Waarheidsvinding in familierecht.

Ik zal me even voorstellen. Ik was lange tijd geleden politieman in Rotterdam. In die regio  woon ik nog steeds.

In de zaken rond familierecht waarin ik als vader betrokken werd, heb ik moeten ervaren dat geen enkele waarheidsvinding werd gedaan. Net als vele andere vaders moet ik ook helaas melden dat ik vervreemd werd van twee kinderen. Dit is notabene gebeurd door leugens van personen werkzaam onder andere bij overheidsinstanties. Het gaat om de Raad voor de Kinderbescherming, AMK, GGZ, enzovoort. Maar ook door de advocatuur. En tot slot door personen bij de afdelingen voor familierecht bij gerechten (rechtbanken, hoven, enzovoort).

Oh ja … en daarnaast vervreemdende leugens door … de gestoorde ex-partner zelf. Of betreffende partner bekend was met ernstige geestes-stoornissen wordt nauwelijks onderzocht in de rechtszaken. Het aandringen om te jokken door advocaten is ook gewoon algemeen … geaccepteerd. Opvallend is ook dat partners van gestoorde partners zelf heel actief proberen te blijven ontkennen dat hun partner gestoord is. Dat is overigens iets dat ook te zien is tussen ouders en kinderen. Men probeert te blijven ontkennen dat het eigen kind of de eigen ouder iets vreselijks kan hebben gedaan. Waarheidsontkenning en frustreren van waarheidsvinding is voor mensen vaak veel makkelijker dan waarheidsvinding of de stap ervoor … waarheidszoeken. Je vindt meestal niet per ongeluk … je zult eerst actief moeten willen zoeken. In het actief zoeken ziet een rechter gek genoeg vaak helemaal geen heil. Dat zoeken zou steeds maar nieuwe twijfel op kunnen leveren … dan wordt het werk van de rechter zo goed als onmogelijk. De rechter is geneigd om mensen in te huren die bereid zijn om een waarheid te verklaren waarmee een zaak is “op te lossen”. Dat die waarheid volledig verzonnen en gelogen kan zijn, vindt de rechter blijkbaar in het familierecht niet zo belangrijk. Zou de rechter het wel belangrijk vinden, dan zou hij bereid zijn geweest om voor de hand liggend onderzoek toe te staan. Afgaande op de enorme aantallen van bewezen “gelogen, frauduleuze” jeugd-hulp-rapportages waar de rechter zonder gene beschikkingen op blijft baseren, is de rechter onverbeterlijk … met opzet … aan het falen. De roep van de samenleving om de wetgever de rechter beter te laten controleren is oorverdovend en zeer overtuigend. Het is niet te accepteren dat rechters zich op grote schaal niet aan de wet blijken te houden.

Totaal heb ik drie kinderen. Twee kinderen zijn uit een eerder huwelijk. De oudste dochter zie ik nu pas na jaren weer. Inmiddels ben ik opa geworden.Mijn tweede kind, een zoon, zie ik niet sinds 1995. Hij was toen 9. De derde, een meisje, is geboren in 2000. Het was uit een relatie zonder geregistreerd partnerschap. De betreffende partner was bij de GGZ bekend met Borderline-persoonlijkheidsstoornis. De dag na de geboorte heb ik mijn kind vast mogen houden. Twee weken later verbrak de moeder alle kontakten zonder melding van reden. Daarna volgde een hel van familierecht-zaken.

Ook daarover zal ik in andere bijdragen meer vertellen op deze site. Ik zal vertellen wat ik beleefde met de verschillende instanties … Broodnodige verklaringen worden door GGZ “achtergehouden, verzwegen, verdonkeremaand etc etc” om moeders die bekend zijn met een stoornis de hand boven het hoofd te houden. Zonder enige aarzeling wordt gezag bij dergelijke moeders gelaten, terwijl biologische vaders ook na veel inspanning en juridische strijd geen gezag krijgen. Vaak niet eens een omgangsrecht met hun biologische kind.

Geen onderzoek. Geen waarheidsvinding. Deskundigen melden van de ene kant kant dat er sprake is van gevaren door een stoornis, maar van de andere kant wordt maar zelden actie ondernomen, om gezag bij een ouder met een geestesziekte te beperken.

Bart

Welkom voor Nieuwe Auteur

Hallo Bart,

De redactie heet je van harte welkom. Ook voor ons is het nog regelmatig zoeken in de techniek.

Verzoek aan jou: ga eerst naar “HOME”. Met Google kom je daar meestal direct terecht. Bijvoorbeeld op het zoekwoord “justitieslachtoffers”. “LOG IN” is te vinden in de “tweede kolom” in de opmaak van de site. Het staat dan helemaal onderaan deze kolom.

Als je “LOG IN”  kiest dan kan je je vervolgens registreren. Ofwel een account aanmaken.
Dan kies je een gebruikersnaam, bij voorkeur voorlopig eerst je voornaam (en na wat meer opgebouwde ervaringen en vertrouwen graag ook je achternaam) en een mailadres waarmee je voor de redactie bereikbaar wilt zijn. Wil je over mail door de lezers rechtstreeks bereikt kunnen worden dan moet je daar een aantal extra stappen voor doen. De wens van beschermde privacy is dus de aanname ofwel default. Je wachtwoord wordt dan vervolgens naar het door jou opgegeven mail-adres gestuurd.

Bijdragen kunnen aangemaakt worden met “de rechten van auteur.”

Als de redactie van de site fiat geeft dan is jouw bijdrage gewoon via de site zichtbaar. Het is de afspraak dat auteurs elkaar waar mogelijk ondersteunen met bijvoorbeeld proeflezen en corrector-lezen van elkaars bijdragen.

Het gaat erom dat bijdragen niet het vluchtige karakter krijgen zoals bijvoorbeeld reacties op forum-sites en op sites van grote landelijke en regionale kranten.

Het kan een heel goed idee zijn om op forums gewoon te linken naar de eigen bijdrage op deze site. Op een forum kunnen opmerkingen op artikelen of reacties op andere bijdragen ook weer heel gemakkelijk worden voorzien van een link naar een document op deze site. Of met een link naar een heel andere collega-site.

Deze bijdrage is aangemaakt onder de auteur naam/ alias “ck_bart_test”.

Nadat je een account hebt aangemaakt kan je op deze site vrij veel. Onder de Dashboard-optie Posts kan je met Add New een nieuw artikel aanmaken. Dan start een tekstverwerkingsprogramma in je browser. Vergeet niet zo snel mogelijk alles even op te slaan met de knop “Save Draft”. Ben je klaar dan kan je “Submit for Review” opgeven. Dan kan iemand van de redactie je artikel even checken en met je doornemen. Het is de bedoeling dat die check zo beperkt mogelijk kan blijven.

Misschien is het een idee om voorlopig eerst even alleen je voornaam te gebruiken en pas later te besluiten om ook je achternaam toe te voegen.

Het heeft onze voorkeur om discussies en bijdrages volledig in alle openheid en dus met naam en toenaam te laten plaatsvinden. Mailadressen van auteurs zijn dus altijd op z’n minst bij de redactie bekend. Mailadressen van auteurs verschijnen echter pas op de site als de auteurs accoord zijn.

Deze bijdrage heeft de URL http://www.slachtoffersjustitie.nl/wordpress/?p=789 gekregen.
Die URL kan je dus op een forum-bijdrage gewoon invoegen met “copy en paste”.

Als auteur kan je een dergelijke link ook zelf maken door de http-woord-groep te selecteren in de editor en vervolgens op het “icoontje met de ketting” bovenin de editor klikken. In het tekstvak kan je dan de volledige URL invoeren, dus in het bovenstaande voorbeeld “http://” tot en met “p=789”.

We hebben een speciale categorie voor jou als auteur aangemaakt “Bijdrage Bart”. Ook dat is voor de redactie en de andere auteurs nog even zoeken, wat handig is. WordPress heeft heel veel mogelijkheden, maar een aantal dingen zien we toch weer liever anders.

Als auteur kan je later ook nog wijzigingen in het artikel aanbrengen, nadat een collega-auteur of een redacteur zaken in het artikel heeft aangepast. Deze 2 regels zijn bijvoorbeeld door een lid van de redactie aangebracht.

Heel veel succes!

redactie justitieslachtoffers.nl