Dood Ilse en Sanne Graat en hun moeder schokt Cuijk. Verdachte was in geestelijke nood.

lokale redacteur

– Cuijk – Op basis van berichtgeving van lokale redacteuren is slachtoffersjustitie.nl meteen tot publicatie van dit bericht gekomen om speculatie over betrokkenheid van de vader als brandstichter meteen tegen te spreken. Ook betrokkenheid van een verwarde man in een zender-mast, werd eerst tegen gesproken. Vandaag donderdag 20 juni 2013 om 17.41 kwam een bericht binnen dat de man toch verdacht wordt.

Heel zuiver moet nu gesteld worden: de politie ziet de vader van de meisjes niet als zeer waarschijnlijke verdachte. De vader is volgens onze gegevens ook nog niet als verdachte aangehouden voor onderzoek. Vanzelfsprekend zal de politie de komende dagen voor het onderzoek veel contact met de biologische vader van de meisjes hebben.

Opvallend is dat meteen weer automatisch veel verdachtmakingen richting de vader, Frank G. gaan. De redactie doet op iedereen een beroep om hier niet aan mee te doen. Wanneer uit onderzoek werkelijk feiten gaan spreken, kan alles anders worden.

Het direct verdacht blijven maken van vaders is dus misplaatst. Uit de statistiek blijkt dat moeders zelfs vaker tot doding van eigen kinderen komen. Moord en doodslag hebben vaak hun oorzaak in relationele spanningen. Een groot aantal doden komt voor rekening van heel andere relaties. Het gaat bijvoorbeeld om de dadergroepen: stiefouders en afgewezen geliefden.

Zowel vaders als moeders blijken momenteel op grote schaal in een radeloze situatie gebracht te worden, waaruit ze maar 1 uitweg zien. Daar is beslist ook niet altijd sprake van betrokkenheid van jeugdzorg. Toegegeven, zeer vaak is jeugdzorg bij gezinsdrama’s een deel van de oorzaak, in plaats van een deel van een oplossing.

De economische situatie, maar nog veel vaker, een onbegrepen ingrijpen van de rechter blijkt vaak oorzaak van radeloosheid. Een groot aantal ondernemers zijn in de afgelopen maanden in radeloosheid gebracht door onbegrijpelijk optreden van Belastingdienst en van de verantwoordelijke rechter. Ook hier geldt dat de wetgever aan de rechter de opdracht geeft om deskundigen kritisch te toetsen. Ook de Belastingdienst als deskundige moet worden getoetst. Uit vele procedure-dossiers van belastingplichtigen blijkt dat de rechter ook hier zijn taak in veel te veel gevallen niet serieus neemt.

Het in financiele wanhoop raken van burgers is dus beslist voor een deel veroorzaakt door onjuiste beschikkingen van de rechter.

Actueel is ook een groot aantal terugvorderingen door gemeenten, SVB en UWV van in het verleden verstrekte uitkeringen. Het gaat dan bijvoorbeeld om door de rechter (tijdelijk) toegestane terugvordering en verrekening van bijstand, WW en AOW. De redactie krijgt momenteel zaken toegezonden van moeders met kinderen die onmiddelijk bedragen van meer dan 80.000 Euro moeten terugbetalen omdat zij in het verleden zouden hebben samengewoond. De nationale tv bracht al eens onder onze aandacht dat mensen van boven de 65 jaar, grote navorderingen krijgen wegens vermeend te veel genoten AOW. Reden: de 65-plussers zouden hebben samengewoond en daarmee teveel AOW hebben genoten. Ofwel voor bijstand- en AOW-gerechtigden is een indruk kunnen wekken van samenwonen nogal riskant geworden.

Naast inkomensverlies door werkloosheid en faillisement is er nog nauwelijks aandacht voor de bovenstaande groep mensen.

Het is goed om een overzicht te blijven maken van de zaken die mensen tot extreme wanhoopsdaden drijven. Het is goed om bijvoorbeeld te verwijzen naar de publicaties van A.J. Verheugt. De herdruk van zijn belangrijkste publicatie over dit thema is weer beschikbaar gekomen vanuit herdruk.

In het geval van de brand in Cuijk is nog helemaal verder niets bekend. Laat iedereen dus zeer voorzichtig zijn met het doen van suggesties.

Leave a Reply