Ruben, Julian en Jeroen Denis. Kinderrechter, BJZ en ex-partner maken weer 3 nieuwe slachtoffers. Wie kwam er op voor Julian en Ruben van der Schuit? Fijn als je moeder, Iris van der Schuit, je je vader niet gunt.

een redacteur

Het wordt tijd dat we met elkaar (mannen en vrouwen) voor vaders op gaan komen. Weer een oma en een nieuwe vriendin slachtoffer van bizar kindonvriendelijk kudde-gedrag. Weer een vader de dood in gedreven. Hoe lang gaat dit door?

De jeugdzorg (net als de politie) creeert steeds haar eigen gelijk. Ze doen dingen om een vader radeloos te maken. Vervolgens constateren ze dat de vader minder geschikt is om voor kinderen te zorgen, omdat hij radeloos en/of depressief is. Ofwel reden voor politie en jeugdzorg om in actie te komen. “Kijk ons eens voortvarend de zaken oppakken!”, wil men dan als beeld scheppen. Wij als redactie hebben ook diverse voorbeelden van de dood in gedreven moeders! Maar moeders die werkelijk suicide plegen zijn zeldzamer, is ons beeld.

Politie en jeugdzorg maken zich voortdurend schuldig aan het criminaliseren van mannen. Aan de andere kant proberen ze zaken die ze niet denken op te kunnen lossen, dood te zwijgen of te bagatelliseren. Er zijn geen problemen … en als ze er wel zijn dan komt het door boeven … ofwel (bijna altijd) mannen.

In een bij onze site bekend persoonlijk geval maakte Jeugdzorg Apeldoorn het zo bont dat ze achter de rug van een vader om, naar zijn moeder belden, dat ze zich zorgen om hem maakten. De betreffende moeder heeft dus toen inderdaad een vraag als antwoord teruggegeven. Zij gaf als antwoord: “Waarom hebben jullie mijn zoon dan met leugens en onwil zo radeloos gemaakt?” Toen werd het stil en liet de gezinsvoogd niets meer van zich horen.

De betreffende vader is zijn ouderlijk gezag ontnomen op voordracht van BJZ. Binnen een week is moeder naar het buitenland vertrokken om zich te herenigen met haar nieuwe echtgenoot. De kinderen mochten niet eens afscheid nemen van vader en niet van het grootste deel van hun familie. Dat de kinderrechter op zitting door de moeder was voorgelogen over het voornemen om naar het buitenland te vertrekken met de kinderen, boeide de kinderrechter totaal niet. Op een volgende zitting meldde BJZ zelfs … ja … wij waren wel op de hoogte. Vader heeft zijn kinderen al meer dan een jaar niet gezien. Hij weet alleen dat ze in het buitenland zijn, maar niet waar.

BJZ onpartijdig? BJZ komt ook voor de kind-vader-belangen op? De wetgever heeft ondertussen duidelijk in de wet opgenomen dat BJZ en kinderrechter ook voor het kind-vader-contact op moeten komen. De praktijk is echter dat de rechter de wet aan zijn laars lapt en blindelings de leugens van BJZ opvolgt. BJZ vindt het om heel veel redenen veel gemakkelijker om erin mee te gaan dat moeders de uiteindelijke baas over kinderen moeten kunnen zijn. Er zijn ons uitzonderingen bekend, ja. Dan zitten er vaak automatismen achter dat moeder al eerder kinderen uit huis geplaatst heeft zien worden, zich prostitueert, drugs gebruikt of b.v. bekend is met een behandeling voor een geestelijke stoornis. Een aantal academici bijt al een groot aantal jaren zijn tanden stuk op de vraag hoe het toch kan dat BJZ en Raad voor de Kinderbescherming zo gemakkelijk van leugens en onkunde gebruik maken. Voor “normale” mensen is dat niet te bevatten. Dat er zoveel gelogen wordt is volstrekt ongeloofwaardig. Maar helaas … het is waar. Een steeds groter deel van Nederland weet ook dat de Jeugdzorg volstrekt ziek is. De verantwoordelijke provinciale politiek heeft haar controle taak totaal niet uitgeoefend. Het is de vraag of het na de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten snel beter zal worden. De meeste gemeenteraden blijken ook niet toegerust om een goede controle uit te voeren. Veel van de discussies rond de kwaliteit van jeugdzorg zullen straks ogenblikkelijk worden dood geslagen met: “Ja dat was vroeger, de situatie is nu totaal anders. Laten we toch naar verbetering in de toekomst kijken en niet meer naar de oude koeien.” Ofwel de crimineel ondeskundige jeugdzorgers en gelieerde kinderrechters blijven gewoon zitten.

In onze beleving zitten er verantwoordelijke “ratten” achter het in de dood drijven van Jeroen Denis. Die mensen zouden ter verantwoording geroepen moeten worden. Blijkbaar heeft Iris van der Schuit niet voor het belang van haar kinderen op willen komen. Het belang was dat de kinderen hun vader in hun leven wilden houden. Iris is absoluut medeschuldig aan de dood van Jeroen. Indirect … dat is heel hard gesteld … is ze medeschuldig … aan wat haar kinderen is overkomen. Het is zeer onfris dat zij zich zo gemakkelijk in de onschuldige slachtoffer rol probeert te manoevreren. Het is haar verzoek aan de rechtbank geweest om Jeroen minder zorg aan zijn kinderen te laten geven! BJZ blijkt daar moeders steeds blind te ondersteunen !!! Sterker nog. BJZ ziet er vaak een belang in om moeder daarin aan te moedigen. Daarmee wordt de zorgverlening namelijk overzichtelijker en hoeft door de jeugdhulpverlener nog maar met 1 ouder zaken te worden gedaan.

In onze beleving is Iris van der Schuit inderdaad ook slachtoffer in de zin dat ze zich op heeft laten jutten door de jeugdzorg en haar omgeving. Met zeer dramatische gevolgen. Onze ervaring leert dat wanneer moeders niet door derden zo worden “gesteund” ze anders handelen. Dan blijkt een moeder haar ex-partner als vader nog dingen te blijven gunnen. Juist omdat ze dat haar kinderen gunt.

Het is zeker zo dat je kan stellen dat Jeugdzorg en kinderrechter ouders de dood in drijft.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de meerderheid van kindermishandelingen en een zeer groot aandeel van de kinderdodingen op naam komen van moeders! Het algemene gevoel is dat mannen steeds de daders zijn. Dat is volgens de statistieken absoluut onjuist.

Kinderen zijn hier steeds het slachtoffer… ook vooral slachtoffer van Justitie.
Nu dus … Ruben en Julian.

Ps:
De redactie probeert in contact te komen met ouders en familie van Jeroen.
Wij vinden het schandalig dat hij in de reguliere media al niet meer bestaat en liefst verder onbesproken wordt gelaten. Laat iemand even een e-mail sturen naar justitieslachtoffers@gmail.com. Wij denken wel veel aan Jeroen en zijn familie! Voor hen is er sowieso een dubbel gemis. Wat er ook gebeurt … verder contact met hun kleinkinderen zal hen niet gegund worden. Ook als de kinderen nog leven zal moeder en (op voordracht van) jeugdzorg dat niet in het belang van de rust van de kinderen achten.
Helaas: dat blijkt standaard protocol !!

Leave a Reply