Macht van de gezinsvoogd. Geen goed toezicht op Jeugdzorg.

Vrijdag in De Ombudsman

De Ombudsman, iedere vrijdag, Nederland 2, 20.50 uur

Hele uitzending over de macht van de gezinsvoogd 

Vier moeders die in de uitzending vertellen over negatieve ervaring met de gezinsvoogd.

“De opleiding en kwaliteit van gezinsvoogden laat te wensen over,” dat zegt hoogleraar opvoedkunde Jo Hermanns vrijdag in het VARA-programma De Ombudsman. In de uitzending, die geheel in het teken staat van ‘de macht van de gezinsvoogd’ pleit oud-kinderrechter Nanneke Quik-Schuijt voor de invoering van tuchtrecht in de jeugdzorg. ‘Dat zou het vertrouwen van de burger groter maken.’ Jeugdzorg Nederland vindt tuchtrecht ‘prima’, maar wil ook meer geld van de politiek voor het verbeteren van de opleidingen.

Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Hun woord telt zwaar voor kinderrechters die moeten besluiten over een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken, door ouders onder druk te zetten of te bedreigen of door een loopje te nemen met de waarheid? Wat kun je dan nog doen als ouder? Zijn gezinsvoogden wel voldoende toegerust voor hun zware taak? En is er wel voldoende controle op hun functioneren?

In deze speciale uitzending van De Ombudsman vertellen vier (pleeg)moeders over hun slechte ervaringen met een gezinsvoogd. Achteraf werden hun klachten gegrond verklaard. Zoals pleegmoeder Tamara wier pleegkind uit huis werd gehaald. Hoogleraar opvoedkunde Jo Hermanns bemoeide zich persoonlijk met deze zaak. “Een jongen die het goed deed in een pleeggezin is anderhalf jaar weggehaald en in een internaat geplaatst, waardoor een gat in zijn leven is geslagen. Dat gebeurde in een context van machtsuitoefening en dreiging door een gezinsvoogd die heel evident vanuit een tunnelvisie ageerde tegen die pleegmoeder en daardoor heel erg grote schade heeft aangericht.”

Niet goed opgeleid
Volgens Hermanns zijn veel gezinsvoogden niet toegerust voor hun zware taak. “Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Er is een heel erg hoge werkdruk, er is een grote doorstroom. Ze zijn vaak jong. Het gaat om jongvolwassenen die net van een opleiding komen, die enorm moeilijke beslissingen moeten nemen en die daar niet goed voor opgeleid zijn.”

Erik Gerritsen, woordvoerder van Jeugdzorg Nederland, stelt dat het opleidingsniveau de afgelopen jaren al behoorlijk verbeterd is. “Ze moeten allemaal een hbo-diploma hebben en krijgen extra trainingen bij bureaus Jeugdzorg. De Inspectie heeft ook erkend dat daar flinke stappen zijn gezet. Dat laat onverlet dat er nog een forse professionaliseringsslag bij kan. Dat willen we zelf als liefste. Maar daar moet je dan wel in investeren.”

Oud-kinderrechter Quik-Schuijt signaleert dat gezinsvoogden steeds meer vanuit een machtspositie opereren. “Vroeger stonden de gezinsvoogden naast de mensen. Tegenwoordig zitten ze daar als een autoriteit, ook letterlijk niet meer naast de mensen, maar achter een tafeltje.”

Tuchtrecht gewenst
Ouders die klagen en gelijk krijgen, schieten daar vaak weinig mee op. Ze krijgen er hun kinderen vaak niet mee terug, aldus Hermanns. “Je kunt gelijk krijgen van de Nationale Ombudsman, je kunt gelijk krijgen van tientallen deskundigen die rapporten schrijven dat de ouder gelijk heeft en niet de gezinsvoogd. En nog verandert dat in verreweg de meeste gevallen die ik heb meegemaakt niet de positie van het kind of de ouder in de zaken die dan spelen.”

Quik-Schuijt pleit in De Ombudsman daarom voor de invoering van tuchtrecht. Om de positie van ouders te versterken én het imago van de beroepsgroep op te vijzelen. “Prima”, reageert ook Erik Gerritsen namens Jeugdzorg Nederland. “Tuchtrecht als een sluitstuik van een verdere professionalisering, prima, (…) de mensen willen zelf niets liever.”

De Ombudsman, vrijdag 2 maart om 20.50 uur bij de VARA op Nederland 2
.

VPRO Themauitzending “Kwaad bloed” op Nederland 2

Vanavond was er de VPRO Themauitzending “Kwaad bloed” op Nederland 2 van 20.25 –
22:00 uur – http://goo.gl/mLI0T Veel aangrijpende verhalen over falende rechtspleging.

Opvallend is dat hier alweer een medewerker van de overheid duidelijk zelf slachtoffer is van de overheid. Politie-rechercheur Bas, ziet door bizar handelen van onder ander de Raad voor de Kinderbescherming 10 jaar zijn kinderen niet.

Overduidelijk kindermishandeling door de organisatie die wordt geacht kinderen te beschermen. Weer bewezen kindermishandeling door de Raad voor de Kinderbescherming. Een keurige burger en keurige politieman mag zijn kinderen nu 10 jaar niet zien en geen contact hebben.

Beter is het om te stellen: kinderen is het verboden en onmogelijk gemaakt om contact met hun vader te hebben. Klein detail: een rechter bepaald helemaal geen verbod aan de kinderen dat zij geen contact met hun vader mogen hebben. Zeer kwalijk: de jeugdzorg maakt het er zelf van dat kinderen geen contact met vader en zijn familie mogen zoeken.

Houdt u vast!  Om de “standaard reden”:  … geen contact met hun vader is rustiger voor de kinderen. Wanneer worden we wakker? Wie durft deze zaak onafhankelijk te gaan onderzoeken?

Een zoveelste uiting van behoefte aan de zojuist gestarte Autoriteit Toezicht Rechtspleging (ATR). Ook deze zaak zal beter bekeken gaan worden. Dank aan het journalistieke werk van onder andere Maarten Slagboom. Andere “autoriteiten” die zich met verbetering van onafhankelijk toezicht op de rechtspleging bezig houden zijn: opiniepeiler Maurice de Hond, wetenschapper Ton Derksen en advocaat Knoop.

 Dringende oproep aan alle lezers op deze site: Meld uw eigen zaak op deze site !!!

Er zijn heel veel lotgenoten. Deel met elkaar wat u met jeugdzorg-organisaties heeft meegemaakt. Begin januari was er bijvoorbeeld een televisie-uitzending over Margreet de Wolff. Op een bizarre wijze heeft BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming zonder degelijke reden 5 kinderen hun moeder afgenomen.

Ook u kan het u overkomen dat u uw kinderen afgenomen krijgt. Ook u kan het overkomen dat u als onschuldige toch verdachte wordt in een strafrechtelijk onderzoek. Ook u kan “bestolen” worden in een civiele procedure. De rechter is helaas niet verplicht om bewijzen vast te stellen.

De voormalig president van de rechtbank Zutphen, mr Vrieze,  herhaalde wat zijn collega’s al eerder hadden gezegd. Een Nederlandse rechter hoeft niet aan waarheidsvinding te doen. Mr Vrieze wist ook te melden dat hij in ongeveer 40 jaar als rechter bijna nooit gejok had meegemaakt:  … meestal ging het eerder om misverstanden.

Soms moet de vraag opkomen: leven we in een ander land als deze rechter? Met deze opmerking zegt de rechter dus dat de vele mensen die alleen nog maar via de media van zich kunnen laten spreken … hetgeen zij zeggen … allemaal jokken. Het is deze rechter niet duidelijk geworden hoe gemakkelijk de rechter geloof hecht aan frauduleuze rapporten van deskundigen. Deze president is blijkbaar het gejok van deskundigen vergeten dat onder zijn ogen leidde tot het moeten uitzitten van een levenslange gevangenisstraf door de 2 vaders van de Puttense Moordzaak. Ook hier hebben kinderen mee straf gekregen.

Welke rechter geeft deze kinderen een jeugd met hun vader terug?

Welke rechter geeft de dochter van Lucia de Berk een jeugd met steun en zorg van haar moeder terug? Moet zij nog vertrouwen hebben in dit systeem van rechtspleging? Wie geeft de kinderen van Ernst Louwes hun nog een jeugd terug met een vader?

Hoeveel dwalingen moeten we nog voorbij zien komen?

Misschien moeten we wel zo positief zijn dat we constateren dat er nu in ieder geval een besef bestaat dat het mogelijk is dat gehouden dat de rechter faalt. Er kan nu ten minste over worden gesproken. Misschien dat we daardoor ten onrechte het idee krijgen dat het zo slecht is gesteld met de kwaliteit van de rechtspleging, dat het slechter gaat dan vroeger. Dat er veel recht gezet moet gaan worden, is bij een grote groep mensen ondertussen bekend.

Er blijkt een grote behoefte aan het ontmaskeren van frauderende organisaties zoals bijvoorbeeld BJZ en bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming.

Een dringend verzoek aan u om op enigerlei wijze uw steun te geven. Laten we met elkaar gaan werken aan het voorkomen van justitie-slachtoffers.

 

Secretaris Autoriteit Toezicht Rechtspleging