoeveel van die centjes echt ten behoeve van de kinderen aangewend worden.

  Dat lijkt me de allerbelangrijkste vraag en daar zal openheid in moeten zijn. Die openheid is onderdeel van het takenpakket van de politiek, daar worden ze door de burgers voor betaald.

 • Mona zegt:

  Beste Jenne,

  Als er zoveel geld in omloop is, dan zijn mensen tot alles in staat. Zou de fin. stekker er nu uit getrokken worden of in elk geval het budget flink vermindert worden, dan zouden er weinig “hulpverleners” overblijven bij deze instanties in het “belang van het kind”.

  Het gaat alleen om geld en om het scheppen van nog veel meer problemen. Het conflict is dat problemen in gezinnen niet opgelost worden, maar nog veel groter worden gemaakt en er nog vele problemen bij komen. Meer problemen betekent namelijk meer geld voor deze instanties en dat is de grootste struikelblok tegen de belangen van kinderen en gezinnen in.

  Op basis van deze structuur kan je gewoonweg geen goede hulpverlening bieden. Ze zouden eigenlijk een boete moeten krijgen voor ieder kind wat thuis wordt weg gehaald, dat betekent dat ze hun werk in de basis niet goed verricht hebben met de hulpverlening die ze aangeboden hadden in het gezin.

  Niet uit balans raken, ook dit komt tot een einde. Uiteindelijk kunnen ze deze manier van werken niet vast blijven houden.

 • karin pieters olde weghuis zegt:

  IK HAD ALS HULPVERLEENSTER OOK EEN GEZIN ONDERSTEUND bij het gaan naar de raad van de kinderbescherming.
  deed of mijn neus bloedde,en probeerde het gezin te steunen.
  wat deed de raad.?gaf het door aan de wsg,en ik kreeg dit voor mijn voeten geworpen in de rechtszaal dat ik dit nooit meer mocht doen.

  ik vertrouw dus nu niemand meer.!!

 • Marianne zegt:

  Jenne, helaas gaat de werkelijkheid verder dan je gruwelijkste fantasieën! En op een enkeling na slaapt de wereld nog gewoon door.

  • Brabant zegt:

   ÒÒIT Bedácht Dát De Wéreld JÙIST DÒÒR Deze gruwelen IN SLAAP viél?

   Dé Schanddáden en pervérsiés zijn dérmatig kaliber dat een Mensenziel ze niét Aán Kán en al reeds op Zéér Jonge Leeftijden …waar diverse martelingen Vérkráchtingen Èn bevolen opvoedingstaktieken tér Óverléving ook nog eens óp gericht zijn ( de Misbruiker niet “Kunnen identificéren Waar door de banksters adel cq askanzi alle eeuwen Onbewust waren)…Dóof Blind én Onbewúst er voor zijn mét multipele Déélpersóonlijkhéden.

   Zo kan het zo maar zijn dát een hele tros van Die Baby lebberáárs Je Huis binnendringen Je dwingen mee te doén en Je Huis weer verláten tot de volgende keer en Je twee seconden later ze geen eens meer Kúnt Herinneren gewéést te zijn. Dát kan alles met martelingen als Kind met ook monarchtech gedaan worden …techniéken die al duizénden jaren oud zijn en even lang gebruikt worden/wérden en geheim van dé milleniaoude almacht der eliteasiatenfamilys wás en is.

   Òok dé Aboriginals werden Dóor ze bezocht 50.000 jáár geléden al van af Japan kwamen ze. Héden Nog Spréken dé Abos Van Hún Dróomtijd. Redenen Òórzaken en gevolgen abusievelijk Nóoit Òok Zelf Niét Nóoit Juist Geintérprétéért. Mét Dién Verstánde DÀT Hun Dróomtijd JÙIST 50.000 Jaar Geleden BEGÒN. Heden nóg Onbewust in de drank drugs perversies gewéld Misdaad Én Vérdere Zonden ronddolende

   Wát zij deden staat/stond Alles vér buiten Het Menselijk Vermogen te Incasseren Én Bewúst te Kunnen BLIJVEN ZIJN. Zo werd een Valse bewustzijnspersoonlijkheid geschapen dat ego en dat superego waar in en van uit zij mét wét en moráál géweld bedrog religien én Móord heersten.

   Gevoelloze Onbewuste dagbewustzijnen in staat tot gruwelijkste dingen zondér beséf zondér wroeging. Gegijzeld in Angst en haat in toestanden Ván getraumatiseerde Kindéren Babies Ongebórenen vól van schuld die Men Niét begáán had MÀÀR Dáár óm ZOÙ begáán gétérgd door gedrag en daden waar ván Men niét Wist vanwáár ze kwamen. Èn altijd righteous Èn verklaárd áls récht Èn réden

   Dé Mensheid vertoefde Zo millenia in buitenmenselijke toestand en was zichzélf dé dood. Dóor geweld en Vérkrachtingen verdwááld. GOD Noemde U Verdwaalde Kindéren

 • Brabant zegt:

  8 500 000 000 jaarbudget
  6 000 premie per Kind
  Ruime 1 200 000 Kinderen per jaar ?

  Het budget voor dit kleine Land Geeft Tóch ZÒ AL iets Gehéél én AL KRANKZINNIGS ÀÀN?

  • Mona zegt:

   Ja Juist, onder de streep moet je kijken! Wat levert dit gedrag op. Euro’s dus. Waanzin gewoon hoeveel geld er in omloop is “in het belang van het kind”. En wat worden de kinderen er beter van? Hoeveel wordt er aan hun belang daadwerkelijk besteed?

 • Brabant zegt:

  Vergat Ik Nog Dat Ouders diagnosticéren en dan tegen Ze gebruiken een veel gebruikte truck is. Mede dát scientology óok op gelijke wijze werkt waar Men óók gediagnosticeerd wordt.

  Maar Al Mét Al Een bedrijf een stiching en privébedrijf dat Zulke dingen doet aan Zulke dingen meewerkt IS Per Definitie werk Voor Terreureenheden.

  • Mona zegt:

   Een tijd geleden heb ik hier ook al eens een linkje geplaatst waarin Scientology en Jeugdzorg ook samen werden genoemd in een samenwerking. Er zijn inderdaad wel wat overeenkomsten. Ook bij Jeugdzorg heb ik dit een keer benoemd, waarop er een brief werd verstuurd met de bewoordingen dat ik zou hebben beweerd dat Jeugdzorg een “sekte” zou zijn. Het woord sekte heb ik nooit benoemd, wel gevraagd hoe de organisatie er eigenlijk uit ziet bij BJZ en welke partijen er allemaal bij betrokken zijn.

   Over sektes gesproken, Charles Manson scheidde ook graag de kinderen van de biologische ouders in zijn sektefamilie en stuurde aan op onthechting van kinderen van hun biologische ouders. Lichtelijk sektarisch mag het gedrag wel genoemd worden bij de uit huis plaatsingen.

   • Mona zegt:

    Ik hoor wel vaker dat er psychiatrische diagnoses worden gesteld bij uit huis plaatsingen die helemaal niet door artsen onderschreven worden en die alleen bijdragen bij een negatieve beeldvorming bij de rechter om bepaalde handelingen zeer aannemelijk te maken. En als blijkt dat ze foute diagnoses hebben benoemd bij rechtszaken om kinderen weg te halen, wat dan? Komt er dan voor de burger genoegdoening? Je zit dus als instanties wel mensen dingen aan te praten die er wellicht helemaal niet zijn of heel anders liggen, dus wel degelijk schadelijk kan uitpakken. En belangenverstrengelingen met burgemeesters bijvoorbeeld die ook in kleine gemeentes over sociale zaken gaan? Als het laatste duwtje de afgrond is om een uitkering op oneigelijke gronden te ontnemen en dit aanwenden om een kind uit huis te plaatsen doordat een burgemeester bijvoorbeeld een bijbaan bij Jeugdzorg in het bestuur heeft? Zeer enge ontwikkelingen!

    • Brabant zegt:

     MÈÈST vrééswékkende ( Althans Meen Ik) IS DÀT ÀLLE interpol(veiligheidsdienst van rothschild)FBI(geheel door joden bezet)kabinet van de koningin(geheel door joden bezet) politie rechercheurs doktoren scholen ziekenhuizen rechters journalistiék media jeugdzorg (Alles door joden bezete óf onder hun controle)psychiatérs NOOIT Blijkbaar 1 keer de massale jaarlijkse Kindér Vérkrachtingen Óp de schoolreisjes Vermeldt Òf Blijkbaar Gemerkt Hebben. Goéd ér verdwénen dán óok ca 1500 Mensen per jaar Spoorloos en dé Politié een groot Raadsel Maar Désondánks IS Dát Tóch Een Indicátie Vóór Alle politiék overheden en diensten en instantiés…Én Jeugd zorg

     Nevenbij Waren Vele politici ambten diensten en instantiés Indérdáád Zó Al betrokken Bij Dié Misdáden Mét politiék banksters én wetgever vóór op mét de joodse rabbis leraren en schooldirécteúren waar bij de gehoorzaamheid ér in getrapt wérd en ook die monarchtechnieken.
     Die Beleefde Ik Ook en Ben Nu 45 jaar later NÒG midden in dé Heelprocessen Dáár Òm.

     Wát Òok Van scientology Bekend IS is Dát ze een ieder aanklagen en processen aandoen die ze in dé weg zit. DÀT IS Een Teken Dát het simpel wéér een zovéélste org van de banksters IS die hun programmas moeten uitvoeren. Alle Misdadigers Die voor de banksters cq adel wérken hebben namelijk gebruikelijk kuridische en wetsbescherming en de wetgever en justities Dié tóch al door joden uitgewóónd worden even als universiteiten op de hand.

     Toen de banksteradel rond 1900 Rusland overnam hadden ze meer dan 500 onafhankeijk van elkaar opererende verenigingen of organisaties opgezet om de ontwrichtingen infiltraties en take overs uit te voeren. Heden hebben We Allen op allerlei wijze op vele gebieden óok erge last van dat … juist dat soort gedrag overmacht en aanslag. Zelfs de robert m Kindércreche Ouders zijn benaderd door ybo buruma van de hoge raad om Ze te intimidéren óf Erger waar Bij buruma Verdacht Wordt de allesweter van de korlaarbende te zijn.

     Dé supergetuige Ván eric donk én Klokkenluideronline.nl ZOÙ hém Dàn Òok Zonder Moeite MOÈTEN Herkennen. http://www.argusoog.org/ongeluk-of-ritueel-offer/comment-page-1/#comment-60750

     De hoge raad was dáár vóor al een mafiadependance immers ook poogden zij Rassenhaat te zaaien als afleiding ván de Journalistieke Aandacht Vóor justitie toén Ontdékt wérd dát ze ál wéér een Supposed blunder hadden begaan door iemand Onschuldig op te sluiten. Toén Misbruikten Informatie Dat ze jaren in de doofpot hadden gehouden Over Rellen in de grote Steden óm wat de allochtonen Onze Vrouwen en Kindéren flikten. Òók IS daár ván uit gegáán bedreiging óm Als Men per ongelúk hún holocaustleugens ÉN claims Dóorprikt Wát Onvermijdelijk IS Mét Zo Veel Gegevens en Bewijs.

     DAT ze uby buruma MÈT zijn Valse academisch diploma de hoge raad IN hebben gelaten DÀT Wetende Zégt Òok Al Wat Over ze.

   • Brabant zegt:

    Apropo Denk Je dat Je Dát Linkje Nu Weer Actuéél Nog Zou Kúnnen Vinden?
    Lijkt Me Écht InfO Die aan Alle Politiéke Partijen Verstuurd Moést Worden.

    • Mona zegt:

     Volgensmij is het nu helemaal van internet verwijderd. Maar ik zal even speuren of er nog iets te vinden is. Goed idee om aan politieke partijen te sturen, maar zonder leestekens. Beste brabant, het maakt het niet makkelijk om jouw comments te lezen met alle streepkes erbij.

     • Brabant zegt:

      Noú scientology Hééft Indérdáád ALLE Kenmerken Ván een banksterdekmantel

      Tén Eerste dé enorme snelle mischién wél explosiéve financiele groei en eigendomsaankopen Wereldwijd en globale expansie.
      Wát vóor Gelden en vermogens dáár gebruikt worden en wát de herkomst is zal ook niét Onderzócht Zijn indién gedreven dóor joodse mafiabanksters. Dát inkomen uitsluitend beróófd devótees zouden zijn betwijfel Ik mét Zó een groei

      [ scamofscientology.nl/forum/viewtopic.php?p=442&sid=67628b1aed78d6f531139735e75d0250 ]
      [ rsscockpit.com/article.do?action=show&id=2158851924 ]
      [ silhouet.de/borg/dekmantels-scn.html ]

      Dán dat negatiéf Nieuws dát ér zeer Ruim Voorhanden IS niét in regúliére media en nieuws wordt Vertoond

      Hún extréém goede juridische dekking en gebruik ér ván én score er mee

      Èn Dán één Feit Dát enkel Én éxclúsiéf Criminéle joodse bankstermafialeden uitbundig Misbruiken: “Why Scientology calls its critics “Nazi’s”
      [ lermanet.com/scientology-and-occult/scientology-calls-critics-nazis.htm ]

      Òok IS ér inderdáád gevaar daar scientology Kindéren áls targets in het pakket heeft en scholen benaderd. Èén semi overheid en Jeugdzorg zullen Dán mischién niét overgeslagen worden mét Zulks vette budgets?
      [ dailytelegraph.com.au/news/scientology-targets-school-kids/story-e6frewt0-1225801613371 ]

      Scientology IS in Duitsland Verboden en Als Criminéle organisatie te Boék Gestéld. Àls Men Alle Feiten van Jeugdzorg Naast Elkáár Légt Lijkt Zo Een Definitie Òok Van Toepassing?

      Èn Wéér Klachten Over Jeugdzorg en Zorgwekkend eigengereid gedrag mét Anderen Hun Kindéren. [ rondom10.ncrv.nl/forum/komende-uitzending/elk-kind-etiket/ook-jeugdzorg-houd-kinderen-liefst-aan-medicatie ]

      Wáár BIJ Ik Me áf Vráág Òf Ouders Die Onterécht Dóor Jeugdzórg aangepakt worden WÈL Bedénken Aangiften te Doén Wegens Wederrechtelijke Onttrekking Van Minderjarigen Aán Ouderlijk gezag en Zaken Àls Ontvoering gijzeling drogéring Onbevoegde diagnoses stellen én medicaties verstrekken?

      Zou Wél Willen Wéten Hoé Het Ouders Eigenlijk Vergáat Àls Ze Aangiften Wegens Dergelijks Hebben Gepoogd Daar Ik de Ervaring Héb al jaren dát een agent óf rechercheur uit bescherming collegae cq medambtenaren simpel weigert Aangiften Óp te Nemen Wáár Ván Dan Òók Bewijs Van Poging in Elk Geval Kan en Beter Moét Worden Verzócht.

      • Mona zegt:

       Het is in elk geval een opmerkelijke gang van zaken en ik ben heel blij dat de gang van zaken benoemd blijft worden zoals in bovenstaand schrijven van Sven.

       Stel, je bent lid van een zorgdirectie van een groot ziekenhuis waar veel staatssubsidie naar toe gaat. Ondanks alle miljarden aan staatshulp heb je nog steeds niet de benodigde apparatuur en kundig personeel in huis om mensen te helpen. Mensen komen zieker uit het ziekenhuis als voor de opname en nog erger er overlijden mensen die geholpen hadden kunnen worden als het geld besteedt werd aan de zorg. Ben je dan goed bezig als je dan nog meer geld eist van de overheid met het motto dat de zorg telkens weer faalt? En dan ook nog de onbeschoftheid zou hebben om de patienten die voor zorg aan kloppen te beschuldigen van dit falen, terwijl je weigert een kundig zorgaanbod aan te bieden, terwijl je wel een enorm budget ieder jaar aangeboden krijgt wat niet besteedt wordt aan hetgeen waarvoor het bedoeld is? Zorg verlenen.

       Dan zou dit ziekenhuis toch flink in opspraak raken en zeker als men de fin. boeken ook nog gesloten houdt voor het publiek met resultaten en betalingen.

       Uiteindelijk zouden mensen dit ziekenhuis gaan mijden en op zoek gaan naar betere alternatieven waar men wel geholpen wordt.

       Ga nog een stapje verder, stel dat dit ziekenhuis zich ook nog opdringt in jouw persoonlijke leven en verkeerde diagnoses gaat stellen om jou te dwingen alleen bij hun zorg af te nemen en jou aansprakelijk stelt voor de vererging van de problematiek of verslechtering van de gezondheid en weigert het hulpaanbod aan te passen. Je dwingt tot discussies waarbij zij gemachtigd zijn om willekeurige diagnoses af te geven zonder waarheidsvinding en daar ook nog mee weg komen in de rechtsgang, doordat ze vinden dat ze niet hoeven te onderzoeken voor een diagnose. Maar wel vanuit een willekeurig diagnose gaan opereren en handelen MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN!

       Dat zou me toch een hulpverlening en een zorg zijn, eng he! Lijkt toch niet dat zo’n instantie dan een toekomst zou hebben of een toekomst zou kunnen bieden die acceptabel is voor de patienten of erger nog, mensen die nog niet eens ziek zijn, maar wel als ziek worden diagnostiseerd en behandelt!

       Man, het lijkt een filmscript van een horrorfilm. Waar zou de inspiratie toch vandaan komen met deze vergelijking?

     • Brabant zegt:

      Áls Dat inderdáád verwijderd IS Kan Dat óok betrokkenheid bankster cq joodse mafia Betekenen die werken op gigaschaal mét sabotages en vernietiging Van Getuigen Getuigenissen Bewijzen Informatie Weten EN Communicaties. Zijn Òok Allemáál óorlogsdaden in Vredestijd en Zó werken en zijn hun Terreurcellen óók verdeeld in bezetting van Landen en Volken

      Àls Je Gaat Zoeken Copy Héél dé link incluis http en zó en Zét dat in googlesearch. Ga Vervolgens in googlesearch aan rechterzijde náár CACHE Én Klik Dat Eens. Wil Vaak Een Door google opgeslegen Copy Opleveren

      Óók Is Nóg Een Kansje Dat Adres Dán IN de Waybackmachine te Zetten http://archive.org/web/web.php

 • Brabant zegt:

  Het is niét Politie dat jeugdzorg ér bij haalt om een Kind te Beschermen MÀÀR HÈT IS Jeugd zorg DÀT politié beveelt als ze een Kind uit een Huis willen slepen.

  Jeugd zorg Bleek bestuur cq bevels bevoegdheden óver diensten áls Politie té hebben Dáár in DÙS náást dé burgemeester staat en dé agent Weet geen Eens Wáár Òm Dát is.

  Jeugd zorg heeft een verplicht progressiéf jaarbudget. Dwz dat ze moéten zorgen daar aan te voldoen ter volledige absorbtie van dat budget ten overstaande ván straffen als ontslag budgetkrimp etc. Dát is dé formule vóór mafia in the make en Prioriteiten ten nadele van Kinderen.

  Èén Voorbeeld verplicht progressief budget: politiemensen wérd een quotum opgelegd door Terrorist spee en bende. Gevolg Wás in 2006 waren het aantal boetes opgelopen tót 4,6 miljoén stuks. Politie kreeg Wroeging en Verklaarde Dát hóog uit 35.000 stuks TERÈCHT WÀREN GEWÈÈST

  Hier Dóor liét staatsterrorist spee en metiér zich niét uit het veld sláán en prestéérde hét Zelfs het aantal boetes naar ruime 16 miljoén per jaar óp te hogen. Zo werden de politiediensten omgebouwd tót staatsterreurwapen om de bevolking te belagen stalken treiteren wat onderdelen ván Volksverkrachtingen Zijn. Mede afleidingen van hun grootscheepse plunderingen Bedrog en oplichtingen Kindér Vérkrachtingen drugshandels grote hoeveelheden Moorden en andere Misbruiken en staatsaangelegenheden.

  Òók heeft de Terreurplanning ván dhr koos spee het Gevolg Dát Burgers en Diensten “vijandig polariséren…én láát dát “Òns Ván Èlkáár isolérende én vervreemdende effect nou nét bedoelde kazie zijn voor de staatsmafia alias joodse Rascisenmafia alias adel of banksterscum. Die hebben ALLE belang aan hén trouwe angstige financieel afhankelijke dienaren en dienders en dáár tegen óver dé even Bange onderdrukte Bevolkingen.Die spelen zulke spelletjes al vele eeuwen DUS te leren hoeven Wij ze Niéts.Ambtenaren Diensten Mensen Inlichten en Uitleggen Hoé Het Zit Desto Meer.

  Jeugd zorg hééft willens en wetens en zeer actief een rol meegespeeld de afgelópen jaren in hét verbergen verbloemen en afleiden ván jaarlijkse MASSA KINDÈR VERKRACHTINGEN DROGERINGEN MARTELINGEN ÒP SCHÒOLREISJÈS Wáár BIJ Héél het Vaticáán IN HÈT NIET viel. Tót én mét óp TV roepen dát Ouders wél éven “dé schuld ” aan de Gevolgen voor de Kinderen en Jeugd zoudén hébben.

  Waar Bij Hét Dán Òm Gevolgen Ván drogéringen massa en seriegangbangs Vérkrachtingen Misbruiken 24/7 Door leden diverse rassen en martelingen antibioticaspoelingen injecties met allerlei en gifstoffen en uitvoering van het monarchprogramma der adel cq banksterscum gaát. ENIG HÒÒFDÒÒRZÀÀK ÀLLE ZÈLFMÒORDEN ÈNIG HÒOFDÒÒRZÀÀK ÀLLE DRUGS ALCOHÒL EN TÁBAKVERSLAVINGÈN ÈNIG HÒOFDÒÒRZÀÀK ÀLLE MISDÀÀD ZÈLFS ÀLLE PSYCHIATRISCHE STORINGEN ÈN GEWÈLD én VÈRKRÀCHTERSNEIGINGEN cq daden gepervértéérdhéden etc. Zo Goéd ÁLS ÈNIG INKOMENSBRON Sociale verzekeringen en Jeugdzorg cq divérse dienstverleningen en overheden hulporganisaties verzekeringen ziekenhuizen doktoren psychiatrie etc

  Sinds 2010 zijn rouvoet en donner U Wéét Wél Dé donner dié Twitterjongetjés stalked én zijn rénfield rouvoet Jeugdzorg gaan Misbruiken Om de Nederlandse Bevolking óok dáár mee te belagen en bedreigen.

  En áls óf nóoit genoég Moét scientology in Jeugd zorg binnen gedrongen zijn en heersen! Èén uiterst agressieve Hersenspoelsekte die graag muntjes willen van hun devooties.

  • Brabant zegt:

   Já Nu Ik Het Zó Zég en Dán Mét al hun andere Rééds Gepleegde Schanddáden zijn dé excessen van Jeugdzorg wellicht juist bedoéld óm Onrust ondér de Bevolking te zaaien en Dán specifiék gericht op Ouders Natuurlijk. toen ze daar twee jaar geléden mee begónnen Had Ik Gelijk Dóor over hét wáár óm. Bevolking via dé Kindéren intimidéren en onderdrukken.

   Gevolg IS signaal van hou Je Mond trek geen Aandacht en wérk hard en braaf dan komen we Je Kind niet halen.

   Kan ME Náást premiehunting Géén Ander motief Voorstellen ÈN Jeugd zorg staat ondér leiding ván donner en rouvoet.Donner die van achter dé struiken der provincie nóg de dienst over invallen bij Twitterjochies IMMERS ÒOK nog steeds beveelt. Èn producént Kindér porno IS om afpersingen in bestuurlijk en politiéke en academische kringen mee te Plegen en een der hoofdmededaders aan Deze jaarlijkse Schanddaden tegen de Kindéren op de schóolreisjes. Èén béter leider kán een Jeugdzorg zich niét wénsen. Donner stond mét hirsch ballin en bolkestein in dé tachtigér járen al Kindér pornopolaroids té prodúceren op uni Utrecht. Dié academies Misbruiken ze vóór wél méér dán notábelen áfleveren. Dáár hebben ze sinds dien héle áfpérscircuits mee aangelégd in hét Haagse en in den Lande én over al een ieder kunnen vervangen vóor hún jezuitengebroéd Zó ALs een lubbers(loeb li berlusconi dirupio) van agt(rothschild) kok(cook) Dát óók Zijn én leden leidende leden ván dé Misbruikmafia al decennia. Allen leden adel en banksterfamilies van uit Wélke hoék óok dé monarchprogrammeringen bedacht en georganiséerd zijn.

   ÀLS Jeugdzorg als in diverse Gevallen Al tégen Meningen Ván Artsen Rechters Uitspraken Psychologen Psychiaters IN TÒCH Kindéren uit Huizen sléépt ÉN Dáár mee tegen ALLE Belang Van Kindéren Òok ingáát IS ér sprake ván andere motiéven en Zijn het Feitelijk gijzelingen en Mensenhandelpraktijken Mét status ambt en bedrijf om Niét Dóor Jeugdzorg Volgens dé Regels én Zelfs Wetgevingen Verántwóordt motiéf. Dát zij Dát dúrven Geeft Àán dat zij zich beschermd voelen. Een zo veelste psychologisch Terreurwapen van de joodse staatsmafia. De joodse mafia dé voordelen der intimidaties en Jeugdzorg hun premies dan. Zo doén ze dát

 • jenne zegt:

  Redactie!!!

  Ik kan mij niet voorstellen dat er mensen zijn die doen wat hier beschreven wordt, een vrouw door droefheid overmand, door het verlies van haar man/vader van haar kinderen, dat die gek wordt verklaard, en op gesloten, en haar kinderen ergens anders worden onde gebracht.

  Is dit waar, kan dit worden onderzocht, want anders is dit te niet te rijmen met onze samenleving.

  • Mona zegt:

   Gemene mensen zijn het om een vrouw die haar man verliest ook nog eens haar kinderen te ontnemen! In zo’n situatie kan er gekozen worden voor bijvoorbeeld een gezinscoach/maatschappelijk werk/psychologie aan huis om te ondersteunen in het rouwproces en voor de kindjes bijstand te verlenen zodat de dagelijkse gang van zaken toch enigszins door kan gaan voor het gezin in de rouwtijd. Maar nee, dwarse Jeugdzorg die zich onmenselijk opstellen om zoveel mogelijk kindjes weg te halen terwijl het niet hoeft, gaat natuurlijk weer voor het uiterste in hun voordeel. De belangen van Jeugdzorg stroken niet met de belangen van kinderen. Kinderen zijn er bij gebaat om thuis te kunnen opgroeien, Jeugdzorg is erbij gebaat om zoveel mogelijk subsidie binnen te halen om het eigen salaris te sponseren. Tegengestelde belangen die blijven conflicteren en niet gaan leiden tot een goede oplossing voor echte probleemsituaties. Het wordt tijd voor een onderzoek naar de toegevoegde waarde van het Jeugdzorggebeuren. Of de mate waarin er wordt bijgedragen aan maatschappelijk verval door ongeoorloofde uit huis plaatsingen en non-effectieve bemoeienissen c.q. hulpverlening.

  • Beste Jenne,

   Ja, het is waar. Wij kennen deze moeder en beschikken over gegevens. Diep triest maar waar. Zie ook het filmpje op Jeugdzorg Dark horse van 23 maart. Krijsende kinderen worden uit huis gesleurd door politie en Jeugdzorg. Er staat een reactie bij van de oudere broer Ilja. Schokkend! http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/hartverscheurend-politie-en-jeugdzorg.html

   Sven Snijer

   • Brabant zegt:

    OP Je Blog “Let op wat de man die het filmpje maakt zegt aan het eind:” ..Dit is ongelofelijk. Jullie hebben tot nu toe eigenlijk ook niets gedaan. We hebben aangifte gedaan tegen de ex. die de kinderen mishandeld en Jeugdzorg doet er alleen maar alles aan om de kinderen bij hem (ex) te krijgen, tegen hun zin!”

    Dit Soort Verhaal ben Ik afgelopen Jaar Vaker tegen Gekomen Dat “Ondánks” tóch aan in Dát Gevál een Misbruikende vader mét betrekkingen in het justitiesysteem óf werkzaam daar in tóch Kinderen wérden toegestaan

    Máár Zó ALs Ik Bóven al Aangáf Jeugd zorg werkt diréct mee aan Ernstigst Misbruik en afdékken ér ván Gepleegd dóór de staat banksters religien adel schoolsystemen en politici inzake jaarlijkse massáálste Vérkrachtingen Misbruiken drogéringen én uitvoering ván hun monarchprogramms op schóolreisjes

    Poén én premié IS nummer 1 Hét Kind de tóol dát te klissen

    Òok dát een van hen Full Blown mededáder edith schippers áls zó veelste óp rij Dát …Dé gebreken Gevolgen verslavingen ziekten geweld etc etc … poogt ten gelde te maken ..Dé Gevolgen van dié demonien … té betálen áán háár én haar riante salaris

    ´t IS niét vóor niks Dát drughandel tabakhandel alcoholhandel wapenhandel hulporgs beschérm en bestrijdingsorgs verzekeringen sociaal en privé politiék besturen diensten instanties ziékenhuizen pilletjes uitváárt ÓM ONS HÈÈN gelegd zijn mét eigenaren en bezettingen uit allemáál toevallig dézelfde metiers en families DIÈ ALLEN Dié gebreken incluis Armoeden niét hebben …èén Kip Bij dé Poeliér Voelt zich Lékkerdér!

  • Arend zegt:

   Jenne.

   In mijn werk maak ik dit ook mee. Een vrouw die tijdens haar rouwproces na het verlies van haar man moeite had met het er voor haar kinderen te zijn, riep ter ondersteuning de hulp van Jeugdzorg in. In plaats van haar te ondersteunen, werd ze emotioneel kapot gemaakt, werden de kinderen bij haar weggehaald en kreeg ze allerlei verwijten van Jeugdzorg over haar heen.

   Deze vrouw heb ik op haar verzoek ondersteund in twee gesprekken met een onderzoekster van de Raad voor de Kinderbescherming. Die onderzoekster liet blijken klakkeloos het gelieg en gedraai van de gezinsvoogd voor waar te nemen.

   Afgelopen maandag ben ik door mijn manager op de mat geroepen voor het steunen van deze vrouw, daar men dat onproffessioneel vond. Mij werd verboden deze vrouw nog langer te ondersteunen. Door collega’s binnen de instelling, die bij eerdere gesprekken van deze vrouw met Jeugdzorg aanwezig waren, werd zij volkomen in de steek gelaten en kozen deze collega’s er voor om aan de kant van Jeugdzorg te gaan staan. De gesprekken waar ik bij aanwezig was en ook mijn zegje heb gedaan, werden door deze vrouw als zeer ondersteunend ervaren en kon zij daardoor zelf ook een heel krachtige positie innemen.

   Hoe proffessioneel is de houding van de ggz-instelling, die het in feite alleen maar om winst maken gaat en haar als cliënte volkomen overlevert aan de grillen van Jeugdzorg?

   • Brabant zegt:

    Al Wéér Een Mooie Getuigenis en Vastlegging ván Mensenhandel

   • jenne zegt:

    Arend,

    Ik wil hier niet meer aan denken, brengt mij volkomen uit balans, waar zijn mensen nu niet toe instaat, gewoon schandalig zo’n onmenselijke opstelling, en dit door mensen die beter weten, en dus hun vak niet goed uitoefenen, en daar door mensen in de geestelijke afgrond duwen.

    Arend je moet wel heel sterk in je schoenen staan, om daar in zo’n milieu staande te blijven, ik wens je sterkte, en help die arme donders zo veel je kan.

    Vriendelijke groet Jenne.

   • Mona zegt:

    Heftig Arend. Ik ben blij dat je hier dit zo open verteld. Als er achter de schermen aangegeven wordt dat je mensen niet mag helpen die in zo’n positie verkeren als hulpverlener, zou dit ook niet zo gaan bij advocaten en artsen etc.?

    Als ouder sta je dan toch volledig machteloos als men partijen dwingt om in de machtpositie van Jeugdzorg mee te gaan en ouders daarmee nog verder te ontkrachten. Op deze manier wordt alle verweer bij voorbaat kansloos tegen een overmachtige overheid.

    Heel positief dat deze vrouw dankzij jouw hulp haar kracht in elk geval weer terug gevonden heeft en zich niets meer wijs laat maken. De meeste hulpverleners zijn ook niet zo sterk en empathisch als jij in hun vakgebied en krachtig om op te staan voor de mensen die ze helpen.

 • Mona zegt:

  Ja, zo gaat het hier in Nederland. Jeugdzorg heeft in mijn situatie gemakshalve ook maar wat lopen te roeptoeteren aan wat er gaande zou zijn. Terwijl de medische gegevens heel wat anders uitwijzen. Gevolg is dat ik mijn zoon een jaar niet meer gezien heb en een dijk van een rouwproces heb doorgaan de afgelopen jaren met de OTS en UHP. Vreemd genoeg heb ik een soort “vrede” gevonden inmiddels in de situatie. Als de storm van pijn en verdriet geluwt is en dat kan heel lang duren, dan komt er weer een rust van binnen. Ik voel als moeder wat mijn zoontje waarschijnlijk heeft moeten doormaken en dat doet heel veel pijn en daarnaast weet ik dat mijn boosheid over het onrecht hem niet gaat helpen in de toekomst. Ik weet dat hij emotionele schade heeft geleden door de situatie die ontstaan is dankzij “”Jeugdzorg” en ik ben er alleen nog maar mee bezig hoe ik kan helpen in de toekomst. Want dat er vragen gaan komen en emoties is me wel duidelijk. De antwoorden heb ik niet. Waarom Jeugdzorg zo achteloos met kinderen en hun ouders om gaat is me volstrekt onduidelijk als mens en moeder zijnde. Dat zal ik nooit begrijpen. Dat de “roots” van mijn zoontje ontnomen zijn dat voel ik in mijn eigen hart. Alsof je als een legkip even mag produceren om vervolgens maar je kind af te staan zonder dat er reden voor is. Dat ze mijn zoontje en mij hebben gescheiden dat begrijp ik wel. Want zelfs bij Jeugdzorg werken mensen met wat geweten en in dat menselijk geweten voelen ze zelf ook dat ze niet lekker bezig zijn n.a.v. het contact wat goed ging tussen mijn zoon en mij en waar geen problemen in te vinden zijn en als het ongemakkelijk voelt, dan is de procedure standaard om dat stukje geweten te vermijden. Het geweten dat het wel een behoorlijke streek is om op zo’n basis ouder en kind te scheiden zonder geldige reden en dat je als mens en medewerker Jeugdzorg wel behoorlijk verknipt bent om dit nog “goed” te willen praten met fantasieverhaaltjes en bedrog om hetzelfde geweten te sussen. Gelukkig is er nog altijd de wet van Karma als alle andere wetten genegeerd worden. En Karma is een aanhoudend kreng als er lessen over zuiverheid en (menselijke)liefde geleerd moeten worden. Uiteindelijk is dat dan een (schrale) troost. En ondertussen blijft mijn hart, mijn deuren en armen ten alle tijden mijn zoon verwelkomen, want op een dag komt hij thuis waar hij hoort te zijn.

Dijsselbloem verdient juist veel complimenten

een redacteur

De afgelopen dagen was ik weer even trots om opgevoed te zijn als econoom. Ik voelde me alleen, maar wel strijdbaar. Ik stond alleen in het verdedigen van Jeroen Dijsselbloem. Economie is een vakgebied waar het met elkaar oneens zijn een waarde is. Onder economen blijkt in discussie juist dat ze het over heel veel zaken wel eens zijn. Net als bij rechten gaat het in de economie om keuzes maken. Economen proberen daar een wetenschap van te maken en geen geleerdheidskunstje. Je moet je zo veel mogelijk bewust worden van je emoties en je daar dan niet door laten misleiden.

Juristen (net als veel politici) doen juist vaak het tegendeel. Hun motto lijkt vaak: zorg bewust dat je met zo min mogelijk zaken hoeft te redeneren. Laat anderen niet zien hoe je redeneert en met welke feiten je redeneert. Iets als bewijs uitroepen, hoeft al niet objectief te zijn. Doe alsof je je niet door de emoties zult laten leiden, maar zeg na de gemaakte keuzes dat het meewegen van de emoties zo belangrijk is geweest. Gek genoeg staan juristen zich er juist vaak op voor dat ze geen objectieve keuzes maken. Economen geven toe dat ze vaak ook de waarheid alleen maar kunnen benaderen. Dat ze niet objectief kunnen zijn, is eerder hun frustratie. Met juristen bedoel ik dan de oude school die het nog steeds voor het zeggen heeft. De juristen die een wetenschappelijke rechtspleging nastreven vormen gelukkig een steeds grotere groep, die onze warme steun verdiend.

Economen durven toch hun door de praktijk bevestigde theorie te volgen … ook al valt de hele wereld over ze heen. Hebben economen geen gelijk dan is het hun eigen belang om dat zo snel mogelijk toe te geven. Daarmee zijn toekomstige verliezen mogelijk voor te blijven.

Economen hoeven elkaar niet uit te leggen dat de mensen erop gericht zijn om zo veel mogelijk binnen te halen en als het mis gaat de schuld bij anderen neer te leggen. Economen hoef je niet uit te leggen dat een bank gewoon een bedrijf is. De overheid kan ook gewoon bedrijven bezitten. De overheid kan dus ook banken in eigendom hebben. Het verleden heeft geleerd dat de overheid niet altijd een goede ondernemer blijkt te zijn. Maar er zijn even goed voorbeelden te noemen dat de overheid als saaie, risico-mijdende ondernemer het juist veel beter deed dan snelle cowboys.

Het schadeloos stellen van de Ice-save-spaarders is eigenlijk een historische vergissing, die volstrekt verkeerde verwachtingen heeft gewekt. Opvallend was bijvoorbeeld dat in een aantal bank-ongelukken in de voorgaande jaren de groep gedupeerden blijkbaar niet groot genoeg was om aandacht te krijgen. Velen hebben namelijk toen wel tegoeden onder de Euro 100.000 verloren.

Politici blijken heel selectief te horen en heel selectief te spreken. Journalisten uit Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk komen natuurlijk uit een zeer verdachte hoek. Journalisten zijn daar volledig meegegaan in de gedachte dat de overheid eindeloos schulden kan maken. Engeland zal graag wijzen op een gammele Euro, dat maakt hun gevoel bij de eigen pond natuurlijk een stuk beter.

De journalisten en politici die zo over de rustig en exact formulerende Dijsselbloem heen vielen, hebben zich onsterfelijk belachelijk gemaakt. Zij wisten weer eens beter wat de markt wilde. Nu die markt zal laten zien dat het de gebeurtenissen waren … en niet de “tijdige” boodschappers.

Het lijkt meer op een soort uitproberen van de nieuwe Euro-commissaris. Straks heeft iedereen geroepen dat ze Dijsselbloem altijd al zo geweldig hebben gevonden.

Politici willen blijkbaar even totaal niet zien dat zij nog helemaal geen deposito-garantie-stelsel hebben willen inrichten voor heel Europa. Zij hebben helemaal niet willen zien dat de greep van nationale overheden op controle op banken nog helemaal niet Europees op 1 noemer is gebracht. Bij ongewijzigd beleid zou er een verschijnsel ontstaan dat de eersten die onderuit gaan, het beste af zijn. Het doet sterk denken aan het voorbeeld uit de economisch psychologische speltheorie van de overbelaste waterleiding. De overheid waarschuwt voor teveel afname van water waardoor bij niemand water uit de kraan zal komen. Is het dan logisch om de mensen te belonen die de kraan zo snel mogelijk helemaal open zetten om toch zelf de dans nog maar te ontspringen … ten koste van de grotere samenleving?

Er bestaat dus een zekere kans dat het naar voren halen van economische banken-pijn zoals in Nederland met de nationalisaties, beloont gaat worden met: Nederland mag flink meebetalen … want jullie hebben geen pijn. Dat we geen pijn hebben door het eerder nemen van onze verliezen en pijn … dat houden populisten graag buiten beschouwing.

Politici, veel journalisten en juristen … en de grote grauwe Telegraaf-massa … daar heb ik geloof ik even wat minder mee. Hard de verkeerde kant op hollen … en anderen dan steeds de schuld geven.

Staatsschulden maken en marktwerking beleiden met de mond, maar eigenlijk totaal niet weten wat markt is, dat lijkt een zaak voor portemonnee-liberalen zoals Reagan, Bush, Thatcher enzovoort. Sociaal-liberalen en socialisten mogen steeds de zaken saneren en de marktwerking weer terug in proporties brengen.

Net als de markt … heeft de meerderheid altijd gelijk. Kanttekening is: we weten nooit precies wanneer en waarmee … en tegen welke prijs.

Bedankt Jeroen, je maakte me weer een beetje trots om ook een wat autistisch rechtlijnige econoom te zijn. We zeggen hoe het is en niet wat de massa wil horen.

Sparen heeft zin. Nu elkaar nog proberen te sparen.

justitieslachtoffers.nl

Aanrollende Tsunami van Meldingen van Corrupte Rechters in Civiele Zaken

de redactie

Een overweldigende onrust begint zich van ons meester te maken. Het probleem blijkt vele malen groter dan op grond van theoretische modellen werd voorspeld.

Weer is de redactie op de hoogte gebracht van een dwaling in een civiele rechtzaak. Dwaling lijkt in dit geval weer een understatement. Voor onderzoekers die zich aan ons privacy-protocol kunnen en willen conformeren, is deze informatie in overleg met het slachtoffer te delen.

Bij een rechtbank hier te lande diende een zaak van een werkneemster die al maanden geen loon had ontvangen. Anders dan wat velen denken is achterstallig loon geen dwingende omstandigheid op grond waarvan een werknemer zijn arbeidesovereenkomst als door de werkgever “opgezegd” mag veronderstellen. De werknemer komt heel gauw in een positie te staan dat hem vrijwillig ontslag kan worden aangewreven, op grond waarvan hij zelfs geen WW uitkering kan ontvangen. Eerlijk is eerlijk, de economische positie van de werkgever was slecht.

De bewijslast werd bij de werkneemster neergelegd. Zij moest bewijzen dat zij het geld niet op haar bankrekening had ontvangen. Methodologisch kan dat eigenlijk al niet, dat leren wetenschappen als Wiskunde ons. Maar goed. Strikt genomen moet het bewijs komen van de partij die het bewijs houdt (houder daarvan is). Er zijn legio situaties dat een “slachtoffer” de rechter eerst moet overtuigen dat hem het bewijs moet worden verschaft dat een dader of een derde onder zich heeft. De rechter vindt dit allemaal erg moeilijk en omslachtig. We zien regelmatig dat de rechter daar zijn ogen probeert te sluiten. Hoe het ook zij, de werkneemster nam de moeite om haar hele bankboek te overleggen aan de rechter. Geen ontvangen betaling van de rekening van de werkgever.

Toen dat bewijs van niet ontvangen betaling was geleverd, kreeg de werkgever plotseling een terugkeer van zijn geheugen. Hij was vergeten dat hij de betalingen steeds contant aan de werkneemster had gedaan. Werkneemster en rechter vroegen de werkgever daar bewijs van betaling door overlegging van een kwitantie.

Gek genoeg wist de werkgever met een kwitantie te komen. Helaas een vervalsing. Dus een strafbaar feit in een lopende civiele procedure. Dat slikt een rechter niet, die laat onderzoek doen, zouden de meeste lezers denken. Mis … de rechter slikte dit wel.

Moet een werknemer gaan bewijzen dat in zijn arbeidsovereenkomst staat dat hij zijn loon per bank ontvangt? Hoe aannemelijk is het dat een betaling contant is gedaan, als voorgaande betalingen wel per bank gingen? Moet een werknemer schriftelijk vastleggen dat hij geen contante betalingen wenst te ontvangen?

Een kat in (economische) nood maakt rare sprongen.
Een rechter blijbaar ook.

Uitkomst was in ieder geval dat de werkneemster naar haar inkomen mocht fluiten, en het niet kreeg.

Als u uw zaak aan justitieslachtoffers.nl voorlegt, zal de redactie uw zaak discreet behandelen. Net als de redactie ook in deze zaak deed. Op termijn zullen gelijksoortige zaken worden gebundeld en tot groepsaangiften bij de officieren van justitie gaan leiden. Vanzelfsprekend in overleg met u.

Doe als deze mevrouw deed, en maak de redactie met uw zaak bekend. Vervolgens kunnen we er dan iets aan doen dat rechters heel schimmig (achter gesloten deuren) voor beschikkingen zorgen zonder heldere argumentatie. De argumentatie blijft al eeuwen lang geheim. Dat is zeker niet in het belang van een benadeelde partij (slachtoffer).Na 200 jaar zijn we toe aan een rechtspleging die meer bij de tijd is. Hulde aan de ombudsman Alex Brenninkmeijer. Het begint ons steeds meer duidelijk te worden waarom regering en parlement hem proberen te negeren. Politici weten zich met de problemen die hij signaleert geen raad. Dan is het aanlokkelijk om het probleem te ontkennen, te herdefinieren, te gaan onderzoeken … of … om de boodschapper maar “om zeep” te helpen.

Advocaten blijken al op grote schaal uit te spreken dat er klasse-justitie is. De rechter voelt zich in dienst van een zwijgende democratische meerderheid … of … elite. De rechter handelt om een gevestigde orde in stand te houden. Dat heet “maatschappelijke rust” bewaren. Conservatief dus.

Laten we ons best doen dat we een andere “gevestigde orde” gaan bereiken.

We stellen ook steeds opnieuw vast dat mensen zichzelf proberen gemakkelijker te maken met de eigen Nederlandse herdefinitie van corruptie: willens en wetens iets doen of nalaten om daar onmiddelijk geld aan te verdienen.
Voor die mensen nog even een opfrisser: corruptie is het bewust of onbewust in de weg gaan staan van een betere kwaliteit product, als bij herhaling, bewijsbaar dat onder de aandacht is gebracht.

Naarmate een corrupte functionaris voorgelegd bewijs niet in ogenschouw wil nemen, wordt het misdrijf ernstiger.

De huidige vorm van rechtspleging is ook onze eigen schuld. Rechters worden in selectieprocedures expliciet geselecteeerd op hun eigenschap van sterker narcisme. De burgers willen krampachtig geloven in een alwetende, rechtvaardige, onfeilbare rechter. Dan is het ook niet gek dat er rechters functioneren die over dit narcisme beschikken en meesters blijken in het toedekken van fouten en gevoeligheden. Meesters blijken in het negeren van op hen uitgeoefende kritiek.

Alleen … het moet stoppen dat rechters anderen … onschuldigen … de schuld geven.

justitieslachtoffers.nl

Psychiater: Stop de Overdiagnosticering en Overmedicalisering in de Psychiatrie

een verslaggever

In het programma Boeken, had Wim Brands in de uitzending van 24 maart 2013 de psychiater Dirk de Wachter.

Hoe harder we na 1968 zijn gaan roepen dat we toleranter zijn geworden, hoe meer het tegendeel in de werkelijkheid van de modernere generatie is gaan blijken. Waren onze ouders niet toleranter dan wij waren? We vinden mensen al gauw afwijkend en willen dat opheffen.

In zijn boek “Borderline Times” geeft Dirk de Wachter aan dat iedereen zich in sterke mate blijkt te herkennen in de symptomen die worden gehanteerd voor Borderline. Hoe hard is zo’n diagnose dan te stellen? Dat is precies ook kritiek vanuit de hulpwetenschappen voor de psychologie. Hulpwetenschappen zoals wiskunde, statistiek en wetenschappelijke onderzoeksmethodologie zijn erg kritisch naar de theorievorming van psychologen en psychiaters. Hoe de theorie vervolgens in diagnosestelling terugkomt geeft heel veel te denken.

Dirk de Wachter brengt ook naar voren dat er sterk getwijfeld kan worden aan de overmatige labeling van kinderen met ADHD. Vroeger waren kinderen gewoon druk. Nu doen velen moeite om er ADHD als label aan te geven. Liefst moet overal een pil voor kunnen worden gegeven.

De kritiek van De Wachter komt sterk overeen met de kritiek op het nieuwe handboek DSM. In de toekomstige DSM 5 worden de zaken vaak erg klinisch gemaakt. Er ontstaan steeds meer vragen over de invloed van farmaceutische bedrijven op de beschrijving van stoornissen en ziektebeelden. Het enthousiasme onder psychologen en psychiaters over “hun” nieuwe handboek is daarom nogal “wisselend”.

Veel vakgebieden lossen problemen op een vergelijkbare manier op. Bij discussie is het aanlokkelijk om het probleem van tijd tot tijd een andere naam te geven. Dat haalt de ongewenste focus er weer een beetje vanaf. Borderline gaat tegenwoordig verder onder de noemer van Emotieregulatie-stoornis.

justitieslachtoffers.nl

Justitie en Politie. Drijfveer van een verslaggever.

een verslaggever

Beste mensen,

De overheid dat zijn wij. Niet de overheid maakt fouten, wij maken fouten. Een overheid controleren is een klus die weinigen kunnen … en die nog minder mensen willen doen. Toch is het iets dat iedereen zou kunnen … en naar mijn mening ook moet doen. Zodra je jezelf en anderen op fouten aanspreekt ontstaat er weerstand. Dan wordt het moeilijk om met degene die fouten maakt constructief in gesprek te blijven. Ik ben mijn leven lang getraind om anderen te helpen om toezicht en controle vorm te geven … vooral ook als je als controleur/ toezichthouder op het te controleren terrein niet zelf deskundig bent. En natuurlijk … ook daar is het succes dat je behaald wisselend. Ik heb gezien dat in het veld van rechters en ketenpartners mensen kritisch en voorals zelfkritisch maken een taaie klus is. We moeten daar toch mee doorgaan. We hebben geen andere keus. Deze site is verzamelplaats. Op deze site worden ook bijdragen van anderen gereblogd.

Met een aantal andere mensen concentreer ik mij op de fouten die Justitie, Politie en vooral BJZ maken. Wat betreft BJZ ben ik 1 van de zeer velen. Bij Politie en Justitie was ik zelf werkzaam. Ik heb steeds problemen moeten benaderen vanuit ICT, economie, psychologie en rechten. Daarom heb ik gekozen om me vooral op te concentreren op sociale pschychologie rond Politie en Justitie om van daaruit hun slechte functioneren te verklaren. Vervolgens is het natuurlijk de bedoeling om ideeen voor verbetering aan te dragen.

In de hele wereld blijkt het op een vergelijkbare manier bij de “toeleveranciers” van de rechter mis te gaan. Maar nog belangrijker … het gaat op de zelfde manier bij de rechters fout. Helaas kan een rechter in het huidige systeem het vaak ook niet goed doen … lijkt het.

Misschien dat u het tv-item over de Filipijnse jongen Paco heeft gezien?
Door corruptie, leugen en bedrog werd deze student zelfs onschuldig ter dood veroordeeld.
Mijn kinderen zijn ontvoerd naar Scandinavie door toedoen van een bizar functionerend BJZ en zogenaamde “deskundigen”. Deze deskundigen worden meer en meer in deze internet-tijd ontmaskerd. Er wordt duidelijk dat ze zich bedienen van dezelfde kunstjes. Werkelijke deskundigen treffen de “slachtoffers” steeds meer aan hun zijde omdat deze corrupte deskundigen het aanzien van de goede deskundigen beschadigd.

Martin, ga vooral door. We bouwen zo stap voor stap een gemeenschap op van burger-activist-journalisten die een hele goede samenwerking over internet kunnen opbouwen. De journalisten in de “gevestigde media” worden nu gemangeld en ontslagen door de problemen die de papieren kranten hebben. Goede berichtgeving wordt ze bijna geheel onmogelijk gemaakt. Ik ken vele journalisten die op zich echt van goede wil zijn. Je kan het rechters vragen, je kan het journalisten vragen: bij spanning … is het vaak als eerste de waarheid die sneuvelt. Dus welkom bij het Nederlandse Verzet.

De cooperatie is weer terug. De nieuws-cooperatie.
Voor het algemeen belang, voor het algemeen nut.

http://www.slachtoffersjustitie.nl of http://www.justitieslachtoffers.nl (wat technische mankementen voor het registreren en inloggen). Namens alle auteurs op deze site wil ik jullie van harte uitnodigen om een kijkje te nemen.
Via Google gaat het het makkelijkst. Google bijvoorbeeld: slachtoffersjustitie.nl Voeg een extra zoekwoord toe en u ziet hoe divers de berichten zijn. En natuurlijk … roer uw pen … Graag!

Mijn ontvoerde kinderen … de kinderen … de Wassenaarse jongen Anass … zijn mijn drijfweer om te strijden voor beter toezicht op justitie en ketenpartners.

justitieslachtoffers.nl

Dossier Pesten (4)

Wendy Dikken
Warnsveld

Hierbij reageer ik, moeder van een dochter die jarenlang is gepest, op de brief van Thijs de Wit (Stentor, Uw Mening, 13 maart). Het begin over het ontstaan en hoe op te lossen begrijp ik nog, maar wat hij daarna schrijft gaat mij te ver. Thijs de Wit, ik kan u verzekeren dat pesten wel degelijk een groot probleem isen dat de pestkoppen er juist voor zorgen dat het kind, dat zij pesten juist in een isolement raakt. Ook al wordt dit kind niet overbeschermd en wordt het wel van huis uit geleerd om voor zichzelf op te komen. Een kind dat gepest wordt is bang, altijd angstig om gepakt te worden, boos, verdrietig, altijd buik- en hoofdpijn, onmachtig, onzeker, niet meer naar school willen gaan en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit heeft invloed op het gezin en de omgeving. Ouders die boos zijn, onmachtig omdat pesten vaak wordt afgedaan met: het gaat wel over, het is niet zo erg als het lijkt. Verdrietig omdat ze het kind zien veranderen van een leuke spontane meid, in een teruggetrokken, verdrietig en onzeker kind. Dus Thijs de Wit ik snap niet wat u als positief ervaart, maar waarschijnlijk bent u zelf nooit gepest of bent u juist een pestkop. Maar pesten mag niet worden goedgepraat en pestkoppen moeten juist gestraft worden in plaats van een onschuldig kind dat gepest wordt en hierdoor levenslang krijgt.

Dossier Pesten (3)

Geke van Wijnen
Kampen

Ik wil even reageren op de brief van Thijs de Wit (Stentor, Uw Mening, 13 maart). Hij zegt daarin, dat het pesten een probleem is voor volwassenen omdat zij dit zielig vinden voor het kind. Daar hebben ze namelijk alle reden toe! Deze volwassenen zijn er achter gekomen dat kinderen die gepest worden daar hun leven lang de littekens van dragen. Zo erg zelfs dat ze later geen relaties en vriendschappen kunnen aangaan. Wanneer je voortdurend de boodschap krijgt, dat er iets mis met je is, ga je dat geloven, want je bent een kind. En dat is dan de basis van je zelfbeeld, daar mag je dan je leven mee in. Fijn, echt een goede start! De pester moet er achter komen waarom hij pest. Is hij bang en onzeker? Is hij bang voor het slachtoffer, omdat die andere waarden heeft? Daar moet over gesproken worden, want de pester is eigenlijk ook slachtoffer. En een kind sluit zich niet zelf buiten of isoleert zichzelf niet. Kom nou zeg, dat wil toch niemand! Dat wordt hem aangedaan door de groep. Natuurlijk moet iedereen voor zichzelf leren opkomen, maar voor sommige kinderen is het dan al te laat. Pesten is primitief gedrag, het hoort niet bij een ontwikkelde samenleving.

Transitie Jeugdzorg naar Gemeente. De oplossingsrichting van Amsterdam: terug naar de familie.

van een tweetal verslaggevers

Soms blijkt crisis een zegen. De Jeugdzorg lijkt te zijn stuk gemanaged, ge-googt en ge-iatert. Gebleken is dat de personen die het hardst riepen “in het belang van het kind” dat vaak riepen vanuit een tekort aan argumenten.

Als de dokter tegen iedereen zegt dat iedereen ziek is, mag dat worden gewantrouwd. Graag zelfs. Meteen mogen we de conclusie trekken, dat we met onze moderne huisartsen misschien nog helemaal niet zo slecht uit zijn.

In de keten tussen BJZ en de geestelijke jeugdgezondheidszorg, was dat, zo is nu gebleken, precies wat er gebeurde. Diverse onderzoekers is het gebleken dat het toch wel wat frappant is, dat om het even hoe kinderen in de jeugdzorg terecht kwamen, er steeds een label ADHD en/ of autisme-spectrum-stoornis op geplakt moest worden. Verdwenen kinderen weer uit de jeugdzorg, bijvoorbeeld door emigratie, dan werd dat label er ook weer gemakkelijk afgehaald.
Niet alleen personen als Jansen Steur (neuroloog) blijken een loopje te nemen met diagnoses. Het organisatiebelang het eigen inkomen of de eigen carriere-ambities blijken zeer zwaar mee te wegen. Vroeger werd dat nog gewoon simpel corruptie genoemd. Maar in Nederland hebben we besloten dat we ons willen onderscheiden van de knoflooklanden in Zuid Europa: in Nederland hebben we bijna geen corruptie.

Als een organisatie of een keten van organisaties is gecorrumpeerd, dan blijkt het altijd heel erg moeilijk om dat weer terug te buigen. Geleidelijkheid met eindeloos onderzoek en gentlemansagreements, zelfreflectie en zelfreininging blijken in het verleden nooit gewerkt te hebben. Nu plotseling wel? Is de crisis dan een zegen?
Heeft iemand er wel eens bij stil gestaan dat in Afrika veel landen de problemen met de jeugdzorg helemaal niet kennen? Meteen moet helder gesteld worden dat er in Afrika diverse problemen rond kinderen spelen.

In Afrika moet men het oude systeem van terugvallen op de eigen familie en desnoods de eigen stam hanteren. Dat systeem werd tot circa 1970 ook op grote schaal in Nederland toegepast. Oorlogswezen werden in de eerste plaats opgevangen door de eigen familie. Onmachtige ouders droegen taken over aan groot-ouders en aan broers en zussen. Ook vrienden, kennissen en maatschappelijke organisaties sprongen bij. Maar de familie werd een regie-functie gegund. De onmachtige ouder kreeg waar mogelijk ook nog een deelfunctie in de regie. De waarnemende en waarschuwende functie lag altijd ook dicht bij het kind: in de eerste plaats in de eigen familie.

Het zorgen voor een beperken (en dus ontwrichten !) van het contact tussen kind en verzorger is een standaard keuze binnen de huidige jeugdzorg geworden. De statistiek spreekt absoluut tegen dat na een OTS of zelfs na een uithuisplaatsing er nog veel aandacht is voor het herstellen of in stand houden van contact tussen kind en op afstand geplaatste verzorger. Eerst wordt het contact verbroken, vervolgens is er alle tijd om een dossier op te bouwen dat die breuk zou moeten rechtvaardigen. Men schrijft er steeds naartoe dat men er goed aan heeft gedaan om het contact tussen kind en verzorger te beperken of zelfs te verbreken.

Het blijkt uitermate moeilijk om snel toe te geven dat achteraf een te grove maatregel is genomen. Dat zou toegeven van falen zijn. Begrijpelijk dat BJZ en anderen daar grote moeite mee hebben.

In de Volkskrant van 22 maart vermeldde Jaap Stam wat Pieter Hilhorst in Amsterdam als aanpak voor de toekomstige Jeugdzorg wil laten kiezen. Kort aan te halen als “de nieuwe aanpak.”

Hulpverleners moeten weer zelf aanpakken en zo min mogelijk doorverwijzen.
Hulpverlening moet eenvoudig, in de buurt en goedkoper.
Ouders moeten hun netwerk mobiliseren.

Dat zijn de kern-uitgangspunten van de “nieuwe aanpak” van Pieter Hilhorst (PvdA) zo als hij die donderdag presenteerde.

Jaap Stam vermeldt verder:
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Er is nog veel onduidelijk, vooral hoe veel er moet worden bezuinigd, maar Amsterdam wil daar niet op wachten.
De stad wordt opgedeeld in 21 buurten en al die buurten krijgen loketten waar Amsterdammers met hun problemen terecht kunnen. Dat kan een kantoor zijn, dat kan een kamertje op een school zijn.
Daar kijkt een ouder- en kindadviseur wat hij te bieden heeft en hoe de ouders hun familie, vrienden en buren kunnen inschakelen. Pas in uiterste nood verwijst hij naar een dure specialist. “De hulpverlener zal elke keer de afweging moeten maken: doen we het zelf of stuur ik door.”
De afgelopen tien jaar zijn de kosten verdubbeld, maar de problemen niet, zegt Hilhorst. “Opvoedvragen zijn te veel vertaald naar zorgvragen. Niet elk probleem hoeft gemedicaliseerd te worden.”
Speciale teams ondersteunen huishoudens die meerdere problemen hebben. Die gezinnen krijgen een regisseur, die alle touwtjes in handen heeft en fungeert als vertrouwenspersoon, vergelijkbaar met een huisarts. Niet langer komen er meerdere hulpverleners over de vloer. Er zijn nu gezinnen die worden overspoeld door zeventien hulpverleners.
De nieuwe functies vervangen de huidige banen in de hulpverlening. Hulpverleners bij bestaande instellingen zullen naar de wijkteams gaan. Onduidelijk is hoeveel, geschat wordt vijfhonderd, en onduidelijk is of hulpverlenders buiten de boot vallen.
Elke buurt heeft een eigen budget. Komt het geld nu nog uit talloze potjes, vanaf 2015 verdeelt Amsterdam het. Op basis van de samenstelling van de bevolking en de zorgvraag wordt per buurt een budget berekend.
Het plan is ingegeven door bezuinigingen, maar Hilhorst ziet er vooral voordelen in. Het is zijn eerste grote beleidsstuk en is onmiskentbaar “vintage” Hilhorst. Hij pleit er al jaren voor dat mensen meer greep op hun eigen leven krijgen. Het was een van zijn stokpaardjes in zijn column in de Volkskrant, die hij schreef totdat hij enkele maanden geleden wethouder werd.
De jeugdhulpverlening met zijn doorgeslagen bureaucratie en al zijn organisaties en geldstromen noemde Lodewijk Asscher, Hilhorsts voorganger, “het monster van Frankenstein”. Asscher kreeg het beest niet getemd, Hillhorst hoopt het nu in zijn hok te krijgen.
De nieuwe aanpak stond in grote lijnen op papier toen Hilhorst aantrad, hij heeft hem aangescherpt. De nieuwe wethouder heeft gehamerd op de eigen kracht van mensen en het “kantelen” van de financiering. “In het huidige systeem verzamelen we zo veel mogelijk problemen om financiering te krijgen. We gaan proberen de kosten laag te houden door er snel bij te zijn”.
Aldus Jaap Stam die verslag deed over de nieuwe aanpak van wethouder Pieter Hilhorst van Amsterdam.

Over de oude financiering moet ook onder de aandacht worden gebracht dat het perverse prikkels kende. Hoe erger een probleem werd voorgesteld, hoe meer geld men kreeg. De functies van diagnose en behandeling waren totaal niet beheersbaar gescheiden. In de medische systemen, zo onderkend men nu, is het ook niet hanteerbaar om de arts steeds alle keuzen te laten maken, dan wordt zorg al snel onbetaalbaar en ondoorzichtig.

Was er dan geen organisatie die verantwoordelijk was voor toezicht op een juiste financiering en een juiste kwaliteit voor het eindproduct “zorg voor het kind” ?

Jawel. Wie? … de kinderrechter … de jeugd- en familierechter.
Dat er een overweldigend bewijs voor ongeschiktheid van de rechter als kwaliteitsbewaker is, mag duidelijk zijn.
Eerlijk is eerlijk: als we ons met een probleem als samenleving geen raad weten, dan leggen we het bij de rechter. Soms onder het mom van voorlopig. Meestal blijft het daar liggen en worden er geen betere, definitieve organisaties ingericht. Dat dat niet gebeurt is toch in veel gevallen de schuld van de rechters zelf. Het staat rechters vrij om in algemene termen te betogen dat de politiek zaken bij de rechter moet proberen weg te halen. Via de bekende lobby-kanalen van rechters gebeurt dat ook wel degelijk. Advocaten blijken ook niet vooraan te staan met verzoeken om zaken bij de rechter weer weg te halen. Zouden advocaten daar een zakelijk belang bij kunnen hebben? Een zeer onfatsoenlijke vraag die de verslaggever zich daar mee stelt? Toch niet?

Welke crisis gaat een kwaliteitsimpuls geven aan verbetering van de “rechtszorg van de rechter”?

Moet de rechter ook terug in de buurt? Moet de rechter weer terug in de familie?