Justitie en Politie. Drijfveer van een verslaggever.

een verslaggever

Beste mensen,

De overheid dat zijn wij. Niet de overheid maakt fouten, wij maken fouten. Een overheid controleren is een klus die weinigen kunnen … en die nog minder mensen willen doen. Toch is het iets dat iedereen zou kunnen … en naar mijn mening ook moet doen. Zodra je jezelf en anderen op fouten aanspreekt ontstaat er weerstand. Dan wordt het moeilijk om met degene die fouten maakt constructief in gesprek te blijven. Ik ben mijn leven lang getraind om anderen te helpen om toezicht en controle vorm te geven … vooral ook als je als controleur/ toezichthouder op het te controleren terrein niet zelf deskundig bent. En natuurlijk … ook daar is het succes dat je behaald wisselend. Ik heb gezien dat in het veld van rechters en ketenpartners mensen kritisch en voorals zelfkritisch maken een taaie klus is. We moeten daar toch mee doorgaan. We hebben geen andere keus. Deze site is verzamelplaats. Op deze site worden ook bijdragen van anderen gereblogd.

Met een aantal andere mensen concentreer ik mij op de fouten die Justitie, Politie en vooral BJZ maken. Wat betreft BJZ ben ik 1 van de zeer velen. Bij Politie en Justitie was ik zelf werkzaam. Ik heb steeds problemen moeten benaderen vanuit ICT, economie, psychologie en rechten. Daarom heb ik gekozen om me vooral op te concentreren op sociale pschychologie rond Politie en Justitie om van daaruit hun slechte functioneren te verklaren. Vervolgens is het natuurlijk de bedoeling om ideeen voor verbetering aan te dragen.

In de hele wereld blijkt het op een vergelijkbare manier bij de “toeleveranciers” van de rechter mis te gaan. Maar nog belangrijker … het gaat op de zelfde manier bij de rechters fout. Helaas kan een rechter in het huidige systeem het vaak ook niet goed doen … lijkt het.

Misschien dat u het tv-item over de Filipijnse jongen Paco heeft gezien?
Door corruptie, leugen en bedrog werd deze student zelfs onschuldig ter dood veroordeeld.
Mijn kinderen zijn ontvoerd naar Scandinavie door toedoen van een bizar functionerend BJZ en zogenaamde “deskundigen”. Deze deskundigen worden meer en meer in deze internet-tijd ontmaskerd. Er wordt duidelijk dat ze zich bedienen van dezelfde kunstjes. Werkelijke deskundigen treffen de “slachtoffers” steeds meer aan hun zijde omdat deze corrupte deskundigen het aanzien van de goede deskundigen beschadigd.

Martin, ga vooral door. We bouwen zo stap voor stap een gemeenschap op van burger-activist-journalisten die een hele goede samenwerking over internet kunnen opbouwen. De journalisten in de “gevestigde media” worden nu gemangeld en ontslagen door de problemen die de papieren kranten hebben. Goede berichtgeving wordt ze bijna geheel onmogelijk gemaakt. Ik ken vele journalisten die op zich echt van goede wil zijn. Je kan het rechters vragen, je kan het journalisten vragen: bij spanning … is het vaak als eerste de waarheid die sneuvelt. Dus welkom bij het Nederlandse Verzet.

De cooperatie is weer terug. De nieuws-cooperatie.
Voor het algemeen belang, voor het algemeen nut.

http://www.slachtoffersjustitie.nl of http://www.justitieslachtoffers.nl (wat technische mankementen voor het registreren en inloggen). Namens alle auteurs op deze site wil ik jullie van harte uitnodigen om een kijkje te nemen.
Via Google gaat het het makkelijkst. Google bijvoorbeeld: slachtoffersjustitie.nl Voeg een extra zoekwoord toe en u ziet hoe divers de berichten zijn. En natuurlijk … roer uw pen … Graag!

Mijn ontvoerde kinderen … de kinderen … de Wassenaarse jongen Anass … zijn mijn drijfweer om te strijden voor beter toezicht op justitie en ketenpartners.

justitieslachtoffers.nl

Leave a Reply