Burgerlijk Toezicht en Controle op de Rechter. Duitsland: “der Schöppe(n)” in de rechtbank

De betrokkenheid en burgercontrole op rechtspraak is in het verleden al veel groter geweest dan momenteel het geval is. In Duitsland is de invloed van napoleontische rechtspraak minder en anders geweest dan in Nederland en België.

Voor Napoleon hadden raadsleden en wethouders in een gemeente ook vaak juridische, rechtsprekende functies. Herkenbaar verwante woorden zijn schepen en wethouder. Een gemeenteraad had vroeger ook een duidelijker juridische, rechtsprekende rol.

Der Schöpfe (m)              = (gewohnlich) der Schöppe(n), Plural: die Schöpfen

Der Schöppen (m)            = ein mit Schöppen besetztes Gericht, Schöppengericht, Schöpfengericht

Der Schöppen (m)            = der Schöppe, Plural: die Schöppen

= ein Beisitzer in einem Gericht, oft im Sinne eines Bürgers (Laie)

= een burger die toezicht houdt op verloop van rechtzaak

= ook ongeveer wethouder en schepen voor de Napoleontische rechtspraak

= ook ongeveer jury-lid of assisenraad-lid

Enkele bronnen:

(bron 1) https://books.google.nl/books?id=2-FIAAAAcAAJ

in het bijzonder:

https://books.google.nl/books?id=2-FIAAAAcAAJ&pg=RA1-PA520&dq=der+Sch%C3%B6pfer+Sch%C3%B6pfen+Gericht&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjR4KrnlavRAhVFPRoKHQ56BvAQ6AEIHDAA#v=onepage&q=der%20Sch%C3%B6pfer%20Sch%C3%B6pfen%20Gericht&f=false

https://books.google.nl/books?id=2-FIAAAAcAAJ&pg=RA1-PA520&dq=der+Sch%C3%B6ppen+Sch%C3%B6pfen+Gericht&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj-g4COoavRAhWG2BoKHYF0BA0Q6AEIHDAA#v=onepage&q=der%20Sch%C3%B6ppen%20Sch%C3%B6pfen%20Gericht&f=false

(bron 2) https://books.google.nl/books?id=FfxMAQAAMAAJ

(bron 3) https://books.google.nl/books?id=Ms5CAAAAcAAJ

Leave a Reply