Doel van deze Website (tagline)

( wachtwoord = auteursrecht) Deze site geldt als besloten. Bij bezoek van deze site wordt u verondersteld de huisregels en auteursrechten te respecteren. (ook: Justitie Slachtoffers, justitieslachtoffers.nl, slachtoffersjustitie.nl) Deze site is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en onafhankelijk toezicht op de rechtspleging. Doelgroep: burgers die slachtoffer zijn van een rechterlijke dwaling in civielrecht of in strafrecht, onderwijsinstellingen, (onderzoeks-)journalisten, wetenschappers, medewerkers binnen justitie en ketenpartners, politici en alle geinteresseerden.