Procureur Generaal Rinus Otte wil doofpot-overtuiging bij publiek wegnemen. Vervolgen van euthanasiearts moet “opener”.

Nijmegen     (art. 3241)

Op 31 oktober 2017 verscheen een bericht in de Stentor van de hand van Edwin van der Aa. Een vergelijkbaar bericht verscheen in de Telegraaf.  Rinus Otte (procureur generaal en voormalig raadsheer in Arnhem en Amsterdam) werd als bron binnen het OM aangehaald.
Het Openbaar Ministerie gaat voortaan zelf bij euthanasiezaken openbaar maken, waarom al dan niet is overgegaan tot vervolging van een arts. Het gaat om zaken waarin de medicus onzorgvuldig zou hebben gehandeld. Aldus de journalist, Van der Aa.

Ook zal de beoordeling, in overleg met een toetsingscommissie en de zorginspectie, en eventuele strafrechterlijke vervolging sneller plaatsvinden. Zo halen we Edwin van der Aa opnieuw aan. Na puzzelen begrijpen we dit als:
De beoordeling door het OM en eventuele strafrechterlijke vervolging zal sneller plaatsvinden. Er zal overleg zijn met een toetsingscommissie en met de zorginspectie.

Volgens het OM is het belangrijk om vooral bij complexe zaken “meer dan voorheen” inzicht te geven in de exacte beoordeling van “verdachte” euthanasiegevallen.

Het beeld in de maatschappij moet veranderen dat Justitie nooit handhavend optreedt bij euthanasiezaken waarin artsen onzorgvuldig zouden hebben gehandeld. “Dit beeld is wellicht begrijpelijk, maar niet terecht”, stelde het OM gisteren in de Tweede Kamer, bij monde van Rinus Otte.

Hij bevestigde dat het Openbaar Ministerie de laatste jaren minder zichtbaar is geweest. “Maar we zullen ons meer en zichtbaarder focussen op de rechtsbescherming van mensen met een wens tot euthanasie.”

Het OM durft te concluderen dat artsen in het algemeen zeer zorgvuldig handelen bij verzoeken. Van de 6091 gemelde gevallen in 2016 voldeden er maan tien niet aan (één of meer) wettelijke zorgvuldigheidseisen. Volgens het OM zijn er hooguit fouten gemaakt bij de medische uitvoering, niet bij de beoordeling van een wens tot levensbeëindiging.

Uit de dossiers in het bezit van de redactie blijkt iets volledig anders. In de uitvoering kan een euthanasiearts voor veel meer problemen zorgen dan medische. Ook als de wens tot euthanasie volledig correct is vastgesteld en een legitieme basis geeft aan de euthanasie. Het zijn vaak problemen die nabestaanden en nalatenschappen enorm kunnen beschadigen. Artsen maken in de bekende dossiers misbruik van hun gezag en van de intieme sfeer van afscheid nemen. Nabestaanden willen een sfeer van rust en zullen niet snel zaken aan een grote klok willen hangen. Nabestaanden zijn niet snel bereid om te klagen.

Leave a Reply