Administratieve Chaos bij Gerechten in Arnhem escaleert en leidt tot Noodgedwongen Wrakingen

***** PERSBERICHT *****         t e n   b e h o e v e   v a n   A N P    e n   o v e r i g e   m e d i a                           (art. 3070)

Advocaten en rechtzoekenden worden nu op ontoelaatbare wijze geconfronteerd met de administratieve chaos bij rechtbank Arnhem en hof van Arnhem-Leeuwarden.

Er wordt aan de laatste noodrem getrokken. Procedures worden (tijdelijk) stilgelegd door een verantwoordelijk voorzittend rechter te wraken omdat bijvoorbeeld de helft van een strafdossier blijkt te zijn verdwenen. Als een rechter daar vervolgens niet van wenst te horen en er al helemaal geen actie op wenst te ondernemen dan kan de verdediging niets anders dan een vermoeden van partijdigheid bij de rechter te uiten: de rechter wraken. Rechters doen voorkomen dat zij er niet bekend mee zijn dat zij eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van een procedure. Als grote delen van strafdossiers voorzittende en bijzittende rechters niet meer bereiken en zij toch onder zogenaamde tijdsdruk tot een geforceerde uitspraak proberen te komen dan ontstaat daar onweerlegbaar een vermoeden van partijdigheid bij betreffende rechters. Dat gaat nog vele stappen verder dan een rechter die de verdediging een deskundige of een getuige niet toestaat.

Er is aangetoond dat rechters en raadsheren dossiers voorafgaand aan de zitting in het geheel niet meer bestuderen. Zelfs van een vonnis in eerste aanleg blijkt men niet meer op de hoogte te zijn bij een hogerberoep-zitting.

Brieven worden niet beantwoord. Advocaten krijgen stukken niet. Een rechter (raadsheer) blijkt zich gewoon voor een ander uit te geven. Mensen bij de administratieve afdelingen zijn niet aanwezig, bellen niet terug en doen op vele manieren niet wat zij vroeger wel zouden hebben gedaan.

Bij medewerkers van het OM gebeurd precies hetzelfde. Officieren van Justitie en Advocaten Generaal zijn onbereikbaar en lezen het dossier in het geheel niet voorafgaand aan zittingen. Door reorganisaties bij het OM is er begrijpelijk heel veel onrust bij medewerkers. Onrust die deels een extra verklaring voor de volstrekte chaos van dit moment zou kunnen zijn. Ook tussen OM en ZM worden stukken niet meer goed gewisseld.

Op 16 oktober 2015 is wederom een voorzittend rechter (raadsheer) gewraakt. Hij wilde onder andere zijn naam niet gewoon geven en hij had aantoonbaar het strafdossier niet gelezen. Hij wilde toch liefst binnen 10 minuten de zitting er door jagen.

Op vrijdag aanstaande, 27 november 2015, om 10u.15 zal de wrakingskamer in Arnhem zich uitspreken over het wraken van een rechter die geen verantwoordelijkheid en geen maatregelen wenst te nemen voor de chaos in de administratie. Er kan bijna gesteld worden dat de rechter gewraakt moest worden voor de gehele niet funtionerende bedrijfsvoering bij OM en ZM. Voor de goede orde: Officieren van Justitie en Advocaten Generaal kunnen niet gewraakt worden. Een rechtbank als geheel kan ook niet gewraakt worden. Alleen een individuele rechter die in het geheel niet wil optreden tegen de chaos kan gewraakt worden. Dat is in bepaalde gevallen een meer politieke verantwoordelijkheid en een eindverantwoordelijkheid. Als de individuele rechter daarnaast ook zelf nog diverse vermoedens van partijdigheid op zich laadt, dan wordt de situatie helemaal onhoudbaar.

Deze wraking geldt als geheel uniek in de Nederlandse juridische historie. Uiteindelijk doel is aandacht en verbetering vragen voor de nu onhoudbare situatie bij de rechtbank en het hof. Uit uitlatingen van advocaten bij de andere arrondissementen en ressorten moet helaas worden geconcludeerd dat ook daar de situatie volledig aan het escaleren is.

Het pleidooi voor de wraking:    Pleitaantekeningen_Wraking_151016_1610$ geannonimiseerd $

T-Mobile kondigt schaamteloos diefstal van tegoeden aan. Beltegoed? Belbundel? Rekening Courant tegoed? Afnemerskrediet? Circa honderdduizend klanten worden gedupeerd.

– Bedrogen T-Mobile-klant – (art. 3061)

Hoe rekende T-Mobile maandelijks af met klanten die bijvoorbeeld waren overgenomen van Orange?

Hier een voorbeeld van een klant die zich tot de redactie heeft gewend. De betreffende klant kreeg zijn “dreigmail” op 11 november jongstleden. De klant kreeg geen carnavaleske gevoelens. Er kwamen wel gedachten van narren en jokers. Het ging misschien om het kiezen van een prins en een raad van 11, maar niet om “de klant als koning”.

T_mobile_factuur_nov_2015_geannonimiseerd

Het is nog zoeken naar kwalificaties. Een aangekondigde diefstal is nog geen diefstal. Het is ook geen bedreiging. Of toch wel?

Wat was nu ook al weer flessentrekkerij?

Hoe heet het delict dat iemand aan de deur iets onder dwang verkoopt, dat anders uw huis in waarde zal dalen? U zult een investering moeten doen om diefstal of verlies te voorkomen. Wat deden de medewerkers van T-Mobile?

U heeft een tegoedbon van een bloemenzaak, maar de bloemenzaak is overgeschakeld om cadeau-artikelen te gaan verkopen. “Tja, dat zijn geen bloemen, dus voor cadeau-artikelen zullen we de tegoedbon niet accepteren.”, zegt de voormalige bloemist tegen u. Wat was ook al weer het “ouderwetse” afnemerskrediet? Is een klant die zijn leverancier geld toevertrouwt om zijn dienstverlening op niveau te houden met rationele investeringen een “naieve consument”?

Mag een bedrijf een ander bedrijf overnemen en afspreken om alle met klanten gemaakte afspraken te respecteren? Is een beltegoed geen tegoed? Is een bedrag uitgedrukt in geld om te gaan besteden aan diverse toekomstige verrichtingen een beltegoed? Een tegoed dat ook voor 0900-diensten, Internet of SMS-verkeer is te gebruiken, is dat een beltegoed? Is het geen zaak? De redactie heeft al diverse dingen in het Burgerlijk Wetboek gechecked. De Hoge Raad en de hoven hebben al diverse uitspraken gedaan die meer duidelijkheid geven.

We roepen u op om te mailen naar de redactie met uw klacht. We zoeken afstemming met de Consumentenbond en met Stichting Achmea Rechtsbijstandverzekering. Kijkt u ook eens naar de explosie van klachten die te vinden is bij de Consumentenbond en hun website: http://www.klachtenkompas.nl/t-mobile

Het zal duidelijk zijn dat een enorme groep consumenten in de afgelopen jaren slachtoffer is geworden van de laksheid en incompetentie in onze rechtspleging. Juristen van 30 jaar geleden zouden zich de haren uit hun hoofd schamen bij het zien van de juridische vragen die nu “weer opnieuw” beantwoord zouden moeten worden.

Heel erg duidelijk heeft T-Mobile rekening courant verhoudingen met haar klanten waar het hier om gaat. Het is onweerlegbaar een vorm van afnemerskrediet. Een reeks aan wijzigingen heeft de klant onvrijwillig maar moeten accepteren. Het kwam neer op blijven betalen, anders is het opgebouwde tegoed “weg”.

Juridisch van belang: T-Mobile doet heel erg haar best om te benadrukken dat het geen contracten ontbindt of beeindigt. Het past contracten slechts aan met een nieuwe invulling. Als je niets laat horen, nemen zij aan dat je accoord gaat. Eenzijdig een overeenkomst wijzigen en slechts een maand reactietijd geven aan een klant is al helemaal van de gekken. Is het rationeel om in 1 maand Euro 1000,- op te gaan bellen, internetten en te SMS-en?

Duizenden mensen blijken een afnemerskrediet bij T-Mobile te hebben uitstaan van MEER DAN 500 Euro !!! Het lijkt erop dat zelfs meer dan 1000 Euro in vele duizenden gevallen aan de orde is. In totaal zou het volgens T-Mobile om circa 80.000 klanten gaan. Hoeveel zijn het er dan werkelijk ????

Er zou een paniek-voetbal met Omzetbelasting bij T-Mobile aan de orde kunnen zijn. Het zou interessant zijn om te weten hoe de Belastingdienst tegen het “spaarpotje” is blijven aankijken. Voor de Belastingdienst kan ook sprake zijn van uitgestelde BTW-heffing. T-Mobile wil eind dit jaar de boeken sluiten en zo gunstig mogelijk voor de dag kunnen komen om goed “verkocht te kunnen worden” aan een andere partij in de telecom-markt.

Geachte T-Mobile klanten, kom in actie !!!!

Het kan geen kwaad om nu brieven naar T-Mobile te sturen. Het kan geen kwaad om u klacht ook op de site van de consumentenbond te plaatsen.

Graag ontvang ik OOK een mailtje van u. Richt u dat mailtje bij voorkeur naar de redactie van deze site:
justitieslachtoffers@gmail.com

Op de site van de Consumentenbond vindt u mijn klacht onder nummer:
# 139767 (gedateerd 23 november rond 12 uur).

We zullen dan uw klachten gebundeld aanbieden aan een rechtbijstandverzekering. We zullen een strafrecht-advocaat gaan vragen om op te gaan treden tegen de delicten “economische chantage”, eenzijdige contractbreuk en dreiging met diefstal.