Jan van Ruth, van tableau geschrapt voor spreken van de ongewenste waarheid, laat nog eens van zich horen in 2016

Overgenomen van de site: maatschappijenveiligheid.nl

===========================================

Het woord is aan…bezorgde burger Jan van Ruth *
15 juli 2016
Hoe vijf politieke partijen in Nederland anno 2014 “normen en waarden” van onze democratie te gemakkelijk “inruilen” voor financieel gewin!

Slot-overleg Kabinet en VNG ergens in maart/april 2014
In het torentje op het Binnenhof komt men bijeen. Toelichting door een jurist bij dit slot-overleg: De wetgever heeft het handelen van de overheid bewust uit de gelijke behandelingswetgeving gelaten. Dit geldt eveneens voor de ten uitvoer legging van de WMO door de gemeenten. Een bezorgde minister merkt op: Dit kunnen wij toch niet maken want uit onderzoek blijkt helaas dat 95 procent van de “WMO-gebruikers” kwetsbare burgers zijn die absoluut niet in staat zijn om via een advocaat bij de Bestuursrechter aan te kloppen! Waarop de reactie van de Minister-President: Ziet u wel, wij hebben dit probleem dus slim en goed doordacht getackeld en zijn op een rechtvaardige manier tot een oplossing gekomen! Ik zal nog een aantal keren publiekelijk bekend maken dat de “Gemeenten zo dicht bij de mensen staan” en dan is deze klus geklaard! Mag ik de deelnemers aan dit overleg feliciteren met dit resultaat.
De ware VOC mentaliteit leeft dus nog en zit waarschijnlijk in onze genen!

Aanname overheveling Wet WMO en Gezondheidszorg naar Gemeenten door Tweede Kamer op 24 april 2014 en door Eerste Kamer op 8 juli 2014
Hoe komt het toch dat zoveel politici, zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau, in de huidige samenleving be smet raken door het “narcisme virus” wat hun nuchtere kijk op de zaken doet verdwijnen, met als gevolg dat ze de fout in gaan?


Tot slot
Je mag dit dus wettelijk geen discriminatie noemen maar het is wel duidelijk “verwijtbaar roekeloos gedrag” wat inmiddels al verscheidene dodelijke slachtoffers heeft geëist plus de overstelpende drukte op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen en in verpleeghuizen. Voeg daaraan toe de bekende ontduiking van de verplichte hulp aan kwetsbare inwoners volgens de Grondwet voor lagere Overheden en de recente uitspraken van de Hoge Raad van Bestuursrechters!

En dan nog de politici die zich alsmaar afvragen hoe toch die desinteresse en wrevel over de politiek is ontstaan.

Jan van Ruth

Leave a Reply