Lezersreacties op: De (kinder-)rechter met Argusoog bekeken

36 Reacties »

 • Brabant zegt:

  “”Wat te denken van mijn eigen ervaringen met het AMK? Mijn vrouw en ik waren het slachtoffer van een valse AMK-melding door een school die een zedenzaak in de doofpot wilde houden en die het voordelig leek om de schuld naar de ouders te schuiven. (met volledig medeweten van de gemeente Amsterdam) Op het AMK-kantoor ontkenden wij de valse aantijgingen die tegen ons waren gedaan, maar de twee onderzoeksters raakten juist dóór onze ontkenning steeds vaster overtuigd van onze schuld!””

  Ken Ik. Wás óok Eens Onschuldige vóor een rechtbank en Kréég pas vlák vóór de uitspraak te Horen wáár óver ´t ging Toen wás ´t zó opgelost. Had ondertussen wél lichtregime gehad wát dóor de EU op de Verboden terrorismenlijst gezet is vanwege Ernstige Schaden áls suikerziekte en Psychische Gevolgen.

  Slaapgebrek kan suikerziekten veroorzaken. De Kindéren zijn Allemáál op de schoolreisjés zo veel mogelijk wakker gehoudén mét allerlei trucks en dreigingen en dé aantalen suikerzieken ZIJN ér ÒOK náár

  Kán Mé Vóorstellen dát de aantallen in dé zelfde Numbers lopen áls dé door die schoolreisjes Véróórzaakte verslavingen Zelfmoorden alcohol tabakverslavingen opnamen psychiatrie en ziekenhuizen Hartaanvallen Hart en Vaatziékten.

  Uniék bedrijfsplan …vérneúk drogéér én martel zo véél mogelijk Kindtjés en dé miljárden stróóómen binnen ondértússen Zij nóg eens levensláng jé slaaf én gulzige hoér

  Slaapgebrék nog máár 1 ván de Misdaden op Zulk schoolreisjes en suikérziékte nóg MÀÀR 1 Gevolg Ván dé zéé Gevolgen incluis een gemiddeld 20 jáár kórter én Ziéltógendér BEstáan dán dadergroeringen. Dús dé Slachtoffers financiéren dé pensioénen van de daders óón nog eens.

  Niets móóiér dán Een Kindtje Kapót schóppen?

 • Mona zegt:

  Kijk, de Gemeente Laarbeek gaat middels een contactpersoon actief op zoek naar ouders en kinderen. Jeugdzorg komt naar je toe deze zomer!

  Juist de mensen die NIET naar het loket komen worden bezocht op natuurlijke vindplaatsen voor ouders en kinderen.

  http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2012/03/laarbeek-kiest-voor-loketloos-cjg/

 • christian zegt:

  mensen die hieraan meewerken zijn als zombies
  letter-lijken zonder ziel en zonder verstand
  ze volgen de letter van het boek van de religie
  van de zielenknijpers

 • Mona zegt:

  http://groups.google.com/group/xs4all.general/browse_thread/thread/e20642b43e67ec15/436b452bfc785936

  Discussie over waarom de info weg gehaald moest worden en op wiens verzoek. Wat dat betreft kan beter aan de politiek gevraagd worden of er bij een maatschappelijk bijdrage aan jeugdhulpverlening van vele miljarden er potverdikkie geen transparantie is over de structuur, opbouw en betrokkenheid van derden partijen in de Jeugdhulpverlening en waarom niet bekend hoeveel van die centjes echt ten behoeve van de kinderen aangewend worden.

  Dat lijkt me de allerbelangrijkste vraag en daar zal openheid in moeten zijn. Die openheid is onderdeel van het takenpakket van de politiek, daar worden ze door de burgers voor betaald.

 • Mona zegt:

  Beste Jenne,

  Als er zoveel geld in omloop is, dan zijn mensen tot alles in staat. Zou de fin. stekker er nu uit getrokken worden of in elk geval het budget flink vermindert worden, dan zouden er weinig “hulpverleners” overblijven bij deze instanties in het “belang van het kind”.

  Het gaat alleen om geld en om het scheppen van nog veel meer problemen. Het conflict is dat problemen in gezinnen niet opgelost worden, maar nog veel groter worden gemaakt en er nog vele problemen bij komen. Meer problemen betekent namelijk meer geld voor deze instanties en dat is de grootste struikelblok tegen de belangen van kinderen en gezinnen in.

  Op basis van deze structuur kan je gewoonweg geen goede hulpverlening bieden. Ze zouden eigenlijk een boete moeten krijgen voor ieder kind wat thuis wordt weg gehaald, dat betekent dat ze hun werk in de basis niet goed verricht hebben met de hulpverlening die ze aangeboden hadden in het gezin.

  Niet uit balans raken, ook dit komt tot een einde. Uiteindelijk kunnen ze deze manier van werken niet vast blijven houden.

 • karin pieters olde weghuis zegt:

  IK HAD ALS HULPVERLEENSTER OOK EEN GEZIN ONDERSTEUND bij het gaan naar de raad van de kinderbescherming.
  deed of mijn neus bloedde,en probeerde het gezin te steunen.
  wat deed de raad.?gaf het door aan de wsg,en ik kreeg dit voor mijn voeten geworpen in de rechtszaal dat ik dit nooit meer mocht doen.

  ik vertrouw dus nu niemand meer.!!

 • Marianne zegt:

  Jenne, helaas gaat de werkelijkheid verder dan je gruwelijkste fantasieën! En op een enkeling na slaapt de wereld nog gewoon door.

  • Brabant zegt:

   ÒÒIT Bedácht Dát De Wéreld JÙIST DÒÒR Deze gruwelen IN SLAAP viél?

   Dé Schanddáden en pervérsiés zijn dérmatig kaliber dat een Mensenziel ze niét Aán Kán en al reeds op Zéér Jonge Leeftijden …waar diverse martelingen Vérkráchtingen Èn bevolen opvoedingstaktieken tér Óverléving ook nog eens óp gericht zijn ( de Misbruiker niet “Kunnen identificéren Waar door de banksters adel cq askanzi alle eeuwen Onbewust waren)…Dóof Blind én Onbewúst er voor zijn mét multipele Déélpersóonlijkhéden.

   Zo kan het zo maar zijn dát een hele tros van Die Baby lebberáárs Je Huis binnendringen Je dwingen mee te doén en Je Huis weer verláten tot de volgende keer en Je twee seconden later ze geen eens meer Kúnt Herinneren gewéést te zijn. Dát kan alles met martelingen als Kind met ook monarchtech gedaan worden …techniéken die al duizénden jaren oud zijn en even lang gebruikt worden/wérden en geheim van dé milleniaoude almacht der eliteasiatenfamilys wás en is.

   Òok dé Aboriginals werden Dóor ze bezocht 50.000 jáár geléden al van af Japan kwamen ze. Héden Nog Spréken dé Abos Van Hún Dróomtijd. Redenen Òórzaken en gevolgen abusievelijk Nóoit Òok Zelf Niét Nóoit Juist Geintérprétéért. Mét Dién Verstánde DÀT Hun Dróomtijd JÙIST 50.000 Jaar Geleden BEGÒN. Heden nóg Onbewust in de drank drugs perversies gewéld Misdaad Én Vérdere Zonden ronddolende

   Wát zij deden staat/stond Alles vér buiten Het Menselijk Vermogen te Incasseren Én Bewúst te Kunnen BLIJVEN ZIJN. Zo werd een Valse bewustzijnspersoonlijkheid geschapen dat ego en dat superego waar in en van uit zij mét wét en moráál géweld bedrog religien én Móord heersten.

   Gevoelloze Onbewuste dagbewustzijnen in staat tot gruwelijkste dingen zondér beséf zondér wroeging. Gegijzeld in Angst en haat in toestanden Ván getraumatiseerde Kindéren Babies Ongebórenen vól van schuld die Men Niét begáán had MÀÀR Dáár óm ZOÙ begáán gétérgd door gedrag en daden waar ván Men niét Wist vanwáár ze kwamen. Èn altijd righteous Èn verklaárd áls récht Èn réden

   Dé Mensheid vertoefde Zo millenia in buitenmenselijke toestand en was zichzélf dé dood. Dóor geweld en Vérkrachtingen verdwááld. GOD Noemde U Verdwaalde Kindéren

 • Brabant zegt:

  8 500 000 000 jaarbudget
  6 000 premie per Kind
  Ruime 1 200 000 Kinderen per jaar ?

  Het budget voor dit kleine Land Geeft Tóch ZÒ AL iets Gehéél én AL KRANKZINNIGS ÀÀN?

  • Mona zegt:

   Ja Juist, onder de streep moet je kijken! Wat levert dit gedrag op. Euro’s dus. Waanzin gewoon hoeveel geld er in omloop is “in het belang van het kind”. En wat worden de kinderen er beter van? Hoeveel wordt er aan hun belang daadwerkelijk besteed?

 • Brabant zegt:

  Vergat Ik Nog Dat Ouders diagnosticéren en dan tegen Ze gebruiken een veel gebruikte truck is. Mede dát scientology óok op gelijke wijze werkt waar Men óók gediagnosticeerd wordt.

  Maar Al Mét Al Een bedrijf een stiching en privébedrijf dat Zulke dingen doet aan Zulke dingen meewerkt IS Per Definitie werk Voor Terreureenheden.

  • Mona zegt:

   Een tijd geleden heb ik hier ook al eens een linkje geplaatst waarin Scientology en Jeugdzorg ook samen werden genoemd in een samenwerking. Er zijn inderdaad wel wat overeenkomsten. Ook bij Jeugdzorg heb ik dit een keer benoemd, waarop er een brief werd verstuurd met de bewoordingen dat ik zou hebben beweerd dat Jeugdzorg een “sekte” zou zijn. Het woord sekte heb ik nooit benoemd, wel gevraagd hoe de organisatie er eigenlijk uit ziet bij BJZ en welke partijen er allemaal bij betrokken zijn.

   Over sektes gesproken, Charles Manson scheidde ook graag de kinderen van de biologische ouders in zijn sektefamilie en stuurde aan op onthechting van kinderen van hun biologische ouders. Lichtelijk sektarisch mag het gedrag wel genoemd worden bij de uit huis plaatsingen.

   • Mona zegt:

    Ik hoor wel vaker dat er psychiatrische diagnoses worden gesteld bij uit huis plaatsingen die helemaal niet door artsen onderschreven worden en die alleen bijdragen bij een negatieve beeldvorming bij de rechter om bepaalde handelingen zeer aannemelijk te maken. En als blijkt dat ze foute diagnoses hebben benoemd bij rechtszaken om kinderen weg te halen, wat dan? Komt er dan voor de burger genoegdoening? Je zit dus als instanties wel mensen dingen aan te praten die er wellicht helemaal niet zijn of heel anders liggen, dus wel degelijk schadelijk kan uitpakken. En belangenverstrengelingen met burgemeesters bijvoorbeeld die ook in kleine gemeentes over sociale zaken gaan? Als het laatste duwtje de afgrond is om een uitkering op oneigelijke gronden te ontnemen en dit aanwenden om een kind uit huis te plaatsen doordat een burgemeester bijvoorbeeld een bijbaan bij Jeugdzorg in het bestuur heeft? Zeer enge ontwikkelingen!

    • Brabant zegt:

     MÈÈST vrééswékkende ( Althans Meen Ik) IS DÀT ÀLLE interpol(veiligheidsdienst van rothschild)FBI(geheel door joden bezet)kabinet van de koningin(geheel door joden bezet) politie rechercheurs doktoren scholen ziekenhuizen rechters journalistiék media jeugdzorg (Alles door joden bezete óf onder hun controle)psychiatérs NOOIT Blijkbaar 1 keer de massale jaarlijkse Kindér Vérkrachtingen Óp de schoolreisjes Vermeldt Òf Blijkbaar Gemerkt Hebben. Goéd ér verdwénen dán óok ca 1500 Mensen per jaar Spoorloos en dé Politié een groot Raadsel Maar Désondánks IS Dát Tóch Een Indicátie Vóór Alle politiék overheden en diensten en instantiés…Én Jeugd zorg

     Nevenbij Waren Vele politici ambten diensten en instantiés Indérdáád Zó Al betrokken Bij Dié Misdáden Mét politiék banksters én wetgever vóór op mét de joodse rabbis leraren en schooldirécteúren waar bij de gehoorzaamheid ér in getrapt wérd en ook die monarchtechnieken.
     Die Beleefde Ik Ook en Ben Nu 45 jaar later NÒG midden in dé Heelprocessen Dáár Òm.

     Wát Òok Van scientology Bekend IS is Dát ze een ieder aanklagen en processen aandoen die ze in dé weg zit. DÀT IS Een Teken Dát het simpel wéér een zovéélste org van de banksters IS die hun programmas moeten uitvoeren. Alle Misdadigers Die voor de banksters cq adel wérken hebben namelijk gebruikelijk kuridische en wetsbescherming en de wetgever en justities Dié tóch al door joden uitgewóónd worden even als universiteiten op de hand.

     Toen de banksteradel rond 1900 Rusland overnam hadden ze meer dan 500 onafhankeijk van elkaar opererende verenigingen of organisaties opgezet om de ontwrichtingen infiltraties en take overs uit te voeren. Heden hebben We Allen op allerlei wijze op vele gebieden óok erge last van dat … juist dat soort gedrag overmacht en aanslag. Zelfs de robert m Kindércreche Ouders zijn benaderd door ybo buruma van de hoge raad om Ze te intimidéren óf Erger waar Bij buruma Verdacht Wordt de allesweter van de korlaarbende te zijn.

     Dé supergetuige Ván eric donk én Klokkenluideronline.nl ZOÙ hém Dàn Òok Zonder Moeite MOÈTEN Herkennen. http://www.argusoog.org/ongeluk-of-ritueel-offer/comment-page-1/#comment-60750

     De hoge raad was dáár vóor al een mafiadependance immers ook poogden zij Rassenhaat te zaaien als afleiding ván de Journalistieke Aandacht Vóor justitie toén Ontdékt wérd dát ze ál wéér een Supposed blunder hadden begaan door iemand Onschuldig op te sluiten. Toén Misbruikten Informatie Dat ze jaren in de doofpot hadden gehouden Over Rellen in de grote Steden óm wat de allochtonen Onze Vrouwen en Kindéren flikten. Òók IS daár ván uit gegáán bedreiging óm Als Men per ongelúk hún holocaustleugens ÉN claims Dóorprikt Wát Onvermijdelijk IS Mét Zo Veel Gegevens en Bewijs.

     DAT ze uby buruma MÈT zijn Valse academisch diploma de hoge raad IN hebben gelaten DÀT Wetende Zégt Òok Al Wat Over ze.

   • Brabant zegt:

    Apropo Denk Je dat Je Dát Linkje Nu Weer Actuéél Nog Zou Kúnnen Vinden?
    Lijkt Me Écht InfO Die aan Alle Politiéke Partijen Verstuurd Moést Worden.

    • Mona zegt:

     Volgensmij is het nu helemaal van internet verwijderd. Maar ik zal even speuren of er nog iets te vinden is. Goed idee om aan politieke partijen te sturen, maar zonder leestekens. Beste brabant, het maakt het niet makkelijk om jouw comments te lezen met alle streepkes erbij.

     • Brabant zegt:

      Noú scientology Hééft Indérdáád ALLE Kenmerken Ván een banksterdekmantel

      Tén Eerste dé enorme snelle mischién wél explosiéve financiele groei en eigendomsaankopen Wereldwijd en globale expansie.
      Wát vóor Gelden en vermogens dáár gebruikt worden en wát de herkomst is zal ook niét Onderzócht Zijn indién gedreven dóor joodse mafiabanksters. Dát inkomen uitsluitend beróófd devótees zouden zijn betwijfel Ik mét Zó een groei

      [ scamofscientology.nl/forum/viewtopic.php?p=442&sid=67628b1aed78d6f531139735e75d0250 ]
      [ rsscockpit.com/article.do?action=show&id=2158851924 ]
      [ silhouet.de/borg/dekmantels-scn.html ]

      Dán dat negatiéf Nieuws dát ér zeer Ruim Voorhanden IS niét in regúliére media en nieuws wordt Vertoond

      Hún extréém goede juridische dekking en gebruik ér ván én score er mee

      Èn Dán één Feit Dát enkel Én éxclúsiéf Criminéle joodse bankstermafialeden uitbundig Misbruiken: “Why Scientology calls its critics “Nazi’s”
      [ lermanet.com/scientology-and-occult/scientology-calls-critics-nazis.htm ]

      Òok IS ér inderdáád gevaar daar scientology Kindéren áls targets in het pakket heeft en scholen benaderd. Èén semi overheid en Jeugdzorg zullen Dán mischién niét overgeslagen worden mét Zulks vette budgets?
      [ dailytelegraph.com.au/news/scientology-targets-school-kids/story-e6frewt0-1225801613371 ]

      Scientology IS in Duitsland Verboden en Als Criminéle organisatie te Boék Gestéld. Àls Men Alle Feiten van Jeugdzorg Naast Elkáár Légt Lijkt Zo Een Definitie Òok Van Toepassing?

      Èn Wéér Klachten Over Jeugdzorg en Zorgwekkend eigengereid gedrag mét Anderen Hun Kindéren. [ rondom10.ncrv.nl/forum/komende-uitzending/elk-kind-etiket/ook-jeugdzorg-houd-kinderen-liefst-aan-medicatie ]

      Wáár BIJ Ik Me áf Vráág Òf Ouders Die Onterécht Dóor Jeugdzórg aangepakt worden WÈL Bedénken Aangiften te Doén Wegens Wederrechtelijke Onttrekking Van Minderjarigen Aán Ouderlijk gezag en Zaken Àls Ontvoering gijzeling drogéring Onbevoegde diagnoses stellen én medicaties verstrekken?

      Zou Wél Willen Wéten Hoé Het Ouders Eigenlijk Vergáat Àls Ze Aangiften Wegens Dergelijks Hebben Gepoogd Daar Ik de Ervaring Héb al jaren dát een agent óf rechercheur uit bescherming collegae cq medambtenaren simpel weigert Aangiften Óp te Nemen Wáár Ván Dan Òók Bewijs Van Poging in Elk Geval Kan en Beter Moét Worden Verzócht.

      • Mona zegt:

       Het is in elk geval een opmerkelijke gang van zaken en ik ben heel blij dat de gang van zaken benoemd blijft worden zoals in bovenstaand schrijven van Sven.

       Stel, je bent lid van een zorgdirectie van een groot ziekenhuis waar veel staatssubsidie naar toe gaat. Ondanks alle miljarden aan staatshulp heb je nog steeds niet de benodigde apparatuur en kundig personeel in huis om mensen te helpen. Mensen komen zieker uit het ziekenhuis als voor de opname en nog erger er overlijden mensen die geholpen hadden kunnen worden als het geld besteedt werd aan de zorg. Ben je dan goed bezig als je dan nog meer geld eist van de overheid met het motto dat de zorg telkens weer faalt? En dan ook nog de onbeschoftheid zou hebben om de patienten die voor zorg aan kloppen te beschuldigen van dit falen, terwijl je weigert een kundig zorgaanbod aan te bieden, terwijl je wel een enorm budget ieder jaar aangeboden krijgt wat niet besteedt wordt aan hetgeen waarvoor het bedoeld is? Zorg verlenen.

       Dan zou dit ziekenhuis toch flink in opspraak raken en zeker als men de fin. boeken ook nog gesloten houdt voor het publiek met resultaten en betalingen.

       Uiteindelijk zouden mensen dit ziekenhuis gaan mijden en op zoek gaan naar betere alternatieven waar men wel geholpen wordt.

       Ga nog een stapje verder, stel dat dit ziekenhuis zich ook nog opdringt in jouw persoonlijke leven en verkeerde diagnoses gaat stellen om jou te dwingen alleen bij hun zorg af te nemen en jou aansprakelijk stelt voor de vererging van de problematiek of verslechtering van de gezondheid en weigert het hulpaanbod aan te passen. Je dwingt tot discussies waarbij zij gemachtigd zijn om willekeurige diagnoses af te geven zonder waarheidsvinding en daar ook nog mee weg komen in de rechtsgang, doordat ze vinden dat ze niet hoeven te onderzoeken voor een diagnose. Maar wel vanuit een willekeurig diagnose gaan opereren en handelen MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN!

       Dat zou me toch een hulpverlening en een zorg zijn, eng he! Lijkt toch niet dat zo’n instantie dan een toekomst zou hebben of een toekomst zou kunnen bieden die acceptabel is voor de patienten of erger nog, mensen die nog niet eens ziek zijn, maar wel als ziek worden diagnostiseerd en behandelt!

       Man, het lijkt een filmscript van een horrorfilm. Waar zou de inspiratie toch vandaan komen met deze vergelijking?

     • Brabant zegt:

      Áls Dat inderdáád verwijderd IS Kan Dat óok betrokkenheid bankster cq joodse mafia Betekenen die werken op gigaschaal mét sabotages en vernietiging Van Getuigen Getuigenissen Bewijzen Informatie Weten EN Communicaties. Zijn Òok Allemáál óorlogsdaden in Vredestijd en Zó werken en zijn hun Terreurcellen óók verdeeld in bezetting van Landen en Volken

      Àls Je Gaat Zoeken Copy Héél dé link incluis http en zó en Zét dat in googlesearch. Ga Vervolgens in googlesearch aan rechterzijde náár CACHE Én Klik Dat Eens. Wil Vaak Een Door google opgeslegen Copy Opleveren

      Óók Is Nóg Een Kansje Dat Adres Dán IN de Waybackmachine te Zetten http://archive.org/web/web.php

 • Brabant zegt:

  Het is niét Politie dat jeugdzorg ér bij haalt om een Kind te Beschermen MÀÀR HÈT IS Jeugd zorg DÀT politié beveelt als ze een Kind uit een Huis willen slepen.

  Jeugd zorg Bleek bestuur cq bevels bevoegdheden óver diensten áls Politie té hebben Dáár in DÙS náást dé burgemeester staat en dé agent Weet geen Eens Wáár Òm Dát is.

  Jeugd zorg heeft een verplicht progressiéf jaarbudget. Dwz dat ze moéten zorgen daar aan te voldoen ter volledige absorbtie van dat budget ten overstaande ván straffen als ontslag budgetkrimp etc. Dát is dé formule vóór mafia in the make en Prioriteiten ten nadele van Kinderen.

  Èén Voorbeeld verplicht progressief budget: politiemensen wérd een quotum opgelegd door Terrorist spee en bende. Gevolg Wás in 2006 waren het aantal boetes opgelopen tót 4,6 miljoén stuks. Politie kreeg Wroeging en Verklaarde Dát hóog uit 35.000 stuks TERÈCHT WÀREN GEWÈÈST

  Hier Dóor liét staatsterrorist spee en metiér zich niét uit het veld sláán en prestéérde hét Zelfs het aantal boetes naar ruime 16 miljoén per jaar óp te hogen. Zo werden de politiediensten omgebouwd tót staatsterreurwapen om de bevolking te belagen stalken treiteren wat onderdelen ván Volksverkrachtingen Zijn. Mede afleidingen van hun grootscheepse plunderingen Bedrog en oplichtingen Kindér Vérkrachtingen drugshandels grote hoeveelheden Moorden en andere Misbruiken en staatsaangelegenheden.

  Òók heeft de Terreurplanning ván dhr koos spee het Gevolg Dát Burgers en Diensten “vijandig polariséren…én láát dát “Òns Ván Èlkáár isolérende én vervreemdende effect nou nét bedoelde kazie zijn voor de staatsmafia alias joodse Rascisenmafia alias adel of banksterscum. Die hebben ALLE belang aan hén trouwe angstige financieel afhankelijke dienaren en dienders en dáár tegen óver dé even Bange onderdrukte Bevolkingen.Die spelen zulke spelletjes al vele eeuwen DUS te leren hoeven Wij ze Niéts.Ambtenaren Diensten Mensen Inlichten en Uitleggen Hoé Het Zit Desto Meer.

  Jeugd zorg hééft willens en wetens en zeer actief een rol meegespeeld de afgelópen jaren in hét verbergen verbloemen en afleiden ván jaarlijkse MASSA KINDÈR VERKRACHTINGEN DROGERINGEN MARTELINGEN ÒP SCHÒOLREISJÈS Wáár BIJ Héél het Vaticáán IN HÈT NIET viel. Tót én mét óp TV roepen dát Ouders wél éven “dé schuld ” aan de Gevolgen voor de Kinderen en Jeugd zoudén hébben.

  Waar Bij Hét Dán Òm Gevolgen Ván drogéringen massa en seriegangbangs Vérkrachtingen Misbruiken 24/7 Door leden diverse rassen en martelingen antibioticaspoelingen injecties met allerlei en gifstoffen en uitvoering van het monarchprogramma der adel cq banksterscum gaát. ENIG HÒÒFDÒÒRZÀÀK ÀLLE ZÈLFMÒORDEN ÈNIG HÒOFDÒÒRZÀÀK ÀLLE DRUGS ALCOHÒL EN TÁBAKVERSLAVINGÈN ÈNIG HÒOFDÒÒRZÀÀK ÀLLE MISDÀÀD ZÈLFS ÀLLE PSYCHIATRISCHE STORINGEN ÈN GEWÈLD én VÈRKRÀCHTERSNEIGINGEN cq daden gepervértéérdhéden etc. Zo Goéd ÁLS ÈNIG INKOMENSBRON Sociale verzekeringen en Jeugdzorg cq divérse dienstverleningen en overheden hulporganisaties verzekeringen ziekenhuizen doktoren psychiatrie etc

  Sinds 2010 zijn rouvoet en donner U Wéét Wél Dé donner dié Twitterjongetjés stalked én zijn rénfield rouvoet Jeugdzorg gaan Misbruiken Om de Nederlandse Bevolking óok dáár mee te belagen en bedreigen.

  En áls óf nóoit genoég Moét scientology in Jeugd zorg binnen gedrongen zijn en heersen! Èén uiterst agressieve Hersenspoelsekte die graag muntjes willen van hun devooties.

  • Brabant zegt:

   Já Nu Ik Het Zó Zég en Dán Mét al hun andere Rééds Gepleegde Schanddáden zijn dé excessen van Jeugdzorg wellicht juist bedoéld óm Onrust ondér de Bevolking te zaaien en Dán specifiék gericht op Ouders Natuurlijk. toen ze daar twee jaar geléden mee begónnen Had Ik Gelijk Dóor over hét wáár óm. Bevolking via dé Kindéren intimidéren en onderdrukken.

   Gevolg IS signaal van hou Je Mond trek geen Aandacht en wérk hard en braaf dan komen we Je Kind niet halen.

   Kan ME Náást premiehunting Géén Ander motief Voorstellen ÈN Jeugd zorg staat ondér leiding ván donner en rouvoet.Donner die van achter dé struiken der provincie nóg de dienst over invallen bij Twitterjochies IMMERS ÒOK nog steeds beveelt. Èn producént Kindér porno IS om afpersingen in bestuurlijk en politiéke en academische kringen mee te Plegen en een der hoofdmededaders aan Deze jaarlijkse Schanddaden tegen de Kindéren op de schóolreisjes. Èén béter leider kán een Jeugdzorg zich niét wénsen. Donner stond mét hirsch ballin en bolkestein in dé tachtigér járen al Kindér pornopolaroids té prodúceren op uni Utrecht. Dié academies Misbruiken ze vóór wél méér dán notábelen áfleveren. Dáár hebben ze sinds dien héle áfpérscircuits mee aangelégd in hét Haagse en in den Lande én over al een ieder kunnen vervangen vóor hún jezuitengebroéd Zó ALs een lubbers(loeb li berlusconi dirupio) van agt(rothschild) kok(cook) Dát óók Zijn én leden leidende leden ván dé Misbruikmafia al decennia. Allen leden adel en banksterfamilies van uit Wélke hoék óok dé monarchprogrammeringen bedacht en georganiséerd zijn.

   ÀLS Jeugdzorg als in diverse Gevallen Al tégen Meningen Ván Artsen Rechters Uitspraken Psychologen Psychiaters IN TÒCH Kindéren uit Huizen sléépt ÉN Dáár mee tegen ALLE Belang Van Kindéren Òok ingáát IS ér sprake ván andere motiéven en Zijn het Feitelijk gijzelingen en Mensenhandelpraktijken Mét status ambt en bedrijf om Niét Dóor Jeugdzorg Volgens dé Regels én Zelfs Wetgevingen Verántwóordt motiéf. Dát zij Dát dúrven Geeft Àán dat zij zich beschermd voelen. Een zo veelste psychologisch Terreurwapen van de joodse staatsmafia. De joodse mafia dé voordelen der intimidaties en Jeugdzorg hun premies dan. Zo doén ze dát

 • jenne zegt:

  Redactie!!!

  Ik kan mij niet voorstellen dat er mensen zijn die doen wat hier beschreven wordt, een vrouw door droefheid overmand, door het verlies van haar man/vader van haar kinderen, dat die gek wordt verklaard, en op gesloten, en haar kinderen ergens anders worden onde gebracht.

  Is dit waar, kan dit worden onderzocht, want anders is dit te niet te rijmen met onze samenleving.

  • Mona zegt:

   Gemene mensen zijn het om een vrouw die haar man verliest ook nog eens haar kinderen te ontnemen! In zo’n situatie kan er gekozen worden voor bijvoorbeeld een gezinscoach/maatschappelijk werk/psychologie aan huis om te ondersteunen in het rouwproces en voor de kindjes bijstand te verlenen zodat de dagelijkse gang van zaken toch enigszins door kan gaan voor het gezin in de rouwtijd. Maar nee, dwarse Jeugdzorg die zich onmenselijk opstellen om zoveel mogelijk kindjes weg te halen terwijl het niet hoeft, gaat natuurlijk weer voor het uiterste in hun voordeel. De belangen van Jeugdzorg stroken niet met de belangen van kinderen. Kinderen zijn er bij gebaat om thuis te kunnen opgroeien, Jeugdzorg is erbij gebaat om zoveel mogelijk subsidie binnen te halen om het eigen salaris te sponseren. Tegengestelde belangen die blijven conflicteren en niet gaan leiden tot een goede oplossing voor echte probleemsituaties. Het wordt tijd voor een onderzoek naar de toegevoegde waarde van het Jeugdzorggebeuren. Of de mate waarin er wordt bijgedragen aan maatschappelijk verval door ongeoorloofde uit huis plaatsingen en non-effectieve bemoeienissen c.q. hulpverlening.

  • Beste Jenne,

   Ja, het is waar. Wij kennen deze moeder en beschikken over gegevens. Diep triest maar waar. Zie ook het filmpje op Jeugdzorg Dark horse van 23 maart. Krijsende kinderen worden uit huis gesleurd door politie en Jeugdzorg. Er staat een reactie bij van de oudere broer Ilja. Schokkend! http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/hartverscheurend-politie-en-jeugdzorg.html

   Sven Snijer

   • Brabant zegt:

    OP Je Blog “Let op wat de man die het filmpje maakt zegt aan het eind:” ..Dit is ongelofelijk. Jullie hebben tot nu toe eigenlijk ook niets gedaan. We hebben aangifte gedaan tegen de ex. die de kinderen mishandeld en Jeugdzorg doet er alleen maar alles aan om de kinderen bij hem (ex) te krijgen, tegen hun zin!”

    Dit Soort Verhaal ben Ik afgelopen Jaar Vaker tegen Gekomen Dat “Ondánks” tóch aan in Dát Gevál een Misbruikende vader mét betrekkingen in het justitiesysteem óf werkzaam daar in tóch Kinderen wérden toegestaan

    Máár Zó ALs Ik Bóven al Aangáf Jeugd zorg werkt diréct mee aan Ernstigst Misbruik en afdékken ér ván Gepleegd dóór de staat banksters religien adel schoolsystemen en politici inzake jaarlijkse massáálste Vérkrachtingen Misbruiken drogéringen én uitvoering ván hun monarchprogramms op schóolreisjes

    Poén én premié IS nummer 1 Hét Kind de tóol dát te klissen

    Òok dát een van hen Full Blown mededáder edith schippers áls zó veelste óp rij Dát …Dé gebreken Gevolgen verslavingen ziekten geweld etc etc … poogt ten gelde te maken ..Dé Gevolgen van dié demonien … té betálen áán háár én haar riante salaris

    ´t IS niét vóor niks Dát drughandel tabakhandel alcoholhandel wapenhandel hulporgs beschérm en bestrijdingsorgs verzekeringen sociaal en privé politiék besturen diensten instanties ziékenhuizen pilletjes uitváárt ÓM ONS HÈÈN gelegd zijn mét eigenaren en bezettingen uit allemáál toevallig dézelfde metiers en families DIÈ ALLEN Dié gebreken incluis Armoeden niét hebben …èén Kip Bij dé Poeliér Voelt zich Lékkerdér!

  • Arend zegt:

   Jenne.

   In mijn werk maak ik dit ook mee. Een vrouw die tijdens haar rouwproces na het verlies van haar man moeite had met het er voor haar kinderen te zijn, riep ter ondersteuning de hulp van Jeugdzorg in. In plaats van haar te ondersteunen, werd ze emotioneel kapot gemaakt, werden de kinderen bij haar weggehaald en kreeg ze allerlei verwijten van Jeugdzorg over haar heen.

   Deze vrouw heb ik op haar verzoek ondersteund in twee gesprekken met een onderzoekster van de Raad voor de Kinderbescherming. Die onderzoekster liet blijken klakkeloos het gelieg en gedraai van de gezinsvoogd voor waar te nemen.

   Afgelopen maandag ben ik door mijn manager op de mat geroepen voor het steunen van deze vrouw, daar men dat onproffessioneel vond. Mij werd verboden deze vrouw nog langer te ondersteunen. Door collega’s binnen de instelling, die bij eerdere gesprekken van deze vrouw met Jeugdzorg aanwezig waren, werd zij volkomen in de steek gelaten en kozen deze collega’s er voor om aan de kant van Jeugdzorg te gaan staan. De gesprekken waar ik bij aanwezig was en ook mijn zegje heb gedaan, werden door deze vrouw als zeer ondersteunend ervaren en kon zij daardoor zelf ook een heel krachtige positie innemen.

   Hoe proffessioneel is de houding van de ggz-instelling, die het in feite alleen maar om winst maken gaat en haar als cliënte volkomen overlevert aan de grillen van Jeugdzorg?

   • Brabant zegt:

    Al Wéér Een Mooie Getuigenis en Vastlegging ván Mensenhandel

   • jenne zegt:

    Arend,

    Ik wil hier niet meer aan denken, brengt mij volkomen uit balans, waar zijn mensen nu niet toe instaat, gewoon schandalig zo’n onmenselijke opstelling, en dit door mensen die beter weten, en dus hun vak niet goed uitoefenen, en daar door mensen in de geestelijke afgrond duwen.

    Arend je moet wel heel sterk in je schoenen staan, om daar in zo’n milieu staande te blijven, ik wens je sterkte, en help die arme donders zo veel je kan.

    Vriendelijke groet Jenne.

   • Mona zegt:

    Heftig Arend. Ik ben blij dat je hier dit zo open verteld. Als er achter de schermen aangegeven wordt dat je mensen niet mag helpen die in zo’n positie verkeren als hulpverlener, zou dit ook niet zo gaan bij advocaten en artsen etc.?

    Als ouder sta je dan toch volledig machteloos als men partijen dwingt om in de machtpositie van Jeugdzorg mee te gaan en ouders daarmee nog verder te ontkrachten. Op deze manier wordt alle verweer bij voorbaat kansloos tegen een overmachtige overheid.

    Heel positief dat deze vrouw dankzij jouw hulp haar kracht in elk geval weer terug gevonden heeft en zich niets meer wijs laat maken. De meeste hulpverleners zijn ook niet zo sterk en empathisch als jij in hun vakgebied en krachtig om op te staan voor de mensen die ze helpen.

 • Mona zegt:

  Ja, zo gaat het hier in Nederland. Jeugdzorg heeft in mijn situatie gemakshalve ook maar wat lopen te roeptoeteren aan wat er gaande zou zijn. Terwijl de medische gegevens heel wat anders uitwijzen. Gevolg is dat ik mijn zoon een jaar niet meer gezien heb en een dijk van een rouwproces heb doorgaan de afgelopen jaren met de OTS en UHP. Vreemd genoeg heb ik een soort “vrede” gevonden inmiddels in de situatie. Als de storm van pijn en verdriet geluwt is en dat kan heel lang duren, dan komt er weer een rust van binnen. Ik voel als moeder wat mijn zoontje waarschijnlijk heeft moeten doormaken en dat doet heel veel pijn en daarnaast weet ik dat mijn boosheid over het onrecht hem niet gaat helpen in de toekomst. Ik weet dat hij emotionele schade heeft geleden door de situatie die ontstaan is dankzij “”Jeugdzorg” en ik ben er alleen nog maar mee bezig hoe ik kan helpen in de toekomst. Want dat er vragen gaan komen en emoties is me wel duidelijk. De antwoorden heb ik niet. Waarom Jeugdzorg zo achteloos met kinderen en hun ouders om gaat is me volstrekt onduidelijk als mens en moeder zijnde. Dat zal ik nooit begrijpen. Dat de “roots” van mijn zoontje ontnomen zijn dat voel ik in mijn eigen hart. Alsof je als een legkip even mag produceren om vervolgens maar je kind af te staan zonder dat er reden voor is. Dat ze mijn zoontje en mij hebben gescheiden dat begrijp ik wel. Want zelfs bij Jeugdzorg werken mensen met wat geweten en in dat menselijk geweten voelen ze zelf ook dat ze niet lekker bezig zijn n.a.v. het contact wat goed ging tussen mijn zoon en mij en waar geen problemen in te vinden zijn en als het ongemakkelijk voelt, dan is de procedure standaard om dat stukje geweten te vermijden. Het geweten dat het wel een behoorlijke streek is om op zo’n basis ouder en kind te scheiden zonder geldige reden en dat je als mens en medewerker Jeugdzorg wel behoorlijk verknipt bent om dit nog “goed” te willen praten met fantasieverhaaltjes en bedrog om hetzelfde geweten te sussen. Gelukkig is er nog altijd de wet van Karma als alle andere wetten genegeerd worden. En Karma is een aanhoudend kreng als er lessen over zuiverheid en (menselijke)liefde geleerd moeten worden. Uiteindelijk is dat dan een (schrale) troost. En ondertussen blijft mijn hart, mijn deuren en armen ten alle tijden mijn zoon verwelkomen, want op een dag komt hij thuis waar hij hoort te zijn.

Leave a Reply