Zes van Breda Weer Veroordeeld. Ondanks Ontbreken (Technisch) Bewijs

– Den Haag, rechtbankverslaggever –

Een schok is door Nederland gegaan nu de rechters (raadsheren) van het gerechtshof het pad van bekennen van dwalingen lijken te hebben verlaten. Ontkennen werkte immers eeuwenlang veel beter, zo lijkt nu weer het devies. Een tragische trendbreuk. Er is besloten dat het maar eens afgelopen moet zijn met de dwalingen.

Niet de eerste de beste juristen wijzen op de sinds jaar en dag bestaande gewoonte dat “van horen zeggen” met verklaringen van getuigen nooit voldoende mag zijn voor bewezenverklaring van een levensdelict waarvoor een straf van meer dan 5 jaar wordt gevorderd en wordt gevonnist.Van politie tot het einde van de keten zijn de instituties in staat van faillisement geraakt, zo lijkt het. Geldgebrek? Gebrek aan leiding? Gebrek aan politieke wil? Worden de feiten weg gelachen?

Als redactie hebben we het strafdossier nog niet volledig bestudeerd. Wellicht dat we grote missers maken. Maar ook advocaat Geert Jan Knoops heeft zich al eerder over de zaak uitgelaten in deze richting. De Hoge Raad verwees de zaak terug naar het gerechtshof Den Haag om het hof zich volledig opnieuw over de zaak uit te laten spreken.

Steeds duidelijker blijken we als samenleving nog steeds in staat tot “heksenprocessen” en “heksenverbrandingen”. Ook daar moeten we Maarten het Hart bijvallen, zoals hij schreef in het voorwoord in het boek Lucia de B.

Leave a Reply