Anass stond onder OTS. Collegiaal doorgeplaatst: bericht Martin Vrijland

Om onbereikbaarheid van deze informatie door overbelasting van websites of blokkades op sites te voorkomen neemt de redactie het artikel van Martin Vrijland zonder commentaar over.

De redactie neemt geen enkel standpunt in over juistheid of rechtmatigheid van verstrekte informatie. Bij een rechtmatige en redelijke vordering behoudt de redactie zich het recht voor onderstaande informatie te verwijderen.

Publicatie vindt plaats in verband met “groter maatschappelijk belang”.

Van groot belang is dat Anass onder toezicht stond/ of had gestaan. Ook hier was Bureau Jeugdzorg betrokken. De politie lijkt een soort reflexmatig gedrag te vertonen richting Bureau Jeugdzorg. De politie doet vaak zonder enige tegenspraak wat BJZ vraagt. Achteraf stelt de rechter vaak vast dat hetgeen BJZ gevraagd heeft, onrechtmatig is. Daarmee blijkt ook de politie regelmatig onrechtmatig te handelen.

redactie
justitieslachtoffers.nl

‘======================================================================’

Politierapport en rapport Forensisch Instituut van Anass, lees en huiver! *Update*

Posted on 11 maart 2013

‘======================================================================’

Van een zeer betrouwbare bron ontving ik zowel het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (UPDATE lees hier de toelichting van een arts) als het Procesverbaal van de Politie Haaglanden. Lees dit alles goed. Nog nooit eerder is een rapport zo overduidelijk gestuurd in de richting het antwoord wat men graag wil verkopen als de uitslag: zelfmoord!

Brief OM

We beginnen met de brief van het OM aan advocaat Spong. Voor de volledigheid wijs ik u erop dat advocaat Spong inmiddels niet meer het belang van de familie verdedigt. Welke advocaat dit dan wel is laat ik nog even in het midden.Brief-OM-aan-Spong

Het OM weigert op voorhand elke vorm van inzage. De houding is meteen één van “de hakken in het zand“. Als er dan toch sprake is van zelfmoord waarom is men dan zo geheimzinnig? Wat heeft men te verbergen? Waarom wil men niet eens de ouders begeleiden naar de exacte vindplaats om aan te duiden aan welke tak Anass zich (naar men beweert) verhangen zou hebben? Er is namelijk geen stevige tak op die plek!

Waarom krijgt de familie geen enkele foto te zien? Niet van het sporen onderzoek, niet van de autopsie, niet van het NFI! Waarom wel foto’s van Anass met sjaal op de beveiligings camera’s van de school? Past dat nu eenmaal goed in de beeldvorming van zelfmoord met sjaal?

Brief Nederlands Forensisch Instituut

Ik zal hier eerst de brief van het Nederlands Forensisch Instituut plaatsen om daarna enig commentaar te geven over dit in mijn ogen slordig en bewust slecht in elkaar geflanst rapport. Ik kan me niet voorstellen dat een goede advocaat hier geen kritische vragen op stelt. Anders heb ik ze namelijk wel!

NFI_pagina1NFI_pagina2

Valt u ook op dat er nergens gesproken wordt over onderzoek naar de geslachtsdelen of “lichaamsopeningen”? Behalve het gezicht en de hals wordt de rest van het lichaam van Anass niet besproken! De imam en twee andere getuigen die Anass gewassen hebben, hebben toch echt meer gezien! Binnenkort meer hier over! De imam heeft duidelijk uitgesproken dat er geen sprake kan zijn van zelfmoord.

Dit NFI rapport geeft er alle blijk van dat er een rapport aangepast is op de wens van het OM in plaats van dat er een volledig en gedetailleerde weergave van het gehele lichaam wordt gegeven. Niets over inwendig onderzoek. Men beperkt zich tot het hoofd en de nek.

Politierapport (Proces-verbaal van bevindingen)

Dan plaats ik nu het politierapport. Let u er vooral op hoe in beide rapporten gepoogd wordt om het zelfmoord verhaal sluitend te maken en er GEEN ENKEL ondersteunend bewijs geleverd wordt. Niets wordt er verteld over de periode tussen verdwijning en vinden. Niets wordt er verhelderd over een mogelijk telefoon-spoor bij de telecom provider. Niets wordt er gezegd over wie Anass gevonden heeft en over de wijze waarop ‘elk vezeltje en elk grassprietje’ Peter R. de Vries omgekeerd is om een mogelijke moord uit te sluiten. Alles is ingezet op zelfmoord! Zelfmoord moet het zijn en zelfmoord is de richting waar men het rapport naar toe schrijft.

De belangrijkste vraag die ik heb is de volgende: WAAR ZIJN DE FOTO’S!??

Politie-Procesverbaal-pag1Politie-Procesverbaal-pag2Politie-Procesverbaal-pag3Politie-Procesverbaal-pag4

De sjaal van Anass

Om geloofwaardig te maken dat Anass zich aan zijn sjaal verhangen zou hebben komt men met foto’s van de school waarop zichtbaar is dat Anass een sjaal draagt. Maar waarom doet men wel zoveel moeite om die sjaal in beeld te brengen maar krijgt de familie geen foto’s te zien van de sjaal of de kleding zoals die aangetroffen is? Waarom krijgt de familie NIET de foto’s te zien van Anass in gevonden toestand? Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet?

Zat er wel mos op die sjaal? Zat er wel mos op de handen? Bewijs dat eens!!! U kunt het wel zeggen, maar wij willen bewijs! Wij vertrouwen U Overheid niet meer! Kom met ondersteunend beeldmateriaal! Op zijn minst naar de familie! Er zijn te veel openstaande vragen (zie onder)!!

Anass-sjaal

Lidtekens AnassHoe kan het dat Anass op deze foto (klik om te vergroten) een perfect horizontale wurgstreep van ongeveer 1 cm breed heeft en dat beide rapporten (NFI rapport pagina 1 & Politierapport pagina 3 onderaan) spreken over 5 cm breedte? Wilt u weten wat 5 cm is? Ga voor de spiegel staan en houd wijsvinger t/m pink voor uw keel en vergelijk die breedte met de striem in de nek van Anass. Dit is gewoon een bewezen grove leugen in beide rapporten! Lang leve de i-Phone (in dit geval)!

De sjaal als zelfmoord middel is simpelweg een verzonnen, in elkaar gedraaid verhaal. Punt 1 omdat er geen stevige tak in de boom is Punt 2 omdat de striem in de nek veel te klein is en meer duidt op een wurgstriem met een wurgband van 1 cm breed.

De boom

Onderstaan ziet u een filmopname van de vindplaats van Anass tijdens mijn aller eerste begeleiding daarnaar toe door twee oudere buurtbewoonsters. Oordeelt u zelf of iemand zich daar in kan verhangen. Let goed op de bomen. Op 2:14 minuut maak ik een shot omhoog. Daar zit simpelweg geen tak stevig genoeg om je aan te verhangen als 1.69 meter lang zijnde jongen.

En dan nog? Was de infrarood apparatuur van de helikopter kapot? Zaten de neuzen van de speur(drugs)honden verstopt?

 

Opvallend in het politierapport

In het politierapport staat geen verklaring voor de taser-plekken op het gezicht van Anass. Er wordt slechts gesproken over [quote] “oppervlakkige huidbeschadigingen in het gelaat“.

Wederom wordt ook in dit rapport in alle toonaarden gezwegen over inwendig onderzoek. Is Anass onderzocht op seksueel misbruik? En zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom wordt daar dan geen verslag van gedaan? En nogmaals: waarom krijgt de familie geen foto’s te zien!!? Waarom lijkt er in het hele rapport ingezet te worden op een zelfmoord en wordt er met geen woord gerept over het sporen onderzoek!? Wat is er onderzocht? Welke sporen? Nogmaals: Waar zijn de foto’s? U kunt maar wat roepen!!

Pagina 3 bovenaan: “zich in de hals evenwijdige lopende indrukken bevonden met een patroon, welke overeen kwamen met de sjaal“. Welk patroon? Evenwijdige? Ik zie maar 1 streep van 1 cm! Nogmaals: foto’s van de sjaal om de nek graag! En ook alle foto’s van Anass lichaam!

Ook in dit rapport wordt niet of nauwelijks over de rest van het lichaam van Anass gesproken. Heel gehaaid noemt men alleen de lijkvlekken. Bent u ook zo benieuwd naar de getuigenverklaring van de imam en de twee andere mensen die Anass gewassen hebben? Zij beweren dat er toch echt meer aan de hand was met het lichaam van Anass! En waarom ondersteunt het OM dit niet met bewijsmateriaal in de vorm van foto’s naar de familie? Zijn ze de foto’s kwijt? Zijn de computers gecrasht? Wat gaan ze verzinnen?

Foto’s van Anass op vindplaats

Arts en patholoog Ann Maes zegt op pagina 2 van zijn rapport [quote] “Voorafgaande aan de  sectie werd mij enkele foto’s getoond van de overledene op de plaats van aantreffen“. De familie moet deze foto’s ook zien! Kom op met die foto’s! Maar ook de foto’s van het forensisch onderzoek graag! En natuurlijk alle foto’s van de lijkschouwing. Maar ook de foto’s van het postmortaal onderzoek in het ziekenhuis te Gouda. En de foto’s van het mos op de sjaal en kleding (alhoewel dat natuurlijk eenvoudig aan te brengen valt). Het Forensisch instituut kan wel wat roepen, maar als op voorhand door het OM vermeld wordt dat ze er alles aan zullen doen om te voorkomen dat er meer gegevens beschikbaar worden gesteld, is dat uitermate verdacht!  Elke stukje bewijsmateriaal moet op tafel komen!

Men gaat toch uit van zelfmoord? Dat is al in de media geroepen? Waarom zegt het OM dan (zie bovenste brief) [quote] “ben ik voornemens de rechter-commissaris te vorderen om mij machtiging te verlenen tot het weigeren van de kennisneming…“? Wat heeft men te verbergen? En als men nog rekening houdt met moord, waarom hoort de familie dit dan niet? Wordt de familie of iemand in de familie als verdachte beschouwd? Waarom WEL in de media roepen dat de politie zeker weet dat het om zelfmoord gaat en waarom dan zoveel moeite doen en zelfs dreigen met de rechter om NIET alle informatie te verstrekken?

Getuige verklaring

Volgens een getuige heeft de politie de eigenaar van het pannankoekhuisje aan de Storm van ‘s Gravenzandweg een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Waarom moet deze man zijn mond houden? Wat heeft hij gezien?

Openstaande vragen

 1. Wat waren de overige verwoningen op zijn lichaam op basis waarvan de imam en twee andere getuigen concludeerde dat Anass vermoord werd?
 2. Waar zijn de foto’s behorende bij de onderzoeken?
 3. Wat was het exacte tijdstip van overlijden?
 4. Hoe komt Anass aan de taser sporen in zijn gezicht?
 5. Waar was hij tussen het vindmoment van zijn fiets en het moment dat hij ’s ochtends gevonden werd?
 6. Wie vond Anass nu eigenlijk echt? De Duinrell bewaker, een agent of een onbekende vrouw met een Cocker Spaniel?
 7. Wie zette zijn telefoon uit?
 8. Welk spoor is er bekend van de telefoon bij de provider tot het moment van uitzetten?
 9. Waarom werd beweerd dat er grondig sporenonderzoek is verricht terwijl er een hoop rommel (inclusief condoom) op de vindplaats aangetroffen werd?
 10. Waarom is er sprake van een spel Geocaching op en nabij de vindplaat van Anass en is hier niets mee gedaan in het onderzoek?
 11. Waarom was er in een rouwadvertentie van de voetbalvereniging als sprake van zelfmoord terwijl dit nog niet de officiële lezing was?
 12. Waarom is er een COC adviseur die kinderen op basisscholen adviseert in de mogelijkheden van homoseksualiteit en transseksualiteit (ook op de school van Anass), die beweert dat hij een homoseksuele relatie heeft met een agent die zijn geheimhoudingsplicht schendt?
 13. Waarom beweert deze getuige dat hij van deze agent begrepen heeft dat er drugshonden zijn ingezet bij de zoektocht naar Anass?
 14. Waarom heeft de politie alleen flyers uitgedeeld met een telefoonnummer en niet alle buurtbewoners ondervraagt met een notitieblok of opname apparatuur?
 15. Wat is er onderzocht aan de ambulancemelding 17:43 uur in de straat van Anass?
 16. Wat is er bekend van de vermeende zelfmoord op de zelfde avond op het Duinrell terrein nabij de vindplaats van Anass?
 17. Wie zijn de (drie) blonde jongens waarmee Anass is gezien?
 18. Wie is de man in Joggingbroek die door de verslaggever van Omroepwest en een zoontje van een vrouw werd gezien?
 19. Waar zijn de inbeslaggenomen beelden van de getuige die een man zag rond 21:30 uur terhoogte van het pannenkoekhuis?
 20. Waarom hebben de helicopter en de ‘drugshonden’ (in plaats van speurhonden) Anass niet gevonden op de avond van de zoekactie?
 21. Zijn de camerabeelden van de Tango  tegenover het bosje in beslag genomen (zoals wel gebeurd is bij het pannenkoekhuis) en wat is daarop te zien?
 22. Zijn de medewerkers en beveiligers van Duinrell gehoord?
 23. Waarom was er zoveel politie aanwezig bij de begrafenis van iemand die zelfmoord zou hebben gepleegd?
 24. Waarom roept een Marokkaanse tijdens een interview bij Omroepwest op om te geloven in de zelfmoord en wordt door de (veel te gretig lachende) presentatrice het woord complottheorie gebruikt (zie dit Youtube filmpje)?
 25. Wat is de theorie achter zijn zelfmoord en dat Anass na een nacht rond te hebben gewandeld weer terug gaat naar het bosje om zelfmoord te plegen?
 26. Waarom weigert de politie de familie de vindplaats aan te wijzen?
 27. Waarom dreigt het OM met de rechter om verdere informatie te verstrekken?
 28. Waarom komt er geen enkel inwendig onderzoek voor in de rapporten?
 29. Waarom ligt de focus op de hals en het gezicht en wordt de rest praktisch genegeerd?
 30. Waar is het sporenonderzoek en de resultaten daarvan?

Samengevat

Men schrijft een rapport, maar komt met geen enkel ondersteunend bewijsmateriaal om de inhoud van het rapport aan te kunnen toetsen. In feite komt het er op neer dat er gezegd wordt: dit is het NFI rapport en dit is het proces-verbaal en daar moet u het maar mee doen. Het NFI liegt immers niet. De politie liegt ook niet. Dit zijn immers goud eerlijke mensen die trouw hebben gezworen aan de koningin! Aan wie? Ja, aan de koningin. Niet aan het volk, niet aan de ouders van een kind dat mogelijk vermoord is, nee aan de koningin. Maar hoeven deze instituten dan geen bewijs te leveren voor hun conclusies? Kennelijk niet! Ik ruik Machiavelli…u ook?

Share this:

Vind ik leuk:

Over martinvrijland

Martin Vrijland is een gewone Nederlands burger. Maar hij durft onafhankelijk na te denken over alle aspecten van het leven. Al zijn hele leven heeft hij moeite met bepaalde processen in de maatschappij die ogenschijnlijk door bijna niemand aangevochten worden of als problematische beschouwd worden. Het valt hem op dat veel mensen toch nadrukkelijk kudde gedrag vertonen. Hij startte deze weblog om mensen uit de kudde te trekken en zich daarboven te verheffen. Eye openers geven. Een geliefde quote van Morphius in The Matrix is: “This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill – the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill – you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes.”. Een ander belangrijke quote van Morpheus uit The Matrix: “The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you’re inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.”

91 reacties op Politierapport en rapport Forensisch Instituut van Anass, lees en huiver! *Update*

 1. Pingback: Anass Aouargh – ANSAAR-Forum
 2. fleur98 zegt:

  Bij pagina 3 van 4 staat bij: wijze aantreffen stoffelijk overschot.
  ” Het stoffelijk overschot werd liggend op de grond aangetroffen.
  Om zijn hals was ZEER STRAK een sjaal geknoopt. ”

  Er wordt beweerd dat de sjaal om een tak heeft gezeten ( zelfmoord ). Er worden echter geen splinters van een tak gevonden in de sjaal van Anass maar uitsluitend aan één kant een spoor van algen ( aan de binnen of buitenkant v.d sjaal….. wordt niet specifiek benoemd ).

  Kan Anass met een zéér strakke sjaal om de hals van de tak zijn gegleden.
  Antwoord: Uitgesloten. Sjaal zat té strak om de hals. Bovendien waren er geen schaafwonden v.d tak ) aanwezig in zijn hals.
  Is de tak afgebroken?
  Antwoord: Uitgesloten. Hij was dan gevonden met de tak die dwars door de sjaal heen moest steken.
  Is de knoop v.d sjaal na geruime tijd losgeraakt?
  Antwoord: Uitgesloten. Hij lag immers op de grond met de sjaal zeer strak om de hals GEKNOOPT.

  De suggesties onder het kopje ” wijze aantreffen stoffelijk overschot ” waarbij wordt vermeld op welke wijze Anass wellicht op de grond was beland, is volstrékt onrealistisch dus lariekoek.
  Ook in dit gedeelte v.h rapport wordt het tegendeel van “zelfmoord ” aangeleverd cq aangetoond!

 3. Dat er sprake is van een ‘zwaarwegend opsporingsbelang’ kan dat betekenen dat er naast de ‘doofpot’ misschien toch nog een onderzoek loopt naar een misdrijf?

 4. sascha1234 zegt:

  Hallo Martin, goed stuk! Ik vroeg mij alleen af of jij eigenlijk de film hebt gezien die van het lichaam van Anass is gemaakt? Er zijn in NL ook onafhankelijke forensische onderzoekers die wellicht een licht kunnen werpen op zijn lichaam. Mocht deze tot volledige andere conclusies komen dan kun je de politie en het NFI hiermee confronteren. Misschien een idee?

  • Nee, ze willen immers niets geven..dus zelfs geen beelden aan de ouders.
   Ja een onafhankelijk onderzoek is wenselijk. Dit had een advocaat natuurlijk direct moeten eisen!

   • Maar wie/welke instantie zou dat ‘onafhankelijke’ onderzoek dan moeten uitvoeren?

    • bezorgdemoeder zegt:

     Ik heb op dit moment nog het meest vertrouwen in de paragnosten van “Het zesde zintuig”..nooit verwacht dat ik dat nog eens zou zeggen en ik verheug me enorm op een goede advocaat bij Pauw en Witteman!

     • De leugenmachine ‘de main stream media’ die vanaf dag 1 dit dwaalspoor heeft helpen verkopen gaat er zeker niet in betrokken worden. Zij hebben geen enkele credits opgebouwd.
      Sorry, maar ik kan niet zoveel met dit soort uitspraken. We hoeven geen paragnosten of andere bedriegers in deze serieuze kwestie. Gewoon de logische redenatie (door sommen complotdenken genaamd) volgen. Ieder mens met een gemiddeld IQ kan bedenken dat de uitleg die gegeven wordt niet klopt, onvolledig is en alles behalve antwoorden geeft.

   • sascha1234 zegt:

    Daar ben ik het helemaal met je eens! Ik had gedacht dat de familie van Anass foto’s en een filmopname had gemaakt met een iPhone zoals je dat kunt zien op de ‘still’-opname van Anass en dat die beelden evt. gebruikt kunnen worden voor een onafhankelijk onderzoek.

 5. Hoi Martin,
  Goed stuk weer! Wat ik alleen niet begrijp, is waarom je vragen stelt bij het spel Geocaching. Ik ben zelf een Geocacher. Het is een soort schatzoeken. Je zet de coordinaten van de ‘Cache’ (doosje met logboekje en evt. goodies om te ruilen) in je GPS, je gaat zoeken, je schrijft je naam op het logboekje in de cache, plaatst de cache weer terug en je logt online dat je hem gevonden hebt. Ik denk niet dat de politie er wat aan heeft om dit te onderzoeken. Aangezien dit gewoon een spel is. Het enige wat ze zouden kunnen doen is contact opnemen met de mensen die de cache die avond/nacht/ochtend gevonden hebben. Misschien dat hen iets gezien hebben. ALS de cache al gevonden is rond die tijd.
  Ik kon het toch niet laten om hierop te reageren, aangezien ik al eerder vraagtekens rond Geocaching zag.
  Ik lees graag je blogs, ben heel benieuwd waar het allemaal op uit komt.
  Groetjes Kelly

  • Dat kistje lag daar in het gefilmde luik op de vinplaats van Anass.
   Het gaat er dus vooral om dat dit aantoont dat de forensisch onderzoekers van alles onberoerd hebben gelaten. Dan mag je toch concluderen dat er niet echt minutieus onderzoek is gepleegd.
   En ik ben dat niet met je eens. Als je uit gaat van een mogelijk misdrijf behoor je letterlijk alles te onderzoeken.

  • berendopforum zegt:

   het maakt niet uit of er een doos met het spel risk of monopolie of geocaching lag in een luik, dat het niet is onderzocht is MEGA BIZAR. En ik kijk niet eens CSI.

 6. Om dit alles kun je Nederland ook geen rechtstaat noemen. Politie/OM maken uit wat voor rechter komt.Let wel O.v.J. is politie/OM functionaris 1 partij ! en brengt voor wat politie zegt.
  Meeste nabestaanden door verdriet overmand laten het daarom vaak zo! De politie/OM beerput is veel dieper als wij weten.

 7. berendopforum zegt:

  op website van forensisch instituut zie al snel dat bij gevonden minderjarigen zedenset(je) wordt afgenomen (van lichaamsopeningen, genatalia, evt haar), bij verdenking van een zedenmisdrijf.
  vraag me af of er sprake was van drogering/’onder invloed’ zijn / medicijngebruik en wat tijdstip van overlijden is.

 8. Al Haqq zegt:

  Dit is te bizar voor woorden! Ik heb vanaf het begin niet geloofd dat het om zelfmoord ging. Hoe kan Anass niet gevonden zijn, terwijl het bos al eerder op die dag doorzocht was. Bovendien werden er al uitspraken gedaan dat het om zelfmoord ging alvorens het onderzoek was afgerond.
  Wat een grove leugens over een onschuldige jongen.
  Ik wens de nabestaanden veel geduld en doorzettingsvermogen om de waarheid te achterhalen.

  لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِالله – Er is geen kracht of macht buiten die van God

  • maasdonk zegt:

   @all Haqq helemaal mee eens de hogere macht lost het op dit is niet de bedoeling van het leven op aarde leugens bedrog en massacontrole!!!
   Laat gerechtigheid komen voor alle slachtoffers van de zgn ,,elite,, in mijn wereld hebben zij een andere benaming nl scum off the earth maffiatrash!!!

 9. diannerocks zegt:

  Heeey Martin,
  Ik volg je blog nu al weken en wil je via deze weg laten weten dat ik ontzettend blij ben met jou als medeburger van dit o’zo fijne nederland….(bleeehhhh)
  Wat een werk heb je verzet….Ga zo door….tot de waarheid aan het licht komt!
  Ik ga nu eerst je stichting steunen met een kleine bijdrage!
  Je bent een kanjer! Arme Anass….Arme familie om zo bedonderd te worden….Arm Nederland….
  Dianne

 10. dat zwaarwegend opsporingsbelang, er wordt dus klaarblijkelijk nog steeds gespoord. Is het onderzoek nog niet afgelopen ?? Het slachtoffer lag op de grond.Is de tak afgebroken ????/Het wordt nu echt tijd dat er naast een advocaat een objectief particulier recherche bureau wordt ingeschakeld. Waar blijft de persconferentie. ?? De publieke omroep ? tegenlicht Zembla ??

  • Anti deVriesmaffia zegt:

   goed idee Sandra, neem jij dan even contact op met Tegenlicht of Zembla?
   of Pauw en Witwasman, of probeer Peter R e Vries anders, die heeft toch niets te doen.

   • berendopforum zegt:

    je was me net voor! dat wilde ik net typen, misschien komt (zelfverklaarde pedojager) P R de vries dit allemaal nog rechtzetten. Volgens mijn vergeten veel mensen naar de afbeelding in de header van deze blog te kijken………………. (Hint : Kennedy)

    • wandeltje zegt:

     Ik ben eens hééél benieuwd of we binnenkort (in pak ‘m beet 1 à 2 jaar) horen over bijvóórbeeld politie-”medewerkers”, van bijvóórbeeld bureau Wassenaar, die bijvóórbeeld zelfmoord hebben gepleegd c.q. onder miraculeuze wijze om het leven zijn gekomen c.q. in grote psychische moeilijkheden zijn gekomen….. (Voor de mensen die net inschakelen: zie zaak-Edith Post.)

 11. fleur98 zegt:

  De sjaal zat niet strak maar zéér strak om de hals van Anass, aldus het rapport.
  Daar past geen tak tussen!
  Ook de wurgafdruk in de hals van Anass geeft overduidelijk aan dat er geen sprake was van verhanging.
  De vader van Anass gaf aan dat zijn zoon is vermoord.
  Ik ben het daar 100% mee eens!

 12. Pingback: Familie Anass over lichaam en de advocaat |
 13. wandeltje zegt:

  En vanmiddag weer wat interessants gehoord.
  Er wordt gefluisterd dat de media, aanwezig op de donderdag dat Anass gevonden werd (MSM), het aanwezige publiek (lees: schoolgenoten en sensatiezoekers) werd geïnstrueerd om, als de camera’s op hen gericht werden, elkaar huilend in de armen te vallen…..
  Dat staat namelijk wel betrokken.

 14. Pingback: Eerste schandalen nieuwe paus | ThePostOnline

Geef een reactie

Volg

Get every new post delivered to your Inbox.Join 76 other followers

Leave a Reply