Administratieve Chaos bij Gerechten in Arnhem escaleert en leidt tot Noodgedwongen Wrakingen

***** PERSBERICHT *****         t e n   b e h o e v e   v a n   A N P    e n   o v e r i g e   m e d i a                           (art. 3070)

Advocaten en rechtzoekenden worden nu op ontoelaatbare wijze geconfronteerd met de administratieve chaos bij rechtbank Arnhem en hof van Arnhem-Leeuwarden.

Er wordt aan de laatste noodrem getrokken. Procedures worden (tijdelijk) stilgelegd door een verantwoordelijk voorzittend rechter te wraken omdat bijvoorbeeld de helft van een strafdossier blijkt te zijn verdwenen. Als een rechter daar vervolgens niet van wenst te horen en er al helemaal geen actie op wenst te ondernemen dan kan de verdediging niets anders dan een vermoeden van partijdigheid bij de rechter te uiten: de rechter wraken. Rechters doen voorkomen dat zij er niet bekend mee zijn dat zij eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van een procedure. Als grote delen van strafdossiers voorzittende en bijzittende rechters niet meer bereiken en zij toch onder zogenaamde tijdsdruk tot een geforceerde uitspraak proberen te komen dan ontstaat daar onweerlegbaar een vermoeden van partijdigheid bij betreffende rechters. Dat gaat nog vele stappen verder dan een rechter die de verdediging een deskundige of een getuige niet toestaat.

Er is aangetoond dat rechters en raadsheren dossiers voorafgaand aan de zitting in het geheel niet meer bestuderen. Zelfs van een vonnis in eerste aanleg blijkt men niet meer op de hoogte te zijn bij een hogerberoep-zitting.

Brieven worden niet beantwoord. Advocaten krijgen stukken niet. Een rechter (raadsheer) blijkt zich gewoon voor een ander uit te geven. Mensen bij de administratieve afdelingen zijn niet aanwezig, bellen niet terug en doen op vele manieren niet wat zij vroeger wel zouden hebben gedaan.

Bij medewerkers van het OM gebeurd precies hetzelfde. Officieren van Justitie en Advocaten Generaal zijn onbereikbaar en lezen het dossier in het geheel niet voorafgaand aan zittingen. Door reorganisaties bij het OM is er begrijpelijk heel veel onrust bij medewerkers. Onrust die deels een extra verklaring voor de volstrekte chaos van dit moment zou kunnen zijn. Ook tussen OM en ZM worden stukken niet meer goed gewisseld.

Op 16 oktober 2015 is wederom een voorzittend rechter (raadsheer) gewraakt. Hij wilde onder andere zijn naam niet gewoon geven en hij had aantoonbaar het strafdossier niet gelezen. Hij wilde toch liefst binnen 10 minuten de zitting er door jagen.

Op vrijdag aanstaande, 27 november 2015, om 10u.15 zal de wrakingskamer in Arnhem zich uitspreken over het wraken van een rechter die geen verantwoordelijkheid en geen maatregelen wenst te nemen voor de chaos in de administratie. Er kan bijna gesteld worden dat de rechter gewraakt moest worden voor de gehele niet funtionerende bedrijfsvoering bij OM en ZM. Voor de goede orde: Officieren van Justitie en Advocaten Generaal kunnen niet gewraakt worden. Een rechtbank als geheel kan ook niet gewraakt worden. Alleen een individuele rechter die in het geheel niet wil optreden tegen de chaos kan gewraakt worden. Dat is in bepaalde gevallen een meer politieke verantwoordelijkheid en een eindverantwoordelijkheid. Als de individuele rechter daarnaast ook zelf nog diverse vermoedens van partijdigheid op zich laadt, dan wordt de situatie helemaal onhoudbaar.

Deze wraking geldt als geheel uniek in de Nederlandse juridische historie. Uiteindelijk doel is aandacht en verbetering vragen voor de nu onhoudbare situatie bij de rechtbank en het hof. Uit uitlatingen van advocaten bij de andere arrondissementen en ressorten moet helaas worden geconcludeerd dat ook daar de situatie volledig aan het escaleren is.

Het pleidooi voor de wraking:    Pleitaantekeningen_Wraking_151016_1610$ geannonimiseerd $