Toedekken door Rechtbank Arnhem van Fraude door Haagse Rechter. Rechter Henk de Graaff met vervroegd pensioen.

Om reden van toegankelijk houden van bronnen, nemen we het onderstaande artikel integraal over uit het AD van 19 december 2012. We vonden het bericht 13 augustus 2013 op de site van AD.
========================

Rechter vrijgesproken van vervalsing

Door: redactie AD
19-12-12 – 13:27 bron: ANP © ANP.

De rechtbank in Arnhem heeft woensdag de 64-jarige Haagse rechter Henk de Graaff vrijgesproken van valsheid in geschrifte. De rechter vergat 5 november 2010 een strafzitting af te sluiten met de juiste formaliteit, waardoor een verdachte van roof en doodslag mogelijk op vrije voeten zou komen.

Achteraf paste hij met een zogenoemde herstelbeschikking het proces verbaal van die zitting zo aan, dat hij de zogeheten schorsingsformule wél heeft uitgesproken.

De rechtbank vindt dat de rechter onzorgvuldig handelde, maar acht niet bewezen dat hij opzettelijk een valse correctie maakte. Het kan ook zo zijn dat hij oprecht geloofde dat hij de schorsingsformule wel heeft uitgesproken, overweegt de rechtbank.

De verdachte die bij de politie zweeg omdat hij die niet vertrouwt, wilde destijds voor rechter De Graaff wél zijn verhaal doen. Toen de rechter geen gelegenheid gaf omdat alleen een korte pro-formazitting gepland was, wraakte de advocaat de rechtbank. Dat ging gepaard met irritaties tussen de advocaat en de rechter, waarbij De Graaff de verdachte liet afvoeren en de formule vergat. Toen de correctie op het proces verbaal kwam, deed de advocaat aangifte van vervalsing.

De Graaff stelde dat hij toen overtuigd was dat hij de formule had uitgesproken. De toenmalige doodslagverdachte gelooft dat de rechter heus wel wist dat hij een fout aan het rechtbreien was, waarschijnlijk uit angst voor gezichtsverlies.

De verdachte is veroordeeld voor het medeplegen van zware mishandeling met de dood tot gevolg op een echtpaar in Zoetermeer. Hij ging in hoger beroep. Zijn schadeclaim van 10.000 euro die wat hem betreft naar het Rode Kruis zou moeten gaan, is afgewezen nu de rechter is vrijgesproken. De Graaff is met vervroegd pensioen.

Sociale Moord op De Roy van Zuydewijn. Verraad van Verkeerde Vrienden.

– rechtbankverslaggever Amsterdam – 13 augustus 2013
Edwin de Roy van Zuydewijn, ex-echtgenoot van prinses Margarita, is vandaag (dinsdag) door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het opmaken van een valse factuur. Terugkomst naar Nederland wordt voor De Roy nu erg moeilijk. De straf in onvoorwaardelijk dus de marechaussee zal bij het beoordelen van zijn paspoort hem meteen aanhouden. Misschien nog wel belangrijker is dat de functies die hij ambieerde vaak een bewijs van geen bezwaar van de rechtbank vereisen. Die verklaring zal nu niet zo gemakkelijk meer worden afgegeven.

De Roy declareerde in 2001 samen met een inmiddels veroordeelde zakenrelatie 238.000 gulden (108.000 euro). De factuur was gericht aan het bedrijf Capelse Maasoever. Dat was speciaal opgericht om geld weg te sluizen. Het Openbaar Ministerie concludeerde dat De Roy een factuur stuurde voor fictieve, niet uitgevoerde werkzaamheden.

Het OM kwam de zaak op het spoor in het omvangrijke Klimop-onderzoek naar de vastgoedfraude. Bouwfonds waar De Roy rond 2001 voor werkte speelde daarin een centrale rol. De Roy werkte een paar jaar als strategisch analist op factuurbasis voor Bouwfonds. Hij was met de directie van Bouwfonds in contact gekomen via een oude vriend, die inmiddels zelf ook in de Klimopzaak is veroordeeld. Hierin kwamen drie verdachte facturen van De Roy naar boven. Volgens het OM had de strafeis hoger kunnen uitvallen als de twee andere facturen ook waren geschaard onder de aanklacht.

De 47-jarige De Roy weerspreekt de beschuldigingen. Volgens het AD omschreef hij de zaak als ‘een luchtballon, een zeepbel en een losse flodder’. De krant schreef ook dat zijn advocaat Gabriel Meijers verklaarde dat De Roy administratief hopeloos slordig en slecht met cijfers is. Dat is volgens de advocaat het beste bewijs dat de keurig opgemaakte declaratie niet door De Roy gemaakt kon zijn. Aldus het AD.

In ons onderzoeksteam vinden wij het heel moeilijk voor te stellen dat iemand als strategisch analist werkzaam kan zijn voor het Bouwfonds. Ronduit onwaarschijnlijk.

Wat wij ook niet begrijpen is dat de rechter zo willekeurig met witteboorden-misdrijven omgaat. We beschikken over diverse dossiers waarin bijvoorbeeld ook advocaten door de rechter in het gelijk worden gesteld als ze een klant voor meer uren in een etmaal hebben gedeclareerd dan er in een etmaal zitten.

Het is een rare schemerzone waarin de rechter steeds een werkelijkheid lijkt te maken die hem uitkomt met deskundigen die hem dienstbaar willen zijn.

Uit rechtbankverslagen van bezoeken aan bijvoorbeeld de kantonrechter blijkt:
Er worden mensen door de rechter dingen in de mond gelegd, die ze helemaal niet gesproken hebben.
Wanneer daarvan beklag wordt gedaan, volgt er naar de betreffende rechter geen enkele sanctie. De rechter heeft alle vrijheid om originele documenten “vals” te verklaren en valse documenten voor “waar” te verklaren.

Dat De Roy schimmige dingen rond het Bouwfonds heeft gedaan, kan heel goed waar zijn. Dat betekend echter nog niet dat hij op allerlei manieren lukraak mocht worden onderzocht en dat overheidsdienaren zomaar vanalles over hem mochten gaan zeggen. Zelfs witte-boorden-criminelen kunnen in diverse opzichten slachtoffer worden van Justitie. Alle feiten over vermeende misdrijven en onrechtmatige daden moeten op zich bezien worden. Zo staat het tenminste in onze theorie-boeken op college.

Laten we hopen dat het OM nu een omslag heeft gemaakt in het willen vervolgen van administratieve fraude. Als dat toch niet een blijvende omslag blijkt, gaan we hier toch een beetje een sociale-huur-moord vermoeden. We zijn benieuwd of de politie aangifte van deze moord wil opnemen. We zijn benieuwd of de opdrachtgever gevonden wordt. Zal het OM de moordenaar vervolgens willen vervolgen?

Wat als uw opdrachtgever tevreden is met uw doen (en vooral met uw nalaten!!) en uw factuur (declaratie) betaald? Wat als vervolgens een ander dan uw opdrachtgever stelt dat de opdrachtgever niet tevreden had behoren te zijn? Niemand zal dat snel accepteren als fraude. Wat nu als het OM “die ander” is?

Welkom in de wereld van de administratieve fraude. Voor georganiseerde criminaliteit en maffia-gedrag hoeven we niet naar zuidelijke landen.

We volgen het OM en ZM in komende zaken met grote interesse. Er zijn nu hoge verwachtingen gewekt dat er eindelijk wordt opgetreden tegen frauderende bankiers, zakenlieden, pensioenfondsen, top-ambtenaren, top-industrielen, enzovoort. Of worden er mensen voor een positieve beeldvorming af en toe geofferd? Moet een dergelijke zaak weer een poos de gemoederen bedaren?

Gaat u maar rustig slapen! De rechter waakt over u! (Vrij naar Colijn rond 1935).
Wie verdeelt? Wie heerst? Durft het OM nu … ook … op te treden tegen frauderende rechters?

Ziet u bijvoorbeeld eens: artikel in AD van 19 december 2012 Als de link ondertussen verbroken zou zijn, kunt u de bron op deze site terugvinden met (bijvoorbeeld) zoeken op De Graaff.

 

Bekende Slachtoffers van Justitie buiten Nederland. Alfabetisch personenoverzicht.

Weet u bekende personen die klokkenluider waren en/ of slachtoffer van Justitie in Nederland of een ander land: laat het ons weten door een e-mail te sturen naar justitieslachtoffers@gmail.com. Geef wel een toelichting en zo mogelijk een adres en/ of een telefoonnummer om deze persoon als redactie te kunnen benaderen. Aanvullingen of verbeteringen zijn steeds welkom.

Assange, Julian
Publiceerde documenten van een Amerikaanse klokkenluider over oorlogsmisdaden van de USA.

Buitenen, Paul van
Was Europees ambtenaar, klokkenluider en parlementslid. Werd door Justitie tegengewerkt. Paul had ook veel vandoen met Europese justitie-functionarissen.

Manning, …
Bezorgde Assange documenten om op WikiLeaks te publiceren waaruit bleek dat de USA oorlogsmidaden pleegde. Lange tijd kreeg hij geen proces en werd hij op internationaal afgekeurde wijze gevangen gehouden en mishandeld door de USA.

Poot, …
Legde duidelijk incompetentie en machtsmisbruik bij rechters bloot. Het betreft onder andere het functioneren van mrr Kalbsfleisch en Westenberg. De zaken werden bekend als de zaak Chipshol. Dhr. Poot senior woont inmiddels in Zwitserland.

Roy van Zuidewijn, De, Edwin,
Werd op illegale wijze onderzocht mede in opdracht van Justitie. Volgens Broertjens van de Volkskrant liet Prins Bernard hem onderzoeken. Op diverse manieren werden ambtelijke diensten misbruikt voor persoonlijke belangen van leden van het koningshuis. Een slaafs loyale houding van ambtenaren had desastreuze gevolgen voor de persoonlijke situatie van Edwin. Edwin verblijft momenteel (juli 2013) in Portugal.

Snowden, Edward
Hij onthulde (nogmaals) dat veiligheidsdiensten van de USA telefoon en internetverkeer op illegale wijze aftappen en internationale burgerrechtten schenden. In juli 2013 kreeg hij tijdelijk politiek asiel in Rusland.

Bekende Slachtoffers van Justitie. Alfabetisch personenoverzicht.

Weet u bekende personen die klokkenluider waren en/ of slachtoffer van Justitie in Nederland of een ander land: laat het ons weten door een e-mail te sturen naar justitieslachtoffers@gmail.com. Geef wel een toelichting en zo mogelijk een adres en/ of een telefoonnummer om deze persoon als redactie te kunnen benaderen. Aanvullingen of verbeteringen zijn steeds welkom.

Barendse, Truus
Zij publiceerde onder andere De Jungle van de Jeugdzorg. Onweerlegbaar toont zij aan dat de jeugdzorg op diverse manieren fraude pleegt en kinderen te gronde richt. Diverse kinderen en verzorgers kunnen met eigen bewijzen haar stellingname bevestigen.

Berk, Lucia de
Voor wetenschappers het bewijs dat de rechtspleging zeer ziek is. Al te gemakkelijk worden onschuldigen tot levenslang veroordeeld met zelf geconstrueerd bewijs. Ook duidelijk dat het functioneren van de media ver onder de maat is. Metta de Noo en Ton Derksen hebben wel hun hoofd erbij gehouden. Zij weten te overtuigen dat Lucia onschuldig is. Lucia tegenover studenten: “Blijf altijd nadenken als je de krant leest of het wel klopt wat je leest.” Voor sociologen en psychologen een dramatisch voorbeeld van misleiding van en door de massa. Pijnlijk ook dat Lucia de instructie kreeg om zaken wat rustiger over zich heen te laten komen voorafgaand aan haar eerste proces. Haar werd de Puttensemoordzaak voorgehouden. Ze kon zich het beste beroepen op haar zwijgrecht en niet onder druk verkeerde dingen gaan verklaren. In die zaak zou sprake zijn geweest van bekentenissen die onder dwang waren verkregen.

Bos, …
Bracht de bouwfraude-zaak aan het licht. Justitie kwam afspraken niet na en werkte tegen. In ruil voor zijn openlijke verklaringen werd zijn sociale en economische situatie zeer moeilijk gemaakt.

Buitenen, Paul van
Was Europees ambtenaar, klokkenluider en parlementslid. Werd door Justitie tegengewerkt.

Burhoven Jaspers, …
Partner was werkzaam bij Justitie. Na scheiding werd hem het leven zuur gemaakt door Justitie na manipulatie van diverse functionarissen binnen Justitie. Hij was tot zijn overlijden lang actief om op internet rechters te ontmaskeren en te confronteren met ongeoorloofde nevenfuncties en belangenverstrengeling.

Denis, Jeroen
Werd slachtoffer van justitie door een aantal valse aangiften en een frauduleus advies van de Raad voor de Kinderbescherming. De rechter volgde dit advies klakkeloos. Schokkend ambtsmisdrijf van een Nederlandse rechter.

Deurzen, Eric van
Civielrecht-slachtoffer door valse verklaring van ex-partner. De gemeente Rotterdam vordert onderhoudsbijdrage voor kinderen waarvan niet is bepaald dat hij daar de vader van is. Moeder mag straffeloos vanalles verklaren ook al is het smadelijk en lasterlijk. Ook al leiden de verklaringen van moeder tot hoge kosten voor Van Deurzen als ex-partner. Voortgaande onjuiste verklaring, onzorgvuldige verklaring waarvan gesteld mag worden dat sprake is van valsheid in geschrifte. Veel rechters gaan er ten onrechte van uit dat in civiele procedures straffeloos onjuist kan worden verklaard. Zeker wanneer verklaringen in een keten worden doorgeleverd naar een andere ketenpartner. Mondelinge mededeling wordt zonder bevestiging van juistheid (door de bron zelf) omgezet naar een schrifelijke mededeling. Juist het feit dat overheidsinstanties aannemen dat burgers juiste informatie verstrekken betekent dat de rechter strenger moet worden naar mensen die willens en wetens onjuist gaan verklaren aan medewerkers van deze overheid. Mogelijk moet naar analogie van het strafrecht vaker worden vastgesteld of er een belang voor onjuist verklaren aan de orde kan zijn bij een bron of bij een doorleverende ketenpartner. Eigenlijk wordt daarmee snel onderbouwd dat er veel sneller sprake is van laster en smaad. Er mag meer zorgvuldigheid van mensen worden geeist wanneer zij over anderen verklaren. Dat mensen ex-partner zijn geweest, doet daar niets aan af. Sterker nog, de situatie van ex-partners mag sneller een vermoeden oproepen dat er een belang is om onjuist te verklaren. Dit blijft steeds de kern van het ontbreken van doen van waarheidsvinding in het civiele recht. Ten onrechte staat de rechter zijn ketenpartners toe om te rapporteren zonder waarheidsvinding. Ten onrechte stelt de rechter dat hij zelf geen waarheidsvinding behoort te doen. Ten onrechte wordt gesteld door rechters en andere juristen dat in het civiele recht niet degelijk hoeft te worden aangetoond en degelijk zou moeten worden geargumenteerd. Het eerst vaststellen van de feiten waar partijen het over eens zijn, behoort altijd een eerste stap van de rechter te zijn. Ook als er weinig tijd voor zaken is. In het geval van Van Deurzen veroordeelde de civiele rechter hem terwijl hij helemaal niet zou zijn opgeroepen. Hij stelde niet op zijn zitting te hebben kunnen verschijnen. Het niet verschijnen werd heel schrijnend vertaald met “geen bezwaar hebben tegen betalen”. Wederom wordt daarbij gesteld dat in strafrecht het onjuist oproepen van een procespartij (verdachte) allerlei consequenties voor de vervolging en bestraffing van een partij moet hebben. De zaak van Van Deurzen kreeg onder andere aandacht van de Volkskrant, Anneke Stoffelen 9 augustus 2013.

Dubois, Herman …
Puttensemoordzaak. Onschuldig levenslang uitgezeten.

Grippeling, Dennis
Hij heeft lange tijd met eindeloos geduld geprobeerd om met nette juridische procedures en ludieke acties het contact met zijn kinderen hersteld te krijgen. Werd door justitie en omgeving op diverse manieren tegengewerkt. Dennis was een actieve Dwaze Vader. Hij werd bekend met het beklimmen van de Waalbrug bij Nijmegen om aandacht voor kinderen te vragen die op valse gronden hun vader niet meer mogen zien van de rechter. Dennis heeft aangetoond dat ook jarenlange juridische inspanning de rechtspleging niet tot inkeer kan laten komen. Rechters blijken onverbeterlijk in het zich met opzet laten bedriegen. Daarmee worden rechters dus net zulke criminele bedriegers als de criminelen waar zij zich met opzet door laten misleiden.

Hop, Jan
Kreeg een bizar toegangsverbod tot de rechtbank Zutphen waardoor hij zijn werk niet meer kon doen. Is en was een bekende criticaster van de jeugdzorg en de misstanden binnen de Nederlandse rechtspleging. Jan Hop heeft diverse ambtsmisdrijven van Nederlandse rechters onder de aandacht gebracht.

Louwes, Ernst
Nog in afwachting van mogelijke herziening. Duidelijk is het structurele disfunctioneren van deskundigen vast te stellen. De rechter lijkt zo te winkelen dat hij deskundigen vindt die in de richting van veroordeling willen denken en willen rapporteren. Welke mechanismen liggen daaraan ten grondslag? Wanneer wil de rechter ook bezwijken aan tunnelvisie? Is dat maatschappelijke druk? Druk van media?

Oltmans, Willem
Journalist en auteur die het werken bijna onmogelijk is gemaakt door structurele onrechtmatige tegenwerking van ambtenaren bij metname het ministerie van Buitenlandse Zaken. Justitie heeft aanvankelijk laks gehandeld, maar heeft aan het einde van het leven van Oltmans toch voor rehabilitatie en genoegdoening weten te zorgen. Daar waar Justitie zaken weet recht te zetten, moet dat beslist ook gemeld worden.

Poot, …
Legde duidelijk incompetentie en machtsmisbruik bij rechters bloot. Het betreft onder andere het functioneren van mrr Kalbsfleisch en Westenberg. De zaken werden bekend als de zaak Chipshol.

Post, Ina
Gruwelijke dwaling … ook op basis van valse verklaring en geconstrueerd bewijs. Waarschijnlijk zelfs mede valse verklaring van de werkelijke dader. Regio Rijswijk.

Roy van Zuidewijn, De, Edwin,
Werd op illegale wijze onderzocht mede in opdracht van Justitie. Volgens Broertjens van de Volkskrant liet Prins Bernard hem onderzoeken. Op diverse manieren werden ambtelijke diensten misbruikt voor persoonlijke belangen van leden van het koningshuis. Een slaafs loyale houding van ambtenaren had desastreuze gevolgen voor de persoonlijke situatie van Edwin.

Ruth, Jan van
Als advocaat nam hij stelling tegen de frauderende jeugdzorgfunctionarissen en de opdrachtgevende rechters. BJZ is er in de eerste plaats verantwoordelijk voor geworden dat de Orde van Advocaten hem uit de advocatuur heeft verwijderd op basis van duidelijk overdrachtelijk gebruikte woorden: “De gezinsvoogd mag aan de hoogste boom worden opgehangen.” In de tuchtzaak tegen Van Ruth blijkt zeer duidelijk dat rechters directe invloed hebben in de beroepsgroep van advocaten. Rechters zijn dus niet onafhankelijk en advocaten zijn ook niet onafhankelijk. Er is ook al lange tijd op gewezen dat advocaten gelijktijdig functioneren als rechter-plaatsvervanger. In veel gevallen blijken belangen van de beroepsgroep van advocaten of de beroepsgroep van rechters zwaarder te wegen dan de belangen van rechtzoekenden of individuele beroepsbeoefenaars.

Schuit, Iris van der
Doordat hulpverlening en justitie haar niet remden in het doen van valse verklaringen tegen haar ex-man verloor zij door een misdrijf van haar ex-man haar kinderen. Het nalaten van waarheidsvinding is de rechter als hoogst verantwoordelijke toe te rekenen. Een zeer schokkende civiel-rechtelijke dwaling.

Spijkers, …
Weigerde om voor zijn werkgever (ministerie van Defensie) onwaarheden te spreken of te schrijven. Er volgden vele door oveheidsfunctionarissen gemanipuleerde juridische procedures. Uiteindelijk kreeg hij een schadevergoeding. Diverse personen en organisaties gaan echter om eigen belangen nog steeds door met het diskwalificeren van dhr. Spijkers.

Tromp, Peter
Hij kreeg diverse beschikkingen van de rechter die hem op onrechtmatige wijze beletten om contact met zijn kinderen op te bouwen. Peter werd actief binnen Dwaze Vaders en is nu actief met Het Vaderkenniscentrum. Ieder jaar is hij betrokken met de uitreiking van de Vaderdagtrofee. Peter is internationaal actief om aandacht voor kinderen te vragen die het contact met hun vader (of moeder) niet willen verliezen. Het proces waarin de rechtspleging corrumpeerde en anti-kind is geworden, is in vele Westerse landen op gelijke wijze verlopen.

Viets, Wilco
Puttensemoordzaak. Onschuldig levenslang uitgezeten.

Vries, André de
Eerste aanleg veroordeeld voor de vuurwerkramp in Enschede. In hoger beroep door het hof vrijgesproken.
In juli 2013 aan darmkanker overleden. Hij weet zijn ziekte aan de valse beschuldiging en alles wat daarop volgde. Zijn leven bleek onherstelbaar verstoord. De vuurwerkramp in Enschede was in 2000 en verwondde 950 mensen en had 23 doden tot gevolg. André kreeg wel schadevergoeding van Justitie, maar geen rehabilitatie. Zonder succes bleef hij tot zijn dood (op 46 jarige leeftijd) strijden voor rehabilitatie. Zijn advocaat mr Knoops maakt de overheid ernstige verwijten.

Zander, Joep
Hij zag op diverse manieren de jeugdzorg onrechtmatig optreden. De rechter maakte zich in diverse gevallen medeschuldig aan frauderen door kritiekloos de jeugdzorgadviezen te volgen. Op onrechtmatige wijze werd het de dochter van Joep belet om contact met hem te hebben. Joep is pedagogiek gaan studeren en gaan publiceren over het misdrijf ouder-kind-vervreemding. Joep is ook beeldend kunstenaar.

Zes van Breda
Justitie weigert ontlastende verklaringen in het dossier op te nemen. Tunnelvisie. Wederom onschuldigen tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Levenslang? Herziening rehabiliteert de veroordeelden. Het gaat om de moord in een Chinees restaurant van een oudere vrouw.