Waarom krijgen milieucrimelen alle politieke en ambtelijke steun, terwijl duizenden Apeldoorners faliekant tegen Fibroned zijn?

Lid van Bezorgde Burgers

Via een verslaggever voor deze site kreeg ik een alarmerend telefoontje. Fibroned zou zich toch nog in Apeldoorn kunnen vestigen. De zogenaamd milieubewuste electriciteitscentrale op industrieterrein De Ecofactorij in Apeldoorn.

Enkele jaren geleden heb ik vele uren onder andere met Edwin Kuipers gespendeerd aan het voor het voetlicht krijgen van de misleiding van Apeldoorn en de Apeldoorners door Fibroned.

Recent hadden we in Apeldoorn nog de afaire “Gat van Zevenhuizen”. Daaruit blijkt dat het bestuur van een gemeente of provincie helemaal niet in staat zijn om tijdig op een goede manier te controleren. Laat staan om na goede controle ook goed te gaan handhaven. Minstens zo duidelijk is de zwakke rol van de provincie als “onwetende vergunnningverlener” en “onwillige handhaver”. Bij de vuilstortplaats “Gat van Zevenhuizen” loste de provincie het gewoon op de bekende, veel gebruikte wijze op. Het probleem werd “weg gedefinieerd”. Als we stellen dat het niet aan de criteria voor te volgen stortplaatsen valt, dan scheelt dat weer een kostenpost voor gemeente … en provincie.

Ondertussen is het de Bezorgde Burgers meer dan duidelijk geworden dat de directie van Fibroned allerlei leugens hanteerde om te misleiden.

Biomassa … groen … goed voor het milieu?
(1) verbranden is NOOIT milieubewust en duurzaam
(2) er is geen controle apparaat dat aan- en afvoer van te verbranden mest bewaakt
(3) er is geen controle apparaat dat de uitstoot goed in de gaten houd en meteen kan ingrijpen
(4) kippenmest? de bijstook-brandstoffen worden steeds verder opgerekt. Ook al houtafval, cacao-doppen, etc.
(6) de provincie-vergunning gaf in feite de rechten voor een forse kolencentrale
(7) als het groene brandstof zou betreffen, waarom dan uitstootrechten voor kilo’s kwik ?

De basisschool naast het indusstrieterrein heeft vanwege de zware industrie-specificaties al moeten verhuizen. Moeten de burgers van Apeldoorn hetzelfde gaan doen? Grote gezondheidsschade is niet een mogelijkheid, maar een zekerheid.

Veel gemeente-ambtenaren hebben zo veel uren in het dossier Fibroned gestoken, dat ze alleen al daarom graag blijken te willen zien dat er ook een resultaat op al die inzet gaat volgen. Ook al is het niet rationeel, toch willen ze de sterk vervuilende centrale.

De site van ons actie-collectief is: Bezorgde Burgers Apeldoorn
Bij controle van deze link op 3 februari 2014 bleek deze link niet meer te werken. Deelnemers in deze groep kunnen ook via de redactie weer contact met elkaar zoeken. De redactie beschikt over diverse mail-adressen en telefoonnummers van mensen die over het onderwerp Fibroned contact met elkaar willen houden. Begrijpelijk is het ook dat sommige deelnemers het boek om diverse redenen toch liever op een bepaald moment willen sluiten. Een andere site die de status van de zaak Fibroned goed aangeeft, is: http://www.fibronot.nl/contact-2 (redactionele aanpassing van 3 februari 2014)

Waarom worden nettere bedrijven, zoals Reesink, op allerlei manieren tegen gewerkt en krijgen de “ondeugende ondernemers” alle steun?
Waarom is de gemeente Apeldoorn min of meer failliet? Had dat ook iets te maken met het grondbedrijf en de Ecofactorij? En met Reesink?

Wat vindt U als Apeldoorner hier nu van?
Laat het ons graag weten aan justitieslachtoffers@gmail.com Of door uw bijdrage op deze site.

Leave a Reply