GEEN slachtoffer willen zijn.

Gallery

(Het introductie-artikel voor de site justitieslachtoffers.nl.) Op deze site worden negatieve (en positieve!) ervaringen gedeeld over het functioneren van rechters, advocaten en ingeschakelde deskundigen. Het geeft invulling aan de steeds breder gevoelde behoefte aan professionalisering van de rechtspleging. Diverse keren is … Continue reading