Civiel recht met ketenprocessen

In het civiele recht bestaan net als in bijvoorbeeld ons buurland Duitsland grote problemen bij het inschakelen van deskundigen door de rechter.

De betreffende deskundige blijkt ongezonde andere belangen te hebben dan alleen de waarheid voor het voetlicht te brengen.

Bijzondere deskundigen die voor problemen blijken te zorgen zijn:

(1) Bureaus Jeugdzorg

(2) Raden voor de Kinderbescherming

(3) de politie

enz. enz.

Leave a Reply