Kinderen over Corrupte Rechters. Morgen 1 Mei om 10.00 Kortgeding Jeugdzorg Amterdam tegen prof. Arnold Heertje. Rechtbank Amsterdam

– AMSTERDAM – verslaggever, Radeloze Vader

Fathers for Justice verzamelt korte berichtjes over foute rechters. Kinderrechters blijken zich in grote mate schuldig te maken aan kindermishandeling. Ook in hun prive-tijd richting hun eigen kinderen. Ook richting kinderen waar zij beroepsmatig mee in aanraking komen. Het isoleren van kinderen van hun biologische ouders (zonder enig degelijk bewijs!) is maar 1 voorbeeld van foute rechters. Ook seksuele delicten van rechters zijn er te over. Veelal verdwijnen die delicten in de doofpot. De slachtoffers zelf horen er nooit meer wat van. De slachtoffers horen bijvoorbeeld ook niet of de rechters inderdaad de opgelegde straffen hebben moeten ondergaan.

– – – – – – – – – – – – – – – – –  July 11th, 2013

Judge Sir Nicholas Wilson

Some years ago, Judge Wilson (now of the Supreme Court) refused to let my sisters and me (then aged 6, 8 & 10) see our Dad. Because the effect on our mother of us seeing him “would be catastrophic on her”. The judge put our mothers’ anger before our needs.

Posted by Lisa Harris

– – – – – – – – – – – – – – – – –
http://www.contactdeniers.com/

De persoonlijkheidseisen waar rechters op worden geselecteerd (bron: 1990 RPD Nederland ) blijkt grote overeenkomst te hebben met de persoonlijkheidskenmerken op basis waarvan diagnoses als bijvoorbeeld narcisme worden gesteld (bron: DSM IV). Is dat toeval? Een rechter wordt geacht snel te beslissen en met overtuiging en gezag die beslissing staande te houden.

Zelfreflectie, zelfrelativering en zelftwijfel worden als ongewenste persoonlijkheidskenmerken voor rechters gezien.

Het willen leren uit genomen beslissingen en daarom terugkijken op effectiviteit en doelmatigheid van gedane activiteiten geldt als universele eis voor professionaliteit. Het transparant en inzichtelijk maken van gemaakte overwegingen voor collega’s en buitenstaanders is een andere universele eis voor professionaliteit.

Rechters krijgen van elkaar en van hogerhand de opdracht om vooral niet meer terug te komen op eerder gemaakte beschikkingen. Hoe verkeerd en aantoonbaar onjuist ze ook mogen zijn. In theorie is er een mogelijkheid voor heropening van oude civiele zaken waar gedwaald is. Een rechter zou ook zelf later kunnen inzien dat hij zich heeft laten dwalen of zich heeft vergist. Bij mijn weten is daar nog nooit gebruik van gemaakt.

Steeds wordt alleen verwezen naar een hogere rechter waar een rechtzoekende in beroep zou kunnen komen tegen een beschikking van een lagere rechter (zgn. hoger beroep).

In Nederland is in zaken rond kinderen het hoger beroep echter afgeschaft. We worden dus op grote schaal voorgelogen. Een kind dat wil protesteren tegen het feit dat het geen contact mag leggen met de vader moet sowieso wachten tot een jaar later zijn hoger beroep heeft gediend.

Wie geeft kinderen dat soort afgenomen jaren met hun vader en hun familie weer terug?

Zelfs rechters stellen tegenover diverse journalisten dat zij vinden dat zij niet aan waarheidsvinding hoeven te doen. Kinderen mogen niet eens de namen noemen van de mensen waardoor zij zich mishandeld voelen.  De jeugdzorg stelt gewoon dat de organisatie als geheel moet worden aangesproken.

Individuele daders van kindermishandeling (bijvoorbeeld communicatie-belemmering-kind-met-vader) mogen niet persoonlijk worden aangesproken. Met deze redenatie zou het dus ook onjuist zijn dat soldaten worden aangesproken op het uitvoeren van moordpartijen. Met deze redenatie zou een kampbeul in een concentratiekamp altijd vrijuit moeten gaan. Zijn we in ons denken echt zo hypocriet en inconsequent?

Ook in Nederland zijn diverse dossiers bekend van kinderen die door rechters zijn weggehaald bij hun ouders en die door de rechter zijn geplaatst bij een beter “bevriend” pleeggezin. Dat alles in het belang van het kind. In Zutphen functioneerde zelfs lange tijd een rechter die zelf zorg droeg voor uithuisgeplaatste kinderen.

Er zijn diverse dossiers bekend van rechters die “op werkbezoek” gingen naar in instellingen geplaatste kinderen. Kinderen werden dan geacht op een bijzondere wijze hun dankbaarheid aan deze zorgzame rechters te betuigen.

Zou de jeugzorg inderdaad een bom onder de moderne rechtspleging kunnen blijken te zijn?

Kinderen zelf hebben er geen goed woord voor over. In Groot Brittanie is er een web-site voor opgezet.

Ook Nederlandse kinderen en verzorgers kunnen een bericht op deze website achterlaten.

Hoe kunnen kinderen zich tegen mishandelende volwassenen verweren als de rechter hen verbiedt om de namen van deze mensen te noemen?

Wie durft nog te zeggen dat kinderen rechten hebben?

Wie durft nog te zeggen dat vaders rechtvaardig worden behandeld.Voor rechters blijken vaders een welkome kwetsbare groep om te criminaliseren. Vele “criminele” omstanders van kinderen moedigen de rechter alleen maar aan dat te doen.

Heksenprocessen, … nog iedere dag.

Heksenverbrandingen … nog iedere dag. Alleen nu heten de heksen “vaders”.

 

“Verbranding van kinderen”  …. nog iedere dag.

Kinderen worden letterlijk de dood in gedreven met een verbod op contact met hun familie. Kinderen redeneren ook terug. Als wij onze vader niet mogen bellen dan moet hij wel een beestachtige crimineel zijn. Hij is mijn vader … dan moet ik dus ook voor misschien wel de helft een onmens zijn. Er zijn alarmerende cijfers van kinderen die ontsporen na door Jeugdzorg te zijn “behandeld”. Jeugdzorg probeert het doen van dergelijke onderzoeken zo moeilijk mogelijk te maken. Na de tijd bij jeugdzorg wordt er met het grootste gemak extreem hard geoordeeld over dezelfde jeugdigen. De Noorse massamoordenaar Breivik is slechts 1 van de zeer vele voorbeelden. Wie zijn geschiedenis bestudeert gaat “helaas” een klein beetje beter begrijpen waarom hij zo’n woede had opgebouwd tegen de “sociale, socialistische” samenleving die het “in het belang van het kind” beter wist wat goed voor hem was. Na studie ga je ook vermoeden waarom de vader van Breivik zich verbitterd is gaan terugtrekken in Frankrijk en niets meer met het “sociale” Noorwegen te maken wilde hebben. Een ambtenaren-land dat het zijn zoon onmogelijk wilde maken om contact met zijn vader te hebben.

Iedere keer moeten we blijven benadrukken dat er ook een minderheid van getroffen moeders is. Moeders die met valse beschuldigingen van anderen geen contact mogen blijven onderhouden met hun eigen kinderen. Is Nederland een land dat schuldige, foute ambtenaren zich in anonimiteit en onschendbaarheid kunnen verschuilen? Waar slachtoffers wordt verboden de naam van hun beulen te onthullen? Waar over kinderen wordt gesproken in het belang van het kind … in plaats van met de kinderen.

Morgen horen we wat de “dagkoers” is. Wat de rechter morgen bepaalt zal voortaan onderdeel van de Nederlandse wet uitmaken. Anderzijds weten vaders, hun kinderen en hun familie maar al te goed hoe openlijk rechters “de wet” aan hun laars lappen. Hoe rechters met hun “jurisprudentie” de wet van het parlement buiten werking plaatsen. Hoe niemand iets te zeggen heeft over wat jurisprudentie wordt en wat jurisprudentie blijft. In de democratie met zijn (tot heden bewust!) ongecontroleerde rechterlijke macht … blijkt het volk eigenlijk helemaal niets te vertellen te hebben. Meer en meer blijken we te leven in een juristocratie.

Wanneer we de rechters ongemoeid zo voort laten gaan … verdienen we niet beter!
Wanneer we rechters zo voort laten gaan, verdienen we onze kinderen niet!

… kinderen verdienen beter!

Stop het pesten! Stop kindermishandeling! Stop ongecontroleerde rechtspleging! Stop contactbelemmering voor kinderen met hun ouders! Stop het koesteren van het nalaten van waarheidsvinding “in het belang van het kind”. Kinderen … willen de waarheid!

http://www.contactdeniers.com/

One thought on “Kinderen over Corrupte Rechters. Morgen 1 Mei om 10.00 Kortgeding Jeugdzorg Amterdam tegen prof. Arnold Heertje. Rechtbank Amsterdam

  1. Pingback: Wraking van rechtbank Amsterdam door professor Heertje met succes | *********** Slachtoffers Justitie *********** (Zie de sitegebruiksvoorwaarden) (wachtwoord = auteursrecht)

Leave a Reply