Juridische Stappen tegen T-Mobile na Aankondiging Diefstal Klant-Tegoeden

– Redactie Consument en Recht – (art. 3076)

Geachte mede-consumenten,

Consumenten moeten zich aan afspraken houden. Leveranciers als T-Mobile moeten dat ook. In de afgelopen jaren is gebleken dat de geschillencommissies niet goed hebben gefunctioneerd. De wildgroei aan rookgordijen rond belbundels, beltegoeden, etc. is niet bestreden. Als er al goede uitspraken zouden zijn gekomen, dan zijn de geschillencommissies er op z’n minst niet in geslaagd om hun “jurisprudentie” goed voor het voetlicht te brengen. Voor consumenten ontstond niet een richtinggevend kader voor “communiceren met de leveranciers”. Een hele grote groep burgers heeft hier verbazing en verontrusting over geuit. Een grote groep consumenten blijkt “slachtoffer van justitie” te zijn geworden, omdat er niets is gebeurd en de bedrijven hun gang konden gaan met jokken en zelfs bedriegen. Het gemak waarmee T-Mobile nu zegt dat afspraken met verkopers die in strijd zijn “met documenten”, als “niet bestaand” moeten worden beschouwd is stuitend. Dat is wel heel duidelijk bedrog (in vereniging). Actueel is: T-Mobile probeert weer met klanten “mondeling” oplossingen via de klantenservice te maken. Vandaag nog diverse berichten van gebelde benadeelden. Zodra een klant zaken op schrift wil hebben krijgt deze te horen: “U moet mij toch gewoon op mijn woord geloven? Ik heb toch ook geen reden om aan uw verhaal te twijfelen?” Meteen dus de waarschuwing van ons. We herhalen waarschijnlijk de waarschuwing die u uzelf ook al meermaals heeft gegeven: zorgt u dat de afspraken duidelijk op papier komen. Ook een nieuw “aanbod” dat men u doet.

De opgelegde afspraak met consumenten dat als zij binnen de overeenkomst in het zelfde bel-contract zouden blijven dat dan het aan T-Mobile toevertrouwde “afnemerskrediet” geldig zou blijven, was al een afspraak die de rechter in vroeger dagen hoogstwaarschijnlijk zou hebben verworpen in het voordeel van consumenten. Velen van ons zullen deze “worg-verbintenis” die moest worden aangegaan herkennen.

“U heeft bij ons uw winterbanden opgeslagen. Als u niet nog dit jaar een nieuwe auto bij ons koopt, dan zullen uw banden ons eigendom worden en we zullen u daar niet financieel voor compenseren.”
Ziet u de economisch-juridische analogie? Toch bespottelijk als onze garage dat zou stellen? Wat doet u als uw garage zegt: “Uw klacht is terecht, we gaan het teveel betaald verrekenen met uw volgende facturen.” ? Van afnemerskrediet is veel vaker sprake dan consumenten zich realiseren. Weinigen gaan steeds overal meteen dwarsliggen. Gelukkig maar. Maar wat denkt u dat uw rechtspositie is als uw garage voor dat moment failliet gaat?

De juristen en “deskundigen” bij Kassa en Radar hebben zeer grote onzin gesproken. Ze gaven notabene zelf aan onze cases niet te kennen. Bij veel mensen heeft dat een indruk gewekt dat de zaak tegen T-Mobile kansloos zou zijn. Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn er echter heel redelijke kansen om de rechter te overtuigen. Het bewust een krediet niet terugbetalen kan zelfs als flessentrekkerij worden bestempeld. Het (stilletjes) eenzijdig bepalen zaken ten laste van het krediet te brengen ook. De administratie en het vermogen om zaken te bewijzen ligt veelal aan de kant van de leverancier. Uit uw wijnvat (uw tegoed) tappen telecombedrijven wel heel erg makkelijk hun eigen flessen wijn. Uit een fles (bij een ander) uit een wijnvat tappen, is de Vlaamse zegswijze “flessentrekken” voortgekomen.

In de komende dagen gaan we verder met het bundelen van klachten.
Het aantal is nogal schokkend, dus de administratie zal een hele kluif worden.

We willen u ervoor waarschuwen dat u beslist wel een schriftelijke afwijzing van het “aanbod” van T-Mobile moet doen, met daarbij een uiting van uw klacht.

Door het grote te verwachten aantal, zullen de rechtbanken zelf waar mogelijk zaken willen bundelen. Daardoor zal dan als het ware een class suit ontstaan. Eigenlijk kent de Nederlandse rechtspleging die procedure niet. Een aantal advocaten kan dan in onderlinge afstemming in dezelfde procedure opereren. Er kan ook een stichting worden opgericht met belanghebbenden. Veel hangt daarbij af van bereidheid bij de rechtbanken. Dat is grotendeels nog helemaal niet formeel geregeld. Trouwens, ook het functioneren van de geschillencommissies was vaak “informeel” geregeld. Strikt genomen konden geschillencommissies geen jurisprudentie voortbrengen. Aangezien zelfs ambtenaren van Justitie en van de Rechtspleging zitting hadden in de commissies ontstonden onofficiele sub-rechtbanken. De rechters bij de gerechten stelden vaak verplicht om eerst bij de geschillencommissie aan te kloppen en dan pas bij hen. De politiek heeft die schimmigheid “gedoogd” of misschien moeten we zeggen zelfs aangemoedigd. De manier van organiseren lijkt typisch Nederlands, nu breekt ons dat als consumenten op.

Aangekondigde diefstal is aankondiging van een misdrijf, daarvoor kan de consument bij ons weten direct naar de rechtbank.
Dat heeft onze voorkeur. Liefst met een aantal zaken en een aantal advocaten tegelijk. Alleen zal iemand een regie-rol moeten willen vervullen.

In volgorde zijn de volgende afspraken het duidelijkst door T-Mobile aan klanten gecommuniceerd:
– Flex consumenten
– Flex zakelijk (nog geen verdere info over !!!)
– Flex Sim Only
– Flex Relax

In deze aflopende volgorde achten we na eerste analyse uw vordering het meest kansrijk. Flex werd aangeboden vanaf 2007, als we het goed begrepen, en tot in 2011.

Op Facebook zien we dat “schreeuwerige benadeelden” net doen alsof ze de voorwaarden, overeenkomsten en facturen van de andere groepen hebben gelezen en beter kennen dan wie ook. Feitelijk dezelfde reactie als de juristen en zegslieden bij Kassa en Radar die niet voor zichzelf maar als “deskundigen” spraken. Deze mensen zorgen voor een hoop onrust binnen de groep van benadeelden. Deze groep proberen we “buiten de deur” te houden. We merken ook nog op dat de deskundige van GSMhelpdesk (bij Kassa) gewoon ordinaire zakelijke belangen heeft. Deze deskundige is beslist niet onafhankelijk en staat zeker niet aan de kant van de consumenten, die objectief (volgens ons!) het recht aan hun kant hebben. Ook het verhaal op internet van mr Engelfriet, slaat de plank behoorlijk mis. Hij kon zich diverse zaken niet voorstellen en wist de cases niet precies, dat meldde hij. Maar de werkelijkheid blijkt zo te zijn dat T-Mobile inderdaad het onvoorstelbare heeft aangedurfd. Mensen onvoorstelbare dingen voorhouden komt heel slecht “over”. Dan wordt de boodschapper vaak als eerste als “ongeloofwaardig” afgeserveerd. Of consumenten oordelen over andere consumenten dat die dan wellicht het “onderste uit de kan” willen hebben. Dat is hier volgens mij bij u helemaal niet aan de orde !!!! Uw klacht is meer dan terecht.

Het voelt als een soort belediging, maar in principe is de redacteur “Consument en Recht” voor deze website (schrijver dezes) ook niet onafhankelijk. Hij moet wellicht eerlijk stellen dat hij aan de kant van de consumenten staat.
Toch is het voorstelbaar dat hij in bepaalde zaken om objectief, juridische redenen de zijde van leveranciers denkt te moeten kiezen. Maar ja wat is objectief? In deze is objectief beschouwd als: “Wat is afgesproken?” en “Hoe is het afgesproken?”

Laat u niet verleiden om overhaast uw beltegoed met een 0900-nummer te gaan verbellen. Ons bereikten berichten dat T-Mobile de betreffende nummers technisch heeft geblokkeerd en daarnaast op basis van de Algemene Voorwaarden vorderingen op haar klanten kan gaan instellen als “Misbruik van het netwerk” en dergelijke. Ook hier weer heel veel bangmakerij waarschijnlijk. Maar T-Mobile is met die bangmakerijk duidelijk begonnen. Als we niets doen zijn de klanten van T-Mobile hun geld kwijt. Dat is het risico van vooruitbetalen. Bij niet leveren of “niet zoals afgesproken” leveren kan de leverancier een lange neus trekken en het initiatief voor reclameren bij de afnemer leggen. Laat u ook niet verleiden om van uw kant als consument met een ander abonnement accoord te gaan. T-Mobile kan dan gemakkelijk zeggen dat u “toch accoord met het vervallen van (bundel-)tegoed” was.

Vraagt u tenminste verlenging van uw huidige abonnement tot u een betere oplossing heeft gekregen om uw tegoed te verbruiken of te laten restitueren. Daartoe kan het initiatief dat we nu als groep startten goed bijdragen.

T-Mobile doet voorkomen dat er een technische reden is voor de beeindiging. Dat is onzin. Niemand van de consumenten wil een bepaald soort abonnement. Het gaat er de consument om dat de prestaties tegen dezelfde voorwaarden geleverd blijven worden. Het wel of niet overboeken van een tegoed is een zuiver administratieve handeling en heeft helemaal niets met techniek te maken.

Dat de techniek geen goede reden is, blijkt ook uit het feit dat Flex Zakelijk door T-Mobile niet gestopt zou gaan worden. De bedragen daar zijn nog vele malen groter en men zal daar mogelijk bang zijn voor veel duurdere advocaten.
Wij zullen ons naarmate de groep verder groeit ook door meer en duurdere advocaten kunnen laten bijstaan. De afwegingen van de rechter laten zich echter niet precies voorspellen, helaas.

Heeft u al juridische contacten (b.v. via uw rechtsbijstandverzekering) of bent u in contact met andere benadeelden, meldt het ons alstublieft. Wilt u uw klacht of opmerkingen op deze site gepubliceerd zien. Stuur uw e-mail naar: justitieslachtoffers@gmail.com

Volgt u ook de berichten op deze web-site. Weest u ook voorzichtig met belangenbehartiger-initiatieven (dus ook met ons Knipogende emoticon Emoticon ). In het verleden liften gedupeerden regelmatig mee op “het verdriet” van een grote groep om er een ecomisch initiatief op te laten drijven. Blijft dus waakzaam. Niet alleen leveranciers nemen loopjes met de waarheid. Helaas.

Redacteur Consument en Recht

T-Mobile kondigt schaamteloos diefstal van tegoeden aan. Beltegoed? Belbundel? Rekening Courant tegoed? Afnemerskrediet? Circa honderdduizend klanten worden gedupeerd.

– Bedrogen T-Mobile-klant – (art. 3061)

Hoe rekende T-Mobile maandelijks af met klanten die bijvoorbeeld waren overgenomen van Orange?

Hier een voorbeeld van een klant die zich tot de redactie heeft gewend. De betreffende klant kreeg zijn “dreigmail” op 11 november jongstleden. De klant kreeg geen carnavaleske gevoelens. Er kwamen wel gedachten van narren en jokers. Het ging misschien om het kiezen van een prins en een raad van 11, maar niet om “de klant als koning”.

T_mobile_factuur_nov_2015_geannonimiseerd

Het is nog zoeken naar kwalificaties. Een aangekondigde diefstal is nog geen diefstal. Het is ook geen bedreiging. Of toch wel?

Wat was nu ook al weer flessentrekkerij?

Hoe heet het delict dat iemand aan de deur iets onder dwang verkoopt, dat anders uw huis in waarde zal dalen? U zult een investering moeten doen om diefstal of verlies te voorkomen. Wat deden de medewerkers van T-Mobile?

U heeft een tegoedbon van een bloemenzaak, maar de bloemenzaak is overgeschakeld om cadeau-artikelen te gaan verkopen. “Tja, dat zijn geen bloemen, dus voor cadeau-artikelen zullen we de tegoedbon niet accepteren.”, zegt de voormalige bloemist tegen u. Wat was ook al weer het “ouderwetse” afnemerskrediet? Is een klant die zijn leverancier geld toevertrouwt om zijn dienstverlening op niveau te houden met rationele investeringen een “naieve consument”?

Mag een bedrijf een ander bedrijf overnemen en afspreken om alle met klanten gemaakte afspraken te respecteren? Is een beltegoed geen tegoed? Is een bedrag uitgedrukt in geld om te gaan besteden aan diverse toekomstige verrichtingen een beltegoed? Een tegoed dat ook voor 0900-diensten, Internet of SMS-verkeer is te gebruiken, is dat een beltegoed? Is het geen zaak? De redactie heeft al diverse dingen in het Burgerlijk Wetboek gechecked. De Hoge Raad en de hoven hebben al diverse uitspraken gedaan die meer duidelijkheid geven.

We roepen u op om te mailen naar de redactie met uw klacht. We zoeken afstemming met de Consumentenbond en met Stichting Achmea Rechtsbijstandverzekering. Kijkt u ook eens naar de explosie van klachten die te vinden is bij de Consumentenbond en hun website: http://www.klachtenkompas.nl/t-mobile

Het zal duidelijk zijn dat een enorme groep consumenten in de afgelopen jaren slachtoffer is geworden van de laksheid en incompetentie in onze rechtspleging. Juristen van 30 jaar geleden zouden zich de haren uit hun hoofd schamen bij het zien van de juridische vragen die nu “weer opnieuw” beantwoord zouden moeten worden.

Heel erg duidelijk heeft T-Mobile rekening courant verhoudingen met haar klanten waar het hier om gaat. Het is onweerlegbaar een vorm van afnemerskrediet. Een reeks aan wijzigingen heeft de klant onvrijwillig maar moeten accepteren. Het kwam neer op blijven betalen, anders is het opgebouwde tegoed “weg”.

Juridisch van belang: T-Mobile doet heel erg haar best om te benadrukken dat het geen contracten ontbindt of beeindigt. Het past contracten slechts aan met een nieuwe invulling. Als je niets laat horen, nemen zij aan dat je accoord gaat. Eenzijdig een overeenkomst wijzigen en slechts een maand reactietijd geven aan een klant is al helemaal van de gekken. Is het rationeel om in 1 maand Euro 1000,- op te gaan bellen, internetten en te SMS-en?

Duizenden mensen blijken een afnemerskrediet bij T-Mobile te hebben uitstaan van MEER DAN 500 Euro !!! Het lijkt erop dat zelfs meer dan 1000 Euro in vele duizenden gevallen aan de orde is. In totaal zou het volgens T-Mobile om circa 80.000 klanten gaan. Hoeveel zijn het er dan werkelijk ????

Er zou een paniek-voetbal met Omzetbelasting bij T-Mobile aan de orde kunnen zijn. Het zou interessant zijn om te weten hoe de Belastingdienst tegen het “spaarpotje” is blijven aankijken. Voor de Belastingdienst kan ook sprake zijn van uitgestelde BTW-heffing. T-Mobile wil eind dit jaar de boeken sluiten en zo gunstig mogelijk voor de dag kunnen komen om goed “verkocht te kunnen worden” aan een andere partij in de telecom-markt.

Geachte T-Mobile klanten, kom in actie !!!!

Het kan geen kwaad om nu brieven naar T-Mobile te sturen. Het kan geen kwaad om u klacht ook op de site van de consumentenbond te plaatsen.

Graag ontvang ik OOK een mailtje van u. Richt u dat mailtje bij voorkeur naar de redactie van deze site:
justitieslachtoffers@gmail.com

Op de site van de Consumentenbond vindt u mijn klacht onder nummer:
# 139767 (gedateerd 23 november rond 12 uur).

We zullen dan uw klachten gebundeld aanbieden aan een rechtbijstandverzekering. We zullen een strafrecht-advocaat gaan vragen om op te gaan treden tegen de delicten “economische chantage”, eenzijdige contractbreuk en dreiging met diefstal.