Mannen moeten daders zijn, geen slachtoffers. Betrapt op de werking van ons onderbewustzijn. Populisme in de kerk.

een verslaggever

De Volkskrant opent vandaag met een een artikel van Peter de Graaf (PG). “Ergste misbruik betrof vrouwen”.

PG meldt dat het merendeel van de gemelde slachtoffers van misbruik in de katholieke kerk man is. Toch gaan de hoogste schadevergoedingen naar vrouwen. Aan 7 personen is de maximale vergoeding van 100.000 Euro toegekend.
Van dit aantal van 7 is 5 vrouw.

De compensatiecommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK is de instantie die de vergoedingen toekende. Voorzitter van deze compensatiecommissie is Bart Holthuis.

De 5 vrouwen zouden het maximale bedrag aan schadevergoeding hebben gekregen omdat er sprake is van uitzonderlijk misbruik en al vanaf jonge leeftijd. Bij de vrouwelijke slachtoffers die als “uitzonderlijk” werden gekwalificeerd, gebeurde het misbruik meestal thuis. Dat is wat merkwaardig te noemen. De aandacht ging tot nu toe vooral uit naar misbruik van jongens op internaten. Hadden deze vaak jonge jongens het internaat niet als hun thuis moeten beleven? Hadden ze wel een thuis? Als het misbruik niet thuis gebeurd is het dan minder erg?

Opvallend is de behoefte bij mensen om aan de haal te gaan met andermans leed en dat op zichzelf te gaan projecteren. Met de projectie wil men vooral aandacht krijgen voor de eigen “achtergestelde positie”. Objectief gezien kan die “achterstelling” misschien volledig waar zijn. Feit is dat vanuit dat gevoel van herkenning tijdens de uitvoering van het misdrijf het slachtoffer niet op mededogen en begrip hoeft te rekenen. Als omstanders een en ander kunnen voorkomen of kunnen laten stoppen, blijven ze met de handen over elkaar staan. In plaats daarvan wordt het slachtoffer zelf verantwoordelijk gemaakt en gecriminaliseerd. Dat bleek ook weer heel duidelijk uit de 5 voorbeelden die PG in zijn artikel aanhaalde.

In de katholieke kerk vallen 2 “dwalingen” op die zich met populisme laten verklaren. In de eerste plaats is men de boodschapper zelf gaan vereren en niet in de eerste plaats de “persoon” waar de boodschapper verering voor vroeg. Levende boodschappers worden verguisd en krijgen het vaak moeilijk. Dode boodschappers gebruiken we graag voor onze cognitieve projectie. We kunnen ons er goed in verplaatsen. We externaliseren en vragen met het uitten van medelijden voor de vermoorde boodschapper eigenlijk medelijden, begrip en steun voor onszelf. Dat is dus de eerste dwaling.

Er is een tweede dwaling die van katholieken afvallige joden heeft gemaakt. De moeder van de boodschapper krijgt bij tijd en wijle nog meer aandacht dan de boodschapper. Was niet de oorspronkelijke bedoeling om de aandacht op God gevestigd te krijgen? Was God niet de zender van de boodschappen?
Zond God niet zijn boodschapper? Als verslaggever haal ik alleen het verhaal aan natuurlijk.

De Maria-verering is in feite de bevesting van het feit dat we vrouwen graag victimiseren en mannen graag criminaliseren. Dat zit heel erg diep in de menselijke natuur. Het is deze structuur die ons in ons dagelijks leven steeds houvast moet bieden. Na hun 18e verjaardag zijn jongens niet meer zo knuffelbaar, dan zijn het potentieel ontsporende, dominante manspersonen.

Het victimiseren en criminaliseren proberen individuen steeds in te zetten voor eigen gewin. Dat leidt tot heel bizarre zaken. Deze site had evengoed justitiedaders kunnen heten, in plaats van justitieslachtoffers. Justitie staat meer voor “heb beoordelen” wat we met elkaar doen. Door gebrek aan (zelf-)kennis van psychologie en rationaliteit gaat er bij dat beoordelen nogal wat fout. Voor mij is het aandacht daarvoor vragen de reden dat ik een van de vele verslaggevers op deze site wil zijn.

Bij verkrachting (categorie 4) keerde de commissie maximaal 25.000 Euro uit. In categorie 5 gaat het om de uitzonderlijke gevallen. Daarbij is dan sprake van uitzonderlijk seksueel misbruik of het gaat daarbij om het oplopen van substantiele vermogensschade. Dan is een maximale uitkering van 100.000 Euro mogelijk.

Nu is aan 127 slachtoffers in totaal 3,1 miljoen Euro uitgekeerd. Gemiddeld gaat het om 25.000 Euro.

Volgens de koepel van slachtoffergroepen (Klokk) betreft slechts 10% van de misbruikmeldingen vrouwen. Guido Klabbers is voorzitter van Klokk. Hij is ook verbaasd over de enorme oververtegenwoordiging van vrouwen in de hogere uitkeringen.

De Tweede Kamer heeft de katholieke kerk onder druk gezet om Deetman vervolgonderzoek te laten doen naar seksueel en fysiek geweld tegen vrouwen. Maandag 11 maart 2013 zal dat onderzoek worden gepresenteerd.

 

 

Leave a Reply