Steunen door Elkaar Volgen

Bij het beoordelen van de kwaliteit van een organisatie zijn er een paar mogelijkheden:

(1) vaststellen waaraan de organistatie en zijn producten moet voldoen

en dan vervolgens:

(2) beoordelen of de personen en de processen in de organisatie “hoopvol” stemmen dat het beoogde product wordt voortgebracht

(3) navragen bij de klanten hoe zij over het eindproduct denken en hoe zij dat afzetten tegen de bij hen opgebouwde verwachtingen

(4) eindproducten verzamelen die klanten hebben gekregen en zelf de vergelijking met de gewenste specificaties voor het product maken.

Het proces van de rechtspleging is in Nederland bewust verstopt. Zeker in Jeugd- en familierecht en in Belastingrecht is zelfs de zitting achter gesloten deuren. Op grond van internationale verdragen en mensenrechten is dat niet meer van deze tijd. Maar het is nu eenmaal nog steeds zo. Niet moet worden vergeten dat dit ook in strijd is met de rechten van het Kind.

Een toezichtsorgaan kan dus alleen het eindproduct en ingebrachte input van procespartijen en wat extra informatie vanuit de justitieverwerkingsprocessen gebruiken om de kwaliteit van het product te beoordelen.

Hieruit volgt de doelstelling van deze site om goede zogenaamde Audit Trails aan te leggen. We kunnen elkaar beter volgen als we steeds zo snel mogelijk alle informatie van een zaak-dossier met elkaar delen. Daarin zijn steeds vaste patronen te zien en te voorspellen. Vaak is ruim van te voren al in te schatten dat iemand “slachtoffer” gaat worden. Helaas!

 De site moet gaan ondersteunen:

  1. verzamelen beschrijving van de te verwachten benadeling / onrecht
  2. verzamelen van de in de procedure ingebrachte en voortgebrachte documenten
  3. verzamelen van het eindproduct in de vorm van een beschikking of vonnis, dat wat dus de uitspraak vormt.
  4. vastleggen en delen van ervaringen met advocaten en rechters
  5. vastleggen van maatschappelijke uitingen rond de procedures door o.a. media

Uit de bovenstaande doelen volgen stevige technische eisen voor deze site. Veel werk te verzetten dus. Daarnaast moet er verantwoordelijk met data en informatie worden omgegaan. Er moet bijvoorbeeld veel aandacht aan anonimisering van documenten worden besteed. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer vinden we heel belangrijk. Van de andere kant moet misbruik van verdachtmakingen en dergelijke niet met het recht op bescherming van privacy worden toegedekt.

Zware verdachtmakingen verdienen zwaar onderzoek. Onvermijdelijk is het dat dan de plicht en het recht op grondige waarheidsvinding zwaarder moeten worden gewogen dan bescherming van een persoonlijke levenssfeer. Maar waar prive-details prima weggelaten kunnen worden, kan dat ook gewoon gebeuren.

Transparantie en inzichtelijkheid is echter steeds een hoog goed, als de meest objectieve waarheid het hoogste goed dient te zijn.

Dus … laten we elkaar volgen … laten we elkaar steunen … in dat wat we allen zeggen te willen … rechtvaardigheid en gelijkheid. Recht gaat nooit zonder de meest objectieve waarheid.

De waarheid vinden is een voorrecht … haar zoeken is een plicht. 

 

 

 

Leave a Reply