Anass stond onder OTS. Collegiaal doorgeplaatst: bericht Martin Vrijland

Om onbereikbaarheid van deze informatie door overbelasting van websites of blokkades op sites te voorkomen neemt de redactie het artikel van Martin Vrijland zonder commentaar over.

De redactie neemt geen enkel standpunt in over juistheid of rechtmatigheid van verstrekte informatie. Bij een rechtmatige en redelijke vordering behoudt de redactie zich het recht voor onderstaande informatie te verwijderen.

Publicatie vindt plaats in verband met “groter maatschappelijk belang”.

Van groot belang is dat Anass onder toezicht stond/ of had gestaan. Ook hier was Bureau Jeugdzorg betrokken. De politie lijkt een soort reflexmatig gedrag te vertonen richting Bureau Jeugdzorg. De politie doet vaak zonder enige tegenspraak wat BJZ vraagt. Achteraf stelt de rechter vaak vast dat hetgeen BJZ gevraagd heeft, onrechtmatig is. Daarmee blijkt ook de politie regelmatig onrechtmatig te handelen.

redactie
justitieslachtoffers.nl

‘======================================================================’

Politierapport en rapport Forensisch Instituut van Anass, lees en huiver! *Update*

Posted on 11 maart 2013

‘======================================================================’

Van een zeer betrouwbare bron ontving ik zowel het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (UPDATE lees hier de toelichting van een arts) als het Procesverbaal van de Politie Haaglanden. Lees dit alles goed. Nog nooit eerder is een rapport zo overduidelijk gestuurd in de richting het antwoord wat men graag wil verkopen als de uitslag: zelfmoord!

Brief OM

We beginnen met de brief van het OM aan advocaat Spong. Voor de volledigheid wijs ik u erop dat advocaat Spong inmiddels niet meer het belang van de familie verdedigt. Welke advocaat dit dan wel is laat ik nog even in het midden.Brief-OM-aan-Spong

Het OM weigert op voorhand elke vorm van inzage. De houding is meteen één van “de hakken in het zand“. Als er dan toch sprake is van zelfmoord waarom is men dan zo geheimzinnig? Wat heeft men te verbergen? Waarom wil men niet eens de ouders begeleiden naar de exacte vindplaats om aan te duiden aan welke tak Anass zich (naar men beweert) verhangen zou hebben? Er is namelijk geen stevige tak op die plek!

Waarom krijgt de familie geen enkele foto te zien? Niet van het sporen onderzoek, niet van de autopsie, niet van het NFI! Waarom wel foto’s van Anass met sjaal op de beveiligings camera’s van de school? Past dat nu eenmaal goed in de beeldvorming van zelfmoord met sjaal?

Brief Nederlands Forensisch Instituut

Ik zal hier eerst de brief van het Nederlands Forensisch Instituut plaatsen om daarna enig commentaar te geven over dit in mijn ogen slordig en bewust slecht in elkaar geflanst rapport. Ik kan me niet voorstellen dat een goede advocaat hier geen kritische vragen op stelt. Anders heb ik ze namelijk wel!

NFI_pagina1NFI_pagina2

Valt u ook op dat er nergens gesproken wordt over onderzoek naar de geslachtsdelen of “lichaamsopeningen”? Behalve het gezicht en de hals wordt de rest van het lichaam van Anass niet besproken! De imam en twee andere getuigen die Anass gewassen hebben, hebben toch echt meer gezien! Binnenkort meer hier over! De imam heeft duidelijk uitgesproken dat er geen sprake kan zijn van zelfmoord.

Dit NFI rapport geeft er alle blijk van dat er een rapport aangepast is op de wens van het OM in plaats van dat er een volledig en gedetailleerde weergave van het gehele lichaam wordt gegeven. Niets over inwendig onderzoek. Men beperkt zich tot het hoofd en de nek.

Politierapport (Proces-verbaal van bevindingen)

Dan plaats ik nu het politierapport. Let u er vooral op hoe in beide rapporten gepoogd wordt om het zelfmoord verhaal sluitend te maken en er GEEN ENKEL ondersteunend bewijs geleverd wordt. Niets wordt er verteld over de periode tussen verdwijning en vinden. Niets wordt er verhelderd over een mogelijk telefoon-spoor bij de telecom provider. Niets wordt er gezegd over wie Anass gevonden heeft en over de wijze waarop ‘elk vezeltje en elk grassprietje’ Peter R. de Vries omgekeerd is om een mogelijke moord uit te sluiten. Alles is ingezet op zelfmoord! Zelfmoord moet het zijn en zelfmoord is de richting waar men het rapport naar toe schrijft.

De belangrijkste vraag die ik heb is de volgende: WAAR ZIJN DE FOTO’S!??

Politie-Procesverbaal-pag1Politie-Procesverbaal-pag2Politie-Procesverbaal-pag3Politie-Procesverbaal-pag4

De sjaal van Anass

Om geloofwaardig te maken dat Anass zich aan zijn sjaal verhangen zou hebben komt men met foto’s van de school waarop zichtbaar is dat Anass een sjaal draagt. Maar waarom doet men wel zoveel moeite om die sjaal in beeld te brengen maar krijgt de familie geen foto’s te zien van de sjaal of de kleding zoals die aangetroffen is? Waarom krijgt de familie NIET de foto’s te zien van Anass in gevonden toestand? Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet?

Zat er wel mos op die sjaal? Zat er wel mos op de handen? Bewijs dat eens!!! U kunt het wel zeggen, maar wij willen bewijs! Wij vertrouwen U Overheid niet meer! Kom met ondersteunend beeldmateriaal! Op zijn minst naar de familie! Er zijn te veel openstaande vragen (zie onder)!!

Anass-sjaal

Lidtekens AnassHoe kan het dat Anass op deze foto (klik om te vergroten) een perfect horizontale wurgstreep van ongeveer 1 cm breed heeft en dat beide rapporten (NFI rapport pagina 1 & Politierapport pagina 3 onderaan) spreken over 5 cm breedte? Wilt u weten wat 5 cm is? Ga voor de spiegel staan en houd wijsvinger t/m pink voor uw keel en vergelijk die breedte met de striem in de nek van Anass. Dit is gewoon een bewezen grove leugen in beide rapporten! Lang leve de i-Phone (in dit geval)!

De sjaal als zelfmoord middel is simpelweg een verzonnen, in elkaar gedraaid verhaal. Punt 1 omdat er geen stevige tak in de boom is Punt 2 omdat de striem in de nek veel te klein is en meer duidt op een wurgstriem met een wurgband van 1 cm breed.

De boom

Onderstaan ziet u een filmopname van de vindplaats van Anass tijdens mijn aller eerste begeleiding daarnaar toe door twee oudere buurtbewoonsters. Oordeelt u zelf of iemand zich daar in kan verhangen. Let goed op de bomen. Op 2:14 minuut maak ik een shot omhoog. Daar zit simpelweg geen tak stevig genoeg om je aan te verhangen als 1.69 meter lang zijnde jongen.

En dan nog? Was de infrarood apparatuur van de helikopter kapot? Zaten de neuzen van de speur(drugs)honden verstopt?

 

Opvallend in het politierapport

In het politierapport staat geen verklaring voor de taser-plekken op het gezicht van Anass. Er wordt slechts gesproken over [quote] “oppervlakkige huidbeschadigingen in het gelaat“.

Wederom wordt ook in dit rapport in alle toonaarden gezwegen over inwendig onderzoek. Is Anass onderzocht op seksueel misbruik? En zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom wordt daar dan geen verslag van gedaan? En nogmaals: waarom krijgt de familie geen foto’s te zien!!? Waarom lijkt er in het hele rapport ingezet te worden op een zelfmoord en wordt er met geen woord gerept over het sporen onderzoek!? Wat is er onderzocht? Welke sporen? Nogmaals: Waar zijn de foto’s? U kunt maar wat roepen!!

Pagina 3 bovenaan: “zich in de hals evenwijdige lopende indrukken bevonden met een patroon, welke overeen kwamen met de sjaal“. Welk patroon? Evenwijdige? Ik zie maar 1 streep van 1 cm! Nogmaals: foto’s van de sjaal om de nek graag! En ook alle foto’s van Anass lichaam!

Ook in dit rapport wordt niet of nauwelijks over de rest van het lichaam van Anass gesproken. Heel gehaaid noemt men alleen de lijkvlekken. Bent u ook zo benieuwd naar de getuigenverklaring van de imam en de twee andere mensen die Anass gewassen hebben? Zij beweren dat er toch echt meer aan de hand was met het lichaam van Anass! En waarom ondersteunt het OM dit niet met bewijsmateriaal in de vorm van foto’s naar de familie? Zijn ze de foto’s kwijt? Zijn de computers gecrasht? Wat gaan ze verzinnen?

Foto’s van Anass op vindplaats

Arts en patholoog Ann Maes zegt op pagina 2 van zijn rapport [quote] “Voorafgaande aan de  sectie werd mij enkele foto’s getoond van de overledene op de plaats van aantreffen“. De familie moet deze foto’s ook zien! Kom op met die foto’s! Maar ook de foto’s van het forensisch onderzoek graag! En natuurlijk alle foto’s van de lijkschouwing. Maar ook de foto’s van het postmortaal onderzoek in het ziekenhuis te Gouda. En de foto’s van het mos op de sjaal en kleding (alhoewel dat natuurlijk eenvoudig aan te brengen valt). Het Forensisch instituut kan wel wat roepen, maar als op voorhand door het OM vermeld wordt dat ze er alles aan zullen doen om te voorkomen dat er meer gegevens beschikbaar worden gesteld, is dat uitermate verdacht!  Elke stukje bewijsmateriaal moet op tafel komen!

Men gaat toch uit van zelfmoord? Dat is al in de media geroepen? Waarom zegt het OM dan (zie bovenste brief) [quote] “ben ik voornemens de rechter-commissaris te vorderen om mij machtiging te verlenen tot het weigeren van de kennisneming…“? Wat heeft men te verbergen? En als men nog rekening houdt met moord, waarom hoort de familie dit dan niet? Wordt de familie of iemand in de familie als verdachte beschouwd? Waarom WEL in de media roepen dat de politie zeker weet dat het om zelfmoord gaat en waarom dan zoveel moeite doen en zelfs dreigen met de rechter om NIET alle informatie te verstrekken?

Getuige verklaring

Volgens een getuige heeft de politie de eigenaar van het pannankoekhuisje aan de Storm van ‘s Gravenzandweg een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Waarom moet deze man zijn mond houden? Wat heeft hij gezien?

Openstaande vragen

 1. Wat waren de overige verwoningen op zijn lichaam op basis waarvan de imam en twee andere getuigen concludeerde dat Anass vermoord werd?
 2. Waar zijn de foto’s behorende bij de onderzoeken?
 3. Wat was het exacte tijdstip van overlijden?
 4. Hoe komt Anass aan de taser sporen in zijn gezicht?
 5. Waar was hij tussen het vindmoment van zijn fiets en het moment dat hij ’s ochtends gevonden werd?
 6. Wie vond Anass nu eigenlijk echt? De Duinrell bewaker, een agent of een onbekende vrouw met een Cocker Spaniel?
 7. Wie zette zijn telefoon uit?
 8. Welk spoor is er bekend van de telefoon bij de provider tot het moment van uitzetten?
 9. Waarom werd beweerd dat er grondig sporenonderzoek is verricht terwijl er een hoop rommel (inclusief condoom) op de vindplaats aangetroffen werd?
 10. Waarom is er sprake van een spel Geocaching op en nabij de vindplaat van Anass en is hier niets mee gedaan in het onderzoek?
 11. Waarom was er in een rouwadvertentie van de voetbalvereniging als sprake van zelfmoord terwijl dit nog niet de officiële lezing was?
 12. Waarom is er een COC adviseur die kinderen op basisscholen adviseert in de mogelijkheden van homoseksualiteit en transseksualiteit (ook op de school van Anass), die beweert dat hij een homoseksuele relatie heeft met een agent die zijn geheimhoudingsplicht schendt?
 13. Waarom beweert deze getuige dat hij van deze agent begrepen heeft dat er drugshonden zijn ingezet bij de zoektocht naar Anass?
 14. Waarom heeft de politie alleen flyers uitgedeeld met een telefoonnummer en niet alle buurtbewoners ondervraagt met een notitieblok of opname apparatuur?
 15. Wat is er onderzocht aan de ambulancemelding 17:43 uur in de straat van Anass?
 16. Wat is er bekend van de vermeende zelfmoord op de zelfde avond op het Duinrell terrein nabij de vindplaats van Anass?
 17. Wie zijn de (drie) blonde jongens waarmee Anass is gezien?
 18. Wie is de man in Joggingbroek die door de verslaggever van Omroepwest en een zoontje van een vrouw werd gezien?
 19. Waar zijn de inbeslaggenomen beelden van de getuige die een man zag rond 21:30 uur terhoogte van het pannenkoekhuis?
 20. Waarom hebben de helicopter en de ‘drugshonden’ (in plaats van speurhonden) Anass niet gevonden op de avond van de zoekactie?
 21. Zijn de camerabeelden van de Tango  tegenover het bosje in beslag genomen (zoals wel gebeurd is bij het pannenkoekhuis) en wat is daarop te zien?
 22. Zijn de medewerkers en beveiligers van Duinrell gehoord?
 23. Waarom was er zoveel politie aanwezig bij de begrafenis van iemand die zelfmoord zou hebben gepleegd?
 24. Waarom roept een Marokkaanse tijdens een interview bij Omroepwest op om te geloven in de zelfmoord en wordt door de (veel te gretig lachende) presentatrice het woord complottheorie gebruikt (zie dit Youtube filmpje)?
 25. Wat is de theorie achter zijn zelfmoord en dat Anass na een nacht rond te hebben gewandeld weer terug gaat naar het bosje om zelfmoord te plegen?
 26. Waarom weigert de politie de familie de vindplaats aan te wijzen?
 27. Waarom dreigt het OM met de rechter om verdere informatie te verstrekken?
 28. Waarom komt er geen enkel inwendig onderzoek voor in de rapporten?
 29. Waarom ligt de focus op de hals en het gezicht en wordt de rest praktisch genegeerd?
 30. Waar is het sporenonderzoek en de resultaten daarvan?

Samengevat

Men schrijft een rapport, maar komt met geen enkel ondersteunend bewijsmateriaal om de inhoud van het rapport aan te kunnen toetsen. In feite komt het er op neer dat er gezegd wordt: dit is het NFI rapport en dit is het proces-verbaal en daar moet u het maar mee doen. Het NFI liegt immers niet. De politie liegt ook niet. Dit zijn immers goud eerlijke mensen die trouw hebben gezworen aan de koningin! Aan wie? Ja, aan de koningin. Niet aan het volk, niet aan de ouders van een kind dat mogelijk vermoord is, nee aan de koningin. Maar hoeven deze instituten dan geen bewijs te leveren voor hun conclusies? Kennelijk niet! Ik ruik Machiavelli…u ook?

Share this:

Vind ik leuk:

Over martinvrijland

Martin Vrijland is een gewone Nederlands burger. Maar hij durft onafhankelijk na te denken over alle aspecten van het leven. Al zijn hele leven heeft hij moeite met bepaalde processen in de maatschappij die ogenschijnlijk door bijna niemand aangevochten worden of als problematische beschouwd worden. Het valt hem op dat veel mensen toch nadrukkelijk kudde gedrag vertonen. Hij startte deze weblog om mensen uit de kudde te trekken en zich daarboven te verheffen. Eye openers geven. Een geliefde quote van Morphius in The Matrix is: “This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill – the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill – you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes.”. Een ander belangrijke quote van Morpheus uit The Matrix: “The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you’re inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.”

91 reacties op Politierapport en rapport Forensisch Instituut van Anass, lees en huiver! *Update*

 1. Pingback: Anass Aouargh – ANSAAR-Forum
 2. fleur98 zegt:

  Bij pagina 3 van 4 staat bij: wijze aantreffen stoffelijk overschot.
  ” Het stoffelijk overschot werd liggend op de grond aangetroffen.
  Om zijn hals was ZEER STRAK een sjaal geknoopt. ”

  Er wordt beweerd dat de sjaal om een tak heeft gezeten ( zelfmoord ). Er worden echter geen splinters van een tak gevonden in de sjaal van Anass maar uitsluitend aan één kant een spoor van algen ( aan de binnen of buitenkant v.d sjaal….. wordt niet specifiek benoemd ).

  Kan Anass met een zéér strakke sjaal om de hals van de tak zijn gegleden.
  Antwoord: Uitgesloten. Sjaal zat té strak om de hals. Bovendien waren er geen schaafwonden v.d tak ) aanwezig in zijn hals.
  Is de tak afgebroken?
  Antwoord: Uitgesloten. Hij was dan gevonden met de tak die dwars door de sjaal heen moest steken.
  Is de knoop v.d sjaal na geruime tijd losgeraakt?
  Antwoord: Uitgesloten. Hij lag immers op de grond met de sjaal zeer strak om de hals GEKNOOPT.

  De suggesties onder het kopje ” wijze aantreffen stoffelijk overschot ” waarbij wordt vermeld op welke wijze Anass wellicht op de grond was beland, is volstrékt onrealistisch dus lariekoek.
  Ook in dit gedeelte v.h rapport wordt het tegendeel van “zelfmoord ” aangeleverd cq aangetoond!

 3. Dat er sprake is van een ‘zwaarwegend opsporingsbelang’ kan dat betekenen dat er naast de ‘doofpot’ misschien toch nog een onderzoek loopt naar een misdrijf?

 4. sascha1234 zegt:

  Hallo Martin, goed stuk! Ik vroeg mij alleen af of jij eigenlijk de film hebt gezien die van het lichaam van Anass is gemaakt? Er zijn in NL ook onafhankelijke forensische onderzoekers die wellicht een licht kunnen werpen op zijn lichaam. Mocht deze tot volledige andere conclusies komen dan kun je de politie en het NFI hiermee confronteren. Misschien een idee?

  • Nee, ze willen immers niets geven..dus zelfs geen beelden aan de ouders.
   Ja een onafhankelijk onderzoek is wenselijk. Dit had een advocaat natuurlijk direct moeten eisen!

   • Maar wie/welke instantie zou dat ‘onafhankelijke’ onderzoek dan moeten uitvoeren?

    • bezorgdemoeder zegt:

     Ik heb op dit moment nog het meest vertrouwen in de paragnosten van “Het zesde zintuig”..nooit verwacht dat ik dat nog eens zou zeggen en ik verheug me enorm op een goede advocaat bij Pauw en Witteman!

     • De leugenmachine ‘de main stream media’ die vanaf dag 1 dit dwaalspoor heeft helpen verkopen gaat er zeker niet in betrokken worden. Zij hebben geen enkele credits opgebouwd.
      Sorry, maar ik kan niet zoveel met dit soort uitspraken. We hoeven geen paragnosten of andere bedriegers in deze serieuze kwestie. Gewoon de logische redenatie (door sommen complotdenken genaamd) volgen. Ieder mens met een gemiddeld IQ kan bedenken dat de uitleg die gegeven wordt niet klopt, onvolledig is en alles behalve antwoorden geeft.

   • sascha1234 zegt:

    Daar ben ik het helemaal met je eens! Ik had gedacht dat de familie van Anass foto’s en een filmopname had gemaakt met een iPhone zoals je dat kunt zien op de ‘still’-opname van Anass en dat die beelden evt. gebruikt kunnen worden voor een onafhankelijk onderzoek.

 5. Hoi Martin,
  Goed stuk weer! Wat ik alleen niet begrijp, is waarom je vragen stelt bij het spel Geocaching. Ik ben zelf een Geocacher. Het is een soort schatzoeken. Je zet de coordinaten van de ‘Cache’ (doosje met logboekje en evt. goodies om te ruilen) in je GPS, je gaat zoeken, je schrijft je naam op het logboekje in de cache, plaatst de cache weer terug en je logt online dat je hem gevonden hebt. Ik denk niet dat de politie er wat aan heeft om dit te onderzoeken. Aangezien dit gewoon een spel is. Het enige wat ze zouden kunnen doen is contact opnemen met de mensen die de cache die avond/nacht/ochtend gevonden hebben. Misschien dat hen iets gezien hebben. ALS de cache al gevonden is rond die tijd.
  Ik kon het toch niet laten om hierop te reageren, aangezien ik al eerder vraagtekens rond Geocaching zag.
  Ik lees graag je blogs, ben heel benieuwd waar het allemaal op uit komt.
  Groetjes Kelly

  • Dat kistje lag daar in het gefilmde luik op de vinplaats van Anass.
   Het gaat er dus vooral om dat dit aantoont dat de forensisch onderzoekers van alles onberoerd hebben gelaten. Dan mag je toch concluderen dat er niet echt minutieus onderzoek is gepleegd.
   En ik ben dat niet met je eens. Als je uit gaat van een mogelijk misdrijf behoor je letterlijk alles te onderzoeken.

  • berendopforum zegt:

   het maakt niet uit of er een doos met het spel risk of monopolie of geocaching lag in een luik, dat het niet is onderzocht is MEGA BIZAR. En ik kijk niet eens CSI.

 6. Om dit alles kun je Nederland ook geen rechtstaat noemen. Politie/OM maken uit wat voor rechter komt.Let wel O.v.J. is politie/OM functionaris 1 partij ! en brengt voor wat politie zegt.
  Meeste nabestaanden door verdriet overmand laten het daarom vaak zo! De politie/OM beerput is veel dieper als wij weten.

 7. berendopforum zegt:

  op website van forensisch instituut zie al snel dat bij gevonden minderjarigen zedenset(je) wordt afgenomen (van lichaamsopeningen, genatalia, evt haar), bij verdenking van een zedenmisdrijf.
  vraag me af of er sprake was van drogering/’onder invloed’ zijn / medicijngebruik en wat tijdstip van overlijden is.

 8. Al Haqq zegt:

  Dit is te bizar voor woorden! Ik heb vanaf het begin niet geloofd dat het om zelfmoord ging. Hoe kan Anass niet gevonden zijn, terwijl het bos al eerder op die dag doorzocht was. Bovendien werden er al uitspraken gedaan dat het om zelfmoord ging alvorens het onderzoek was afgerond.
  Wat een grove leugens over een onschuldige jongen.
  Ik wens de nabestaanden veel geduld en doorzettingsvermogen om de waarheid te achterhalen.

  لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِالله – Er is geen kracht of macht buiten die van God

  • maasdonk zegt:

   @all Haqq helemaal mee eens de hogere macht lost het op dit is niet de bedoeling van het leven op aarde leugens bedrog en massacontrole!!!
   Laat gerechtigheid komen voor alle slachtoffers van de zgn ,,elite,, in mijn wereld hebben zij een andere benaming nl scum off the earth maffiatrash!!!

 9. diannerocks zegt:

  Heeey Martin,
  Ik volg je blog nu al weken en wil je via deze weg laten weten dat ik ontzettend blij ben met jou als medeburger van dit o’zo fijne nederland….(bleeehhhh)
  Wat een werk heb je verzet….Ga zo door….tot de waarheid aan het licht komt!
  Ik ga nu eerst je stichting steunen met een kleine bijdrage!
  Je bent een kanjer! Arme Anass….Arme familie om zo bedonderd te worden….Arm Nederland….
  Dianne

 10. dat zwaarwegend opsporingsbelang, er wordt dus klaarblijkelijk nog steeds gespoord. Is het onderzoek nog niet afgelopen ?? Het slachtoffer lag op de grond.Is de tak afgebroken ????/Het wordt nu echt tijd dat er naast een advocaat een objectief particulier recherche bureau wordt ingeschakeld. Waar blijft de persconferentie. ?? De publieke omroep ? tegenlicht Zembla ??

  • Anti deVriesmaffia zegt:

   goed idee Sandra, neem jij dan even contact op met Tegenlicht of Zembla?
   of Pauw en Witwasman, of probeer Peter R e Vries anders, die heeft toch niets te doen.

   • berendopforum zegt:

    je was me net voor! dat wilde ik net typen, misschien komt (zelfverklaarde pedojager) P R de vries dit allemaal nog rechtzetten. Volgens mijn vergeten veel mensen naar de afbeelding in de header van deze blog te kijken………………. (Hint : Kennedy)

    • wandeltje zegt:

     Ik ben eens hééél benieuwd of we binnenkort (in pak ‘m beet 1 à 2 jaar) horen over bijvóórbeeld politie-”medewerkers”, van bijvóórbeeld bureau Wassenaar, die bijvóórbeeld zelfmoord hebben gepleegd c.q. onder miraculeuze wijze om het leven zijn gekomen c.q. in grote psychische moeilijkheden zijn gekomen….. (Voor de mensen die net inschakelen: zie zaak-Edith Post.)

 11. fleur98 zegt:

  De sjaal zat niet strak maar zéér strak om de hals van Anass, aldus het rapport.
  Daar past geen tak tussen!
  Ook de wurgafdruk in de hals van Anass geeft overduidelijk aan dat er geen sprake was van verhanging.
  De vader van Anass gaf aan dat zijn zoon is vermoord.
  Ik ben het daar 100% mee eens!

 12. Pingback: Familie Anass over lichaam en de advocaat |
 13. wandeltje zegt:

  En vanmiddag weer wat interessants gehoord.
  Er wordt gefluisterd dat de media, aanwezig op de donderdag dat Anass gevonden werd (MSM), het aanwezige publiek (lees: schoolgenoten en sensatiezoekers) werd geïnstrueerd om, als de camera’s op hen gericht werden, elkaar huilend in de armen te vallen…..
  Dat staat namelijk wel betrokken.

 14. Pingback: Eerste schandalen nieuwe paus | ThePostOnline

Geef een reactie

Volg

Get every new post delivered to your Inbox.Join 76 other followers

Gewaardeerd Bezoekje Televisie-kerk VPRO. Zondagmorgen.

zondagmorgen 10 maart 2013 (Nederland 1)

Vrije Geluiden, VPRO muziekprogramma
Bariton Klaus Mertens en pianiste Tini Mathot voerden in januari en februari Winterreise van Schubert uit. Klaus en Tini vertolken een aantal Schubert liederen. Ook nu in deze uitzending wordt een lied van Schubert ten gehore gebracht. Claus heeft nu al 2 keer een uitvoering van Winterreise gemaakt. Nu is samengesteld een CD met 21 liederen van Schubert. Niet uit de cycli van Schubert! Dat zou namelijk aan individuele liederen onrecht doen.

Klaus verhaalt over Schubert. Het was een erg eenzame man. Hij vond nooit de ware liefde. Hij was steeds arm en leefde heel bescheiden. In zijn eigen tijd kreeg hij nooit de erkenning als kunstenaar.

Boeken, VPRO boekenprogramma met Brands
Hierin is als eerste te gast Tineke Cleiren (rechter) met het boek: Strafrecht.
Zij vertelde bijvoorbeeld dat de officier van justitie wordt geacht ook vooral de ontlastende bewijzen voor een verdachte aan te voeren voor de rechter. Door het slachtoffe weer een centralere plaats te geven

De rechter behoort de zaken van grote afstand te bekijken, stelt mw. Cleiren.
Haar engelstalige cv.

Volgens de mening van mijzelf als auteur van dit artikel: Dat is waarschijnlijk het grote probleem. Naarmate de rechter een dossier zelf uitgebreider en evenwichtiger heeft kunnen samenstellen blijkt de rechter anders te oordelen. Als we het niet als onmogelijk zouden zien, dan hadden we het liefst dat de rechter in staat zou zijn om alle details overal weg te kunnen halen en op basis van volledige en tijdige informatie tot een 100% juist oordeel te kunnen komen.Op voorhand wordt in het systeem ingebouwd dat de rechter kan zeggen: “Ik heb niet anders kunnen besluiten, want de hoofdlijnen zijn mij niet anders voorgelegd.”

Brands sluit met haar af dat hij hoopt dat haar volgende boek gaat over de introductie van leken in de rechtspraak.

Terechte kritiek van Ton Derksen op Cleiren wil ik de lezer niet onthouden. Van Ton Derksen staat al het een en ander op deze site. Graag verwijs ik de lezer in het algemeen naar de webstek drogredenen.nl.

Theodor Holman is te gast met zijn boek: “De grootste truuk aller tijden.” (Roman met veel autobiografische elementen) Als het ware de verdwijntruuk op traumatische ervaringen. Tijdens een speech op een herdenking kreeg Holman een schok. “Ik weet eigenlijk helemaal niets van de ontberingen van mijn ouders in de Jappen-kampen.” De vader van Theodor werkte aan de Birma-spoorlijn. “Mijn dochter deed de Indische geschiedenis meer, dan dat het mij deed. Dat is raar.”

“Ik probeerde er altijd verre van te blijven als mijn ouders met elkaar aan de oorlogservaringen probeerden te refereren.” Zij wilden er meestal ook niet over praten. Hij stelde weleens de vraag: “Hoe was het in de concentratiekampen in Indie?” Dan kreeg hij een antwoord als: “Niet fijn, maar je moet je brood nu eindelijk eens op eten.”

Theodor heeft als een soort relikwie meegenomen het dagboek van zijn vader over een periode binnen de tijd dat zijn vader aan de Birma-spoorweg moest werken als dwangarbeider. “Toen het potloodje op was, moest mijn vader noodgedwongen stoppen.”

Reclameblok
Vervolgens volgt er een reclameblok. Er komt een “commercial” voorbij van het Liftinstituut (sinds 1933). Veiligheid is niet vanzelfsprekend. We staan er onvoldoende bij stil. We vertrouwen “heel mechanisch” op mensen die daar verantwoordelijk voor zijn gemaakt. Volgens de opdrachtgevers voor het spotje is het goed om daar toch aandacht voor te vragen. Veiligheid en controle komen niet vanzelf. Daar moet iedereen af en toe bij stil staan.

Cleiren over Gill, Derksen en Israëls

Cleiren over Gill, Derksen en Israëls

Dit artikel is eerder gepubliceerd op drogredenen.nl
Als redacteur van justitieslachtoffers.nl was ik enkele maanden geleden bij de boekpresentatie van Ton Derksen: Leugens over Louwes. Ofwel de rechterlijke dwaling van de Deventer-moordzaak. Als wetenschappelijk van een dwaling gesproken kan worden, dan is daar niet ook nog een “hogere” rechter voor nodig. Dat is in ieder geval de mening van mij als redacteur voor deze website.
Prof. dr. Ton Derksen
De Maastrichtse rechtspsycholoog Han Israëls, de Leidse hoogleraar statistiek Richard Gill en de wetenschapsfilosoof Ton Derksen hebben zich onlangs beziggehouden met rechterlijke dwalingen. Prof. Tineke Cleiren (commissielid Ina Post-zaak, hoogleraar in Leiden en raadsheer) erkent dat er zwaktes zitten in het juridische bewijsstelsel. Maar ze heeft ook kritiek op de wetenschappers omdat ze met ‘onjuridische blik’ kijken (NRC, 28.6.08). Hoe ziet dat juridisch bewijsstelsel er dan uit? “Stel dat het slachtoffer een blauwe plek heeft en een verdachte aanwijst. Die combinatie wordt geaccepteerd door de rechter. Anders kun je zo iemand nooit aanpakken. Als er nou ook spermaonderzoek was, dan heb je een hard gegeven. Die blauwe plek alleen zegt dat er iets gebeurd is. Niet dat hij het heeft gedaan. Dit type delicten heeft er mede toe geleid dat het strafrecht nog soepeler is geword en met bewijs.”
De kritiek op (onder andere) de eerder genoemde wetenschappers heeft te maken met de verschil tussen een juridische blik enerzijds en een sociaalwetenschappelijke en wiskundige blik anderzijds. Hieronder volgen enkele beschuldigingen
“Als zij met getuigen spreken zijn er geen waarborgen voor de betrouwbaarheid van die verklaringen. Die biedt het strafproces wel. Zij kijken niet-juridisch.”
“Je kunt een zaak bederven met een vals beeld. Alle bescherming die het recht biedt voor betrouwbaarheid en behoorlijkheid valt dan weg. De contra-expertise bij de zitting, de cautie (waarschuwing dat de verdachte niet tot antwoorden is verplicht), het verbod druk uit te oefenen, etcetera. Als er te veel ophef ontstaat, kan een rechter niet meer oordelen. De verdachte krijgt dan geen eerlijk proces meer. De rechter kan niet meer onafhankelijk tot een overtuiging komen. Die is bevooroordeeld geraakt.”
“Ze zouden alleen moeten beseffen dat wat zij doen niet altijd tot een betere waarheid leidt. Je kunt ze hoogstens aanspreken op hun wetenschappelijke integriteit. Men begint vanuit een academische belangstelling, maar gaat zich vereenzelvigen met één van de partijen. Daar is geen zelfrelativering te merken.”
“Men beseft evenmin hoe het wettelijke bewijsstelsel in elkaar zit. De rechter moet een overtuiging hebben, op basis van een minimale hoeveelheid bewijs. Er zijn ook gevallen waarin daaraan is voldaan, zelfs met veel bewijs, maar de rechter toch twijfelt en vrijspreekt. Dat past vaak niet in hun perceptie. Maar het is wel de kern van ons bewijsstelsel. Die overtuiging is een discretionaire bevoegdheid van de rechter, een persoonlijke waardering. Externe deskundigen kunnen die bevoegdheid vaak niet op waarde schatten.”
Analyse. Cleiren verwijst naar de kritiek van Gill, Derksen en Israël en ik zal haar kritiek dan ook in relatie tot deze drie wetenschappers bespreken. Als hun analyses tekort zouden schieten, moet Cleiren ook exact kunnen aangeven waar de analyses van de genoemde drie tekortschieten. Dat doet ze echter niet. Ik zal de beschuldigingen één voor één behandelen.
1. “Als zij met getuigen spreken zijn er geen waarborgen voor de betrouwbaarheid van die verklaringen. Die biedt het strafproces wel. Zij kijken niet-juridisch.” Derksen, Israels en Gill hebben beweringen geanalyseerd (en gefileerd). Hun argumentatie is transparant, helder en navolgbaar. Wat moet er dan nog meer gebeuren als het gaat om waarborgen? Het punt is nu juist dat Cleirens ‘juridische’ waarborgen in een aantal gevallen structureel tekortschoten.
2. “Je kunt een zaak bederven met een vals beeld.” Wie schetst dan precies welk vals beeld? Zowel bij Lucia de B. als de Schiedammerparkmoord werd het ‘valse beeld’ door het OM geschetst.
3. “Alle bescherming die het recht biedt voor betrouwbaarheid en behoorlijkheid valt dan weg.” Ook bij deze beschuldiging geeft Cleiren – weer – geen enkel voorbeeld.
4. “Als er te veel ophef ontstaat, kan een rechter niet meer oordelen. De verdachte krijgt dan geen eerlijk proces meer. De rechter kan niet meer onafhankelijk tot een overtuiging komen. Die is bevooroordeeld geraakt.” De genoemde drie wetenschapppers analyseerden de zaak na de veroordeling. Deze beschuldiging heeft dus in elk geval niet betrekking op de genoemde drie wetenschappers. Mocht dat wel het geval zijn, dan dient te worden opgemerkt dat het in de zaak Lucia de B. juist om de bevooroordeelde houding jegens de verdachte ging. Lucia de B. kreeg géén eerlijk proces.
5. “Ze zouden alleen moeten beseffen dat wat zij doen niet altijd tot een betere waarheid leidt. Je kunt ze hoogstens aanspreken op hun wetenschappelijke integriteit. Men begint vanuit een academische belangstelling, maar gaat zich vereenzelvigen met één van de partijen. Daar is geen zelfrelativering te merken.” Ton Derksen heeft zelfs nadrukkelijk aangegeven Lucia de B. niet meer dan één keer te willen ontmoeten om te voorkomen dat er een band zou gaan optreden. Bovendien komt de rechterlijke macht schoorvoetend terug op hun eerdere veroordeling van Lucia de B. Met andere woorden, er is wat Lucia de B. betreft inmiddels geen verschil van mening meer tussen de opvatting van de rechters en de wetenschappers. Feitelijk komt Cleiren niet veel verder dan een directe persoonlijke aanval richting Gill, Derksen en Israël.
6. “Men beseft evenmin hoe het wettelijke bewijsstelsel in elkaar zit. (…) Externe deskundigen kunnen die bevoegdheid vaak niet op waarde schatten.” Maar is dat wettelijk bewijsstelsel dan een heilig axioma? Zo is de statistische berekening die Gill en Derksen aanvielen, fout en dat staat los van welk bewijsstelsel dan ook.
Kortom, een weinig overtuigende kritiek van prof. Cleiren.
Naschrift:
Inmiddels heeft Ton Derksen in het NRC (5.7.08) gereageerd op de kritiek van Cleiren.
Cleirens verwijt dat de verdachte door alle ophef geen eerlijk proces krijgt, wijst Derksen resoluut van de hand. “Dat verwijt is een gotspe van formaat.”, stelt Derksen. “Het is alleen door de inzet van mijn zus en mij geweest dat er nu aandacht voor de zaak Lucia de B. is en dat de Hoge Raad zich nu buigt over een herzieningsverzoek van het parket van de Hoge Raad. Alleen dankzij de inzet van academici is er nu (de mogelijkheid van) een eerlijk proces.”
Over het verwijt van vooringenomenheid zegt Derksen, dat hij op basis van uitgebreide studie en zorgvuldige argumentatie ervan overtuigd is geraakt dat Lucia de B. geen moorden heeft gepleegd, en niet op basis van vooringenomenheid. “Dit is een misverstand, zowel een raadsheer als een hoogleraar strafrecht onwaardig.”
Het punt is dat Cleiren zo vaag in haar kritiek is, dat dit – bewust of onbewust – alle deuren opent voor de immuniseringsstrategie. Elk weerwoord van Derksen kan Cleiren desgewenst afdoen met een ‘ik-had-een-andere-zaak-op-het-oog’. Cleiren hanteert argumentatieve ‘hit-and-run’-strategie: na een vage kritiek wordt snel een ander punt aan de orde gesteld. Elke onderbouwing en nuancering ontbreekt.

1 opmerking via het artikel-forum op de site:

Anoniem zei
De zaak Lucia de B. was ooit juridisch interessant. Omdat delict en dader niet onafhankelijk van elkaar vastgesteld zijn, zou een rechter zonder verder te kijken naar het bewijsmateriaal de zaak van de rol af hebben kunnen hameren. Dat is niet gebeurd, en het zal ook niet meer kunnen gebeuren. In plaats daarvan is de zaak Lucia de B. een speelplaats geworden waarop iedereen mag spelen.Het probleem met deze analyse van de vermeende drogredenen van Cleiren is dat Cleirens tekst niet integraal is weergegeven. De ‘beschuldigingen’ van Cleiren aan het adres van bepaalde wetenschappers kunnen dan zelf weer uit verband zijn geciteerd enz. Ook kan Ton Derksen selectief hebben gereageerd enz. enz. Doordat persoonlijkheden, al dan niet huns ondanks, als persoon ‘partij’ zijn geworden (zie bv. hoe Derksen zijn rol en die van zijn zus in de herzieningsverklaring aanzet) kan zoiets bijna niet anders dan ontaarden in het over en weer in twijfel trekken van elkanders ‘papieren’ of ‘geloofwaardigheden’.Dat Ton Derksen inmiddels een tweede boek heeft geschreven over ‘juridische dwalingen’ doet de discussie over Lucia de B. ook niet veel goed. Waar het boek over Lucia de B. – en dan met name het middenstuk – en sterk staaltje was van het weergeven van feiten en het transparant duiden daarvan (je kunt als lezer besluiten de duiding niet te volgen), lijkt Ton Derksen nu op hol geslagen te zijn en zich te beschouwen als een nieuwe autoriteit als het gaat om rechterlijke dwalingen. Zijn analyse van de andere zaken die hij in zijn tweede boek bespreekt, is echter zwak en waar die sterk is, niet origineel. De context (Mega-manco’s van het OM) is weinig overtuigend en komt – ook vanwege de term ‘mega-manco’ – soms bijna infantiliserend-belerend over. Als Cleiren de kritiekpunten die zij geformuleerd lijkt te hebben over de inbreng van wetenschappers in de zaak Lucia de B. zou maken over het nieuwe boek van Ton Derksen, dan zou die kritiek slaapverwekkend triviaal zijn. In het tweede boek is duidelijk iemand aan het woord die denkt dat een juridische argumentatie vergelijkbaar is met een wetenschappelijke argumentatie.Bovendien lijkt Ton Derksen niet te beseffen dat het OM en andere in het recht betrokken instanties in personen niet de luxe hebben dat zij vier, vijf of twintig jaar kunnen uittrekken om een wetenschappelijk onderwerp te bestuderen. Uitzonderingen daargelaten (zoals de exorbitante investering in tijd en middelen die gestopt is in het onderzoek naar de zaak Seveke in Nijmegen) hebben de verantwoordelijke instanties beperkte tijd en beperkte middelen. Dat daardoor bepaalde stukjes bewijsmateriaal niet goed of eenzijdig geduid worden, of geheel over het hoofd gezien worden, mag niet verbazen. Dat hoeft niemand ervan te weerhouden daar waar de gelegenheid zich voordoet daarop te wijzen. Maar om nu vanaf de zijlijn met het vingertje wat te gaan mopperen over de Mega-Manco’s, dat lijkt me wat overdreven.Dat met het instellen van een onafhankelijke Herzieningscommissie deze “mega-manco’s” geneutraliseerd zouden kunnen worden, is onwaarschijnlijk. Hier geldt ook niet “als het niet baat, dan schaadt het niet”. Het instellen van een toetsingscommissie is zinloos als dit niet gepaard zou gaan met een herijking van de functie van bepaalde bestaande instituties. Met name de ‘spelregels’ rond de toetsing van het bewijsmateriaal op de verschillende gremia zou heroverwogen moeten worden. Het is NIET zonder maatschappelijk risico beroepsgremia in de rechterlijke hierarchie het recht tot een herijking van het bewijsmateriaal te (blijven) ontzeggen om dan naast de rechterlijke hierarchie een ‘onafhankelijke’ commissie in te stellen die het bewijsmateriaal wel vanaf nul door zou kunnen gaan nemen. (Wat niet wil zeggen dat dit risico niet aanvaardbaar zou kunnen zijn.)Om hier een (hachelijke) analogie-redenering te gebruiken: het instellen van een onafhankelijke herzieningscommissie is vergelijkbaar met het instellen van een onafhankelijke, tweede promotiecommissie in het universitair onderwijs om proefschriften nog eens extra te toetsen (vgl. affaire Cabbolet). Wie een dergelijk voorstel in het universitaire wereldje zou doen, zou met pek en veren worden buitengekegeld, en als het voorstel zou worden aangenomen zou mening hoogleraar zich twee, drie of tien keer gaan bedenken alvorens in een promotiecommissie zitting te nemen.

11 augustus 2008 19:48

mr Richard van der Weide: Valse Aangifte

mr Richard van der Weide (advocaat)

Met grote instemming plaatst de redactie de open brief van mr Richard van der Weide uit Amsterdam. De open brief werd ook onder andere geplaatst in de Volkskrant van 9 maart 2013.

Valse Aangifte

Het is vaak zorgwekkend gesteld met het geloof van politie en justitie in verhalen van rancuneuze ex-echtgenoten. Vorige week kwam naar buiten dat een officier van justitie te Breda vermoedelijk heeft gelogen in de strafzaak tegen een man die door zijn ex-partner na de scheiding werd beschuldigd van seksueel misbruik (Ten eerste, Volkskrant 27 februari). Wat volgde was een nachtmerrie: voorlopige hechtenis, stigmatisering, contact-verbod met de kinderen en baan kwijt.

Als strafrechtadvocaat ben ik opgevoed met het grondbeginsel dat een verdenking alleen dan tot een bewezenverklaring kan leiden, indien uit voldoende wettige bewijsmiddelen de overtuiging kan volgen dat een verdachte het hem ten laste gelegde heeft begaan. Uit bovengenoemde casus blijkt dat in bepaalde strafzaken deze basisregel voor het Openbaar Ministerie kennelijk niet geldt. De vrouw bleek haar man te demoniseren en te beschadigen met leugens, laster, stemmingmakerij en zelfs met het doen van valse aangifte.

Hier gold dat waar rook is, ook vuur is. Het zorgwekkende is dat de officier van justitie en de politie helemaal meegingen in de confabulaties van de wraakzuchtige ex-vrouw.

Dankzij een oplettende advocaat en een professionele rechtbank is de man in kwestie na drie jaar (!) uiteindelijk helemaal vrijgesproken. Een doekje voor het bloeden, want zijn leven is stuk. De officier van justitie zit echter nog steeds op haar plek en is door de hoofdofficier de hand boven het hoofd gehouden. De vrouw die de valse aangifte heeft gedaan, wordt daarvoor evenmin vervolgd.

Mijn voorstel luidt om valse aangiften in relationele kwesties harder aan te pakken. Er staat nu slechts 1 jaar gevangenisstraf op, en het komt zelden tot vervolging. Ondertussen is het leven van het slachtoffer, meestal een man, wel geruïneerd.

Richard van der Weide,
Amsterdam

Lotgenotencontact voor slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Helaas kan de redactie nog niet een echte lotgenoten organisatie presenteren voor slachtoffers van civiele misdrijven. De impact op levens is eigenlijk nog veel omvangrijker dan de invloed van geweldsmisdrijven. Beter is het misschien om te spreken van niet bestraft geweld. Geweld dat blijft steken in het wat rommelige, ondoorzichtige gebied van civiel recht.

Voor slachtoffers en omstanders van geweldsdelicten melden we graag de onderstaande site. http://www.aandachtdoetspreken.nl/EU/pagina/003-contacten.asp
De organisatie draagt de naam Aandacht Doet Spreken.

ADS
Aandacht Doet Spreken
Lotgenotencontact

Secretariaat: Patrijslaan 51 2675 VT Honselersdijk 06.41281963 secretariaat@aandachtdoetspreken.nl


Contactpersoon voor de provincie Gelderland:

Wina Tjong Kim Sang 06.41393068  w.tjong@hetnet.nl

Contactpersonen voor de provincie Limburg:

Mariet Kraus

Eveline Warman

Piet van Rijt

06.54360805  mariet_kraus@hotmail.com.

06.53226680  ewarman@home.nl

06.12194007  piet.van.rijt@hetnet.nl


Contactpersonen voor de provincie Noord Brabant:

Bianca Nooijens 

Mieke van Dorst

06.40230982  bianca.nooijens@ziggo.nl

06.48760778  mieke@tegengeweld.nl


Contactpersonen voor de provincie Noord Holland en Utrecht:

Janny de Jongh

Jack Keijzer

06.53554239  hejotiky@kpnmail.nl

06.38546808  jack.keijzer@kpnplanet.nl


Contactpersonen voor de provincie Overijssel:

Arie van Tongeren 052.9466711  arievantongeren@kpnmail.nl

Contactpersonen voor de provincie Zeeland:

Maaike Paardekooper

Jo Crucq

06-23002212  map_53@hotmail.com

0118-601281  jo.crucq@gmail.com


Contactpersonen voor de provincie Zuid Holland:

Marcella de Jager

Dave Riem     Nathalie Riem – Roos 

06.14035255  msadejager@hotmail.com

06.13975131  naroos@ziggo.nl


 Ingeschreven KvK onder nr: 27256572   Giro: 9552012 t.n.v. Aandacht Doet Spreken

 

Waarom krijgen milieucrimelen alle politieke en ambtelijke steun, terwijl duizenden Apeldoorners faliekant tegen Fibroned zijn?

Lid van Bezorgde Burgers

Via een verslaggever voor deze site kreeg ik een alarmerend telefoontje. Fibroned zou zich toch nog in Apeldoorn kunnen vestigen. De zogenaamd milieubewuste electriciteitscentrale op industrieterrein De Ecofactorij in Apeldoorn.

Enkele jaren geleden heb ik vele uren onder andere met Edwin Kuipers gespendeerd aan het voor het voetlicht krijgen van de misleiding van Apeldoorn en de Apeldoorners door Fibroned.

Recent hadden we in Apeldoorn nog de afaire “Gat van Zevenhuizen”. Daaruit blijkt dat het bestuur van een gemeente of provincie helemaal niet in staat zijn om tijdig op een goede manier te controleren. Laat staan om na goede controle ook goed te gaan handhaven. Minstens zo duidelijk is de zwakke rol van de provincie als “onwetende vergunnningverlener” en “onwillige handhaver”. Bij de vuilstortplaats “Gat van Zevenhuizen” loste de provincie het gewoon op de bekende, veel gebruikte wijze op. Het probleem werd “weg gedefinieerd”. Als we stellen dat het niet aan de criteria voor te volgen stortplaatsen valt, dan scheelt dat weer een kostenpost voor gemeente … en provincie.

Ondertussen is het de Bezorgde Burgers meer dan duidelijk geworden dat de directie van Fibroned allerlei leugens hanteerde om te misleiden.

Biomassa … groen … goed voor het milieu?
(1) verbranden is NOOIT milieubewust en duurzaam
(2) er is geen controle apparaat dat aan- en afvoer van te verbranden mest bewaakt
(3) er is geen controle apparaat dat de uitstoot goed in de gaten houd en meteen kan ingrijpen
(4) kippenmest? de bijstook-brandstoffen worden steeds verder opgerekt. Ook al houtafval, cacao-doppen, etc.
(6) de provincie-vergunning gaf in feite de rechten voor een forse kolencentrale
(7) als het groene brandstof zou betreffen, waarom dan uitstootrechten voor kilo’s kwik ?

De basisschool naast het indusstrieterrein heeft vanwege de zware industrie-specificaties al moeten verhuizen. Moeten de burgers van Apeldoorn hetzelfde gaan doen? Grote gezondheidsschade is niet een mogelijkheid, maar een zekerheid.

Veel gemeente-ambtenaren hebben zo veel uren in het dossier Fibroned gestoken, dat ze alleen al daarom graag blijken te willen zien dat er ook een resultaat op al die inzet gaat volgen. Ook al is het niet rationeel, toch willen ze de sterk vervuilende centrale.

De site van ons actie-collectief is: Bezorgde Burgers Apeldoorn
Bij controle van deze link op 3 februari 2014 bleek deze link niet meer te werken. Deelnemers in deze groep kunnen ook via de redactie weer contact met elkaar zoeken. De redactie beschikt over diverse mail-adressen en telefoonnummers van mensen die over het onderwerp Fibroned contact met elkaar willen houden. Begrijpelijk is het ook dat sommige deelnemers het boek om diverse redenen toch liever op een bepaald moment willen sluiten. Een andere site die de status van de zaak Fibroned goed aangeeft, is: http://www.fibronot.nl/contact-2 (redactionele aanpassing van 3 februari 2014)

Waarom worden nettere bedrijven, zoals Reesink, op allerlei manieren tegen gewerkt en krijgen de “ondeugende ondernemers” alle steun?
Waarom is de gemeente Apeldoorn min of meer failliet? Had dat ook iets te maken met het grondbedrijf en de Ecofactorij? En met Reesink?

Wat vindt U als Apeldoorner hier nu van?
Laat het ons graag weten aan justitieslachtoffers@gmail.com Of door uw bijdrage op deze site.

Mannen moeten daders zijn, geen slachtoffers. Betrapt op de werking van ons onderbewustzijn. Populisme in de kerk.

een verslaggever

De Volkskrant opent vandaag met een een artikel van Peter de Graaf (PG). “Ergste misbruik betrof vrouwen”.

PG meldt dat het merendeel van de gemelde slachtoffers van misbruik in de katholieke kerk man is. Toch gaan de hoogste schadevergoedingen naar vrouwen. Aan 7 personen is de maximale vergoeding van 100.000 Euro toegekend.
Van dit aantal van 7 is 5 vrouw.

De compensatiecommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK is de instantie die de vergoedingen toekende. Voorzitter van deze compensatiecommissie is Bart Holthuis.

De 5 vrouwen zouden het maximale bedrag aan schadevergoeding hebben gekregen omdat er sprake is van uitzonderlijk misbruik en al vanaf jonge leeftijd. Bij de vrouwelijke slachtoffers die als “uitzonderlijk” werden gekwalificeerd, gebeurde het misbruik meestal thuis. Dat is wat merkwaardig te noemen. De aandacht ging tot nu toe vooral uit naar misbruik van jongens op internaten. Hadden deze vaak jonge jongens het internaat niet als hun thuis moeten beleven? Hadden ze wel een thuis? Als het misbruik niet thuis gebeurd is het dan minder erg?

Opvallend is de behoefte bij mensen om aan de haal te gaan met andermans leed en dat op zichzelf te gaan projecteren. Met de projectie wil men vooral aandacht krijgen voor de eigen “achtergestelde positie”. Objectief gezien kan die “achterstelling” misschien volledig waar zijn. Feit is dat vanuit dat gevoel van herkenning tijdens de uitvoering van het misdrijf het slachtoffer niet op mededogen en begrip hoeft te rekenen. Als omstanders een en ander kunnen voorkomen of kunnen laten stoppen, blijven ze met de handen over elkaar staan. In plaats daarvan wordt het slachtoffer zelf verantwoordelijk gemaakt en gecriminaliseerd. Dat bleek ook weer heel duidelijk uit de 5 voorbeelden die PG in zijn artikel aanhaalde.

In de katholieke kerk vallen 2 “dwalingen” op die zich met populisme laten verklaren. In de eerste plaats is men de boodschapper zelf gaan vereren en niet in de eerste plaats de “persoon” waar de boodschapper verering voor vroeg. Levende boodschappers worden verguisd en krijgen het vaak moeilijk. Dode boodschappers gebruiken we graag voor onze cognitieve projectie. We kunnen ons er goed in verplaatsen. We externaliseren en vragen met het uitten van medelijden voor de vermoorde boodschapper eigenlijk medelijden, begrip en steun voor onszelf. Dat is dus de eerste dwaling.

Er is een tweede dwaling die van katholieken afvallige joden heeft gemaakt. De moeder van de boodschapper krijgt bij tijd en wijle nog meer aandacht dan de boodschapper. Was niet de oorspronkelijke bedoeling om de aandacht op God gevestigd te krijgen? Was God niet de zender van de boodschappen?
Zond God niet zijn boodschapper? Als verslaggever haal ik alleen het verhaal aan natuurlijk.

De Maria-verering is in feite de bevesting van het feit dat we vrouwen graag victimiseren en mannen graag criminaliseren. Dat zit heel erg diep in de menselijke natuur. Het is deze structuur die ons in ons dagelijks leven steeds houvast moet bieden. Na hun 18e verjaardag zijn jongens niet meer zo knuffelbaar, dan zijn het potentieel ontsporende, dominante manspersonen.

Het victimiseren en criminaliseren proberen individuen steeds in te zetten voor eigen gewin. Dat leidt tot heel bizarre zaken. Deze site had evengoed justitiedaders kunnen heten, in plaats van justitieslachtoffers. Justitie staat meer voor “heb beoordelen” wat we met elkaar doen. Door gebrek aan (zelf-)kennis van psychologie en rationaliteit gaat er bij dat beoordelen nogal wat fout. Voor mij is het aandacht daarvoor vragen de reden dat ik een van de vele verslaggevers op deze site wil zijn.

Bij verkrachting (categorie 4) keerde de commissie maximaal 25.000 Euro uit. In categorie 5 gaat het om de uitzonderlijke gevallen. Daarbij is dan sprake van uitzonderlijk seksueel misbruik of het gaat daarbij om het oplopen van substantiele vermogensschade. Dan is een maximale uitkering van 100.000 Euro mogelijk.

Nu is aan 127 slachtoffers in totaal 3,1 miljoen Euro uitgekeerd. Gemiddeld gaat het om 25.000 Euro.

Volgens de koepel van slachtoffergroepen (Klokk) betreft slechts 10% van de misbruikmeldingen vrouwen. Guido Klabbers is voorzitter van Klokk. Hij is ook verbaasd over de enorme oververtegenwoordiging van vrouwen in de hogere uitkeringen.

De Tweede Kamer heeft de katholieke kerk onder druk gezet om Deetman vervolgonderzoek te laten doen naar seksueel en fysiek geweld tegen vrouwen. Maandag 11 maart 2013 zal dat onderzoek worden gepresenteerd.

 

 

Recht op kennis van staat voor kinderen. Embryodonatie mag niet annoniem gebeuren.

een verslaggever

Vandaag werd bekend gemaakt dat in Nederland een eerste kind is geboren na donatie van een embryo van een ander ouderpaar. Ik moest meteen denken aan de publicatie van collega-redacteur Bart. Hij brengt het eeuwenoude probleem van verduistering van staat voor kinderen graag onder de aandacht. Terecht! Kinderen hebben recht op de wetenschap wie hun moeder is en wie hun vader.

Het is aan de artsen om zorgvuldig te selecteren welke vrouwen een embryo van een ander ouderpaar geimplanteerd mogen krijgen. Dat werd naar voren gebracht. Er volgt na donatie geen enkele informatieuitwisseling tussen biologische ouders en “adoptie-ouder” of “adoptie-ouders”.

Het thema heeft grote overeenkomsten met het zijn van zaaddonor of draagmoeder.
Kan dit iets zijn waar de wetgever voor een wettelijk kader moet gaan zorgen?

Moet hier het recht van het kind om te weten wat zijn afkomst (staat) is, niet hoger staan dan de vurige wens van ouders om kinderen te hebben?

Michael Boogerd en ontwikkelingen rond doping. Justitie ziet illegale vervaardiging van doping niet als illegale vervaardiging van medicijnen.

een verslaggever

Michael Bogaard deed vandaag zijn biecht dat hij minstens 10 jaar lang doping heeft gebruikt. Om zijn sportcarriere te kunnen hebben, was het onvermijdelijk om doping te gebruiken. Hoeveel mensen moeten niet een gedroomde carriere laten schieten, omdat ze ergens niet voldoende van hebben? Al was het maar niet voldoende geluk. Of kunnen we alles bereiken als we het alleen maar heel erg graag willen?

Enkele dagen geleden werd op tv (VPRO) aandacht besteed aan doping in de amateursport.

De reporter werd te woord gestaan door een pr-medewerker van een rechtbank. Schokkend was het om te zien dat een individuele medewerker in naam van Justitie enorme onzin mag spreken. Wat mij betreft over de grens van rechtmatig handelen voor een overheidsfunctionaris.

De reporter ging in op een rechtszaak tegen personen die illegaal medicijnen produceerden. Hij vroeg of justitie meer aandacht aan vervolging van illigale producenten van doping wilde gaan besteden. Het gaat bij doping altijd om misbruik van preparaten die als medicijn voor mens of dier zijn geproduceerd.

De pr-medewerker gebruikte een standaard truuk om de vraag niet te beantwoorden, namelijk door een juridische leugen neer te leggen. Ze had dus beter gewoon tegen de reporter kunnen zeggen dat ze zijn vraag niet wilde beantwoorden. Ze stelde: “Het gaat vandaag in deze zaak om vervaardiging van medicijnen. Het gaat niet over doping.”Dat statement herhaalde ze een aantal keren. De juridische leugen is dat alle medicijnen op enig moment als doping kunnen worden gebruikt. Dat maakt de opspoorbaarheid en vervolgbaarheid ook zo goed als onmogelijk. Een sporter met diabetes kan gemakkelijk wat meer insuline spuiten om zijn spierherstel en energie-opname wat te bespoedigen. Zo zijn er nog tientallen voorbeelden te noemen. In hetzelfde spel, moeten alle spelers vooraf zich conformeren aan dezelfde spelregels. De overheid kan steeds bevorderen dat dat gebeurt. Duidelijke regels vooraf en bij iedereen duidelijk gemaakt.

Het is waar dat de prioriteiten voor onderzoek en vervolging in de eerste plaats door de politiek moeten worden bepaald.

Maar het is misschien wel raadzaam dat er gezocht gaat worden naar een medicijn voor Justitie-functionarissen om niet al te makkelijk een bord voor hun hoofd te plaatsen. Om niet te gemakkelijk de vingers in hun oren te kunnen stoppen.

“We gaan pas iets doen aan onrechtvaardigheid als het ons volledig ondubbelzinnig is gevraagd.”, is het gehanteerde motto. Als je waarheid steeds herdefinieerd, kan je de vraag of je aan waarheidsvinding moet laten doen voorlopig nog even uistellen.

Als het OM geen capaciteit heeft om allerlei misstanden aan de kaak te stellen, geef je een duidelijk argument voor een verandering in de strafrecht-rechtspleging. Geef iedereen die in staat is om een advocaat te betalen, de gelegenheid om zaken voor de rechter te laten brengen als ze in strijd zijn met een (straf-)wet. Wellicht dat veel meer mensen ondertussen in staat geacht moeten worden om zonder advocaat een procedure te voeren. Waarom blijft verplichte procesvertegenwoordiging overeind? Moet een drempel worden opgeworpen om de rechter niet te overbelasten. Misschien zou je veel-procedeerders op enig moment inderdaad meer de werkelijke kosten van een procedure moeten laten dragen.

Naast de officier van justitie zou dus heel goed meer ruimte kunnen worden geboden aan andere aanklagers of mede-aanklagers. Bij een straf-onderzoek zouden ook andere partijen, als ze aan duidelijke waarborgen blijken te kunnen voldoen, onderzoeksprivileges moeten kunnen krijgen.

Moet de politie per se het monopolie behouden op het doen van strafrechtelijk onderzoek?
Wetend dat we het procesmonopolie voor advocaten eigenlijk al niet meer vol kunnen houden?

Is wat goede journalisten doen, in feite niet ook strafrechtelijk onderzoek? Natuurlijk!
Dat maakt de verantwoordelijkheid en de kwetsbaarheid van journalisten dus ook zo groot.

Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland. Wat zijn uw ervaringen met BJZ en lotgenoten-groepen?

Voor een aantal weken terug bezocht ik in Nijmegen een bijeenkomst van Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland. De bijeenkomst vond plaats in Nijmegen (Dukenburg). Zorgbelang Gelderland ondersteunt Oudernetwerk Gelderland al een aantal jaren.

Veel aanwezigen waren wat teleurgesteld dat ze niet echt hun eigen verhaal over ervaringen met BJZ kwijt konden. Het thema was namelijk ouders op afstand. Dat wekte de indruk dat mensen ook hun eigen ervaring mochten delen. Er was ruim voldoende tijd, maar personen die vroegen om even zich voor te mogen stellen en hun werkzaamheden toe te lichten kregen bot nul op hun rekest.

Op de bijeenkomst kon ik wel met enige moeite wat propaganda maken voor het forum van het Vaderkenniscentrum (Peter Tromp), voor KOG en voor de publicaties van Truus Barendse in het bijzonder.

Als lotgenoten van merkwaardige handelwijzes in (onder andere) het familierecht hopen we van jullie te horen.

In de afgelopen weken kon ik iets bijzonders vaststellen. Slachtoffers van medische missers (en hun familie) en ouders van personen in de verstandelijkgehandicatenzorg
lopen tegen vrijwel dezelfde zaken aan als gecriminaliseerde vaders en hun familie. Het zal duidelijk zijn dat het doel van de criminalisering van vaders vaak is om hun zorg-aandeel te kunnen gaan marginaliseren. Het valt op dat ook regelmatig moeders gediskwalificeerd en zelfs gecriminaliseerd worden. Justitie koestert allerlei instrumenten om te kunnen voorkomen dat er waarheidsvinding zou moeten plaatsvinden. Wellicht is het hoog tijd dat dat eens aangepakt gaat worden.

Graag hoor ik van anderen hun ervaringen met Oudernetwerk Gelderland.
Hoe slagen anderen er in om in groepsgebeurtenissen een evenwicht te bewaren tussen emoties en algemene nuchtere feiten?

Lotgenoten-initiatief
justitieslachoffers.nl
justitieslachtoffers@gmail.com