Mannen moeten daders zijn, geen slachtoffers. Betrapt op de werking van ons onderbewustzijn. Populisme in de kerk.

een verslaggever

De Volkskrant opent vandaag met een een artikel van Peter de Graaf (PG). “Ergste misbruik betrof vrouwen”.

PG meldt dat het merendeel van de gemelde slachtoffers van misbruik in de katholieke kerk man is. Toch gaan de hoogste schadevergoedingen naar vrouwen. Aan 7 personen is de maximale vergoeding van 100.000 Euro toegekend.
Van dit aantal van 7 is 5 vrouw.

De compensatiecommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK is de instantie die de vergoedingen toekende. Voorzitter van deze compensatiecommissie is Bart Holthuis.

De 5 vrouwen zouden het maximale bedrag aan schadevergoeding hebben gekregen omdat er sprake is van uitzonderlijk misbruik en al vanaf jonge leeftijd. Bij de vrouwelijke slachtoffers die als “uitzonderlijk” werden gekwalificeerd, gebeurde het misbruik meestal thuis. Dat is wat merkwaardig te noemen. De aandacht ging tot nu toe vooral uit naar misbruik van jongens op internaten. Hadden deze vaak jonge jongens het internaat niet als hun thuis moeten beleven? Hadden ze wel een thuis? Als het misbruik niet thuis gebeurd is het dan minder erg?

Opvallend is de behoefte bij mensen om aan de haal te gaan met andermans leed en dat op zichzelf te gaan projecteren. Met de projectie wil men vooral aandacht krijgen voor de eigen “achtergestelde positie”. Objectief gezien kan die “achterstelling” misschien volledig waar zijn. Feit is dat vanuit dat gevoel van herkenning tijdens de uitvoering van het misdrijf het slachtoffer niet op mededogen en begrip hoeft te rekenen. Als omstanders een en ander kunnen voorkomen of kunnen laten stoppen, blijven ze met de handen over elkaar staan. In plaats daarvan wordt het slachtoffer zelf verantwoordelijk gemaakt en gecriminaliseerd. Dat bleek ook weer heel duidelijk uit de 5 voorbeelden die PG in zijn artikel aanhaalde.

In de katholieke kerk vallen 2 “dwalingen” op die zich met populisme laten verklaren. In de eerste plaats is men de boodschapper zelf gaan vereren en niet in de eerste plaats de “persoon” waar de boodschapper verering voor vroeg. Levende boodschappers worden verguisd en krijgen het vaak moeilijk. Dode boodschappers gebruiken we graag voor onze cognitieve projectie. We kunnen ons er goed in verplaatsen. We externaliseren en vragen met het uitten van medelijden voor de vermoorde boodschapper eigenlijk medelijden, begrip en steun voor onszelf. Dat is dus de eerste dwaling.

Er is een tweede dwaling die van katholieken afvallige joden heeft gemaakt. De moeder van de boodschapper krijgt bij tijd en wijle nog meer aandacht dan de boodschapper. Was niet de oorspronkelijke bedoeling om de aandacht op God gevestigd te krijgen? Was God niet de zender van de boodschappen?
Zond God niet zijn boodschapper? Als verslaggever haal ik alleen het verhaal aan natuurlijk.

De Maria-verering is in feite de bevesting van het feit dat we vrouwen graag victimiseren en mannen graag criminaliseren. Dat zit heel erg diep in de menselijke natuur. Het is deze structuur die ons in ons dagelijks leven steeds houvast moet bieden. Na hun 18e verjaardag zijn jongens niet meer zo knuffelbaar, dan zijn het potentieel ontsporende, dominante manspersonen.

Het victimiseren en criminaliseren proberen individuen steeds in te zetten voor eigen gewin. Dat leidt tot heel bizarre zaken. Deze site had evengoed justitiedaders kunnen heten, in plaats van justitieslachtoffers. Justitie staat meer voor “heb beoordelen” wat we met elkaar doen. Door gebrek aan (zelf-)kennis van psychologie en rationaliteit gaat er bij dat beoordelen nogal wat fout. Voor mij is het aandacht daarvoor vragen de reden dat ik een van de vele verslaggevers op deze site wil zijn.

Bij verkrachting (categorie 4) keerde de commissie maximaal 25.000 Euro uit. In categorie 5 gaat het om de uitzonderlijke gevallen. Daarbij is dan sprake van uitzonderlijk seksueel misbruik of het gaat daarbij om het oplopen van substantiele vermogensschade. Dan is een maximale uitkering van 100.000 Euro mogelijk.

Nu is aan 127 slachtoffers in totaal 3,1 miljoen Euro uitgekeerd. Gemiddeld gaat het om 25.000 Euro.

Volgens de koepel van slachtoffergroepen (Klokk) betreft slechts 10% van de misbruikmeldingen vrouwen. Guido Klabbers is voorzitter van Klokk. Hij is ook verbaasd over de enorme oververtegenwoordiging van vrouwen in de hogere uitkeringen.

De Tweede Kamer heeft de katholieke kerk onder druk gezet om Deetman vervolgonderzoek te laten doen naar seksueel en fysiek geweld tegen vrouwen. Maandag 11 maart 2013 zal dat onderzoek worden gepresenteerd.

 

 

West Memphis Three (Puttense moordzaak in de Verenigde Staten, Staat Arkansas)

We konden vanavond (7 november 2012) een documentaire zien op de VPRO televisie. Het speelt in de staat Arkansas in de Verenigde Staten. Heel vergelijkbaar met onze Puttense moordzaak en de Deventer moordzaak. Een geconstrueerde dader veroordelen is belangrijker dan een werkelijk schuldige veroordelen.

Kern is een rechter die weigert nieuw bewijs in ogenschouw te nemen en een Openbaar Ministerie dat niet wil toegeven fouten te kunnen hebben gemaakt.

Opvallend is dat overal ter wereld hetzelfde probleem speelt. Al zeer veel jaren lang. We mogen af en toe zelfs voorzichtig ons afvragen of het misschien elders nog veel erger gesteld is met de kwaliteit van de rechtspleging.

De documentaire is een aanrader. Om de zaak te schetsen hieronder de beschrijving in Wikipedia.

The West Memphis Three are three men who were tried and convicted as teenagers in 1994 of the 1993 murders of three boys in West Memphis, Arkansas. Damien Echols was sentenced to death, Jessie Misskelley, Jr. was sentenced to life imprisonment plus two 20-year sentences, and Jason Baldwin was sentenced to life imprisonment. During the trial, the prosecution asserted that the children were killed as part of a satanic ritual.[1][2][3] A number of documentaries have been based on the case, and celebrities and musicians have held fund raisers in the belief that they are innocent.

In July 2007, new forensic evidence was presented in the case and a status report jointly issued by the State and the Defense team stated, “Although most of the genetic material recovered from the scene was attributable to the victims of the offenses, some of it cannot be attributed to either the victims or the defendants.” On October 29, 2007, the defense filed a Second Amended Writ of Habeas Corpus, outlining the new evidence.[4]

Following a successful decision in 2010 by the Arkansas Supreme Court regarding newly produced DNA evidence,[5] the West Memphis Three reached a deal with prosecutors. On August 19, 2011, they entered Alford pleas, which allow them to assert their innocence while acknowledging that prosecutors have enough evidence to convict them. Judge David Laser accepted the pleas and sentenced the three to time served. They were released with ten-year suspended sentences, having served 18 years and 78 days in prison.[6]

Het bovenstaande is dus ontleend aan Wikipedia. Het is boeiend om te weten wat er verder gebeurde met de rechter die keer op keer zijn eerste beslissing overeind probeerde te houden en weigerde te heropenen in verband met nieuw DNA-bewijs.

Deze rechter werd gekozen in de Eerste Kamer van de VS, de Senaat. Zoals bekend een kamer binnen de volksvertegenwoordiging van de VS. De Tweede Kamer in de VS is genaamd House of Representatives, ofwel Huis van Afgevaardigden.

Misschien wordt langzaam duidelijk dat de Amerikaanse burgers niet altijd zo blij met hun volksvertegenwoordigers zijn. Op dit moment zit het de Amerikaan totaal niet lekker dat het huis van afgevaardigden steeds zo dwars ligt en het functioneren van de president zo verlamd. In de VS is een politieke carriere voor rechters heel normaal.

Ook in Nederland komt het zeer regelmatig voor dat rechters de politiek in gaan. Inderdaad mogen we ons afvragen of dat altijd wel zo wenselijk is. Wat raar dat rechters een hoofdrol hebben in het totstand komen van wetten die zij zelf moeten gaan uitvoeren.

Daarnaast mogen we ons afvragen of het wenselijk is dat metname ook ambtenaren (uitvoerende macht) in de politiek oververtegenwoordigd zijn.

Conclusie mag dus waarschijnlijk zijn dat er nog wat aan de Trias Politica gesleuteld mag worden. In ieder geval gaat het niet alleen in Nederland gruwelijk fout in de rechtspleging en de controle daarop.

Grappig tot slot is te weten dat Clinton gouverneur van Arkansas was en advocaat in Little Rock. Jokken was een vaardigheid die ook Clinton goed bezat. Wat ongemakkelijk dat ook Obama jurist is. Hoewel eerlijkgezegd … hoogleraren recht (zoals Obama) worden door juristen weer heel anders bezien. Dat juristen later in hun dagelijks werk met respect over hun leermeesters spreken, kan ik helaas lang niet altijd zeggen.

Er wordt nu gezegd dat het politieke klimaat in de VS helemaal verrot is. Is het in Nederland beter? Vaststaat in ieder geval dat er een hoop werk verzet moet worden.

De redactie.

Persverklaring Zelfdoding Tim Ribberink

Persverklaring over Tim Ribberink:
‘Opdat geen kind meer verloren gaat aan pesten’
Voorgelezen door Marinus van den Berg

Hartelijk welkom aan de aanwezige journalisten en overige belangstellenden. Wij zijn blij dat u de boodschap van Tim wilt uitdragen. Ook vinden wij het fijn dat u bij wilt dragen aan het maatschappelijk debatrond pesten.

Ik wil graag beginnen met hetvoorlezen van een korte verklaring van de ouders van Tim Ribberink.

“Tim was een lieve jongen. Warm en attent. Helaas heeft hij zijn hele leven moeten vechten tegen zijn pesters. Tot enkele dagen geleden wisten wij hier nauwelijks iets van. Na ongeloof, woede en verdriet hebben wij besloten de afscheidsbrief van Tim te plaatsen in de rouwadvertentie. Opdat dit nooit meer mag gebeuren. Een kind dat door pesters wordt buitengesloten, mag zich nooit gedwongen voelen om te kiezen voor deze ultieme uitweg. Door de brief van Tim te plaatsen, hopen wij dat het probleem dat pesten heet echt wordt aangepakt. We willen dat zelfdoding, zeker vanwege pestgedrag, uit het verdomhoekje moet komen. Tim was niet zielig. Tim was sterk. En Tim wilde dat de buitenwereld na zou denken. Niet hij had een probleem, er werd een probleem van hem gemaakt. Wij willen Tim nu in alle rust gedenken en hopen dat de media het maatschappelijke debat oppakt. Wij willen de hechte gemeenschap van Tilligte danken voor alle steun en wij willen benadrukken dat wij niet een beschuldigende vinger naar de inwoners uitsteken. Wij hopen slechts dat de pesters, of die zich nu in Tilligte bevinden of ver daarbuiten, nadenken over de consequenties van hun gedrag. Dank voor uw overweldigende steun in deze moeilijke tijd.”
Gerrit en Hetty Ribberink

Graag wil ik als rouwbegeleider van de familie Ribberink ingaan op de achtergrond van Tim.

Door te kiezen voor een dergelijke rouwadvertentie willen de ouders eer betonen aan hun zoon. Niet heimelijk de doodsoorzaak wegstoppen, maar open en met een duidelijke boodschap. Zij vonden de regels: ‘Ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten’ enkele uren na zijn dood. Tim heeft zijn afscheidswoorden in de ochtend geschreven.

De ouders hopen dat er een discussie op gang komt, die helpt voorkomen dat nog meer kinderen en jongeren het slachtoffer zullen worden van pesten. Ze doen dat in de geest van Tim. Hij wilde geschiedenisleraar worden en werd geïnspireerd door de woorden van Winston Churchill: ‘Never, never, never give up’. Deze woorden had hij ook op de muur van zijn slaapkamer staan.

Voor zijn ouders en familie is zijn besluit als donderslag bij heldere hemel gekomen. Zij wisten van de pesterijen tijdens de lagere schooltijd. Maar dan wel pas nadat hij daar geen leerling meer was. Hijzelf zei, dat het pesten hem sterker had gemaakt. Het pesten is echter nadien doorgegaan via internet.

Tot maandag kon men onder meer de anonieme pesters lezen op de site Dinnerjudge. Jammer, dat dergelijke reacties pas na dit vreselijke nieuws weggehaald werden. De ouders hebben inmiddels melding gemaakt — geen aangifte – van dit anonieme pestgedrag.

In de afgelopen dagen is gebleken dat meerdere mensen van deze pesterijen af wisten. Voor de ouders was dit niet bekend en voor zover we weten waren ook familieleden niet of nauwelijks op de hoogte. Wel heeft een neef er met Tim over gesproken, maar Tim wuifde het weg.

Tim was een zachte, schriele gestalte. Dat was mijn eerste indruk toen ik hem na zijn dood opgebaard thuis in zijn bed zag liggen. Dat werd me ookbevestigd door zijn ouders. Hij hield van knuffelen en liet zich ook graag knuffelen. Thuis was zeer warm en veilig. Hij behoorde niet tot de snelle, vlotte types.

In de avondwake staan we stil bij wie Tim was, maar gaan we ook in op het verschijnsel pesten. Pesten op kenmerken, op de positie van daders en op de rol van de sociale media. In de afscheidsdienst steken alle aanwezigen een kaarsje aan, opdat we de mensen die in het donker staan beter leren zien.

Graag wil ik op persoonlijke titel aandacht vragen voor een wat bredere insteek van het fenomeen pesten. In 2011 heeft het kabinet Rutte I een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor het invoeren van een Verplichte Incidentenregistratie op scholen.

Het kabinet wil graag dat er eenduidig wordt geregistreerd. Alleen door eenduidige registratie is landelijk onderzoek naar incidenten in het onderwijs mogelijk. Informatie over de aard en de omvang van incidenten is nu vaak gebrekkig. Ook is er behoefte aan duidelijke definities van incidenten.

Bijvoorbeeld wat er wordt verstaan onder grove pesterijen en wat een scheldpartij is. De incidentenregistratiemoet verplicht worden voor scholen in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Dit wetsvoorstel zal in de loop van het schooljaar 2012 — 2013 worden ingevoerd, afhankelijk van het akkoord door de Eerste en Tweede Kamer. Wij willen het gisteren beëdigde kabinet Rutte II vragen om dit wetsvoorstel met verhoogdeaandacht door te voeren.

Ik stel voor om dit wetsvoorstel uit te breiden met een artikel, dat het mogelijk maakt anonieme berichten op internet te verbieden. Wie spreekt zalverantwoordelijkheid moeten nemen voor zijn woorden. Niet alleen slachtoffers en hun naasten, maar ook daders hebben een ernstig probleem en vormen een bedreiging voor de samenleving. Pesten is geen natuurverschijnsel waaraan niets tot weinig gedaan kan worden.

Ik stel voor om te overwegen om weerbaarheidstraining, zoals karate en judo onderdeel te laten zijn van het sportonderwijs op kleuter- en basisscholen en op het voorgezet onderwijs. Dit moet door professionele mensen begeleid worden. Weerbaarheidstraining kan meerdere doelen dienen, waaronder het weerbaarder maken van kinderen en het sneller opsporen van mogelijke slachtoffers. Daders zien slachtoffers eerder dan wie dan ook.

Ik stel voor om de internationale dag van de stilte te latenworden tot de dag van de verbroken stiltes waar aandacht is voor verborgen geweld, zoals pesten. Misschien moet er ook een stoeptegel komen met Stop het pesten.

Ik stel tot slot voor om pesten hoger te plaatsen op de aandachtsagenda van scholen, van artsenopleidingen, sportleiders, werkgevers en in de ouderenzorg. Pesten komt overal voor. Het zou van grote betekenis zijn als het nieuwe kabinet ook in deze van zich zal laten horen. Pesten is een post waarop niet bezuinigd mag worden.

Namens de ouders wil ik iedereen bedanken die respectvol aandacht wil besteden aan deramp die hen is overkomen. Respectvolle berichtgeving met de juiste weergave van de bekende feiten kan een steun zijn en voorkomt dat er nog meer leed wordt aangedaan.

U bent van harte welkom tijdens de avondwake, maar wij vragen nadrukkelijk om geen camera’s en filmapparatuur mee te nemen in en rondom de kerk. Er worden beelden gemaakt die verstrekt zullen worden aan belangstellende media.

Wij vragen u met klem: gun de ouders, familie, vrienden, buren en bekenden een waardig afscheid van Tim. Laat hen in alle rust hun verdriet verwerken. Aan u de taak om als waakhond van de samenleving het maatschappelijke debat aan te gaan.

Gezamelijke aangifte tegen pesten Tim Ribberink

Naar aanleiding van de ONJUISTE berichten over het niet kunnen vervolgen van pesten het volgende.

Het is beslist onjuist dat er niets strafrechtelijk tegen pesten is te ondernemen.
Het is echter wel begrijpelijk dat de officier van justitie niet steeds direct uit zichzelf “een aangifte” gaat doen. Dat zou namelijk kunnen. Zelfs zonder aangifte kan een officier vervolgen. Ondertussen kan er zelfs vervolgd en veroordeeld worden zonder lichaam van een slachtoffer voor het geweldsdelicht doodslag cq. moord.

Het is mogelijk om als groep burgers samen naar de politie te gaan en aangifte te doen van smaad en/ of laster en/ of valsheid in geschrifte.
Het zich uitgeven voor een ander (identiteitsfraude) is bovendien ook strafbaar. Daarnaast zijn er mogelijkheden die zijn te verbinden aan computer-huisvrede-breuk.

Voldoende mogelijkheden dus, maar er moeten wel mensen samen willen werken.
Dat blijkt steeds het grootste probleem. Zo spelen we “pestkoppen” steeds in de kaart.

Heel begrijpelijk dat de ouders van Tim Ribberink nu wel even iets anders aan hun hoofd hebben dan aangifte doen.

Een “class suit” is in Nederland niet mogelijk, maar een gemeenschappelijke aangifte kan wel heel goed.
De ervaring van gebruikers van deze site is in het algemeen:
… de politie probeert aangifte doen … altijd te ontmoedigen …
Wellicht kan dat iets te maken hebben met de problemen van de politie ;-).

De grap is vervolgens dat overeenkomstige vervolgingspogingen door Justitie toch in 1 procedure samengevoegd kunnen worden.
Voorbeelden: rellen Project X in Haren, liquidatie proces Holleeder cs., enzovoort.
Eigenlijk maakt Justitie er dan een soort “class suit” van.

Wie wil samen met ons tot een aangifte tegen de laatste grote pestkop(pen) van Tim Ribberink komen?
Laat het ons graag weten.

De redactie