Conferentie HerVerbinden 2014. Amsterdam 25 april aanstaande.

De redactie van SlachtoffersJustitie.nl brengt graag bij u onder de aandacht een Conferentie op 25 april 2014. Op deze dag kunt u van gedachten wisselen met diverse sprekers uit het veld van de Jeugdzorg en uit de hoek van ervaringsdeskundigen en wetenschappers. Bekijkt u vooral ook de site (zie links) herverbinden.nl en de lijst met sprekers.

De site HerVerbinden.nl is momenteel (16-4-2014 22u.00) wat overbelast, maar probeert u vooral ook de site direct via de diverse links. Een aantal links in deze post kunnen om reden van drukte op de site HerVerbinden.nl niet goed of niet vlot werken.

 

HerVerbinden

 

Vechtscheidingen, Oudervervreemding en Ouderverstoting onder de loep..

HerVerbinden2014-logo

We kennen de berichten over vechtscheidingen inmiddels maar al te goed. Uit de media of uit eigen omgeving. Van af en toe wat gedoe over de omgang van de kinderen tot ernstiger vormen van kwaadaardigheid. Mogelijk uitgelokt door eenzijdige agressie van een ouder (waar de kinderen bij wonen) tegen de andere ouder: de ex-partner, die uit het eigen nieuwe leven na de scheiding moet worden ‘verbannen’. Daarbij worden tegelijk de kinderen maanden tot jaren van de andere ouder (en familie) weggehouden en vervreemd, uit rancune of een egoïstisch ‘afrekenen’. Regelmatig gaat dit vergezeld van (valse) beschuldigingen aan het adres van de uitwonende ouder.

De kinderen worden door de agressor als speelbal gebruikt en er wordt vooral op ‘balbezit’ gespeeld.. In het Nederlandse familierecht en Jeugdzorg/beschermings ‘systeem’ en in uitvoering daarvan, bestaat hiervoor helaas ruimte. Ook wordt door een slechte handhaving van gerechtelijke beschikkingen extra strijd uitgelokt.

Bij de welwillende andere ouder loopt het gevoel van machteloosheid en frustratie na verloop van tijd steeds verder op. Soms monden deze situaties uit in wat in de media ‘familiedrama’s’ genoemd worden, waarbij zelfs doden vallen; schokkende berichten. De omstandigheden en achterliggende aanloop tot deze gebeurtenissen kennen we als publiek meestal niet.

Kinderen zijn in normale omstandigheden voor de ouders het nieuwe leven dat ze samen op de wereld hebben gezet in harmonieuze tijden. De meeste ouders voelen zich dan ook verantwoordelijk voor hun kinderen en houden zielsveel van hen en doen er alles voor. De kind-ouder band is een oer-band en geeft van nature een oer-gevoel, dat zowel bij de moeder als de vader bestaat: de wil en drang tot verzorgen en beschermen. Het kind opvoeden en van een gezonde basis voorzien, tot het zelfstandig als volwassene het verdere leven aan kan.

Kinderen na een (echt)scheiding actief vervreemden van de andere ouder en familie wordt steeds meer als een vorm van psychische kindermishandeling gezien én tegelijk het toebrengen van ernstig psychisch leed aan de welwillende ouder waaraan de kinderen worden onthouden. Het is niet voor niets dat dit in Brazilië in 2010 strafbaar is gesteld.

Aan sommige ontvoeringen van kinderen naar het buitenland wordt in de media met enige regelmaat aandacht besteed.  Hoe komt het dat binnenlandse ‘gijzelnemingen’ van kinderen door een ouder, die dagelijks veelvuldig voorkomen, niet worden gezien als een ernstig delict? Waarom accepteren we dit? Waarom kunnen ouders die hun kinderen worden afgenomen door een andere ouder nergens terecht? Meestal wordt slechts de advocatuur en rechtbank opnieuw als enig toevluchtsoord genoemd bij het niet voldoen door een ouder aan afgesproken of bij rechte opgelegde omgangsregelingen. Het onderlinge ‘gevecht’ wordt hiermee feitelijk aangemoedigd en ligt daarmee in het huidige systeem besloten.

 

HERVERBINDEN  MOTIVATIE  MISSIE EN DOELEN  REALISATIE DOELEN  DEELNAME

 

hands-reaching-1-HerVerbinden

 

Geen-vader-na-scheiding Met-vader-moeder-na-sc Geen-moeder-na-scheiding

http://www.herverbinden.nl/index.php/herverbinden-2014/campagne-inleiding

======================================================================================================

HerVerbinden2014-logo

Congres 25 april 2014 in De Nieuwe Liefde te Amsterdam, thema: “Op zoek naar nieuwe wegen om ouders en kinderen die het contact verloren door scheiding weer met elkaar te verbinden
PROGRAMMA CONGRES/STUDIEDAG 25 april 

“professionals in dialoog met deskundigen en ouders om oudervervreemding door vechtscheidingen te voorkomen”

Steven Pont MarshaPinedo-2 JoepZander Justine van Lawick Erik van der Waal ErikGerritsen AvdHaar SPREKERS
   Steven Pont Marsha Pinedo
Villa Pinedo
Joep Zander Justine v Lawick
Lorentszhuis
Erik vdr Waal
HerVerbinden
Erik Gerritsen
BJAA
A vd Haar
Elker/Compaiz
e.a.

Ook 2e kamerlid bij debat aanwezig.
Schrijf snel in, er zijn nog plaatsen.. (debatcentrum ‘De Nieuwe Liefde’ Amsterdam)  Inschrijven


Campagne HerVerbinden 2014
Het onderwerp vechtscheidingen, oorzaken, gevolgen en hoe daarmee om te gaan staat behoorlijk in de belangstelling. Vele betrokkenen die in hun werk met jeugd en/of ouders in aanraking komen, waarbij het tot ernstige onderlinge conflicten rond de scheiding en de kinderen is gekomen, zoeken in dit kader naar antwoorden, oplossingen, verbeteringen en een werkbare aanpak.

RTL 26feb14 item vechtscheidingen start vanaf 6m 40s Radio1Vandaag 26eb2104 Meer vechtscheidingen door ouderschapsplan Vechtscheiding-groeiend-probleem
RTL 26feb14: Meer vechtscheidingen (item start vanaf 6m 40s)
Radio1Vandaag 26feb2104: Meer echtscheidingen door ouderschapsplan.
NOS Nieuws 30 maart: Vechtscheidingen groeiend probleem..


“Herverbinden is voor mij het opnieuw elkaar in de ogen kijken, de angst laten gaan en je hart openstellen…” Marsha Pinedo


Maatschappelijke impuls
De campagne is bedoeld om een nieuwe aanzet te geven voor een maatschappelijke mentaliteitsverandering. Om vooral tijdens en na scheidingsprocessen de verbinding tussen kinderen en hun beide ouders en overige familieleden in stand te houden, dan wel inspanningen te leveren om deze te herverbinden:

‘Van vechtscheiding naar samen vechten voor een gezonde ontwikkeling en zonnige toekomst van de kinderen en het voorkomen van oudervervreemding en ouderverstoting.’

Lezingen-evenementen
Het voornemen is om dit onderwerp in de loop van het jaar op diverse gelegenheden in het land aan de orde te laten komen en beroepsgroepen ook meer met ervaringsdeskundigen in contact te brengen. Daarbij naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren én elkaar te helpen verbeteringen tot stand te brengen in het huidige systeem. Op deze studiedagen is ook ruimte gereserveerd voor een forumdiscussie/debat.

Op 25 april staat een eerste studiedag gepland, met als thema ‘Vechtscheidingen, Oudervervreemding en Ouderverstoting onder de loep’. Diverse sprekers zullen dit samen met dagvoorzitter/debatleider Frénk van der Linden tot een leerzame studiedag maken.


De Campagne

HerVerbinden2014-250x361p-v7

Lees hier de campagne informatie in meer detail. Steun de campagne door deze informatie te delen in uw eigen netwerk en op social media.

lees meer..

 

 

Registreer en ontvang Nieuwsbrief

join-9-HerVerbinden

Registreer hier en ontvang automatisch nieuwsberichten over de campagne HerVerbinden en activiteiten die dit jaar georganiseerd gaan worden.

Registreer voor nieuwsbrief

 

Inschrijven voor Studiedag 25/4

IkDoeMee-1-HerVerbinden

Inschrijven

 

PROGRAMMA
SPREKERS

Doelgroep Studiedag 25 april
Jeugdhulpverleners, Jeugdbeschermers, Onderzoekers (BJZ, RvdK, Wetenschap), Therapeuten, Leerlingenzorg, Huisartsen, Mediators [5 PE cat.2], Advocaten, Rechters, Leerkrachten, Politici, Ervaringsdeskundigen, Studenten.

reunite-1-HerVerbindenMediatorsfederatie Nederland Kwaliteitsregister PE(72)

===========================================================================================================================

HerVerbinden2014-logo

Congres 25 april 2014

‘Vechtscheidingen, Oudervervreemding en Ouderverstoting onder de loep’:
samen op zoek naar antwoorden

Doelgroep:

Jeugdhulpverleners, Jeugdbeschermers, Onderzoekers (BJZ, RvdK, Wetenschap), Therapeuten, Leerlingenzorg, Huisartsen, Mediators (5 PE punten cat.2), Advocaten, Rechters, Leerkrachten, Politici, Ervaringsdeskundigen, Studenten

PROGRAMMA / DAGINDELING

9:00 Ontvangst
9:30-9:45 Welkom – HerVerbinden 2014
Frénk van der Linden

Erik van der Waal
Waarom HerVerbinden?
frenkvdlinden hires03-150px
EvdWaal
9:45-10:25 Joep Zander
Oudervervreemding & Ouderverstoting
JoepZander
10:30-11:15 Erik Gerritsen / Miriam Seegers
Stappenplan Vechtscheiding (BJAA)
ErikGerritsen
11:15-11:50
(10min Q&A)
Justine van Lawick
Lorentszhuis
Justine-van-Lawick-Lorentzh
11:50-12:05 Intermezzo
 
12:05-12:15 Wilma Dol
Moeder
Wat ik graag had willen delen..
WD
12:15-13:15 LUNCH
13:15-14:00
(10min Q&A)
Marsha Pinedo (+ Jongere)
Villa Pinedo“Herverbinden is voor mij het opnieuw elkaar in de ogen kijken, de angst laten gaan en je hart openstellen”…
MarshaPinedo-2
14:00-15:00
(10min Q&A)
Steven Pont
De Duivelsdriehoek
Steven-Pont
15:00-15:30 Pauze
 
15:30-16:15 KIES – Kinderen In Echtscheidings SituatiesLineke Joanknecht
Eigen Kracht – Regie in eigen handInnovatie in Jeugdzorg – Elker/Compaiz
Lineke-Joanknecht
AvdHaar
 
16:15-17:00 Forum / Debat
Samen nieuwe inzichten/aanpak vinden
Welke hoofdpunten hoe te veranderen ?
Perspectief ?
Samenvatting – Afsluiting
frenkvdlinden hires03-150px
 
17:00-18:00 Borrel met hapje
Einde

Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over programma en studiedagen in 2014.
Doorgang van een studiedag/evenement is onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Inschrijven

Dagvoorzitter/ debatleider:
Frénk van der Linden

frenkvdlinden hires03-150px

 

Locatie:

Studie/debatcentrum ‘De Nieuwe Liefde’
Da Costakade 102 Amsterdam [info/route]

De-Nieuwe-Liefde-Grote-Zaal

 

de-nieuwe-liefde-logo

De site HerVerbinden.nl is momenteel (16-4-2014 22u.00) wat overbelast, maar probeert u vooral ook de site direct via de link:

http://www.herverbinden.nl/index.php/19-informatie-evenenementen/15-evenementen-herverbinden-2014

Redactie
SlachtoffersJustitie.nl

Leave a Reply