Tweede Kamer legt structurele Ketencorrumpering in Jeugdzorg bloot bij Zorg aan Loverboy-slachtoffers. Constatering: Toezicht faalt.

een parlementair verslaggever
 
De redactie van justitieslachtoffers.nl en de lezers wil ik attent maken op de volgende brief van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer. Het zijn antwoorden op vragen van het tweedekamerlid Kooiman.
 
brief 27 mrt 2013 VWS aan TK.pdf

Voor een getrainde organisatie-auditor is het heel duidelijk. Er is een groepsprobleem rond de jeugdzorg gaande. We weten met elkaar niet de grootheden te formuleren waarop we de jeugdzorg willen afrekenen. Vervolgens zijn we nog helemaal niet op het idee gekomen dat we moeten gaan meten of de instelniveau’s voor deze grootheden in de dagelijkse uitvoering ook worden bereikt. We zijn natuurlijk ook vergeten om dergelijke niveau’s af te spreken. Het zogenaamde contract-management ontbreekt totaal. Begin jaren ’90 van de vorige eeuw was daar veel aandacht voor. Er waren wilde ambities om duidelijk de doelen naar te meten resultaten te laten vertalen. Managers zouden zich daar dan “graag” op aan laten spreken.

Verbaast het de lezer dat managers zich op een complexe manier vooral hebben gefocust op het maken van rookgordijnen over hun geleverde prestaties?

De jeugdzorg is geen uitzondering. Het management bij de politie heeft zich met dezelfde rookgordijnen bezig gehouden.

In 1991 deed ik verslag over een debat van de TK met minister Ien Dales over de reorganisatie van de politie. Het betrof de vraag: hoeveel blauw loopt er nu op straat? De minister moest het antwoord schuldig blijven. Enige tijd later zou de VVD-minister het allemaal veel beter gaan doen. Wederom reorganisatie. Wederom dezelfde vraag: hoeveel blauw is er op straat aan het werk? Weer hetzelfde ministeriele antwoord: geen idee.

Wie is er nu de baas? De boef, de agent, de ambtenaar … of de minister? Of misschien de betrokken burger? Of is de burger misschien niet betrokken genoeg? Of komt het velen wel heel goed uit dat de burger niet betrokken is?

Controleren als burger is wellicht niet een recht … maar een plicht.

Leave a Reply