Gewaardeerd Bezoekje Televisie-kerk VPRO. Zondagmorgen.

zondagmorgen 10 maart 2013 (Nederland 1)

Vrije Geluiden, VPRO muziekprogramma
Bariton Klaus Mertens en pianiste Tini Mathot voerden in januari en februari Winterreise van Schubert uit. Klaus en Tini vertolken een aantal Schubert liederen. Ook nu in deze uitzending wordt een lied van Schubert ten gehore gebracht. Claus heeft nu al 2 keer een uitvoering van Winterreise gemaakt. Nu is samengesteld een CD met 21 liederen van Schubert. Niet uit de cycli van Schubert! Dat zou namelijk aan individuele liederen onrecht doen.

Klaus verhaalt over Schubert. Het was een erg eenzame man. Hij vond nooit de ware liefde. Hij was steeds arm en leefde heel bescheiden. In zijn eigen tijd kreeg hij nooit de erkenning als kunstenaar.

Boeken, VPRO boekenprogramma met Brands
Hierin is als eerste te gast Tineke Cleiren (rechter) met het boek: Strafrecht.
Zij vertelde bijvoorbeeld dat de officier van justitie wordt geacht ook vooral de ontlastende bewijzen voor een verdachte aan te voeren voor de rechter. Door het slachtoffe weer een centralere plaats te geven

De rechter behoort de zaken van grote afstand te bekijken, stelt mw. Cleiren.
Haar engelstalige cv.

Volgens de mening van mijzelf als auteur van dit artikel: Dat is waarschijnlijk het grote probleem. Naarmate de rechter een dossier zelf uitgebreider en evenwichtiger heeft kunnen samenstellen blijkt de rechter anders te oordelen. Als we het niet als onmogelijk zouden zien, dan hadden we het liefst dat de rechter in staat zou zijn om alle details overal weg te kunnen halen en op basis van volledige en tijdige informatie tot een 100% juist oordeel te kunnen komen.Op voorhand wordt in het systeem ingebouwd dat de rechter kan zeggen: “Ik heb niet anders kunnen besluiten, want de hoofdlijnen zijn mij niet anders voorgelegd.”

Brands sluit met haar af dat hij hoopt dat haar volgende boek gaat over de introductie van leken in de rechtspraak.

Terechte kritiek van Ton Derksen op Cleiren wil ik de lezer niet onthouden. Van Ton Derksen staat al het een en ander op deze site. Graag verwijs ik de lezer in het algemeen naar de webstek drogredenen.nl.

Theodor Holman is te gast met zijn boek: “De grootste truuk aller tijden.” (Roman met veel autobiografische elementen) Als het ware de verdwijntruuk op traumatische ervaringen. Tijdens een speech op een herdenking kreeg Holman een schok. “Ik weet eigenlijk helemaal niets van de ontberingen van mijn ouders in de Jappen-kampen.” De vader van Theodor werkte aan de Birma-spoorlijn. “Mijn dochter deed de Indische geschiedenis meer, dan dat het mij deed. Dat is raar.”

“Ik probeerde er altijd verre van te blijven als mijn ouders met elkaar aan de oorlogservaringen probeerden te refereren.” Zij wilden er meestal ook niet over praten. Hij stelde weleens de vraag: “Hoe was het in de concentratiekampen in Indie?” Dan kreeg hij een antwoord als: “Niet fijn, maar je moet je brood nu eindelijk eens op eten.”

Theodor heeft als een soort relikwie meegenomen het dagboek van zijn vader over een periode binnen de tijd dat zijn vader aan de Birma-spoorweg moest werken als dwangarbeider. “Toen het potloodje op was, moest mijn vader noodgedwongen stoppen.”

Reclameblok
Vervolgens volgt er een reclameblok. Er komt een “commercial” voorbij van het Liftinstituut (sinds 1933). Veiligheid is niet vanzelfsprekend. We staan er onvoldoende bij stil. We vertrouwen “heel mechanisch” op mensen die daar verantwoordelijk voor zijn gemaakt. Volgens de opdrachtgevers voor het spotje is het goed om daar toch aandacht voor te vragen. Veiligheid en controle komen niet vanzelf. Daar moet iedereen af en toe bij stil staan.

Leave a Reply