You are browsing the archive for artikel.

Joep Zander over eerste beschrijving Oudervervreemdingssyndroom (PAS)

2012/03/20 in Ouderverstotingssyndroom, Psychische Mishandeling, Uncategorized, Vervreemdingssyndroom, Waarheidsvinding

Verketterd

20 maart 2012

Het ouderverstotingssyndroom werd volgens de gangbare opvattingen in 1985 voor het eerst beschreven door Richard Gardner. In 1992 volgde zijn lijvige hoofdwerk het eerste artikel op. Toen Bernet een paar jaar geleden de geschiedenis van dit begrip uitdiepte kwam hij tot veler verbazing uit bij Wilhelm Reich die in 1949 al min of meer een omschrijving van het begrip had gegeven in zijn boek “Character analysis”. Of al eerder? Het boek stamt immers uit 1933?
Bij het uitwerken van mijn laatste artikel stuitte ik weer op die verwijzing. Ik ontdekte ook dat Bernet deze kennis in een volgend artikel weer had laten zitten en de geschiedenis van de beschrijving van ouderverstoting weer ergens bij Wallerstein liet aanvangen.
Dus besloot ik het zelf een en ander uit te zoeken. De Engelse versie van Reichs boek was volgens het catalogussysteem Picarta alleen in Leiden te vinden. Maar na wat omzwervingen bleek een Duitse versie hier in Deventer in de Atheneumbibliotheek aanwezig. Samen met de bibliothecaresse probeerde ik uit te zoeken hoe het zat met de verschillende drukken. Uiteindelijk kwam ik zelf tot de conclusie dat Reich het oorspronkelijke werk in het Duits had geschreven maar de aanvulling in 1945 in het Engels. Hij verbleef toen in de States. Het kostte wat moeite om het door Bernet aangehaalde citaat te vinden omdat ik dus nu met een andere editie zat. Gelukkig bleek er in Duitsland een vaderorganisatie te zijn ( Väter für Kinder) die het allemaal al eens had uitgezocht. In het Duits dan wel. Ik was zeer verbaasd te lezen hoe precies Reich het ouderverstotingssyndroom had omschreven, preciezer dan ik op grond van het citaat van Bernet verwachtte. Inclusief de vrij essentiële verinnerlijking van de verstoting bij het kind. Gardner verwees niet naar Reich. Bernet eerst wel. Reich werd vele malen verketterd in zijn leven. Door de communisten, de nazi’s de psychoanalytische vereniging, de Amerikanen. Het kon niet op. Toch had hij mooie ideeën die dus zijn tijd soms ver vooruit waren.

Ik citeer het belangrijkste stuk:

Ich möchte hier ein klinisches Beispiel aus meiner ärztlichen Erfahrung einschalten.
Bei einer Ehetrennung hatte die Mutter mit dem Vater der Kinder die Vereinbarung getroffen, daß die Kinder zunächst bei der Mutter verbleiben, daß sie aber, wenn sie das 14. Lebensjahr erreichten, sich selbst freiwillig entscheiden sollten, bei wem sie weiterleben wollten. Eines der Kinder äußerte schon mit 12 Jahren den Wunsch, beim Vater zu leben. Daraufhin griff die Mutter zum Mittel der Diffamierung des Vaters, der abwesend war. Dem Kinde wurde die Überzeugung beigebracht, daß der Vater ein Mensch wäre, der andere Menschen beherrschen wollte, man müßte vor ihm auf der Hut sein, denn man könnte sich seinem Einfluß nicht mehr entziehen, wenn man einmal unter ihn geraten wäre. Diese Diffamierung war um so unverständlicher, als der Vater an der genau entgegengesetzten Schwäche litt, Menschen seiner Umgebung uneingeschränkte Freiheit zu lassen. Das Argument der Pestreaktion wurde erst einige Jahre später verständlich: Die Entfremdung des Vaters war offenbar nicht völlig geglückt, denn die Mutter griff zu einem schärferen Mittel. Sie brachte den Kindern die Uberzeugung bei, daß der Vater verrückt geworden and daher gefährlich wäre. Dies wirkte. Das Kind entwickelte eine neurotische Selbstversagung. Seine Charakterhaltung begann sich immer mehr dahin zu entwickeln, daß man sich gerade das, was man am sehnlichsten wünschte, zu versagen hatte.Das wurde nun zu einem Zwang. Der Einfluß der Mutter verinnerlichte sich im Kinde in so hohem Grade, daß das Kind sich jahrelang den heißen Wunsch, den Vater zu besuchen, versagte. Obwohl es später einsah, daß die Verrücktheitserklärung des Vaters ein Mittel, es fernzuhalten, gewesen war, behielt es die nun phobisch gewordene Angst, den Vater zu besuchen, bei. Obwohl es nun erwachsen war, war es unfähig, sich von der Mutter zu lösen and sein eigenes Leben zu führen. Es schob seinen Entschluß, das mütterliche Haus zu verlassen, immer wieder hinaus. Es war deutlich, daß eine Zwangshemmung es im Hause der Mutter festhielt. Genau das also, was diese Mutter dem Vater des Kindes zugeschrieben hatte, war komplett gelungen. Im Leben des Kindes hatte sich ein irreparabler Bruch festgesetzt. Die Selbstversagung durchaus rationaler Wünsche war zu einer dauernden Grundhaltung geworden. Obwohl sie den Vater sehr schätzte und liebte, vermochte sie es nicht über sich zu bringen, mit ihm auch nur wenige Tage in den Ferien oder bei ähnlichen Anlässen zu verbringen.

Alle citaten bij Väter für Kinder

Met dank aan Joep Zander voor deze academische zoektocht:

http://joepzander.wordpress.com/2012/03/20/verketterd/

GEEN slachtoffer willen zijn.

2012/01/31 in Ingezonden Berichten, Redactioneel

(Het introductie-artikel voor de site justitieslachtoffers.nl.)

Op deze site worden negatieve (en positieve!) ervaringen gedeeld over het functioneren van rechters, advocaten en ingeschakelde deskundigen. Het geeft invulling aan de steeds breder gevoelde behoefte aan professionalisering van de rechtspleging. Diverse keren is een behoefte kenbaar gemaakt om te komen tot meer onafhankelijke controle op de rechtspleging. Ook binnen de Tweede Kamer wordt hier nu bij herhaling over gesproken.

Al in de jaren ’90 is een dergelijke site in Duitsland actief geworden. Kijkt u eens naar www.justizgeschaedigte.de !

Reacties over deze site graag naar: justitieslachtoffers@gmail.com De zuster-site is: www.slachtoffersjustitie.nl .

Deze site is een initiatief van lotgenoten die Kafka-belevenissen hebben moeten ondergaan in Justitiële Keten Processen.

De eerste doelstelling voor deze site is om de vele versnipperde initiatieven bijeen te brengen en toe te gaan werken naar een betere samenwerking. Dat kan bijvoorbeeld door goed door-linken naar andere sites en andere waardevolle informatiebronnen.

Commitment aan de zuivere doelstellingen van de organisaties binnen het ministerie van Justitie en van de organisaties die met Justitie samen werken (als bijvoorbeeld deskundige)  staat voorop. Vanzelfsprekend moet daarbij ook gedacht worden aan alle functionarissen met een “kwaliteitshouding” die hun uiterste best doen om zo goed mogelijk een goed en rechtvaardig eindproduct uit zorg en rechtspleging te laten voortkomen.

Deze site is dus voor iedereen die ziet dat het beter moet en … erop wil vertrouwen dat het beter kan. Graag uw steun. Na 200 jaar organisatie van de rechtspleging in de huidige vorm, is het tijd voor een aantal ingrijpende wijzigingen. Iedereen werkzaam in het justitie-veld moet zichzelf een aantal verbeteringen willen gunnen.

Deze site verzamelt cases van lotgenoten … en wil een basis bieden voor professionele en wetenschappelijke analyse. Het gaat vooral om duidelijk “bewijzen” dat er trends in de problemen te vinden zijn en … dat er eenvoudige verbeteringen mogelijk zijn.

Ondertussen is er een diversiteit van lotgenoten uit alle maatschappelijke geledingen.

Het zoeken en bevorderen van samenwerking met bestaande initiatieven heeft steeds onze voorkeur. Anders dan eerdere initiatieven richten wij ons ook nadrukkelijk op Civiel Recht en niet alleen op Straf Recht (strafrecht).

Het gaat beslist ook om het functioneren van de advocatuur en de hardnekkige misstanden die daarin aanwezig blijken. Nogmaals … zonder te willen betogen dat het allemaal fout zou zitten in de advocatuur. Het aandragen van ideeen voor verbetering is wellicht belangrijker dan het overtuigen van het bestaan van mistanden.

In ieder geval is het nu 5 over 12 en blijkt de Nederlandse samenleving op een dramatische wijze het vertrouwen in het systeem voor rechtspleging te hebben verloren. De tijd van vrijblijvendheid en “het zelf op gaan lossen” is voorbij. Het probleem is nu alleen nog op te lossen als er gebruik wordt gemaakt van de bereidheid om naar de “klanten” van Justitie, advocatuur en ketenpartners te gaan luisteren.

Het toezicht op de rechtspleging blijkt zo vele jaren na het uitdenken van de Trias Politica nog in de kinderschoenen te staan. Bij het hanteren van de universele criteria voor professionaliteit … moet … helaas … worden geconcludeerd dat er nog niet eens een overtuigende eerste stap is gemaakt. Dat blijkt uit diverse onderzoeken, bijvoorbeeld van de Ombudsman en van de Raad voor de Veiligheid.

Alle leken en professionals die mogelijk iets kunnen bijdragen worden van harte uitgenodigd om deel te gaan nemen. Praktische zaken, advisering … uitspreken van steun … alles is gewenst.

Genoeg te doen dus. 

Door u aan te melden voor een account op deze site kunt u annoniem reageren op artikelen op deze site. We willen u bedanken voor uw aandacht en reacties.

 

Onderlinge Jeugdzorgvereniging Nederland   &   

Autoriteit Toezicht Jeugdzorg

Autoriteit Toezicht Rechtspleging

Skip to toolbar