Nadere informatie over mr Quik-Schuijt

Mr. A.C. (Nanneke) Quik-Schuijt

foto Mr. A.C. (Nanneke) Quik-Schuijt Nanneke Quik (1942) is sinds 12 juni 2007 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Zij was tot oktober 2007 kinderrechter in Utrecht. Mevrouw Quik is voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer.

SP
in de periode 2007-heden: lid Eerste Kamer

 
 

voornamen (roepnaam)

Anna Catharina (Nanneke)

 
 

personalia

geboorteplaats en -datum
Wageningen, 2 november 1942

 

partij/stroming

partij(en)

   PvdA (Partij van de Arbeid), van 1972 tot 2002
   SP (Socialistische Partij), vanaf 2002

 

 

loopbaan

   gerechtssecretaris eerste klasse, Arrondissementsrechtbank te Utrecht, van 1974 tot 1975
   (kinder)rechter-plaatsvervanger, Arrondissementsrechtbank te Utrecht, van 1975 tot 1990
   rechter Arrondissementsrechtbank te Utrecht, van 1 februari 1990 tot oktober 2007
   vicepresident Arrondissementsrechtbank (kinderrechter) te Utrecht, van april 1990 tot oktober 2007
   lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 12 juni 2007

 

 

nevenfuncties

huidige

   lid bestuur Stichting Expertise Centrum, kind in de pleegzorg
   adviseur Stichting omgangshuis “Tussenthuis” te Utrecht
   plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie jeugdzorg, Leger des Heils
   lid discussiepanel voor ‘Novum’ (tijdschrift van de rechterlijke macht)
   panellid radioprogramma ‘Schuld en boete’, Villa VPRO

vorige

   lid bestuur zes katholieke basisscholen
   lid bestuur sportvereniging
   lid parochie vergadering
   plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie Nederlandse Vereniging van vrij-gevestigde psychotherapeuten, van 1 januari 2001 tot 1 september 2005
   lid commissie van beroep Vereniging van Advocaat-scheidingsbemiddelaars, van 1 januari 2004 tot 31 december 2004
   docent juridische opleidingen OSR, Utrecht, van 1 februari 2005 tot 1 maart 2006
   docent opleiding Family Mediator Edumonde, vanaf 2001

 

 

opleiding

lager onderwijs

   “Ecole Communale” te Saint Michel-sur-Orge (Frankrijk)

voortgezet onderwijs

   gymnasium-a, R.K. “Edith Stein Lyceum” te ‘s-Gravenhage, van 1956 tot 1961

academische studie

   Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van september 1961 tot 1 maart 1967

post-academisch onderwijs

   opleiding tot rechter (r.a.i.o.), vanaf 1967

overige opleidingen

   opleiding mediator te Haarlem, van 2001 tot 2002

stages e.d.

   stage bij de Raad voor de Kinderbescherming te Utrecht
   stage op een advocatenkantoor

 

 

wetenswaardigheden

verkiezingen

   Stond in 2011 bij de Eerste Kamerverkiezingen op de 9e (onverkiesbare) plaats op de SP-kandidatenlijst

woonplaats
Zeist

hobby’s

   volleybal
   wandelen

 

 

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te ‘s-Gravenhage, 18 maart 1967

kinderen
2 dochters

stief-, pleeg- en/of adoptiefkinderen
1 pleegzoon

vader
W.J. Schuijt, Wilhelmus Johannes

moeder
A. Boom, Antje

familierelaties
Dochter van W.J. Schuijt, Tweede en Eerste Kamerlid 

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de “reageer-keuze” aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.

Noodzakelijke achtergrond bij rechter Anna Catharina (Nanneke) Quik-Schuijt

Van de Redactie: 

Het onderstaande is de lemma uit Wikipedia in de status van 10 maart 2012. Heel voorzichtig kan de vraag worden gesteld of deze rechter loyaal de wet heeft willen uitvoeren. Daarin staat namelijk al geruime tijd het uitgangspunt van gelijkwaardig ouderschap. Ook in internationale verdragen heeft Nederland zich geconformeerd tot het uitgangspunt dat het ziekteverwekkend is voor een kind om de zorg van slechts 1 ouder te krijgen. Onder andere door Gardner is gewezen op de gevolgen van Parental Alienation Syndrome. Gelijkwaardig ouderschap wordt in het belang van het kind geacht. Er is geen enkele controle op de rechter of de rechter de wet ook werkelijk uitvoert. Zeker in individuele gevallen mag de wetgever dat niet toetsen.  Het mag zeer merkwaardig heten dat na 200 jaar rechterlijke organisatie-ontwikkeling … er nog steeds geen enkel onafhankelijk toezicht op de rechtspleging bestaat. De rechter is ook maar een mens … maakt ook fouten … en begaat onrechtmatige daden … en strafbare feiten. De rechter rijdt ook wel eens te hard (strafbaar feit en delict). Gek genoeg worden rechters bijna nooit ontslagen. Men neme bijvoorbeeld ook kennis van de onderzoeken van RTL TV. Zijn zij werkelijk zo onkreukbaar als we dat met z’n allen wensen? Of zijn we niet in staat inzicht in het functioneren van individuele rechters te verkrijgen? Betekent een onafhankelijke rechter dat hij geen controle verdient? Is het professioneel om te willen functioneren zonder controle? Hoe kan een wetgevende macht toestaan dat het niet eens kan controleren of haar wetten worden uitgevoerd?

De hierboven gestelde vragen willen beslist niet suggeren dat mw. Quik Schuijt steeds in een negatief antwoord geplaatst moet worden. Wel is het zo dat er nogal wat ervaringsdeskundigen slechte ervaringen met haar als rechter hebben gehad.

In debat blijkt zij zich van kwalijke retoriek te bedienen. Zie daartoe onder andere de door mr Peter Prinsen vastgelegde gegevens over haar.

Opvallend is de enorme regelmaat waarmee mw. Quik- Schuijt aan het woord komt als representant van de rechterlijke macht en van kinderrechters in het bijzonder. Recent trad zij nog op de voorgrond bij Vara Ombudsman.

Heel stuitend is het gemak waarmee zij de schuld bij gezinsvoogden legt. De rechter is namelijk eindverantwoordelijk. Een rechter die nooit vragen stelt aan de jeugdzorg is medeschuldig aan veroorzaakte dwaling en bedrog. Een rechter die weigert bewijs hiervan in ogenschouw te nemen pleegt een voor rechters bestaand halsmisdrijf: valsheid in geschrifte in georganiseerde vereniging.

Het is helaas bekend dat de Nederlandse rechter veel moeite heeft om valsheid in geschrifte vast te stellen. Men denke dan ook aan boekhoudfraudes en corruptiezaken. Daarnaast komt de rechter zelden tot een bewezen-verklaring van laster en smaad. Dat zijn precies de thema’s waar het in rapportages van de jeugdzorg en in het familierecht om gaat. Dat deze thema’s civiel recht dadelijk in strafrecht transformeren, ontgaat vele civielrecht-juristen. Of het komt hen beter uit, want dan hoeft er niet omslachtig bewijs geleverd te worden. Je zegt gewoon … ach het is maar civiel. Precies dat is waarschijnlijk ook een reden dat een aantal strafrechtjuristen zich totaal niet in dit civiele recht thuis voelen. Zij blijken zich metname niet thuis te voelen in het jeugd- en familierecht.

Plaagstootje: sinds kort is het extra strafbaar om in georganiseerde vereniging een misdrijf te plegen. Achteloze ontoudering met ontneming van gezag en het opleggen van een contactverbod geldt volgens psychologen, psychiaters en pedagogen als kindermishandeling.

Welke ouder en welke advocaat durven het aan om aangifte van kindermishandeling tegen rechters te gaan doen? Hoe lang blijft het: We hebben het niet geweten? En … de wetgever schreef ons voor dat wij moesten vertrouwen op onderzoek van onze huisdeskundigen … de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureau’s Jeugdzorg?

De katholieke kerk bleek meer dan 20 eeuwen nodig te hebben om toe te geven als “barmhartige, godvrezende dienaren” kinderen de meest vreselijke dingen aan te doen.

Wellicht dat een manlijke strafrechtjurist mr Quik Schuijt (en ons allen) uit kan leggen waarom zo weinig mannen zich op hun plek voelen als kinderrechter?

Dit aldus de site-redactie

 

Nanneke Quik-Schuijt

 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

 

 

 

Ga naar: navigatie, zoeken

 

Nanneke Quik-Schuijt
Afbeelding gewenst
Naam Anna Catharina (Nanneke) Quik-Schuijt
Geboren Wageningen, 2 november 1942
Functie Lid van Eerste Kamer
Sinds 12 juni 2007
Partij PvdA (1972-2002), SP (vanaf 2002)
Politieke functies
2007-heden Lid Eerste Kamer
Parlement & Politiek – biografie
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Anna Catharina (Nanneke) Quik-Schuijt (Wageningen, 2 november 1942) is senator voor de SP en voormalig kinderrechter en vicepresident bij de rechtbank Utrecht. Zij treedt veelvuldig in de media op, op persoonlijke titel dan wel als spreekbuis van de werkgroep Kinderrechters van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Zij maakt zich herhaaldelijk druk om de kwaliteit van de jeugdzorg en het belang van de rechten van het kind. Zij maakt zich ook zorgen over het geringe aantal mannelijke kinderrechters[1].

Zij huldigde het standpunt dat jonge kinderen voor 100% afhankelijk zijn van moeders en dat gerechtelijke maatregelen om omgangsregelingen af te dwingen meestal niet in het belang van het kind zijn[2]. In april 2007 zei ze in het dagblad De Pers dat het kind hoort bij diegene van de ouders die het kind opvoedt.

Zij ageerde als kinderrechter tegen de invoering van het omgangsrecht in 1990[3]. Deze opvattingen van Quik-Schuijt zijn sinds eind jaren tachtig onderwerp van discussie in de publieke media en de vakpers[4]

Quik-Schuijt nam herhaaldelijk deel aan schaduwkabinetten van de SP. De SP is voorstander van gelijkwaardig ouderschap (verkiezingsprogramma 2006). Ze zit inmiddels in de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de SP, na op 17 maart 2007 door de partijraad op de lijst te zijn gezet[5]. Binnen de rechterlijke macht vindt een discussie plaats over nevenfuncties als deze.

Een commissie van rechters, waaronder leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak en rechtbankpresidenten, heeft in een leidraad vertegenwoordigende politieke functies onverenigbaar verklaard met de functie van rechter, teneinde de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Nadat deze kwestie in de pers[6] aan de orde was gesteld deelde Quik-Schuijt mede dat ze zo snel mogelijk na het zitting nemen in de senaat haar rechtersfuncties zal neerleggen.

[bewerken] Familie

Ze is een dochter van oud-KVP-politicus en journalist Wim Schuijt (1909-2009).

[bewerken] Publicaties

  • Vernieuwen & investeren. Innovatief jeugdbeleid en jeugdonderzoek, 1999 Van Gorcum. (medeauteur)
  • De rechter als omgangsregelaar: onmachtig of ongeschikt? In “Het recht of het belang van het kind”, Van Gorcum, 1989, ISBN 9023225082
  • Het Arnhemse Hof en de rechtspositie van pleegouders, 1999 In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, FJR ; jaargang 21 : nr 4, p. 75-77
  • Children’s Advocates. Schuijt, N., 2001. In I. Sagel-Grande (Ed.), In the best interest of the child. Conflict resolution for and by children and juveniles. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

[bewerken] Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. http://www.emancipatie.nl/_documenten/nws/2006/augustus/NRC060817b.pdf
  2. “En jonge kinderen zijn nou eenmaal 100 procent afhankelijk van hun moeder. Dus als er niet een heel klein beetje medewerking is van die moeder, dan kan het kind niet zonder grote schade voor zijn ontwikkeling naar die vader worden gesleurd.” zie transcript Twee Vandaag, TV-programma Het zwarte schaap op 22-6-2002
  3. “Omdat een door de rechter opgelegde voogdij en/of omgangsregeling een onding is”. A.C. Quik-Schuijt in “Het recht of het belang van het kind”, Van Gorcum, 1989, ISBN 9023225082
  4. Ouder, Kind en Omgang” in Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 1992- 2 waarin Mr. Ir. P.J.A. Prinsen een aantal opvattingen van Quik-Schuijt analyseert
  5. Kandidatenlijst Eerste Kamer vastgesteld, www.sp.nl
  6. Rechters horen niet in de senaat, NRC, 31 maart 2007

Macht van de gezinsvoogd. Geen goed toezicht op Jeugdzorg.

Vrijdag in De Ombudsman

De Ombudsman, iedere vrijdag, Nederland 2, 20.50 uur

Hele uitzending over de macht van de gezinsvoogd 

Vier moeders die in de uitzending vertellen over negatieve ervaring met de gezinsvoogd.

“De opleiding en kwaliteit van gezinsvoogden laat te wensen over,” dat zegt hoogleraar opvoedkunde Jo Hermanns vrijdag in het VARA-programma De Ombudsman. In de uitzending, die geheel in het teken staat van ‘de macht van de gezinsvoogd’ pleit oud-kinderrechter Nanneke Quik-Schuijt voor de invoering van tuchtrecht in de jeugdzorg. ‘Dat zou het vertrouwen van de burger groter maken.’ Jeugdzorg Nederland vindt tuchtrecht ‘prima’, maar wil ook meer geld van de politiek voor het verbeteren van de opleidingen.

Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Hun woord telt zwaar voor kinderrechters die moeten besluiten over een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken, door ouders onder druk te zetten of te bedreigen of door een loopje te nemen met de waarheid? Wat kun je dan nog doen als ouder? Zijn gezinsvoogden wel voldoende toegerust voor hun zware taak? En is er wel voldoende controle op hun functioneren?

In deze speciale uitzending van De Ombudsman vertellen vier (pleeg)moeders over hun slechte ervaringen met een gezinsvoogd. Achteraf werden hun klachten gegrond verklaard. Zoals pleegmoeder Tamara wier pleegkind uit huis werd gehaald. Hoogleraar opvoedkunde Jo Hermanns bemoeide zich persoonlijk met deze zaak. “Een jongen die het goed deed in een pleeggezin is anderhalf jaar weggehaald en in een internaat geplaatst, waardoor een gat in zijn leven is geslagen. Dat gebeurde in een context van machtsuitoefening en dreiging door een gezinsvoogd die heel evident vanuit een tunnelvisie ageerde tegen die pleegmoeder en daardoor heel erg grote schade heeft aangericht.”

Niet goed opgeleid
Volgens Hermanns zijn veel gezinsvoogden niet toegerust voor hun zware taak. “Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Er is een heel erg hoge werkdruk, er is een grote doorstroom. Ze zijn vaak jong. Het gaat om jongvolwassenen die net van een opleiding komen, die enorm moeilijke beslissingen moeten nemen en die daar niet goed voor opgeleid zijn.”

Erik Gerritsen, woordvoerder van Jeugdzorg Nederland, stelt dat het opleidingsniveau de afgelopen jaren al behoorlijk verbeterd is. “Ze moeten allemaal een hbo-diploma hebben en krijgen extra trainingen bij bureaus Jeugdzorg. De Inspectie heeft ook erkend dat daar flinke stappen zijn gezet. Dat laat onverlet dat er nog een forse professionaliseringsslag bij kan. Dat willen we zelf als liefste. Maar daar moet je dan wel in investeren.”

Oud-kinderrechter Quik-Schuijt signaleert dat gezinsvoogden steeds meer vanuit een machtspositie opereren. “Vroeger stonden de gezinsvoogden naast de mensen. Tegenwoordig zitten ze daar als een autoriteit, ook letterlijk niet meer naast de mensen, maar achter een tafeltje.”

Tuchtrecht gewenst
Ouders die klagen en gelijk krijgen, schieten daar vaak weinig mee op. Ze krijgen er hun kinderen vaak niet mee terug, aldus Hermanns. “Je kunt gelijk krijgen van de Nationale Ombudsman, je kunt gelijk krijgen van tientallen deskundigen die rapporten schrijven dat de ouder gelijk heeft en niet de gezinsvoogd. En nog verandert dat in verreweg de meeste gevallen die ik heb meegemaakt niet de positie van het kind of de ouder in de zaken die dan spelen.”

Quik-Schuijt pleit in De Ombudsman daarom voor de invoering van tuchtrecht. Om de positie van ouders te versterken én het imago van de beroepsgroep op te vijzelen. “Prima”, reageert ook Erik Gerritsen namens Jeugdzorg Nederland. “Tuchtrecht als een sluitstuik van een verdere professionalisering, prima, (…) de mensen willen zelf niets liever.”

De Ombudsman, vrijdag 2 maart om 20.50 uur bij de VARA op Nederland 2
.

VPRO Themauitzending “Kwaad bloed” op Nederland 2

Vanavond was er de VPRO Themauitzending “Kwaad bloed” op Nederland 2 van 20.25 –
22:00 uur – http://goo.gl/mLI0T Veel aangrijpende verhalen over falende rechtspleging.

Opvallend is dat hier alweer een medewerker van de overheid duidelijk zelf slachtoffer is van de overheid. Politie-rechercheur Bas, ziet door bizar handelen van onder ander de Raad voor de Kinderbescherming 10 jaar zijn kinderen niet.

Overduidelijk kindermishandeling door de organisatie die wordt geacht kinderen te beschermen. Weer bewezen kindermishandeling door de Raad voor de Kinderbescherming. Een keurige burger en keurige politieman mag zijn kinderen nu 10 jaar niet zien en geen contact hebben.

Beter is het om te stellen: kinderen is het verboden en onmogelijk gemaakt om contact met hun vader te hebben. Klein detail: een rechter bepaald helemaal geen verbod aan de kinderen dat zij geen contact met hun vader mogen hebben. Zeer kwalijk: de jeugdzorg maakt het er zelf van dat kinderen geen contact met vader en zijn familie mogen zoeken.

Houdt u vast!  Om de “standaard reden”:  … geen contact met hun vader is rustiger voor de kinderen. Wanneer worden we wakker? Wie durft deze zaak onafhankelijk te gaan onderzoeken?

Een zoveelste uiting van behoefte aan de zojuist gestarte Autoriteit Toezicht Rechtspleging (ATR). Ook deze zaak zal beter bekeken gaan worden. Dank aan het journalistieke werk van onder andere Maarten Slagboom. Andere “autoriteiten” die zich met verbetering van onafhankelijk toezicht op de rechtspleging bezig houden zijn: opiniepeiler Maurice de Hond, wetenschapper Ton Derksen en advocaat Knoop.

 Dringende oproep aan alle lezers op deze site: Meld uw eigen zaak op deze site !!!

Er zijn heel veel lotgenoten. Deel met elkaar wat u met jeugdzorg-organisaties heeft meegemaakt. Begin januari was er bijvoorbeeld een televisie-uitzending over Margreet de Wolff. Op een bizarre wijze heeft BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming zonder degelijke reden 5 kinderen hun moeder afgenomen.

Ook u kan het u overkomen dat u uw kinderen afgenomen krijgt. Ook u kan het overkomen dat u als onschuldige toch verdachte wordt in een strafrechtelijk onderzoek. Ook u kan “bestolen” worden in een civiele procedure. De rechter is helaas niet verplicht om bewijzen vast te stellen.

De voormalig president van de rechtbank Zutphen, mr Vrieze,  herhaalde wat zijn collega’s al eerder hadden gezegd. Een Nederlandse rechter hoeft niet aan waarheidsvinding te doen. Mr Vrieze wist ook te melden dat hij in ongeveer 40 jaar als rechter bijna nooit gejok had meegemaakt:  … meestal ging het eerder om misverstanden.

Soms moet de vraag opkomen: leven we in een ander land als deze rechter? Met deze opmerking zegt de rechter dus dat de vele mensen die alleen nog maar via de media van zich kunnen laten spreken … hetgeen zij zeggen … allemaal jokken. Het is deze rechter niet duidelijk geworden hoe gemakkelijk de rechter geloof hecht aan frauduleuze rapporten van deskundigen. Deze president is blijkbaar het gejok van deskundigen vergeten dat onder zijn ogen leidde tot het moeten uitzitten van een levenslange gevangenisstraf door de 2 vaders van de Puttense Moordzaak. Ook hier hebben kinderen mee straf gekregen.

Welke rechter geeft deze kinderen een jeugd met hun vader terug?

Welke rechter geeft de dochter van Lucia de Berk een jeugd met steun en zorg van haar moeder terug? Moet zij nog vertrouwen hebben in dit systeem van rechtspleging? Wie geeft de kinderen van Ernst Louwes hun nog een jeugd terug met een vader?

Hoeveel dwalingen moeten we nog voorbij zien komen?

Misschien moeten we wel zo positief zijn dat we constateren dat er nu in ieder geval een besef bestaat dat het mogelijk is dat gehouden dat de rechter faalt. Er kan nu ten minste over worden gesproken. Misschien dat we daardoor ten onrechte het idee krijgen dat het zo slecht is gesteld met de kwaliteit van de rechtspleging, dat het slechter gaat dan vroeger. Dat er veel recht gezet moet gaan worden, is bij een grote groep mensen ondertussen bekend.

Er blijkt een grote behoefte aan het ontmaskeren van frauderende organisaties zoals bijvoorbeeld BJZ en bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming.

Een dringend verzoek aan u om op enigerlei wijze uw steun te geven. Laten we met elkaar gaan werken aan het voorkomen van justitie-slachtoffers.

 

Secretaris Autoriteit Toezicht Rechtspleging

 

To do lijst voor OJN, Onderlinge Jeugdzorgvereniging Nederland

To do lijst voor OJN, Onderlinge Jeugdzorgvereniging Nederland

Nog niet zo lang geleden hebben een aantal ouders het initiatief genomen om samen concrete dingen te doen waardoor de jeugdzorg in Nederland ondersteund kan worden om te professionaliseren en beter werkelijk de belangen van kinderen te kunnen gaan dienen.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat kinderen eerder verder beschadigd worden dan worden geholpen. Te denken is aan onderzoeken van de Ombudsman en de Raad voor de Veiligheid.

De eerste stap is het creeren van een ontmoetingsplaats tussen kinderen, ouders, grootouders, pleegouders, enz. enz.

Secretaris OJN (Secretary Cooperative Youthcare Netherlands)