Bericht aan familie van Jeroen Denis … Ruben en Julian. Dwalende Rechters.

Beste familie,

We probeerden contact met u zo terughoudend mogelijk te houden.
We zijn terughoudend geweest in het direct doorzenden van mails die aan u gericht waren.

Vanaf vandaag zullen we meer direct gaan doorzenden en een “inhaalslag maken”. U zult merken dat de mails van de mensen evenwichtiger en wijzer worden. Mensen beginnen zelfs hun spijt over hun vooringenomenheid te uiten.

Betrokkenen in ons verband van lotgenoten-groepen doen op diverse forums hun best om een ander geluid te laten horen. Deze mensen worden in een aantal gevallen “afgemaakt” door andere boodschappers. Toch gaan ze door. Langzaam komen “pestkoppen” bij zinne. Veel … te langzaam.

Namens u hebben wij deze “witte raven” bedankt en gevraagd door te gaan. Totdat er reiniging op gang komt van de jeugdzorg en de rechters-samenzwering. We willen u meegeven dat er zelfs vele rechters zijn die zich als ontvaderde vader met ons verbonden voelen. Voor een deel komt de mooiste steun voor u (en ons) uit onverwachte hoek.

Opvallend is dat de steun vaker van moeders komt. Vaders (mannen) laten het op dit thema in ieder geval weer vaak zitten. Vaders zijn vrij slecht in elkaar steunen. Erger nog … vaders zijn ook vaak slecht in het ontvangen van steun. Een van de redactieleden verteld: “Nu mijn kinderen naar Noorwegen zijn ontvoerd en ik niet weet waar ze zijn. Nu ik ze al meer dan een jaar niet meer gesproken of gezien heb. Nu weet ik hoe ik mijn eigen vader moet koesteren. Ik knuffel hem meer dan ooit te voren. Ik voel me aangekomen op de hoogste sport van de ladder van mannelijkheid en vaderschap: … ik huil weer. ”

Al zijn het maar hele korte momenten geweest dat we elkaar spraken. Dank voor de opening die u ons gaf om u … een beetje … te steunen. Er hoefde niet veel gezegd te worden. De vaders (en hun familie) die dit allemaal al eens hebben moeten doormaken, weten dat het veelal  “standaard draaiboeken” zijn die op vrijwel identieke wijze “doorgespeelt” worden.

Hou vol en weet u gesteund door bijna 10.000 bezoekers per dag. Zij blijken uiting te geven aan overtuiging dat er geen reden is om aan Jeroen te twijfelen. Zij die geen bericht of een positief bericht achterlaten.

Goed bericht: de teller van “negatieve mails” staat op welgeteld 1. Een mail waarop wij reageren als zinloos inschatten. Als mensen weten dat hun “vuiligheid op de schutting” niet door anderen wordt gelezen, stoppen ze daarmee. Psychologen hebben ons er meer en meer van overtuigd dat de bekende “idiote berichten” vaak voortkomen uit traumatisering van de zender van het bericht. Pestkoppen blijken vaak vroeger een verleden van gepest zijn, te hebben. Geen leuk vooruitzicht voor ontvaderde vaders: ontvaderde kinderen blijken in de toekomst zelf aan ontvadering en onrecht mee te gaan werken. Misbruikte kinderen blijken vaak zelf daders te worden. Het lijkt een soort afreking of wraak op het verleden. Als je zelf ook dader wordt ontstaat er een bizar evenwicht en mentale rust. Met deze wetenschap kunt u de dwaze berichten dus 180 graden van betekenis draaien. Mensen voor wie het “te dichtbij” komt worden angstig … en gaan zich “bizar” gedragen. Ze horen u niet en ze zien u niet. In plaats daarvan proberen ze “schuld” en diskwalificatie bij u neer te leggen.

Neemt u de reactie van onze “koninklijke burger” maar in gedachten. Iedereen ventileerde zijn mening over Karst Tates en wist wat er in Apeldoorn gebeurd was. De man die altijd de titel “prins” onthouden bleef, deed het meest koninklijke (in overleg met Beatrix!). Direct in de eerste dagen ging hij persoonlijk op bezoek bij de ouders van Karst Tates. Dat is wel even wat anders dan het wauwel-verhaal van een burgemeester van Zeist. Wij als hufterig volk hadden zelfs in de kerk nagelaten om een kaars voor Karst Tates neer te zetten. We deelden een idiote gedachte dat een kaars voor de omgekomen dader een goedkeuring van zijn daad zou betekenen. Het zou een “Juliana-actie” geweest kunnen zijn om persoonlijk daar de ontbrekende kaars te plaatsen. De dominees hadden zelf hun eigen kerkelijk protocol vergeten te lezen. Als er iemand in Nederland is geweest die heeft geageerd tegen: slapende tweedekamerleden, rechters en ministers dan was het … prins … mr Van Vollenhoven. Er zijn er velen onder ons: … gedwaalde rechters.

Graag horen we van u wat u meer of minder of anders van ons zou wensen.

Betrokken groeten,
slachtoffersjustitie.nl

PS
Om privacy redenen zetten we de doorgezonden mail niet op de website.
Dat wij doorzenden betekend niet dat wij zienswijzen steeds delen.

Leave a Reply