Politici Gegijzeld door “Afpoeiercentrale” die Politie heet. Volkskrant en Dagblad van het Noorden vallen elkaar bij: aannemen van Aangiften moet beter en onafhankelijker

– rechtbankverslaggever –
Ondertussen berichten alle media over de onwil bij de politie om werk op te gaan pakken. Te beginnen met dubieuze weigeringen om aangifte van strafbare feiten op te nemen. Vanaf 6 juni 2015 mengt ook het Dagblad van het Noorden zich in de merkwaardige praktijken van de politie. Een eigen verslaggeefster zegt in een cafe te zijn aangerand. Zij spreekt schande van de onwil van de politie. Zij kreeg een opgelegde bedenktijd van 2 weken, voordat zij haar aangifte kon doen bij de politie. Door kostbare tijd te laten verlopen, speelt de politie bewust daders in de kaart. Alleen als burgers, zoals deze verslaggeefster, zelf hun zaak 99% oplossen, dan ziet de politie zich alsnog voor voldongen feiten. Dan ziet de politie zich genoodzaakt ook zelf onderzoek te doen.

Rosa Timmer, de verslaggeefster van het Dagblad van het Noorden, moest eerst zelf over haar eigen zaak in de krant gaan schrijven. Zij werd in een Gronings café door een onbekende man in haar kruis gegrepen, vertelde zij. Peter R. de Vries trok in haar zaak ook fel van leer tegen de politie bij het programma RTL Boulevard. Van hem ook de kwalificatie “Afpoeiercentrale”. De Vries heeft dat nu ondertussen al diverse keren gedaan. Hij doet geen moeite om zijn eigen frustratie over de weigerachtigheid van de politie voor zich te houden.

In de Valkenburgse Zedenzaak deed Peter R. de Vries al eens hetzelfde. De vader van Kimberly, het geprostitueerde meisje, had tevergeefs bij de politie aangeklopt. Vervolgens gingen politie en justitie met “overdreven” flinkheid met de zaak aan de slag. De angst voor verdere imago-schade bij de politie heeft in ieder geval wel tot doortastender optreden bij de verdwijning van Lisa Tuk mogen leiden.

Hoeveel verhalen van afgepoeierde burgers hebben politici nu nog nodig om het “aangeven van strafbare feiten” bij de “oplosser van de problemen” weg te gaan halen? Zelfs het OM is niet een logische plaats om de aangiften te laten opnemen. Het OM is de opdrachtgever, toezichthouder en controleur van de politie. Laat het opnemen van aangiften doen door een onafhankelijke (burger-)organisatie met direct toezicht van volksvertegenwoordigers. In civiele zaken fungeren derden bijna altijd als de aannemers van de “aangiften”. Vervolgens kan dat met een advocaat aan een rechter worden voorgelegd. Partijen willen in de meeste gevallen graag beiden voorkomen dat het uiteindelijk bij een rechter moet worden neergelegd.

Vandaag (30 juli 2015) werd het verhaal van Rosa Timmer ook nog eens gebracht door de Volkskrant, door Nadia Ezzeroili. Dit leentje buur spelen bij elkaar, is een wat goedkope vorm van journalistiek. Beter ware het geweest als Nadia de moeite had genomen om zich te verdiepen in 1 van de andere duizenden niet-gepubliceerde zaken. Ze had politici om een reactie kunnen vragen. Het geeft wel aan dat heel breed in de media hetzelfde probleem wordt geconstateerd. Wie doet er dan eens iets mee?

Volgens “bronnen” zou het OM zelf toegeven dat zij de politie vraagt om 2 weken bedenktijd af te dwingen bij mensen die aangifte willen doen van aanranding. Door gemelde achterstanden laat de politie zaken sowieso vaak eerst minimaal 2 weken liggen. Waarom zou een aangever/ aangeefster niet 2 weken bedenktijd kunnen houden na het schriftelijk laten vastleggen van de aangifte? Hier is bovendien het zogenaamde politie-sepot voor uitgevonden. Nog voordat een officier van justitie zich over een zaak uitspreekt geeft de politie bij een politie-sepot zelf aan,dat verder onderzoek en vervolging (volgens de politie) niet tot een kansrijke vervolging kan leiden. De officier kan ook tot sepot van een voorgelegde zaak besluiten. Onze redactie heeft de OM-instructie niet bevestigd kunnen zien. Het lijkt er meer op dat het weer gaat om 1 van de vele “Verdeel en Heers”- smoezen van de politie. De rij van politiesmoezen wordt steeds indrukwekkender. Alleen al door hun eigen ongespeelde onwetendheid zorgen politiewoordvoerders voor een hoop desinformatie. Dat lijkt hun belangrijkste functie zoals hun werkgever dat wenst. Door de gezaaide verwarring en opgeroepen vragen, weten ze vaak extra tijd voor de politie te winnen en druk van de ketel te halen bij het grote publiek. Of de “2-weken-bedenktijd-instructie” landelijk beleid van het OM is, is al helemaal niet na te gaan. Ieder uur dat men met deze “verdeel en heers acties” aan speurende journalisten weet te ontfutselen, wordt onthouden aan zinvoller journalistiek werk. Belangrijker is dat de politie weer slaagt in haar opzet: de aandacht is afgeleid van de “afpoeiercentrale”. De politie verkeerd in een de staat van faillisement. Onze goedwillende politiemensen verdienen een betere organisatie. Onze justitie verdient betere voormannen. Bejaarde, zich voortslepende ministers met grote geheugen problemen, zoals bij Ivo Opstelten, pakken rampzalig uit voor de organisaties binnen Justitie.

Of politie-sepot wel zou mogen bestaan, is een hele andere discussie. Ook daar zou de politiek eens nader over mogen spreken. Iedere keer krijgt de burger voorbeelden van “slagers die hun eigen vlees mogen keuren”. Bij de voorbeelden van recente aanhoudingen met ongepast geweld komt dit spreekwoord in een nog ongelukkiger beeld te staan. Burgers stellen steeds vaker: “Waar de politie weinig of niets zou moeten doen, doen ze veel. Waar de politie veel zou moeten doen, doen ze niets!”

De Volkskrant meldt dat een woordvoerster van de politie Groningen reageerde dat er geen sprake is van een ontmoedigingsbeleid. “Natuurlijk willen wij ook de dader pakken. Maar een aangifte kun je niet terugdraaien. Een rechtszaak kan soms heftiger zijn dan een slachtoffer had gedacht. Daarom proberen we slachtoffers tijdens een intakegesprek duidelijk te maken dat ze een aangifte goed moeten overwegen wanneer ze minder emotioneel zijn.” ”Onzin”, vindt Timmer. “Waarom moeten daar per se twee weken overheen gaan? Bij een mishandeling kun je direct aangifte doen. Als er al een bedenktijd nodig is, dan kan dat veel korter. Drie dagen moet voldoende zijn.”

Heeft u zelf het idee op deze manier slachtoffer van de politie te zijn geworden? Laat het ons weten, dan kunnen we u in contact brengen met een lotgenotenorganisatie.
U kunt een e-mail sturen aan: justitieslachtoffers@gmail.com.