Enige hinder in verband met Onderhoud en Testen

In het kader van het testen van BuddyPress kunt u enige hinder op deze site ervaren.
We hebben het theme aangepast van TwentyEleven naar BuddyPress-gelieerd.

De opmaak kan regelmatig even anders zijn. We streven ernaar om de leesbaarheid ook op telefoons en tablets zo goed mogelijk te krijgen.

Hieronder een to-do-lijstje voor de webmaster en het test-team.

TO DO’s:
=============

– De manier om over een message in een forum een discussie te voeren is nog niet helemaal helder.
Het lijkt erop dat je van het begin af aan de boodschap als topic moet benoemen.

– Onderzoek hoe je Topic moet aanmaken.

– Grootte van de gewone letter beinvloeden door wijzigen van CSS-sheet of andere methoden

Leave a Reply