Dossier Pesten (3)

Geke van Wijnen
Kampen

Ik wil even reageren op de brief van Thijs de Wit (Stentor, Uw Mening, 13 maart). Hij zegt daarin, dat het pesten een probleem is voor volwassenen omdat zij dit zielig vinden voor het kind. Daar hebben ze namelijk alle reden toe! Deze volwassenen zijn er achter gekomen dat kinderen die gepest worden daar hun leven lang de littekens van dragen. Zo erg zelfs dat ze later geen relaties en vriendschappen kunnen aangaan. Wanneer je voortdurend de boodschap krijgt, dat er iets mis met je is, ga je dat geloven, want je bent een kind. En dat is dan de basis van je zelfbeeld, daar mag je dan je leven mee in. Fijn, echt een goede start! De pester moet er achter komen waarom hij pest. Is hij bang en onzeker? Is hij bang voor het slachtoffer, omdat die andere waarden heeft? Daar moet over gesproken worden, want de pester is eigenlijk ook slachtoffer. En een kind sluit zich niet zelf buiten of isoleert zichzelf niet. Kom nou zeg, dat wil toch niemand! Dat wordt hem aangedaan door de groep. Natuurlijk moet iedereen voor zichzelf leren opkomen, maar voor sommige kinderen is het dan al te laat. Pesten is primitief gedrag, het hoort niet bij een ontwikkelde samenleving.

Leave a Reply