Recht op kennis van staat voor kinderen. Embryodonatie mag niet annoniem gebeuren.

een verslaggever

Vandaag werd bekend gemaakt dat in Nederland een eerste kind is geboren na donatie van een embryo van een ander ouderpaar. Ik moest meteen denken aan de publicatie van collega-redacteur Bart. Hij brengt het eeuwenoude probleem van verduistering van staat voor kinderen graag onder de aandacht. Terecht! Kinderen hebben recht op de wetenschap wie hun moeder is en wie hun vader.

Het is aan de artsen om zorgvuldig te selecteren welke vrouwen een embryo van een ander ouderpaar geimplanteerd mogen krijgen. Dat werd naar voren gebracht. Er volgt na donatie geen enkele informatieuitwisseling tussen biologische ouders en “adoptie-ouder” of “adoptie-ouders”.

Het thema heeft grote overeenkomsten met het zijn van zaaddonor of draagmoeder.
Kan dit iets zijn waar de wetgever voor een wettelijk kader moet gaan zorgen?

Moet hier het recht van het kind om te weten wat zijn afkomst (staat) is, niet hoger staan dan de vurige wens van ouders om kinderen te hebben?

Leave a Reply