Kinderombudsman Marc Dullaert maakt Minachting van Kinderrechten van Herenigingskinderen van Asielzoekers duidelijk

een verslaggever

– Den Haag – Diverse kranten melden de opmerkingen van kinderombudsman Marc Dullaert. De Volkskrant doet verslag bij monde van Jeroen Visser en Joost de Vries in een artikel in de krant van donderdag 6 juni 2013.

De IND blijkt methoden te hanteren die voor kinderen binnen Nederland niet gehanteerd mogen worden. Kinderen worden gehoord op een wijze die in Nederland niet wordt toegestaan. Het zou gaan om 3910 kinderen die in de periode tussen 2008 en 2011 zouden hebben willen proberen zich te herenigen met hun gevluchte ouders. Dullaert is door de Tweede Kamer in 2011 aangesteld.

Dullaert nam een steekproef van 459 IND-dossiers met daarin 1672 kinderen (tussen 2008 en 2011) die een aanvraag deden om zich te herenigen met hun gevluchte ouder of ouders in Nederland.

Dullaert vindt het onjuist: “De bewijslast kwam volledig bij de kinderen te liggen.”

Er wordt niet ontkend dat er vooral rond bijvoorbeeld Somalische vluchtelingen veel fraude is geweest en dat dat voor alle asielkinderen tot een slechtere behandeling heeft geleid. Onduidelijk is waarom subjectieve verhoor-onderzoeken in de plaats zijn gekomen van het vroegere DNA-onderzoek.

Fred Teeven: “Als er op te veel of op essentiele punten tegenstrijdige verklaringen worden afgelegd, kan er niet van worden uitgegaan dat er sprake is geweest van een feitelijke gezinsband.”

De ombudsman doet een beroep op de overheid om de dossiers vanaf 2008 tot 2011 te herbezien. Veel Nederlanders zullen benieuwd zijn wanneer Dullaert een beroep doet op de Nederlandse overheid om eindelijk iets te gaan doen aan de frauduleuze rapportages over de Nederlandse kinderen die de dupe zijn van de Nederlandse Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming.

One thought on “Kinderombudsman Marc Dullaert maakt Minachting van Kinderrechten van Herenigingskinderen van Asielzoekers duidelijk

 1. Gewone Nederlandse Kinderen
  Dullaert heeft het niet over de duizenden gewone Nederlandse kinderen die administratief geen biologische vader mogen hebben.

  Valse Geboorte-aangiftes
  Ongeveer 11000 geboorteaangiftes per jaar zijn vals, maar worden gewoon geaccepteerd. Dat is een grove schending Kinderrechten voor duizenden gewone Nederlandse kinderen. Deze Verduistering van Staat van geboren kinderen is gewoon een misdrijf (art. 236 Wetboek van Strafrecht).

  Wat is de reden dat dit niet vervolgd wordt? Omdat daders veelal vrouw zijn?

  Valse Verklaringen in Procedures Familierecht
  Het opstellen van valse verklaringen ten behoeve van procedures in familierecht blijkt algemene en geacepteerde gewoonte. Voortdurend is er sprake van de symptomen: liegen, bedrog, manipuleren, verdraaien realiteit. Voor de psychiatrie allemaal symptomen waar diverse stoornissen aan worden gerelateerd.

  Rechters wensen geen onderzoek te laten doen. Zij wensen al zeker geen onderzoek te doen als biologische (of verzorgende) vaders dat verzoeken.

  Als jeugdzorg onderzoek vraagt dan volgt de rechter dat onderzoek wel bijna altijd. Alleen dan moet tenminste ook de betrokken vader geestelijk onderzocht worden.

  Fatale Afloop bij ontbreken Rapportages over Geestelijke Gezondheid Moeders
  Er zijn diverse familiedrama’s te betreuren waar in het bijzonder de geestestoestand van de moeder in het geding was. Steeds voorbeelden waar onderzoek van de moeder niet of nauwelijks plaats mocht vinden volgens de rechter. Vaak ook voorbeelden waar een op afstand geplaatste biologische vader de mishandeling en dood van zijn kind op afstand mocht zien gebeuren.

  Ik nodig u uit te lezen: Kind en Adolescent 2009; betreffend: “Borderlinemoeders”.
  Een door vertrouwensarts B. van AMK zelf genoemd groot risico: gezag bij moeders met Borderline.

  We denken al gauw aan de zaak Savanna. Ook daar was de moeder bij GGZ bekend en was betrokken geweest in GGZ-behandeling. Moeder was bij GGZ bekend met psychiatrische problematiek.

  Het is de moeite waard om na te denken of bij de eerste bevolkingsregistratie voor geboren kinderen meteen van beide ouders de aanwezigheid een psychiatrisch verleden te laten vastleggen. Dus een bijvoorbeeld een meldplicht bij de aangifte van geboorte. Het in standhouden van gezag voor moeders met Borderline moet minder vanzelfsprekend worden.

Leave a Reply