Onverschillig Justitie-apparaat Betekent voor veel Langgestraften in het Buitenland een Doodstraf

een verslaggever

Vandaag werd weer eens aandacht besteed aan het bizarre feit dat langgestraften met gevangenisstraffen van langer dan 3 jaar gewoon moeten blijven zitten in een buitenlandse gevangenis. Als bij overbrengen van een gevangene naar Nederland een restant-straf van minder dan een half jaar zou gelden dan wordt de gevangene het uitzitten van de straf in Nederland geweigerd. Minister Opstelten neemt geen afstand van dit rare bureaucratische feit. De grond voor dit handelen zou in internationale verdragen liggen.

In feite doet het Nederlandse justitie-apparaat een buitenlands proces over en komt tot een andere strafmaat dan het betreffende andere land. Dat getuigt niet van veel respect voor dat andere land.

Voor gevangenen in Zuidamerikaanse gevangenissen betekend dat niet zelden het in de ogen gaan zien van de dood. Ziekten onder Nederlandse gevangenen maken daar vele slachtoffers. Zelfs dodelijke slachtoffers. Individuele gevallen halen in veel gevallen de media niet.

Het mag duidelijk zijn dat de Nederlandse samenleving ook van de gevangenen zelf een bijdrage mag vragen. De betreffende gevangenen erkennen in veel gevallen ook ruiterlijk hun schuld. Vaak gaat het om drugs-delicten.

Duidelijk is dat Nederland beslist niet zijn best doet om voor haar burgers op te komen.

Leave a Reply